Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksNews

  
Body
  
  

hm_230920.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar perutusan tahniah kepada Penjaga Dua Masjid Suci, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud, Raja Arab Saudi dan kerabat diraja juga kerajaan dan rakyat Arab Saudi sempena dengan Ulang Tahun Hari Kebangsaan negara tersebut.​


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  
hm_2209201.jpg

Negara Brunei Darussalam mengulangi ikrar untuk terus bekerjasama dengan dan Ahli-ahli Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) yang lain dan melaksanakan komitmen dan tanggungjawabnya bagi memastikan penduduk dunia dapat terus hidup dalam keadaan aman serta menikmati pembangunan dan kemajuan.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menggariskan demikian semasa bertitah di Mesyuarat Peringkat Tinggi sempena Sambutan Ulang Tahun Ke-75 Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) hari ini, bertempat di Istana Nurul Iman.

Pada mesyuarat tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga bertitah menekankan akan perlunya para ahli untuk terus berusaha menjadikan PBB lebih baik, lebih menjimatkan kos dan mempunyai lebih kuasa bagi mendukung multilateralisme dan 'order' dunia yang berasaskan peraturan perundangan sejagat dalam memastikan pertubuhan kekal relevan untuk semua.

Mengenai dengan pencapaian PBB yang terus relevan sepanjang tiga suku abad yang lalu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah, sememangnya ia adalah satu yang amat membanggakan bagi mana-mana kumpulan negara, apatah lagi pertubuhan besar seperti PBB.

Titah Kebawah DYMM lagi, pertubuhan sejagat itu telah terlibat dan melaksanakan mandatnya secara aktif dalam perkara-perkara yang menjadi perhatian signifikan kepada semua, pencapaian tersebut adalah bukti tentang kesungguhan negara-negara ahli dan badan-badan tertentu yang mahu PBB terus bergerak dan menjadikan dunia sebaik-baik tempat.

Dalam titah baginda juga turut menyentuh cabaran-cabaran yang dihadapi PBB dan kejayaan menyelesaikan beberapa konflik di Bosnia, Timor-Leste dan negara yang dekat di ASEAN, iaitu di Kemboja.

Namun tegas baginda lagi, persoalan mengenai Palestin, pengganasan, pencapaian Matlamat Pembangunan Mampan dan lain-lain lagi, masih cuba diselesaikan.

Sekarang, titah baginda menambah, dunia diuji dengan ancaman-ancaman baharu terhadap kehidupan manusia, seperti perubahan iklim dan pandemik COVID-19.

Baginda juga menekankan jika sejarah telah mengajar kita bahawa semua kejayaan tersebut tidak akan tercapai tanpa sokongan dan komitmen dari semua negara.

Baginda juga turut mengingatkan apabila keadaannya telah menjadi sukar disebabkan oleh politik, bukanlah dengan meninggalkan PBB, tetapi dengan bekerjasama dan berusaha memperoleh kesepakatan di peringkat nasional dan antarabangsa.

PBB tidaklah sempurna dan kos mengekalkannya terus meningkat dari tahun ke tahun, tidak ada cara lain yang mampu mengambil alih peranannya titah baginda lagi.

Yang paling utama dalam hal ini, titah baginda menambah, ialah kesungguhan semua negara ahli mendukung dan menghormati prinsip-prinsip kedaulatan dan integriti wilayah sepertimana yang termaktub di dalam Piagam PBB dan di mana negara-negara kecil, seperti Negara Brunei Darussalam (NBD) boleh bergantung dan bersuaranya didengar sama seperti negara-negara besar atau kecil lain.

Baginda juga mengingatkan jika pertubuhan tersebut gagal, maka semuanya akan gagal, memalapkan harapan lebih 7 bilion orang.

Semangat inilah, tegas baginda, yang membawa NBD menyertai keluarga negara-negara dunia lebih 35 tahun yang lalu.

Terdahulu, dalam titah Kebawah DYMM menyertai rakan-rakan PBB mengucapkan tahniah atas pelantikan Tuan Yang Terutama Volkan Bozkir sebagai Presiden Ke-75 Perhimpunan Agung PBB.

Bagi pihak kerajaan dan rakyat NBD, baginda menyampaikan ucapan selamat yang diiringi semangat persahabatan dan perpaduan serta takziah dan simpati kepada semua pihak yang terjejas oleh virus COVID-19.

Tema Mesyuarat Peringkat Tinggi Bagi Memperingati Sambutan Ulang Tahun Ke-75 PBB ialah 'The Future We Want, the UN We Need: Reaffirming Our Collective Commitment to Multilateralism'.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  
hm1_210920.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Tertinggi Rancangan Kemajuan Negara (RKN) Kali Pertama bagi Tahun 2020.

Berangkat sama ke mesyuarat tersebut, paduka anakanda Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri (JPM).

Keberangkatan baginda di Istana Nurul Iman dijunjung oleh Menteri di JPM dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah dan Ahli-ahli Jawatankuasa Tertinggi RKN Kali Pertama.

Mesyuarat RKN Kali Pertama itu didahului dengan bacaan Surah Al-Fatihah dan Doa dibacakan oleh Menteri Pembangunan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Ir. Awang Haji Suhaimi bin Haji Gafar, diikuti dengan sembah alu-aluan daripada Yang Berhormat Menteri di JPM dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II.

Dalam sembah alu-aluannya, Yang Berhormat, antara lain menyembahkan menjunjung kasih atas keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, di mana mencerminkan pemedulian baginda ke arah pelaksanaan projek-projek di bawah RKN.

Tambahnya lagi, usaha-usaha yang dilaksanakan dalam menjayakan RKN dan menyumbang meningkatkan pertumbuhan sosioekonomi negara juga menjadi salah satu platform untuk mencapai sasaran Wawasan Brunei 2035.

Pada mesyuarat tersebut, Kebawah DYMM berkenan mengurniakan titah.

Mesyuarat Jawatankuasa Tertinggi RKN ini, antara lain membincangkan mengenai projek-projek dan perancangan-perancangan kemajuan negara.

Ini, termasuklah dalam terma rujukan mesyuarat RKN, iaitu untuk memberikan nasihat juga arah tuju bagi penyediaan RKN, termasuk tema dan strategik pembangunan RKN juga bagi memastikan RKN adalah berdasarkan unjuran pendapatan kerajaan dengan mengambil kira dasar berhemah.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  
hm_1609200.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat mengadakan Lawatan Tidak Berjadual ke Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU), di Jalan Dewan Majlis, di sini.

Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dijunjung oleh Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Mulia Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar.

Turut hadir, Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman; dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah.

Semasa lawatan berkenaan, baginda berkenan meninjau dengan lebih dekat juga menerima sembah penerangan mengenai beberapa bahagian dan unit di KHEU.

Baginda memulakan lawatan ke Jabatan Urusan Haji, yang berperanan selaku perantara bagi pihak Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia bersama pihak-pihak berkenaan bagi memudah cara pengendalian urusan yang berkaitan dengan pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga berkenan melihat secara lebih dekat Taklimat Pembarigaan dan Bengkel Pelan Tindakan Rancangan Strategik Kementerian Hal Ehwal Ugama 2020 - 2024, diungkayahkan oleh Unit Muraqib, dikhususkan bagi penyelaras-penyelaras di Jabatan dan Bahagian, KHEU, bertujuan untuk meningkatkan kefahaman mengenai Rancangan Strategik KHEU 2020 - 2024 dan menjadikannya sebagai panduan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab.

Sejurus selepas itu, baginda meneruskan lawatan ke Bahagian Kewangan, Unit Perundangan Islam, Bahagian Perhubungan Awam juga Bahagian Antarabangsa dan MABIMS.

Unit Perundangan Islam ditubuhkan di bawah Bahagian Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB) berperanan menyediakan maklumat mengenai undang-undang Islam dan berkaitan dengan tepat juga berkesan.

Misinya adalah untuk meningkatkan kualiti dan proses penggubalan juga penyesuaian undang-undang negara dan nasihat perundangan ke arah pelaksanaan Undang-Undang Islam sepenuhnya juga meningkatkan kualiti pendakwaan Syarie ke arah membantu negara dalam menzahirkan keadilan kepada masyarakat umum, dengan lebih cekap, titih, lutanan, bersistematik dan profesional, berdasarkan Hukum Syarak, Perlembagaan Negara, undang-undang dan dasar-dasar kerajaan.

Sementara itu, Bahagian Perhubungan Awam pula bermatlamat untuk menyalurkan maklumat yang telus dan tepat mengenai perkhidmatan KHEU kepada orang awam secara efisien juga berkesan.

Jabatan Majlis Ugama Islam Brunei berperanan membantu menyediakan hal ehwal dasar dan undang-undang, berkaitan dengan kepentingan umat Islam dan agama Islam; hal ehwal pentadbiran dan pengurusan harta zakat; Baitul Mal dan wakaf; penyelidikan mengenai isu-isu agama Islam; dan mentadbir juga melaksanakan kehendak Akta Penggal 77 dan Akta-akta atau Perintah-perintah lain yang berkaitan dengan agama Islam.

Turut menjadi perhatian baginda, Bahagian Perancangan dan Pembangunan Sumber Manusia; Unit Perumahan; Bahagian Kemajuan Syiar Islam; Perpustakaan KHEU; dan Unit Teknologi Maklumat, yang terletak di Tingkat 2, Bangunan Lama KHEU.

Bahagian Perancangan dan Pembangunan Sumber Manusia bertanggungjawab ke atas memberikan latihan dan kursus bagi perkembangan tenaga kerja di KHEU untuk mencapai objektif dalam menyediakan juga melahirkan sumber manusia yang kompeten.

Di Unit Perumahan, baginda diberikan sembah penerangan mengenai pengurusan rumah-rumah kerajaan di bawah kawalan KHEU.

