Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksNews

  
Body
  
  Kejohanan Badminton Terbuka Aewon 2019 membuka tirainya dengan menyaksikan penyertaan anakanda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim yang menyertai Kategori Perseorangan Remaja Lelaki (B12).

Pada perlawanan dalam Kategori Perseorangan Remaja Lelaki (B12) itu, mutu permainan YTM Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim mempamerkan persembahan yang begitu baik hingga berjaya melayakkan ke Peringkat Separuh Akhir yang akan berlangsung pada 22 November ini.

Kemenangan malam ini juga atas sokongan padu ayahanda dan bonda juga adinda YTM Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah bersama Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman; dan Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman pada perlawanan yang berlangsung di Dewan Serba guna Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Berakas.

Terlebih dahulu, keberangkatan DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah bersama Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah dijunjung oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin.

Sepanjang perlawanan, YTM Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim berjaya memperlihatkan aksi peningkatan kemahiran permainan yang begitu strategik dengan hambatan yang tangkas hingga mengelirukan saingannya.

Pada Peringkat Suku Akhir itu, keputusan akhir berkesudahan dengan 21 - 16 di set pertama; dan 21 - 18 pada set kedua yang hanya mengambil masa kira-kira 30 minit untuk YTM Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim mematahkan impian pihak lawannya, Muhd. Mirza Afif Syahmi bin Sofian.

Setentunya, YTM Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim akan lebih gigih dalam mengatur strategi dan latihan untuk menghadapi saingannya Jumaat nanti, iaitu Muhd. Talipudin bin Ermadena pada Peringkat Separuh Akhir untuk menempah tiket ke Peringkat Akhir pada 23 November akan datang.

YTM Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim juga akan berentap bagi Kategori Beregu Remaja Lelaki (B12).

Kejohanan yang dianjurkan oleh Aewon Brunei itu turut disokong oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan bersama Persatuan Badminton Kebangsaan Brunei Darussalam, disertai oleh lebih 200 peserta dari dalam dan luar negara, termasuk Miri, Sarawak, Malaysia.

Kejohanan berkenaan juga disertai oleh beberapa pemain berpengalaman dan akan berakhir pada 23 November 2019.

Kejohanan menggunakan Sistem Knock-Out, dibahagikan kepada lapan kategori, iaitu Perseorangan Remaja Lelaki (B12); Beregu Remaja Lelaki (B12); Beregu Lelaki Terbuka 'A'; Beregu Lelaki Terbuka 'B'; Perseorangan Lelaki Terbuka; Beregu Wanita Terbuka; Beregu Campuran Terbuka; dan Beregu Veteran Terbuka.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Senior Minister News
  Hari Isnin pada setiap bulan Rabiulawal merupakan hari istimewa dan ditunggu-tunggu kedatangannya oleh seluruh umat Islam pada setiap tahun kerana ia merupakan hari dan tarikh kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.

Bulan Rabiulawal juga sinonim dengan musim bunga yang menggembirakan semua orang sepertimana kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai keperibadian mulia yang mampu menggembirakan dan menenteramkan orang yang melihat Baginda.

Perkara tersebut merupakan antara inti pati yang dinyatakan oleh Pegawai Hal Ehwal Masjid, Pusat Da'wah Islamiah, Haji Awang Muhammad Naqib bin Haji Awang semasa menyampaikan tazkirah subuh bertajuk 'Rahmat Untuk Sekalian Alam' di Masjid Omar 'Ali Saifuddien.

Jelasnya, Rabiulawal juga sinonim dengan agama Islam, agama yang dibawakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agama yang secara keseluruhannya membawa rahmat dan ketenteraman kepada sekalian alam ini.

Tambahnya lagi, Allah Subhanahu Wata'ala bersifat rahmat, rasul utusan Allah disifatkan rahmat, begitu jua Al-Quran disifatkan sebagai rahmat.

Secara keseluruhannya agama Islam itu merupakan rahmat di dunia dan di akhirat.

Hadir bersama-sama jemaah masjid bagi menjayakan program tersebut ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri (JPM), Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud; Timbalan Setiausaha Tetap (Dasar dan Keugamaan), KHEU, Awang Haji Mohd. Serudin bin Haji Timbang.

Program Masjidku Makmur Negara Berkat pada minggu ini dikendalikan oleh KHEU bersama Kementerian Kewangan dan Ekonomi dengan sokongan Jabatan Perdana Menteri.

Ia merupakan satu program mingguan dan ajakan bagi mengalu-alukan jemaah meningkatkan kehadiran bagi memakmurkan masjid dan seterusnya bersama-sama secara istiqamah (berterusan) mendirikan Sembahyang Fardu Subuh secara berjemaah pada awal waktu di masjid.

