Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Berita JPM 2019

Manage PermissionsManage Permissions
30.03.19 Kenyataan Akhbar

​Bandar Seri Begawan, Sabtu, 30 Mac 2019

Negara Brunei Darussalam adalah sebuah negara Islam yang berdaulat dan merdeka, dan seperti negara-negara lain yang merdeka, menguatkuasakan undang-undangnya tersendiri. Selama ini, Negara Brunei Darussalam adalah mengamalkan dua sistem perundangan iaitu Undang-undang Syariah dan Common Law.

Dalam melaksanakan sepenuhnya Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 pada 3 April 2019, kedua-dua sistem akan terus berjalan seiring bagi mengekalkan keamanan dan ketenteraman serta memelihara ugama, kehidupan, keluarga dan individu tidak mengira jantina, warga, bangsa, dan kepercayaan.

Undang-undang Syariah, disamping menghukum dan mencegah perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam, ia juga bertujuan untuk mendidik, menghormati dan melindungi hak yang sah semua individu, masyarakat atau warganegara disisi undang-undang, tidak mengira agama atau bangsa.

JABATAN PERDANA MENTERI
Istana Nurul Iman
Bandar Seri Begawan, BA1000
Negara Brunei Darussalam

23 Rejab 1440
30 Mac 2019Attachments