Sementara itu, fungsi utama Bahagian Kemajuan Syiar Islam pula adalah mengendalikan Majlis Hari-hari Kebesaran Islam Peringkat Negara dan Musabaqah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Kebangsaan juga acara-acara atau aktiviti-aktiviti iringan bersempena Hari-hari Kebesaran Islam peringkat negara.

Baginda juga berkenan melihat koleksi-koleksi buku di Perpustakaan KHEU yang mempunyai hampir 26 ribu naskhah, berupa koleksi bahan-bahan rujukan dan terbitan KHEU merangkumi Buku-buku Arab, Terbitan Bersiri, koleksi Media dan koleksi keratan akhbar.

Perpustakaan KHEU adalah di bawah sistem Perpustakaan Brunei Darussalam dengan menggunakan sistem secara dalam talian. Ia diwujudkan bagi memudahkan orang ramai mencari dan menempah item secara dalam talian, yang ada dalam koleksi perpustakaan, seterusnya mempercepatkan urusan peminjaman.

Baginda meneruskan keberangkatan dengan melawat Jabatan Pentadbiran, yang mengandungi Bahagian Pengurusan Sumber Manusia; Seksyen Pengurusan Perkhidmatan dan Faedah; Seksyen Pengambilan dan Keanggotaan; juga Seksyen Perjawatan.

Misi Jabatan Pentadbiran adalah untuk memantapkan pengurusan perkhidmatan, perancangan dan pembangunan sumber manusia juga kewangan secara bersistematik, berkualiti, efisien, berkesan juga dinamik berlandaskan peraturan-peraturan dan garis pandu yang berkuat kuasa.

Antara yang juga dilawati oleh baginda ialah Unit Baitul Mal dan Zakat Fitrah; dan Bahagian Kutipan dan Agihan Zakat MUIB.

Jabatan MUIB, antara lain berperanan memastikan pelaksanaan zakat dalam kalangan umat Islam di negara ini dijalankan dengan sempurna dan terpelihara.

Kebawah DYMM meneruskan keberangkatan dengan melawat Jabatan Majlis Ugama Islam, di Bangunan Baharu KHEU.

Sebelum mengakhiri lawatan, Kebawah DYMM juga berkenan mengurniakan titah.

KHEU berperanan sebagai peneraju perkhidmatan ugama dan bertanggungjawab dalam semua hal yang berkaitan dengan agama Islam, di samping berperanan merancang, melaksana, menilai program dan aktiviti demi kepentingan agama Islam di negara ini.

Antara tugas utama KHEU adalah mengurus dan memajukan hal ehwal agama Islam di Negara Brunei Darussalam (NBD) sesuai dengan amalan terbaik di peringkat serantau dan antarabangsa juga menjadikan Maqasid Syariah sebagai pegangan untuk menuju Wawasan Brunei 2035.

Selain itu, memelihara dan mempertahankan kesucian agama Islam, menurut aqidah Ahli Sunnah Wal-Jamaah, menguatkuasakan undang-undang Syariah, menyebar dan memberi kefahaman juga penghayatan mengenai ajaran Islam kepada rakyat dan penduduk negara ini dan menggalakkan pelaksanaannya secara istiqamah, termasuk memelihara kesejahteraan juga kemaslahatan Rakyat dan Penduduk NBD.

Misi KHEU adalah untuk mendukung dan memelihara agama Islam dan kerasmiannya juga memperkembangkannya melalui dasar-dasar dan pentadbiran yang berkesan juga dinamik bagi pembangunan dan kesejahteraan negara, berdasarkan Hukum Syarak, Perlembagaan, Undang-undang dan Falsafah Negara, Melayu Islam Beraja.

Keberangkatan Kebawah DYMM ini, bertujuan untuk memastikan KHEU dan jabatan-jabatan di bawahnya, peka terhadap isu-isu yang ditangani oleh pihak kerajaan, selain berusaha mencapai juga menjayakan misi dan visi KHEU juga jabatan-jabatan di bawahnya.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  
hm_1609201.jpg

Julangan Titah Graduan Bersepadu yang baharu memulakan perkhidmatannya pada 13 September 2020 lalu, bertempat di Jalan Bunga Teratai, Kampung Jaya Setia Perpindahan Berakas turut berkenan dilawati oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sejurus mengadakan keberangkatan Lawatan Tidak Berjadual ke Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU).

Diurus tadbir dan dijalankan sepenuhnya oleh seramai 53 graduan tempatan, Julangan Titah Graduan Bersepadu yang ditubuhkan atas titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dihasrat sebagai salah satu inisiatif bagi memberikan peluang kepada graduan daripada pelbagai bidang pendidikan untuk berkhidmat kepada masyarakat dalam bidang keusahawanan dan perniagaan.

Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Pengerusi Jawatankuasa Kerja Pengurusan dan Operasi Graduan Bersepadu, Awang Zaman bin Haji Gapar.

Graduan Bersepadu merupakan sebuah syarikat sendirian berhad, mempunyai lima buah anak syarikat yang menjalankan perniagaan dalam bidang berlainan.

Melalui Graduan Bersepadu ini, ia dihasrat dapat menghasilkan graduan yang berdikari, seterusnya membina masyarakat mandiri dalam mengharungi cabaran-cabaran Revolusi Industri Ke-4.

Antara lima unit yang terdapat di Graduan Bersepadu tersebut ialah Sajian Graduan; Pasaria Graduan; Designer Graduan; Pustaka Graduan; dan Tutor Graduan.

Kebawah DYMM mula-mula berkenan melawat Sajian Graduan, yang merupakan sebuah restoran diungkayahkan sepenuhnya oleh graduan-graduan tempatan yang berjaya menamatkan pengajian mereka di dalam berbagai bidang dari universiti-universiti, di dalam dan luar negara, yang menjalani latihan insentif dan penempatan kerja.

Berkonsepkan Kafe Gaya Moden, restoran ini menawarkan lebih 70 jenis hidangan makanan dan 20 jenis minuman.

Waktu operasi bagi restoran tersebut ialah dari jam 6.30 pagi hingga 10.00 malam, setiap hari, kecuali Jumaat, ditutup, pada jam 12.00 tengah hari hingga 2.00 petang.

Sementara itu, Pasaria Graduan diungkayahkan oleh seramai 13 graduan daripada pelbagai bidang dengan menyediakan dan menawarkan barangan keperluan harian daripada bahan-bahan kering juga basah yang berkualiti dan memenuhi piawaian keselamatan pemakanan, seperti makanan asasi, buah-buahan, sayur-sayuran, kosmetik dan sebagainya.

Pasaria ini beroperasi dari jam 6.30 pagi hingga 10.00 malam setiap hari, kecuali Jumaat, ditutup, pada jam 12.00 tengah hari hingga 2.00 petang.

Baginda, kemudiannya berkenan meninjau Designer Graduan, yang merupakan sebuah butik dan kedai jahit yang diungkayahkan oleh lima orang graduan daripada pelbagai latar belakang dengan menawarkan perkhidmatan menjahit pakaian untuk baju cara Melayu, baju kemeja, baju kurung, di samping mengetengahkan hasil produk dari Pusat Kesenian dan Pertukangan Tangan Brunei, seperti kain tenunan, kain batik, perak dan seni ukir.

Berkonsepkan tradisional kontemporari, butik tersebut mengetengahkan produk-produk, seperti seni kraf tangan dan diolah menjadi moden 'wearable' masa kini.

Butik Designer Graduan beroperasi dari jam 8.00 pagi hingga 8.00 malam, setiap hari, kecuali Jumaat, ditutup, pada jam 12.00 tengah hari hingga 2.00 petang.

Turut menjadi perhatian Kebawah DYMM ialah Pustaka Graduan, iaitu sebuah kedai yang menjual alat tulis, seperti fail, kertas, pen, buku-buku dan menyediakan perkhidmatan fotokopi, 'laminating', 'binding' dengan tenaga kerjanya, terdiri daripada para graduan dalam pelbagai bidang, iaitu Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA), Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB), Universiti Brunei Darussalam (UBD), Universiti Teknologi Brunei (UTB) dan Kolej Perdagangan Laksamana (LCB).

Manakala, Tutor Graduan merupakan sebuah pusat tuisyen, yang diungkayahkan oleh seramai 11 graduan dalam pelbagai jurusan daripada universiti-universiti dalam dan luar negara.

Semua tenaga pengajar di pusat ini dihantar ke sekolah-sekolah rendah dan menengah untuk mendedahkan pengajar pada '21st Century Learning', yang dipraktikkan oleh guru-guru di sekolah kerajaan.

Tenaga Pengajar Tutor Graduan juga dilatih secara komprehensif oleh pensyarah-pensyarah dari Institut Pendidikan Sultan Hassanal Bolkiah, UBD, yang diperkenalkan kepada teori pembelajaran yang sesuai dan selaras dengan piawaian standard guru-guru Brunei.

Matlamat Graduan Bersepadu adalah untuk membekalkan para graduan dengan nilai kemahiran dan pengetahuan yang sebanding dengan kelulusan mereka juga mempersiapkan mereka untuk meneroka bidang keusahawanan di luar keselesaan bidang mereka.

Ini adalah bertepatan dengan hasrat negara untuk menjadi sebuah negara yang maju, selaras dengan Wawasan Brunei 2035 dengan rakyat yang berpendidikan tinggi, berkemahiran dan berjaya; rakyat yang mempunyai kualiti kehidupan yang tinggi; dan ekonomi negara yang dinamik dan berdaya tahan.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm22_160920.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Yoshihide Suga, atas pelantikannya sebagai Perdana Menteri (PM) Jepun, berikutan dengan kemenangannya dalam pilihan raya bagi pemilihan Presiden Liberal Democratic Party (LDP), baru-baru ini.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  


Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan menerima mengadap Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan; Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura yang baru dilantik; dan Ketua-ketua Perwakilan Asing yang baharu secara berasingan.