Program ini juga turut memberikan peluang kepada para pengunjung bersempena acara Bandarku Ceria, memulakan langkah dan keceriaan hari mereka dengan meraih keberkatan melalui partisipasi menunaikan tuntutan sembahyang fardu secara berjemaah dan merebut ganjaran pahala melalui bacaan wirid-wirid selepas sembahyang dan kegiatan keagamaan yang telah diaturkan.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Other News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan anak-anak kunci rumah teres di bawah Rancangan Perumahan Negara (RPN) Kampung Rataie bagi Daerah Temburong kepada 234 orang penerima di Dewan Belalong, Kompleks Dewan Kemasyarakatan, Pekan Bangar, Daerah Temburong, di sini.

Terdahulu, keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di Dewan Belalong dijunjung oleh Menteri Pembangunan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Ir. Awang Haji Suhaimi bin Haji Gafar.

Turut menjunjung keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong; Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud; Timbalan Menteri Pembangunan, Yang Mulia Dato Seri Paduka Ar. Awang Haji Marzuke bin Haji Mohsin dan Pemangku Pegawai Daerah Temburong, Awang Abdul Ghani bin Haji Othman.

Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah yang dipimpin oleh Ketua Pegawai Ugama Daerah Temburong, Awang Haji Jamil bin Haji Ghani diikuti dengan sembah alu-aluan daripada Pemangku Pegawai Daerah Temburong, Awang Abdul Ghani bin Haji Othman.

Awang Abdul Ghani antara lain menyembahkan, penganugerahan anak-anak kunci itu jelas menggambarkan sifat pemedulian dan keprihatinan Kebawah DYMM terhadap kesejahteraan rakyat serta dapat memupuk lagi perpaduan masyarakat di negara ini.

Bagi memberkati majlis Doa Selamat dibacakan oleh Ketua Pegawai Ugama Daerah Temburong.

Di samping majlis penyempurnaan penganugerahan anak-anak kunci rumah, baginda turut menumpukan lawatan baginda ke beberapa buah tempat, iaitu Sekolah Menengah Sultan Hassan Bangar, Sekolah Rendah Sultan Hashim Batu Apoi, Sekolah Rendah Puni, Kompleks Kawalan dan Pemeriksaan Ujung Jalan, Kampung Ujung Jalan dan Sekolah Ugama Bokok.

Kebawah DYMM kemudiannya meneruskan lawatan ke rumah Ahli Majlis Mesyuarat Negara,Yang Berhormat Awang Haji Emran bin Haji Sabtu selaku Penghulu Mukim Bokok dan juga Pemangku Penghulu Mukim Amo, Rumah Panjang Semabat dan Pos Kawalan Polis Temada.

Sejurus selepas itu, Kebawah DYMM meneruskan lawatan ke rumah-rumah penerima anak-anak kunci di bawah RPN Kampung Rataie Temburong, iaitu Dayangku Nursusila binti Pengiran Jamaludin, Awang Abdul Zaki bin Jambin, Awang Mohammad Joshenry bin Haji Roslee dan Awang Mat Daud bin Mohd. Said serta ke rumah beberapa orang penerima yang tidak melepaskan peluang menjunjung keberangkatan baginda.

Pada keluasan 106 meter persegi, setiap unit rumah teres di Kawasan RPN Kampung Rataie tersebut mempunyai tiga buah bilik tidur, bilik mandi dan dapur. Dengan keluasan keseluruhan 158 hektar, Kawasan RPN Kampung Rataie terdapat 603 unit rumah di mana daripada jumlah berkenaan, 258 unit adalah rumah jenis teres. Kawasan perumahan tersebut merupakan satu konsep pembangunan perumahan komprehensif yang lengkap dengan kemudahan awam seperti sekolah, masjid, taman, kawasan rekreasi dan taman permainan.

Menurut perangkaan terkini Jabatan Kemajuan Perumahan, Kementerian Pembangunan hingga ke hari ini, lebih 28 ribu buah rumah dan lot tanah di bawah Skim Perumahan Negara (SPN) seluruh negara telah dianugerahkan kepada para penerima yang berkelayakan. Dari jumlah berkenaan, 635 orang adalah pemohon dari Daerah Temburong. Permohonan mengikuti Skim Perumahan yang diterima di daerah ini mencatatkan jumlah yang terendah dari daerah-daerah yang lain.