Majlis berlangsung di Qashr Al-Meezaan.

Duli Yang Teramat Mulia mula-mula berkenan menerima mengadap Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Lim Hong Huai.

Tuan Yang Terutama menyembahkan Surat Tauliah Pelantikan ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 23 Mac 2016.

DYTM, seterusnya berkenan menerima mengadap Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura, Tuan Yang Terutama Dato Paduka Haji Sidek bin Ali.

Tuan Yang Terutama menerima Surat Watikah Pelantikan daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia pada 10 September 2020.

DYTM kemudiannya berkenan menerima mengadap Ketua-ketua Perwakilan Asing yang baharu secara berasingan.

DYTM mula-mula berkenan menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Persekutuan Jerman ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Gerda Winkler.

Turut hadir, Timbalan Duta Besar Republik Persekutuan Jerman di Negara Brunei Darussalam, Mr. Thomas Heilmaier.

DYTM, seterusnya berkenan menerima mengadap Pesuruhjaya Tinggi British ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama John Virgoe.

Menyertai bersama Tuan Yang Terutama ialah Timbalan Pesuruhjaya Tinggi British ke Negara Brunei Darussalam, Ms. Natalie Gowers-Barnes.

DYTM, kemudiannya berkenan menerima mengadap Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Tiffany Anne McDonald.

Turut hadir, Timbalan Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Negara Brunei Darussalam, Ms. Chintana Vongpaseuth.

Ketua-ketua Perwakilan Asing yang baharu ke Negara Brunei Darussalam tersebut menyembahkan Surat-surat Tauliah Pelantikan ke hadapan majlis Kebawah DYMM pada 10 September 2020.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  
01.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang tadi berkenan mengurniakan Surat Watikah Pelantikan kepada Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam yang baharu dan menerima Surat-surat Tauliah Pelantikan daripada Ketua-ketua Perwakilan ke Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mula-mula berkenan mengurniakan Surat Watikah Pelantikan kepada Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura, Tuan Yang Terutama Dato Paduka Haji Sidek bin Ali.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan menerima Surat-surat Tauliah Pelantikan daripada Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Persekutuan Jerman ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Gerda Winkler; Pesuruhjaya Tinggi British ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama John Virgoe; dan Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Tiffany Anne McDonald.

Selepas Majlis Mengurniakan Surat Watikah Pelantikan dan Majlis Menyembahkan Surat-surat Tauliah Pelantikan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima mengadap Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura. Baginda juga menerima mengadap Ketua-ketua Perwakilan Asing ke Negara Brunei Darussalam yang baharu secara berasingan.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berkenan menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Persekutuan Jerman ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Gerda Winkler. Turut hadir ialah Timbalan Duta Besar Republik Persekutuan Jerman di Negara Brunei Darussalam, Mr. Thomas Heilmaier.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan menerima mengadap Pesuruhjaya Tinggi British ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama John Virgoe. Menyertai bersama Tuan Yang Terutama ialah Timbalan Pesuruhjaya Tinggi British ke Negara Brunei Darussalam, Ms. Natalie Gowers-Barnes.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudiannya berkenan menerima mengadap Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Tiffany Anne McDonald. Turut hadir ialah Assistant Defence Adviser,Suruhanjaya Tinggi Australia di Negara Brunei Darussalam, Leftenan Kolonel Daniel Hauser.

Turut hadir pada Majlis tersebut ialah Menteri Hal Ehwal Luar Negeri II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Erywan bin Pehin Datu Pekerma Jaya Haji Mohd. Yusof; Setiausaha Sulit dan Laila Rahsia Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Shahbandar Dato Seri Setia Haji Awang Mohd. Nawawi bin Allahyarham Pehin Orang Kaya Shahbandar Haji Awang Mohd. Taha; Grand Chamberlain, Yang Amat Mulia Pengiran Penggawa Laila Bentara Istiadat Diraja Dalam Istana Pengiran Haji Alauddin bin Pengiran Paduka Tuan Pengiran Haji Abu Bakar; dan Setiausaha Tetap di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, Dato Paduka Awang Haji Mohd. Nor bin Haji Jeludin.

Majlis-majlis tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  
hm_090920.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Ahli Majlis Negara dan Menteri Pertahanan Republik Rakyat China, Tuan Yang Terutama Jeneral Wei Fenghe.

Menyertai bersama Tuan Yang Terutama Jeneral Wei Fenghe ialah Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China di Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Yu Hong; Deputy Commander of the Southern Theater Command, Leftenan Jeneral (Air Force) Jia Zhigang; Deputy Chief of the Office for International Military Cooperation of Central Military Commission (OIMC), Mejar Jeneral Song Yanchao; Director General of Research Bureau of General Office of Central Military Commission, Mejar Jeneral Liu Yantong dan Staff of Asian Affairs Bureau, OIMC, Kolonel Jiang Bin.

Turut hadir ialah Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof ; Menteri Hal Ehwal Luar Negeri II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Erywan bin Pehin Datu Pekerma Jaya Haji Mohd. Yusof dan Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB), Mejar Jeneral (U) Dato Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahat.

Kerjasama pertahanan dan ketenteraan di antara Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China telah dimeteraikan melalui penandatanganan Memorandum Persefahaman Mengenai Pertukaran Ketenteraan (Military Exchanges) pada 12 September 2003 dan diperkukuhkan lagi melalui penandatanganan Memorandum Persefahaman Mengenai Memperkukuh Kerjasama Pertahanan pada 13 September 2017 sewaktu Keberangkatan Negara Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Republik Rakyat China.

Kedua-dua belah pihak juga mempunyai hubungan pertahanan yang mesra, di mana Negara Brunei Darussalam baru-baru ini telah menerima dana sumbangan berbentuk peralatan perubatan dari Republik Rakyat China dalam usaha untuk memerangi wabak COVID-19 pada bulan Mei 2020.

Hubungan pertahanan dua hala ini juga merangkumi pelbagai interaksi termasuk pertukaran lawatan, lawatan muhibah kapal tentera, latihan dan kursus serta saling bekerjasama di peringkat pelbagai hala di bawah rangka kerja ASEAN Defence Ministers' Meeting-Plus (ADMM-Plus).

Majlis Mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman. 

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  
hm_titah-aipa0809.jpg

Keyakinan terhadap ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) akan dapat membantu ASEAN bagi sama-sama mengharungi tempoh yang mencabar ini dan muncul sebagai komuniti yang lebih berdaya tahan.

Wabak COVID-19 telah mengubah kaedah kerajaan dan parlimen nasional dalam menangani norma baharu dan cabaran yang belum pernah terjadi sebelum ini. Hasil daripada sifatnya yang tidak menentu ini setentunya memerlukan tindakan segera dalam usaha untuk melindungi kepentingan rakyat sambil menekankan akan kepentingan kesatupaduan dalam Komuniti ASEAN.

Perkara tersebut merupakan antara yang terkandung dalam Titah Perutusan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada Perhimpunan Agung AIPA Ke-41 secara dalam talian yang bermula hari ini hingga 10 September 2020, di mana Negara Brunei Darussalam diketuai oleh Yang Di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara (MMN), Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Mohamed Taib berserta 19 Ahli MMN.

Seterusnya, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mengambil maklum bahawa agenda bagi Perhimpunan Agung AIPA Ke-41 tahun ini mengetengahkan usaha-usaha pemulihan akibat wabak COVID-19 yang berkaitan dengan ekonomi, keselamatan sosial serta keamanan dan kestabilan di rantau ini.

Titah baginda lagi, AIPA bersama dengan rakan kongsi strategik pada masa ini, juga berperanan penting dalam merangka dan melaksanakan strategi yang berkesan untuk memupuk Komuniti ASEAN yang berpandangan jauh yang mampu bertindak balas secara kolektif dan konstruktif terhadap masalah yang menjadi perhatian ramai.

"Bersama-sama, kita mampu untuk mewujudkan ASEAN yang lebih mampan dan berdaya tahan dengan keupayaan tinggi dalam menerima sebarang perubahan positif. Negara Brunei Darussalam akan terus menyokong usaha AIPA ke arah pencapaian yang dihasratkan," titah baginda.

Terdahulu, dalam perutusan tersebut, Kebawah DYMM bertitah tentang tema Perhimpunan Agung AIPA Ke-41 tahun ini adalah seiring dengan visi ASEAN yang menjurus ke arah ASEAN yang kohesif dan responsif.

Perkara ini telah memberi perhatian terhadap keperluan dalam pengukuhan solidariti pada peringkat serantau bagi menangani cabaran dengan lebih berkesan seperti yang telah ditetapkan di dalam Piagam ASEAN dan juga Wawasan Komuniti ASEAN 2025.

Di samping itu, titah baginda, diplomasi parlimen mampu meningkatkan peranan AIPA dalam menyokong ASEAN melalui peningkatan persefahaman di antara negara dan melalui perwakilan rakyat yang lebih baik.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  
dpmm_santap0709.jpg

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, hari ini berkenan mengadakan Majlis Santap Malam di Qashr Al-Meezaan bagi pihak Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk meraikan Rombongan Perutusan Khas Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan Yang Di-Pertuan Bagi Negeri Johor Darul Ta’zim, yang diketuai oleh Duli Yang Amat Mulia Tunku Ismail ibni Sultan Ibrahim, Tunku Mahkota Johor.

Antara Kerabat Diraja yang berangkat ke Majlis Santap Malam tersebut ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Malik; Yang Amat Mulia Tunku Idris Iskandar Al-Haj ibni Sultan Ibrahim, Tunku Temenggong Johor; Yang Amat Mulia Tunku Abdul Rahman Al-Haj ibni Sultan Ibrahim, Tunku Panglima Johor; dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah.

Juga turut berangkat dan hadir di Majlis Santap Malam berkenaan dari kedua belah pihak ialah Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar, Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara; Yang Berhormat Mejar Jeneral (Bersara) Dato Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan; Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned, Mufti Kerajaan; Yang Amat Mulia Pengiran Penggawa Laila Bentara Istiadat Diraja Dalam Istana Pengiran Haji Alauddin bin Pengiran Paduka Tuan Pengiran Haji Abu Bakar, Grand Chamberlain; Yang Berhormat Dato’ Haji Abdul Rahim bin Ramli, Yang Dipertua Jumaah Majlis DiRaja Johor; Yang Berhormat Dato’ Haji Azmi bin Rohani, Setiausaha Kerajaan Johor, Yang Berhormat Dato’ Haji Abdul Latiff bin Yusof, Setiausaha Jumaah Majlis DiRaja Johor; dan Sohibus Samahah Yang Berhormat Dato’ Haji Yahya bin Haji Ahmad, Mufti Johor.

Sumber foto Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri


Senior Minister News
  

hm_rcvdtmj0709.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang ini berkenan menerima mengadap Perutusan Khas Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan Yang Di-Pertuan Bagi Negeri Johor Darul Ta'zim, yang diketuai oleh Duli Yang Amat Mulia Tunku Ismail ibni Sultan Ibrahim, Tunku Mahkota Johor. Rombongan tersebut juga disertai oleh Yang Amat Mulia Tunku Idris Iskandar Al-Haj ibni Sultan Ibrahim, Tunku Temenggong Johor dan Yang Amat Mulia Tunku Abdul Rahman Al-Haj ibni Sultan Ibrahim, Tunku Panglima Johor.


Antara Kerabat Diraja yang berangkat sama dalam Majlis Mengadap tersebut ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah.

Di Majlis Mengadap tersebut, Duli Yang Amat Mulia Tunku Ismail ibni Sultan Ibrahim, Tunku Mahkota Johor telah menyembahkan Warkah Perutusan daripada Duli Yang Maha Mulia Sultan Yang Di-Pertuan Bagi Negeri Johor Darul Ta'zim kepada kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dalam Majlis yang sama, Tunku Mahkota Johor juga menyembahkan Warkah Perutusan daripada Duli Yang Maha Mulia Sultan Yang Di-Pertuan Bagi Negeri Johor Darul Ta'zim kepada kehadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota.

Juga turut berangkat dan hadir di Majlis Mengadap berkenaan dari kedua belah pihak ialah Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar, Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara; Yang Berhormat Mejar Jeneral (Bersara) Dato Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan; Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned, Mufti Kerajaan; Yang Amat Mulia Pengiran Penggawa Laila Bentara Istiadat Diraja Dalam Istana Pengiran Haji Alauddin bin Pengiran Paduka Tuan Pengiran Haji Abu Bakar, Grand Chamberlain; Yang Berhormat Dato' Haji Abdul Rahim bin Ramli, Yang Dipertua Jumaah Majlis DiRaja Johor; Yang Berhormat Dato' Haji Azmi bin Rohani, Setiausaha Kerajaan Johor, Yang Berhormat Dato' Haji Abdul Latiff bin Yusof, Setiausaha Jumaah Majlis DiRaja Johor; dan Sohibus Samahah Yang Berhormat Dato' Haji Yahya bin Haji Ahmad, Mufti Johor.

Majlis Mengadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman.

Sumber foto Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri


His Majesty News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang tadi berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Air Vice Marshal (Bersara) Mahmud Hussain, Pesuruhjaya Tinggi Bangladesh ke Negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan.
 
Tuan Yang Terutama telah menyembahkan Surat Tauliah Pelantikan kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 15 Februari 2017.
 
Majlis Mengadap tersebut telah berlangsung di Istana Nurul Iman.

Sumber foto Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri


His Majesty News
  


BANDAR SERI BEGAWAN, Isnin, 22 Jun. - Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap secara berasingan Ketua-ketua Perwakilan Asing yang akan menamatkan perkhidmatan.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berkenan menerima mengadap Pesuruhjaya Tinggi British ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Richard Lindsay. Tuan Yang Terutama telah menyembahkan Surat Tauliah Pelantikan ke hadapan majlis Kebawah DYMM pada 10 Ogos 2017.

Turut hadir ialah Timbalan Pesuruhjaya Tinggi British ke Negara Brunei Darussalam, Ms. Natalie Gowers-Barnes dan Penasihat Pertahanan United Kingdom ke Negara Brunei Darussalam, Group Captain Graeme Davis.

Baginda seterusnya berkenan menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Persekutuan Jerman ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Peter Hermann Wolff. Tuan Yang Terutama telah menyembahkan Surat Tauliah Pelantikan ke hadapan majlis Kebawah DYMM juga pada 10 Ogos 2017.

Baginda kemudiannya berkenan menerima mengadap Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Nicola Rosenblum. Puan Yang Terutama telah menyembahkan Surat Tauliah Pelantikan ke hadapan majlis Kebawah DYMM pada 25 Oktober 2016.

Menyertai bersama PYT ialah Timbalan Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Negara Brunei Darussalam, Puan Chintana Vongsapeuth.

Majlis Mengadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  
Senior Minister News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah, selaku orang Islam, kita juga mempunyai kelebihan tersendiri, iaitu digalakkan untuk menghadapi apa saja bencana, dengan doa.

Baginda menyeru kepada semua agar kita sama-sama melakukannya, lebih-lebih lagi, kebetulan pula dalam bulan Ramadan yang penuh berkat ini, di mana doa orang-orang berpuasa adalah sangat ampuh dan mustajab.

''Menyebut tentang kelebihan doa ini, beta teringat kepada doa dalam Qunut Nazilah yang dibaca pada hari Jumaat dalam Sembahyang Jumaat. Hingga sekarang, sudah beberapa Jumaat kita tidak dapat menunaikan Fardu Jumaat, dalam makna, dengan sendirinya Qunut Nazilah tidak dapat dibaca,'' titah baginda.

Tegas baginda, Qunut Nazilah masih saja perlu diteruskan, terutama dalam situasi kita menghadapi wabak COVID-19.

Baginda menjelaskan, Qunut Nazilah tidak semestinya hanya dilakukan di masjid secara berjemaah pada Hari Jumaat, malah ia juga boleh dibuat di rumah, sama ada secara berjemaah dengan keluarga atau bersendirian di dalam sembahyang-sembahyang fardu lima waktu.

Titah baginda, tetapi masih juga boleh dipilih mana waktu yang kita mampu atau sesuai melakukannya, seperti dalam Sembahyang Subuh atau Maghrib, tanpa memestikan ia dibuat dalam kesemua lima-lima waktu.

Yang penting, jelas baginda, Qunut ini terus dibaca, sementara menunggu masjid, surau dan balai ibadat beroperasi semula.

''Bagi kemudahan orang ramai melakukan semua ini, maka kenalah pihak yang berkenaan, Kementerian Hal Ehwal Ugama, mengambil inisiatif menyediakan panduan dan Doa Qunut yang bersesuaian. Seeloknya ringkas dan mudah, tetapi padat menepati tujuan,'' titah baginda.

Dalam titah, baginda berpendapat, bukan sahaja kita di Brunei, malah umat Islam di seluruh dunia adalah sangat wajar untuk sama-sama mengambil kesempatan di bulan yang bersukut istimewa ini untuk merafakkan doa banyak-banyak supaya dunia kita cepat bebas daripada bahaya wabak COVID-19.

Bagi mengakhiri Titah Perutusan sempena Menyambut Bulan Ramadan Tahun 1441 Hijrah / 2020 Masihi, baginda dan keluarga baginda, dengan hati suci, mengucapkan selamat berpuasa. Semoga kita sama-sama dikurniakan oleh Allah kesihatan dan kesabaran di sepanjang menjalani ibadat puasa. Ramadan Karim.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, hari ini berkenan menyertai Persidangan-persidangan Video bagi Sidang Kemuncak Khas ASEAN; dan Sidang Kemuncak Khas ASEAN Plus Three mengenai wabak COVID-19 bersama dengan para pemimpin ASEAN dan Negara-negara Rakan Dialog Republik Rakyat China, Jepun dan Republik Korea.

Kedua-dua Persidangan Video Khas ini berlangsung di Baitul Mesyuarah, Istana Nurul Iman.

Sidang Kemuncak Khas ASEAN yang berlangsung pada sebelah pagi dimulakan dengan ucapan pembukaan daripada Perdana Menteri Republik Sosialis Viet Nam, Tuan Yang Terutama Nguyen Xuan Phuc selaku Pengerusi ASEAN bagi tahun 2020.

Pada Sidang Kemuncak Khas ini, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah bahawa perpaduan ASEAN kini lebih diperlukan dalam menghadapi cabaran baharu yang dibawa oleh COVID-19 dan saling melengkapi usaha masing-masing, serta berkongsi maklumat, pengalaman dan langkah yang diambil adalah penting untuk memperkukuhkan lagi kerjasama ASEAN dalam mengawal penularan pandemik di rantau ini.

Juga tidak kurang pentingnya, titah baginda, ialah pengurusan maklumat awam untuk mengelakkan panik dan mengatasi berita palsu.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  
Other News
  


Other News
  Kapal Selam Australian Collins Class iaitu HMAS Dechaineux menjadi tumpuan Lawatan Kerja Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri.

HMAS Dechaineux merupakan kapal selam pertama yang berlabuh di Negara Brunei Darussalam bermula pada 7 hingga 9 Mac ini.

Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di Dermaga Komersial Muara dijunjung oleh Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof; Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Nicola Rosenblum; Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Mejar Jeneral Pengiran Dato Paduka Seri Aminan bin Pengiran Haji Mahmud; Setiausaha Tetap di Kementerian Pertahanan, Brigedier Jeneral (B) Dato Seri Pahlawan Shahril Anwar bin Haji Ma’awiah; Pemerintah-pemerintah Angkatan Tentera dan Pemerintah Angkatan Bersama; serta Pemerintah Laut Royal Australian Navy, Laksamana Madya Michael Noonan.

Lawatan DYTM ke kapal selam tersebut dimulakan dengan sembah taklimat keselamatan yang disampaikan oleh Komander Brad Francis.

DYTM kemudiannya berkenan menaiki kapal selam dan melawat Senior Sailors Mess; Control Room; Weapon Storage Compartment; Junior Sailors Mess; Motor Generator Room; dan Machinery Control Room.
Di akhir lawatan, DYTM berkenan dijunjung bagi sesi bergambar ramai dan menerima plak juga pesambah daripada Pemerintah Laut Royal Australian Navy dan Pegawai Pemerintah HMAS Dechaineux.

Sejurus selepas itu, DYTM berkenan menganugerahkan plak kepada kedua-dua pegawai kanan berkenaan.

HMAS Dechaineux yang berpusat di Fleet Base West di Australia Barat merupakan kapal selam Collins Class Keempat yang ditauliahkan untuk perkhidmatan dalam Royal Australian Navy pada 23 Februari 2001.

Kapal selam tersebut berupaya untuk menampung sebanyak 38 pelayar dan 10 pegawai dan merupakan antara salah satu kapal selam yang pertama yang direka dengan komputer.

HMAS Dechaineux juga mempunyai beberapa ciri-ciri dan kebolehan termasuk ‘high-performance hull form’, ‘highly automated controls’, ‘high shock resistance’ dan ‘efficient weapons handling’ serta ‘discharge system’.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Senior Minister News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah agar Mesyuarat Pertama dari Musim Permesyuaratan Ke-16 Majlis Mesyuarat Negara (MMN) menjadi wadah strategik bagi memikir dan membahas perkara-perkara yang diperlukan oleh rakyat serta negara.

Dalam hal ini, Kebawah DYMM bertitah menekankan agar Ahli-ahli Yang Berhormat Yang Dilantik dalam MMN supaya menyuarakan pandangan-pandangan mereka tanpa ragu-ragu dalam permesyuaratan kali ini,  kerana suara mereka adalah diperlukan untuk kebaikan, tegas Baginda.

Kebawah DYMM bertitah menegaskan perkara demikian ketika bertitah membuka rasmi Mesyuarat Pertama dari Musim Permesyuaratan Ke-16 Majlis Mesyuarat Negara (MMN) yang berlangsung di Bangunan Dewan Majlis, Jalan Dewan Majlis di sini.

"Harapan kita sangatlah tinggi untuk melihat Majlis Mesyuarat Negara menjadi wadah strategik bagi memikir dan membahas perkara-perkara yang diperlukan oleh rakyat dan negara. Apa jua usul dan hujah yang dikemukakan dalam persidangan hendaklah berasaskan kepada pemikiran dan penelitian yang rapi disokong oleh fakta-fakta yang betul dan tepat dan memfokuskan hanya kepada isu-isu yang relevan," titah baginda.

Dengan yang demikian, MMN tahun demi tahun masih memerlukan pemerkasaan, kerana masih terdapat sesetengah Ahli Yang Dilantik cuma lebih banyak bertanya dari memberi buah fikiran yang boleh menjadikan perbahasan kurang menarik, jelas baginda.

Dalam titah, baginda juga turut menyatakan tentang situasi ekonomi dunia pada hari ini yang didapati tidak menentu.

Walau bagaimanapun, menurut baginda,  negara kita masih saja mampu untuk mencatatkan kadar pertumbuhan yang menggalakkan di samping dapat menikmati beberapa pembaharuan di segi infrastruktur mahupun yang berbentuk dasar.

Lebih-lebih lagi dengan ketidaktentuan itu digawatkan lagi oleh pergolakan geopolitik dunia yang tidak berkesudahan kemudian secara mendadak, pasaran kewangan dunia pula terutama di rantau Asia mengalami masalah teruk akibat penularan wabak COVID-19, titah baginda.

"Kesan daripada wabak ini telah menjejaskan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di kebanyakan negara di dunia, termasuk menjadi sebab kurangnya permintaan minyak dan gas dunia yang secara automatik menjadikan harga kedua-dua komoditi ini jatuh."

Perkara ini, titah baginda, boleh menyebabkan negara mengalami defisit setelah mencatat lebihan baki fiskal pada Tahun Kewangan 2018 / 2019. Namun kita tetap bersyukur kerana negara ditakdirkan bebas daripada wabak yang menggerunkan ini dan Negara Brunei Darussalam mudah-mudahan akan terus mendapat perlindungan Allah daripada serangan virus COVID-19.

Pada hemat baginda, semua yang terjadi adalah kerana berkat Brunei sentiasa menghayati doa, sama ada di masjid-masjid, di rumah-rumah di majlis-majlis dan pendeknya Brunei Darussalam sentiasa dan cukup makmur dengan doa.

Bagi mengekalkan nikmat dari Allah itu, baginda berharap supaya kita meneruskan amalan berdoa sebagai budaya bangsa.

Baginda juga melahirkan rasa syukur kerana sepanjang tahun 2019, kerajaan baginda masih dapat meraih beberapa pencapaian yang signifikan, antaranya transformasi Sektor Telekomunikasi yang mampu bertindak meningkatkan inovasi untuk mengubah landskap ekonomi negara ke arah era digital "The Fourth Industrial Revolution" melalui penubuhan Syarikat Unified National Network Sendirian Berhad, Syarikat UNN yang 100 peratus dipunyai oleh kerajaan baginda.

Manakala yang berkaitan dengan sumber tenaga manusia pula,  baginda telah memperkenankan bagi Manpower Planning and Employment Council (MPEC) di Jabatan Perdana Menteri bagi memikirkan langkah-langkah berkesan ke arah meningkatkan pekerjaan dan menangani isu pengangguran.

Bagi tujuan tersebut, baginda menyarankan agar dasar-dasar  ada mustahak diteliti, khususnya yang berkaitan dengan kemasukan pekerja-pekerja asing; halangan atau proses yang boleh menyekat komuniti bisnes dari berkembang; mengadakan latihan-latihan bagi membantu pencari-pencari pekerjaan, mengkaji semula 'syllabus' yang berkaitan dengan program latihan, mengkaji semula proses mempercepatkan pengisian jawatan-jawatan kosong dalam perkhidmatan awam dan lain-lain.

Dalam pada itu, Kebawah DYMM juga telah memperkenankan penubuhan Autoriti Kemajuan Daerah Temburong bagi tujuan menjana aktiviti perekonomian serta meningkatkan kualiti kehidupan rakyat dan penduduk di daerah ini.

Mengenai dengan perbelanjaan kerajaan, baginda menasihatkan agar setiap agensi kerajaan dikehendaki berhati-hati dalam menggunakan peruntukan yang telah disediakan.

"Perlu diingat hasil pendapatan yang banyak tidaklah semestinya mampu untuk menjamin kestabilan dan kekukuhan kewangan andainya hasil itu tidak diurus dengan betul dan cekap. Tetapi dengan adanya amalan berhemah dan usaha-usaha mempelbagaikan ekonomi? maka insyaaAllah kita akan dapat mengukuhkan kestabilan makroekonomi dan kedudukan kewangan negara," titah baginda.

Daripada titah baginda, sangat penting untuk diingat mengenai cara penggunaan wang kerajaan iaitu mestilah benar-benar telus dan amanah. Dan jangan sehingga berlaku sandiwara 'pintu belakang' dengan pihak-pihak tertentu di luar kerajaan.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  Seluruh rakyat dan penduduk di negara ini akan mula menumpukan perhatian pada isu-isu dan persoalan kepada pelaksanaan strategi bagi pertumbuhan ekonomi yang mampan ke arah mempelbagaikan ekonomi negara di dalam kepentingan pembangunan generasi belia serta kebajikan dan kesejahteraan rakyat dan penduduk negara ini dalam Musim Permesyuaratan Ke-16 Majlis Mesyuarat Negara (MMN) bermula pada 10 hingga 23 Mac ini.

Istiadat Pembukaan Rasmi Mesyuarat Pertama dari Musim Permesyuaratan Ke-16 MMN telah berlangsung pagi tadi dan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Sejurus keberangkatan tiba, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menerima tabik hormat diraja diiringi dengan Lagu Kebangsaan 'Allah Peliharakan Sultan' oleh Pasukan Pancaragam Polis Diraja Brunei dan seterusnya berkenan menerima barisan kehormatan yang terdiri daripada 108 anggota Polis Diraja Brunei diketuai oleh Pegawai Pemerintah Perbarisan, Penguasa Polis, Haji Mahran bin Haji Ahmad.

Berangkat sama ke Istiadat Pembukaan Rasmi ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien; dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien.

Kebawah DYMM serta ahli kerabat diraja yang lain seterusnya dijunjung berangkat ke Dewan Persidangan MMN. Baginda kemudiannya berkenan mengurniakan titah pada Istiadat Pembukaan Rasmi Mesyuarat Pertama Dari Musim Permesyuaratan Ke-16 MMN tersebut.

Bagi memberkati istiadat berkenaan, doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.

Sebelum berangkat meninggalkan Bangunan Dewan Majlis, Kebawah DYMM serta kerabat diraja yang lain berkenan bagi sesi bergambar ramai bersama Ahli-ahli MMN.

Seterusnya, Persidangan MMN bersidang untuk meneliti dan mengesahkan Minit Persidangan MMN Mesyuarat Pertama Dari Musim Permesyuaratan Ke-15 yang telah bersidang selama 11 hari mulai 7 Mac hingga 23 Mac 2019 yang lalu.