Dengan penyediaan perumahan di bawah SPN ini menggambarkan bahawa agenda pembangunan perumahan tersebut sentiasa menjadi perhatian Kerajaan Kebawah DYMM dalam usaha memastikan kesejahteraan rakyat dan penduduk di negara ini selaras dengan Wawasan Brunei 2035.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Daerah Temburong menggambarkan pemedulian dan keprihatinan baginda terhadap kesejahteraan rakyat dan penduduk di daerah tersebut apabila baginda berkenan bercemar duli melawat ke rumah para penerima Anak-anak Kunci Rumah Teres bagi Rancangan Perumahan Negara (RPN) Kampung Rataie sekali gus berangkat melawat ke beberapa buah tempat.

Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di Sekolah Menengah Sultan Hassan, Bangar dijunjung oleh Guru Besar sekolah berkenaan, Awang Abdul Wafi Sia bin Abdullah Sia.

Turut hadir Pemangku Menteri Pendidikan, Yang Mulia Datin Seri Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Mohd. Salleh.

Sekolah tersebut kini mempunyai keramaian 675 penuntut dan 83 guru.

Sepanjang lawatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mendekati para penuntut bagi mengambil tahu perkembangan para pelajar dalam pendidikan dan aktiviti yang mereka ikuti.

Kebawah DYMM seterusnya berkenan berangkat ke Sekolah Rendah Sultan Hashim, Batu Apoi dijunjung oleh Guru Besar sekolah tersebut, Dayang Hajah Noraini binti Namit.

Baginda kemudian berkenan melawat ke beberapa buah bilik darjah dan beramah mesra bersama murid-murid dan tenaga pengajar di sekolah tersebut.

Ditubuhkan pada tahun 1955, Sekolah Rendah Sultan Hashim, Batu Apoi antara sekolah tertua di Daerah Temburong. Pada masa ini sekolah tersebut mempunyai keramaian 111 murid dari kelas pra hingga Tahun 6.

Baginda berkenan menyaksikan lebih dekat lagi suasana pengajaran dan pembelajaran beberapa buah kelas.

Kebawah DYMM kemudian berangkat melawat ke Sekolah Rendah Puni yang mula beroperasi pada tahun 1950.

Keberangkatan baginda dijunjung oleh Guru Besar sekolah tersebut, Dayang Sinorismah binti Haji Ibrahim.

Baginda berkenan menyaksikan persembahan daripada para pelajar dan juga beramah mesra bersama murid-murid dan guru-guru di sekolah tersebut.

Seterusnya, Kebawah DYMM berkenan berangkat melawat ke Kompleks Kawalan dan Pemeriksaan Ujung Jalan, Kampung Ujung Jalan yang menempatkan beberapa agensi Kerajaan. Kompleks ini mula beroperasi pada 24 April 2012 berperanan mengawal dan memeriksa orang keluar dan masuk ke dan dari negara ini. Di kompleks ini juga baginda berkenan menyaksikan lebih dekat kemudahan-kemudahan yang digunakan bagi memudahkan orang ramai keluar dan masuk.

Di samping itu, pendidikan ugama juga menarik perhatian Kebawah DYMM apabila baginda berkenan bercemar duli ke Sekolah Ugama Bokok. Keberangkatan tidak diduga baginda tersebut menjadi detik manis kepada warga sekolah.

Institusi perundingan mukim dan kampung serta kepimpinan penghulu dan ketua kampung turut menjadi perhatian Kebawah DYMM apabila berkenan singgah ke rumah Ahli Majlis Mesyuarat Negara,Yang Berhormat Awang Haji Emran bin Haji Sabtu selaku Penghulu Mukim Bokok dan juga Pemangku Penghulu Mukim Amo di Kampung Meniup, Jalan Pendaruan Temada, Mukim Bokok.

Dengan keramaian penduduk kira-kira 3,500 orang, mukim tersebut satu-satunya yang menempatkan Skim Perumahan Negara di Daerah Temburong, yang terletak di Kampung Rataie.

Dari Mukim Bokok, Kebawah DYMM berkenan meninjau Pos Kawalan Polis Temada. Selain mengawal keselamatan Kampung Temada yang bersempadan dengan Limbang, Sarawak, Pos Kawalan ini juga berperanan memberikan bantuan yang diperlukan kepada orang ramai.

Baginda seterusnya bercemar duli ke Rumah Panjang Kampung Semabat yang dijunjung oleh Ketua Kampung Lepung Baru, Awang Ambol anak Bakit. Rumah Panjang ini mempunyai 17 pintu dan dihuni oleh 54 orang. Rumah Panjang yang dibina pada tahun 1983 tersebut sering menerima kunjungan para pelancong.

Pada akhir lawatan, Kebawah DYMM berkenan berangkat ke rumah-rumah para penerima Anak-anak Kunci Rumah Teres bagi RPN Kampung Rataie, Daerah Temburong.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud  menerima kunjungan daripada Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri Kerajaan Kemboja, Yang Berhormat Oknha Datuk Dr Othsman Hassan.