MMN Musim Ke-16 ini dipengerusikan oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Mohamed Taib, Yang Di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara dan dibantu oleh Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Pekerma Jaya Dato Paduka Awang Haji Judin bin Haji Asar, Jurutulis Majlis Mesyuarat Negara dan Yang Mulia Dayang Rose Aminah binti Haji Ismail, Timbalan Jurutulis Majlis Mesyuarat Negara.

Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara terdiri daripada Ahli-ahli Rasmi Kerana Jawatan (Perdana Menteri dan Menteri-menteri), Ahli-ahli Yang Dilantik Orang-orang Bergelar, Ahli-ahli Yang Dilantik Orang Yang Telah Mencapai Kecemerlangan dan Ahli-ahli Yang Dilantik Mewakili Daerah.

Persidangan MMN memasuki usia 16 tahun persidangan sejak penubuhannya semula pada tahun 2004 dan akan membincangkan dan meluluskan perkara utama iaitu Rang Undang-Undang (2020) Perbekalan, 2020/2021; untuk diguna pakai bermula pada 01 April 2020. Selain Belanjawan Tahunan, Persidangan Majlis Mesyuarat Negara juga akan membincangkan isu-isu dan cadangan-cadangan yang bermanfaat kepada Negara dan rakyat yang diteliti dan dinilai kesesuaiannya secara terperinci mengikut keperluan dan keutamaannya.

MMN telah ditubuhkan menurut Bab 23 dari Perlembagaan Negeri Brunei 1959 dan Ahli-ahlinya dilantik menurut Bab 24. MMN telah dibubarkan pada tahun 1984 dan pada 25 September 2004, Majlis ini telah mula bersidang semula. Penubuhan persidangan ini ialah sempena Ulang Tahun Hari Keputeraan Baginda Ke-58 Tahun pada 15 Julai 2004.

Persidangan Majlis Mesyuarat Negara ini akan disambung untuk bersidang pada hari Selasa, 10 Mac 2020, bermula pada pukul 9.00 pagi.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  Menteri di Jabatan Perdana Menteri (JPM), Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud menyatakan JPM memegang falsafah 'Biar cangkik jangan putus' dan akan sentiasa berjimat cermat dan berhemah juga memastikan setiap perbelanjaan mengutamakan 'value for money' dan mendatangkan manfaat kepada negara juga penduduk dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Ini menurut Yang Berhormat Menteri di JPM, termasuklah dalam memberikan perhatian kepada projek penambahbaikan dan pemeliharaan aset bagi memastikan suasana dan persekitaran kerja yang kondusif kepada semua pihak.

Pada masa yang sama, JPM akan terus berusaha untuk meningkatkan hasil kerajaan melalui perkhidmatan-perkhidmatan sedia ada.

Di samping mengukuhkan lagi sistem pengutipan hasil bagi memastikan hasil dikutip dalam tempoh yang ditetapkan, berasaskan prinsip-prinsip di atas, JPM dan jabatan-jabatan di bawahnya bagi Tahun Kewangan 2020 / 2021 disokong untuk disediakan peruntukan bagi Gaji Kakitangan dan Peruntukan Perbelanjaan Berulang-Ulang berjumlah sebanyak BND366, 021,500.00, iaitu berlebihan sebanyak BND7,091,670,00.00.

Daripada peruntukan Tahun Kewangan 2019 / 2020, pertambahan ini mengambil kira pernyerapan Brunei Intellectual Property office (BruIPO) dan Manpower and Employment Council (MPEC).

Tidak ketinggalan juga pengurusan jabatan baharu, iaitu Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah (BKISHAB) yang diisytiharkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena Sambutan Majlis Ilmu 2019 untuk diletakkan di bawah jagaan JPM.

Perbelanjaan Kemajuan yang disokong berjumlah BND65,490,880.00. Ini menjadikan peruntukan keseluruhan JPM dan jabatan-jabatan di bawahnya yang disokong adalah berjumlah BND431,520,380.00.

Berikut adalah antara penerangan ringkas yang disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri di JPM mengenai cadangan belanjawan JPM dan jabatan-jabatan di bawahnya bagi Tahun Kewangan 2020 / 2021 pada sesi petang hari ketiga, Mesyuarat Pertama Dari Musim Permesyuaratan Ke-16 Majlis Mesyuarat Negara (MMN), di Dewan Persidangan MMN, Bangunan Dewan Majlis, di sini.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Other News
  Masjid adalah ibarat Rumah Allah, dan sesungguhnya menghadirkan diri beribadah ke masjid serta mendirikan sembahyang secara berjemaah itu mempunyai kelebihan darjat berbanding sembahyang secara perseorangan.

Program 'Masjidku Makmur, Negara Berkat' di Masjid Omar 'Ali Saifuddien pada minggu ini dikendalikan oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan sokongan oleh Jabatan Perdana Menteri, ianya merupakan satu program mingguan dan ajakkan bagi mengalu-alukan jemaah meningkatkan kehadiran bagi memakmurkan masjid dan seterusnya bersama-sama secara istiqamah (berterusan) mendirikan Sembahyang Fardu Subuh secara berjemaah di awal waktu di masjid.

'Masjidku Makmur, Negara Berkat' turut memberikan peluang kepada para pengunjung bersempena acara 'Bandarku Ceria', memulakan langkah dan keceriaan hari mereka dengan meraih keberkatan melalui partisipasi menunaikan tuntutan sembahyang fardhu secara berjemaah dan merebut ganjaran pahala melalui bacaan wirid-wirid selepas sembahyang dan kegiatan keagamaan yang telah diaturkan.

Program kali ini diserikan dengan tazkirah bertajuk 'Menjayakan Wawasan Negara Menurut Perspektif Islam' dan disampaikan oleh Drs. Ustaz Haji Ismuhadi bin Haji Abdullah dari Da'ie Pusat Dakwah Islamiah, Kementerian Hal Ehwal Ugama.

Hadir bersama-sama jemaah masjid bagi menjayakan program tersebut ialah Menteri Pertahanan II, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (Bersara) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof; Menteri Di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd Daud dan Menteri Pembangunan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Suhaimi bin Haji Gafar serta Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (Bersara) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin.

Makmurnya masjid-masjid di negara ini adalah antara landasan kita bagi menggandakan amal kebajikan dan meraih keberkatan dari Allah Subhanahu Wata'ala bagi diri kita, keluarga dan juga negara.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Other News
  Pasukan Polis Diraja Brunei (PPDB) telah mencecah usianya yang Ke-99 pada tahun ini sejak mula dirasmikan pada tahun 1921.

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat ke Istiadat Perbarisan Sempena Sambutan Hari Polis Ke-99 Tahun yang berlangsung di Padang Kawad, Pusat Latihan Polis, Kompleks Ibu Pejabat Polis Gadong.

Turut berkenan berangkat ke istiadat tersebut ialah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna binti Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Ambassador-at-Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, juga selaku Komandan Polis Wanita.

Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Pesuruhjaya Polis, PPDB, Dato Paduka Seri Awang Haji Mohammad Irwan bin Haji Hambali dan Timbalan Pesuruhjaya Polis, Pengiran Dato Seri Pahlawan Haji Mohd. Jefri bin Pengiran Haji Abd. Hamid.

DYTM kemudian berkenan menerima Tabik Hormat Diraja dan seterusnya berkenan berangkat memeriksa Perbarisan Kehormatan yang dibarisi seramai 1,021 anggota PPDB.

Setelah selesai pemeriksaan Perbarisan, DYTM dijunjung berangkat semula ke Pentas Diraja bagi mengurniakan sabda.

Majlis disusuli dengan Bacaan Doa Selamat yang dipimpin oleh Penolong Penguasa Polis, Mohammad Amerol bin Haji Metusin.

Acara diteruskan dengan Kawalan Kehormatan dan rombongan Panji-Panji PPDB berjalan lalu di hadapan Pentas Diraja dalam gerak perlahan.

Kawalan Kehormatan, Rombongan Panji-Panji Pasukan Polis Diraja Brunei dan Kontinjen-Kontinjen kemudian berjalan lalu di hadapan Pentas Diraja dalam gerak cepat sebelum mara ke hadapan untuk di perhati semula.

Kontinjen terdiri daripada Pegawai-pegawai Ibu Pejabat Polis Gadong; Jabatan Gerakan dan Formasi di bawahnya; Jabatan Siasatan dan Kawalan Lalu Lintas; Daerah Polis Brunei Muara, Daerah Polis Belait, Gabungan Daerah Polis Tutong dan Daerah Polis Temburong; Polis Gerak Khas, Polis Marin, Polis RU dan Pasukan Kadet Polis.

DYTM seterusnya berkenan berangkat ke Bangunan Ibu Pejabat PDB, Jalan Tungku Gadong bagi menyaksikan pameran.

Pameran tersebut antara lain memaparkan mengenai perkembangan yang telah diraih PPDB sepanjang 99 tahun penubuhannya, di samping mengetengahkan galeri keberangkatan kerabat diraja ke PPDB.

DYTM seterusnya berkenan berangkat ke Dewan Bankuet, Mes Pegawai Ibu Pejabat PPDB bagi Majlis Santap Pagi.

Sejurus keberangkatan, DYTM berkenan menandatangani lembaran keberangkatan sebelum dijunjung bagi sesi bergambar ramai bersama Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Hari Polis Ke-99 Tahun 2020.

Pada majlis tersebut, DYTM turut berkenan menerima pesambah yang disembahkan oleh Dato Paduka Seri Awang Haji Mohd. Irwan. DYTM kemudiannya berkenan dijunjung bagi majlis santap.

Sebelum berangkat meninggalkan majlis, DYTM berkenan menerima junjung ziarah daripada Pegawai-pegawai PPDB.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Senior Minister News
  Riadah Berbasikal Semangat Kebangsaan 2020 bukan sahaja menggabungkan aspek gaya hidup sihat dan rekreasi, malah menyatupadukan negara melalui penghayatan budaya sukan dan penglibatan masyarakat secara menyeluruh yang menjurus pada pewujudan warga sihat, di mana adalah penting ke arah mencapai Wawasan Brunei 2035.

Walaupun dalam keadaan cuaca yang panas terik, namun suasana di ibu negara bertambah meriah dengan ribuan pengunjung dari segenap lapisan masyarakat di negara ini yang sama-sama menyertai acara riadah tersebut bagi menyemarakkan lagi Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Ke-36 tahun ini.

Acara tersebut bertambah berseri apabila Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menyertai acara Riadah Berbasikal Semangat Kebangsaan 2020 yang bermula dan berakhir di Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien, di sini.

Berangkat sama ialah anakanda-anakanda dan adinda Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah.

Keberangkatan tiba Kebawah DYMM berserta kerabat diraja yang lain di Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien dijunjung oleh Menteri-menteri Kabinet yang diketuai oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin.

Sejurus keberangkatan, Kebawah DYMM dijunjung bagi menandatangani bingkai jersi khas sempena Riadah Berbasikal Semangat Kebangsaan 2020, diiringi dengan persembahan koir dan muzik dari 'band' kadet.

Sebaik sahaja air horn dibunyikan, baginda kemudian berkenan mendahului riadah berbasikal mengelilingi Bandar Seri Begawan sejauh 11.50 kilometer yang turut disertai oleh Menteri-menteri Kabinet, Timbalan-timbalan Menteri, Setiausaha-setiausaha Tetap dan Timbalan-timbalan Setiausaha Tetap, para jemputan dan orang ramai termasuk warga asing.

Antara jalan-jalan utama yang dilalui ialah Jalan Pretty, Jalan Elizabeth 2, Jalan Masjid Omar 'Ali Saifuddien, Jalan Kianggeh, Jalan Sekolah, Jalan Kumbang Pasang, Jalan Perdana Menteri, Jalan Gadong, Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha dan berakhir di Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien.

Selepas Riadah Berbasikal, Kebawah DYMM berserta kerabat diraja kemudiannya berkenan menyaksikan perbarisan lalu daripada seramai 36 orang pekayuh basikal dari keempat-empat daerah yang berjaya mengelilingi 36 kilometer yang berlepas sejak pukul 6.30 pagi dan diiringi dengan persembahan padang oleh Program Khidmat Bakti Negara (PKBN). Pada majlis itu, Kebawah DYMM berkenan menerima pesambah yang disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan.

Selain berbasikal, Baginda dan kerabat diraja turut berkenan menyaksikan secara lebih dekat lagi kemeriahan Bandarku Ceria yang diadakan di persekitaran taman tersebut dengan pelbagai aktiviti, pameran dan persembahan yang disediakan oleh 13 buah kementerian, Persatuan- persatuan Belia dan Sukan Kebangsaan, PKBN dan Kontinjen Negara Brunei Darussalam ke Sukan SEA 2019 di Filipina.

Selain itu, agensi-agensi swasta juga mengadakan aktiviti-aktiviti seperti Permainan Interaktif Literasi Kewangan; Bike Balancing Challenge, Workout Challenge dan Mini Obstacle Race; Memperkenalkan aktiviti Aplikasi Tyran Maton yang merupakan aplikasi mengatasi kes buli; aktiviti Cup Stacker, Goal Ball dan Flying Disc; Program Pemeriksaan Kesihatan, Ketahui Usus Anda dan Pameran COVID-19; Aktiviti Bijak Jawi; Pameran Food Safety dan Brunei GAP (Industri Tanaman); Pameran dan Kuiz Biodiversiti dan Kepentingan Hutan; Pameran Poni Divers; Promosi Pertandingan Anugerah ICT Brunei dan Produk-produk Inovatif ICT Tempatan sebagai komponen revolusi industri 4.0; Aktiviti Safety Health Environment National Authority (SHENA); Permainan Kikik; Frisbee Showcase Game; Parkour Showcase; Aktiviti Seni Suara Burung; Permainan Paintball dan Archery serta sebagainya.

Para peniaga-peniaga kecil dan sederhana yang sudah seperti biasanya berniaga di Bandarku Ceria setentunya tidak melepaskan peluang untuk berjaja pada hari tersebut.

Riadah Berbasikal Semangat Kebangsaan 2020 dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan bersama-sama Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi serta penglibatan semua kementerian-kementerian yang lain serta Persekutuan Basikal Brunei Darussalam.

Kejayaan acara tersebut sudah setentunya lebih bermakna dengan penglibatan aktif daripada semua pihak melalui pendekatan Whole of Government and Nation yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk pihak bukan kerajaan atau NGO's dalam melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan dalam menjayakan riadah berbasikal ini.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin bin Mohd Yassin di atas pelantikannya sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-8.

Di dalam perutusan Kebawah Duli Yang Maha Mulia kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin, Baginda yakin di bawah kepimpinan dan kebijaksanaan Yang Amat Berhormat Tan Sri, Negara Malaysia akan terus berkembang maju dan makmur serta rakyatnya sentiasa menikmati keamanan dan keharmonian yang berpanjangan.

Baginda seterusnya menyatakan bahawa sebagai negara jiran yang dekat, Negara Brunei Darussalam sangat menghargai jalinan persahabatan yang erat dan mesra serta hubungan kerjasama dua hala yang aktif dengan Negara Malaysia di pelbagai bidang yang berkepentingan. Baginda percaya tali silaturahim yang sudah sekian lama terjalin di antara kedua buah negara kita akan terus dipupuk dan terpelihara di masa-masa akan datang, demi kebajikan dan kesejahteraan rakyat kedua-dua buah negara.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia menyambut baik peluang-peluang untuk bekerjasama rapat dengan Yang Amat Berhormat Tan Sri dalam mengembangluaskan lagi hubungan kedua-dua buah negara baik di peringkat dua hala, serantau dan antarabangsa, dan seterusnya Baginda dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha mengalu-alukan kunjungan Yang Amat Berhormat Tan Sri dan Yang Amat Berbahagia Puan Sri Norainee Abdul Rahman ke Negara Brunei Darussalam di masa yang terdekat.

Pada mengakhiri perutusan tersebut Baginda dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha berdo'a kehadrat Allah Subhanahu Wata'ala semoga Yang Amat Berhormat Tan Sri dan Yang Amat Berbahagia Puan Sri Norainee Abdul Rahman serta keluarga akan sentiasa berada dalam keadaan sihat wal'afiat dan di bawah perlindungan-Nya jua.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  Selaras dengan dasar penubuhannya, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (YSHHB) terus melaksanakan aktiviti kebajikan khususnya membantu mereka yang sangat memerlukannya.

Justeru itu, YSHHB menyampaikan sumbangan kewangan berjumlah BND79,600 kepada sembilan buah keluarga yang terlibat dalam kejadian kebakaran rumah di Kampung Pengiran Bendahara Lama yang baru terjadi kelmarin,  berlangsung di Dewan Serbaguna, Kompleks YSHHB, di sini.

Sumbangan daripada Yayasan disampaikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd Daud selaku Ahli Lembaga Pengarah YSHHB dan Pengerusi Jawatankuasa Meneliti Bantuan-Bantuan YSHHB.

Di majlis ini juga, Kementerian Pendidikan turut menyampaikan sumbangan kepada pelajar dari keluarga yang terlibat dalam kejadian kebakaran rumah yang disampaikan oleh Timbalan Setiausaha Tetap (Pendidikan Teras), Kementerian Pendidikan, Awang Aliuddin bin Hj Abdul Rahman.

Turut hadir ialah Setiausaha Tetap (Perancangan, Guna Tanah dan Alam Sekitar), Kementerian Pembangunan, Dr. Nor Imtihan binti Haji Abdul Razak selaku Pemangku Pengarah Urusan YSHHB.

Di majlis tersebut, ketua keluarga mangsa kebakaran yang menerima sumbangan daripada YSHHB ialah Dayang Hasimah binti Abdul Rahman; Dayang Norhafizah binti Haji Jaini; Awang Haji Daud bin Haji Momin; Awang Abdullah Chik bin Abdullah; Awang Haji Mohd Jefry bin Haji Mohd Ali; Awang Abdul Majeed bin Moosa; Awang Haji Tahir bin Salleh; Awang Osli bin Omar;  dan Awang Haji Mohammed Azmi bin Haji Nohi.

Sumbangan ini dihasratkan bagi meringankan beban keluarga mangsa yang terlibat dalam meneruskan kehidupan harian mereka.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Other News
  Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah,  Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat ke Majlis Perasmian Forum Pelancongan ASEAN (ATF) 2020, di Indera Samudera Grand Hall, The Empire Brunei, di sini.

Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah dijunjung oleh Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Ali bin Haji Apong, selaku Pengerusi ATF 2020 Brunei Darussalam.

Sejurus keberangkatan tiba, Duli Yang Teramat Mulia dijunjung bagi sesi bergambar ramai bersama para jemaah Menteri Pelancongan ASEAN yang menghadiri forum tersebut.

DYTM seterusnya dijunjung untuk menyaksikan Mini Pameran yang disembahkan oleh Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Huawei Technologies (Brunei), Sendirian Berhad.

Di mini pameran tersebut, DYTM berkenan mendengar sembah taklimat daripada Setiausaha Tetap, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, Awang Haji Mohammad Nazri bin Haji Mohammad Yusof dan seterusnya berkenan menyaksikan video Virtual Reality (VR) di Ulu Temburong dengan menggunakan kaca mata VR.

Kemudian, DYTM berkenan mendengarkan sembah taklimat mengenai evolusi teknologi sejajar dengan perkembangan perkhidmatan dalam sektor pelancongan dan perancangan kementerian berkenaan mengenai percubaan 5G di Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei (LTAB), dalam bentuk Pusat Pengalaman Pelancong (Tourist Experience Centre).

Sementara itu, dalam sembah taklimat yang disampaikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Huawei Technologies (Brunei), Sendirian Berhad, Mr. Kevin Zhang menjelaskan mengenai bagaimana teknologi 5G mengubah persekitaran untuk pelancong juga lapangan terbang dan pengurusan syarikat penerbangan.

Pada majlis perasmian tersebut, Yang Berhormat Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dalam sembah alu-aluannya, antara lain menyatakan, Industri Pelancongan ASEAN menyaksikan pertumbuhan yang ketara dalam dekad lalu dan terus menjadi penyumbang penting kepada pembangunan sosioekonomi di ASEAN.

ASEAN jelas Yang Berhormat, mengalu-alukan lebih 133 juta ketibaan antarabangsa pada tahun 2019, iaitu peningkatan sebanyak tujuh peratus daripada 2018 dan 36.7 peratus ketibaan antarabangsa pada tahun 2018 melalui perjalanan Intra-ASEAN.

Menurut Yang Berhormat lagi, peningkatan jumlah ketibaan pelancong merupakan peluang untuk ASEAN, daripada segi menjana kegiatan ekonomi, pelaburan dan pekerjaan.

Walaupun industri pelancongan menunjukkan peningkatan ketara dalam bilangan ketibaan pelancong, ujar Yang Berhormat, ia juga menghadapi cabaran, termasuk daripada segi kapasiti bawaan tapak pelancongan, juga penyediaan kemudahan dan perkhidmatan pelancongan yang dikehendaki oleh pelawat-pelawat yang berlainan kumpulan di setiap negara anggota ASEAN.

DYTM seterusnya dijunjung untuk merasmikan ATF 2020 dan Laman Sesawang Pelancongan ASEAN, dan kemudian berkenan menerima pesambah.

Laman Sesawang Pelancongan ASEAN yang baharu akan berfungsi sebagai platform sehenti untuk maklumat bersepadu bagi orang ramai mengenai produk dan aktiviti pelancongan ASEAN.

Ia diharap kan memacu lebih banyak minat ke rantau Asia Tenggara sebagai destinasi pilihan untuk mengalami budaya dan kehidupan autentik rakyat ASEAN, di mana akan memperkuatkan hubungan di antara rakyat-ke-rakyat dan memperdalam pemahaman silang budaya.

Majlis Perasmian ATF 2020 juga diserikan dengan persembahan-persembahan nyanyian dan tarian tradisional.

Sebelum berangkat meninggalkan majlis, DYTM juga berkenan menerima junjung daripada para delegasi yang menyertai ATF 2020.

Negara Brunei Darussalam menjadi tuan rumah ATF 2020 bertema 'ASEAN - Bersama Ke Arah Menuju Generasi Perjalanan Akan Datang' yang berlangsung mulai 12 hingga 16 Januari ini.

Tema ATF tahun ini adalah relevan dengan apa yang dihadapi dunia hari ini, kerana ia mencerminkan cara industri pelancongan berkembang pesat.

Dalam hal ini, Pelancongan ASEAN amat mengiktiraf bahawa inovasi dan teknologi membawa faedah kepada industri pelancongan, dan membentuk cara, di mana kerajaan, pihak berkepentingan utama dan komuniti merangkumi trend semasa transformasi digital.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Senior Minister News
  Kementerian Pembangunan adalah digesa untuk tidak melakukan kerja-kerja yang merugikan kerajaan dan rakyat khususnya dalam projek-projek pembangunan. Sehubungan itu, Kementerian Pembangunan adalah digesa untuk tidak salah pilih sebarang kontraktor dan pemborong malah pastikan yang dipilih itu mempunyai rekod yang baik.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menekankan perkara itu dalam titah semasa berkenan berangkat melakukan Lawatan Tidak Berjadual ke Kementerian Pembangunan dan beberapa buah jabatan di bawahnya.

Baginda seterusnya bertitah, Kementerian Pembangunan adalah dipertanggungjawabkan bagi kerja-kerja penyediaan infrastruktur awam yang meliputi penyediaan perumahan prasarana jalan raya, bekalan air, saliran dan pembetungan, persekitaran yang bersih, penggunaan tanah dan pemudah cara bagi pertumbuhan industri pembinaan.

"Melihat kepada keterlibatan dengan pelbagai projek, maka wujud kesempatan untuk berlakunya jenayah atau salah laku di dalam negara ini kerana rasuah boleh melemahkan pentadbiran dan meruntuhkan negara. Selaku bangsa yang beragama, kita mesti ingat bahawa rasuah adalah jambatan ke neraka," titah baginda.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam turut menekankan bahawa orang boleh sahaja terjebak memilih kontraktor dan pemborong dari luar negara di mana kononnya untuk mengharapkan hasil yang berkualiti akan tetapi sebaliknya, mereka curang, menggunakan bahan yang murah untuk meraih keuntungan yang lebih.

"Lebih malang lagi, jika pihak yang bertanggungjawab dalam kerajaan pula tidak memantau atau mengawasi perkara ini atau mereka sebenarnya tahu, tetapi bersekongkol melakukan kecurangan demi untuk meraih habuan dari pintu belakang," tegas Kebawah DYMM.

Sehubungan itu, hasilnya, terdapatlah sebilangan besar rumah-rumah yang siap dibina mengalami kerosakan teruk khususnya ke atas struktur bangunan seperti bahagian 'beam' rosak, paip-paip air terturun disebabkan permukaan tanah yang terturun, kerosakan siling dan paip kamar mandi yang bocor.

"Beta terpaksa menyebut di sini beberapa contoh, satu, pangsapuri nombor H40, Kawasan Perumahan Negara Kampung Lambak Kanan, bangunan ini mempunyai 300 buah apartmen yang kelihatan sudah siap serta mempunyai banyak kemudahan seperti kawasan letak kereta bertingkat, kawasan riadah dan kawasan permainan tetapi masih sahaja kosong sejak dua tahun lalu".

"Dua, Rancangan Perumahan Negara Kampung Rimba, Jalan 99, terdapat bangunan rumah teres, nampak-nampaknya projek ini tergendala dengan kawasannya telah dipenuhi dengan samak-samak".

"Tiga, Rancangan Perumahan Negara Kampung Mengkubau, di sini terdapat seribu buah rumah bagi rancangan ini, namun rancangan juga dilihat seperti tergendala dengan rumah-rumah mengalami kerosakan. Rancangan Perumahan tersebut difahamkan di bawah pengurusan pihak Brunei Economic Development Board (BEDB) yang dahulu dan dikendalikan oleh kontraktor luar negara. Bayangkan seribu buah rumah, bukannya sedikit serta kos pembinaan juga bukanlah murah. Jadi salah siapakah itu?".

"Empat, Rancangan Perumahan Negara Kampung Meragang, Jalan Binglu, di sini juga terdapat rumah-rumah kosong, tidak berpenghuni kerana didapati tidak selamat untuk didiami. Mengapakah ia tidak selamat? Memerlukan pencerahan untuk diambil perhatian dan pengajaran daripadanya," tegas baginda.

Kebawah DYMM seterusnya menekankan bahawa perkara-perkara berkenaan, memerlukan perhatian yang serius dan tidak boleh diambil ringan begitu sahaja malah ia perlu dicari atau dikenal pasti punca-puncanya mengapakah rancangan tersebut tergendala.

Mengapakah kerosakan-kerosakan begitu mudah terjadi dan mengapakah rumah-rumah jadi kosong, tidak selamat untuk didiami? Mengapa perkara-perkara ini boleh berlaku?

"Pihak-pihak berkenaan, tidak boleh tidak, mesti bertanggungjawab untuk mencari punca-puncanya. Adakah mungkin projek tergendala kerana kita tersilap pilih pemaju atau kontraktor?" Adakah rumah-rumah mudah rosak kerana pihak pemaju atau kontraktor curang memilih bahan-bahan binaan yang murah".

"Kalaulah ini betul, mengapakah pihak yang bertanggungjawab membiarkan penggunaan bahan-bahan yang murah itu dan mengapa tidak dipastikan lebih awal faktor keselamatan sebelum bangunan didirikan?" Semua ini meminta lebih bertanggungjawab daripada pihak-pihak berkenaan di dalam kerajaan," titah baginda.

Dalam titah baginda turut menyentuh mengenai isu tertentu di bawah Skim Perumahan, Jabatan Kemajuan Perumahan di mana ia mengenai dengan pemilik-pemilik rumah yang ada menyewakan rumah mereka kepada warga tempatan atau warga asing.

"Isu tersebut ialah mengenai pemilik-pemilik rumah di bawah skim ini, ada yang menyewakan rumah-rumah mereka kepada orang lain, sama ada, dari kalangan warga tempatan mahupun warga asing sedangkan dalam perjanjian terdapat peraturan dan syarat, tidak membenarkan untuk menyewakan rumah kepada orang lain bagi tempat tinggal atau menjalankan sebarang perniagaan seperti pejabat, kedai runcit atau gerai makan dan lain-lain serta tidak juga dibenarkan untuk menjual atau menggadaikan rumah atau tanah kepada pihak-pihak lain.

Sehubungan itu, peraturan dan syarat ini cukup jelas malah sekiranya pihak berkenaan mengambil sikap tegas berdasarkan peraturan dan syarat tersebut, nescaya perlanggaran tidak akan berlaku. Beta ingin melihat ianya dilaksanakan, bukan sekadar bagus di atas kertas. Demikianlah beberapa perkara yang mendesak untuk disebut. Akhirnya Beta serahkan kepada pihak kementerian yang berkenaan untuk mengambil perhatian dan tindakan," titah baginda.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
1 - 30Next