Semasa kunjungan tersebut, Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Negara Brunei Darussalam dan Yang Berhormat Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri Kerajaan Kemboja telah bertukar-tukar pandangan dan berkongsi pengalaman dalam perkara yang mempunyai kepentingan bersama.

Perbincangan di antara kedua-dua menteri tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dua hala di antara Negara Brunei Darussalam dan Kerajaan Kemboja.

Turut hadir mengiringi Yang Berhormat Oknha Datuk Dr Othsman Hassan ialah Ahli-ahli Parlimen Kemboja, Tuan Yang Terutama Dr. Sos Mousine; Puan Yang Terutama Man Navy; Tuan Yang Terutama Rofy Othsman; Secretary of State, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Kerjasama Antarabangsa, Tuan Yang Terutama Sman Manan; Secretary of State, Kementerian Pendidikan, Belia dan Sukan, Tuan Yang Terutama Nos Sles; Secretary of State, Kementerian Perdagangan, Tuan Yang Terutama Sann Saran serta Setiausaha-setiausaha Tetap, Timbalan Setiausaha Tetap dan Pegawai-pegawai Kanan di Jabatan Perdana Menteri negara ini.

Kunjungan tersebut berlangsung di bangunan Jabatan Perdana Menteri.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Other News
  Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman berkenan berangkat menyaksikan Kejohanan Badminton Terbuka Kebangsaan Brunei 2019 yang berlangsung di Dewan Serbaguna, The Centrepoint Hotel, Gadong.

Turut menyertai kejohanan tersebut ialah anakanda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim.

Juga berangkat menyaksikan kejohanan tersebut ialah Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Muneerah Madhul Bolkiah berserta kerabat diraja yang lain.

Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Setiausaha Tetap (Pentadbiran, Kewangan dan Estet)

Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS), Pengiran Mohammad Amirrizal bin Pengiran Haji Mahmud.

Pada perlawanan pusingan pertama, YTM  Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim berjaya mara ke perlawanan suku akhir selepas menewaskan Md. Al-Muttaqiy Billah bin Zulfa Erison dalam Kategori Perseorangan 13 Tahun ke bawah dengan ‘straight set’.

Pada set pertama, YTM menguasai perlawanan dengan mata 21 – 18, diikuti dengan set kedua di mana YTM berjaya mendahului lawannya dengan mata 21 - 13.

YTM seterusnya akan menentang Zulfazlyana Izzaty pada perlawanan suku akhir kejohanan tersebut pada malam esok.

Kejohanan pada malam ini turut menyaksikan perlawanan bagi Kategori Beregu Wanita, Kategori Beregu Lelaki A, Kategori Beregu Lelaki B, Kategori Perseorangan Lelaki 18 tahun ke bawah, Kategori Perseorangan Lelaki dan Kategori Beregu Campuran.

Lebih 200 pemain tempatan dan luar negara ikut serta bagi merebut juara Kejohanan Badminton Terbuka Kebangsaan Brunei 2019.

Kejohanan yang berlangsung selama enam hari itu telah bermula 14 September lalu dan akan berlangsung sehingga 21 September itu merupakan anjuran West Lake Tyres.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Senior Minister News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan Surat Watikah Pelantikan kepada Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam yang baharu dan menerima Surat-surat Tauliah Pelantikan daripada Ketua-ketua Perwakilan ke Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mula-mula berkenan mengurniakan Surat Watikah Pelantikan kepada Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Rakyat China, Tuan Yang Terutama Pehin Orang Kaya Seri Pahlawan Kolonel (B) Dato Paduka Haji Abdu'r Rahmani bin Dato Paduka Haji Basir.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan menerima Surat-surat Tauliah Pelantikan daripada Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Filipina ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Christopher B. Montero; Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Jeanette Stovel; Duta Besar Istimewa dan Mutlak Persekutuan Rusia ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Vladimir Borisovich Goncharenko; Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Eiji Yamamoto; dan Pesuruhjaya Tinggi Republik Islam Pakistan ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Mejar Jeneral (B) Abdul Aziz Tariq.

Selepas Majlis Mengurniakan Surat Watikah Pelantikan dan Majlis Menyembahkan Surat-surat Tauliah Pelantikan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudian berkenan menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Rakyat China; dan Ketua-ketua Perwakilan yang baru dilantik.

Turut hadir pada majlis tersebut, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Erywan bin Pehin Datu Pekerma Jaya Haji Mohd. Yusof; Setiausaha Sulit dan Laila Rahsia Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Shahbandar Dato Seri Setia Haji Awang Mohd. Nawawi bin Pehin Orang Kaya Shahbandar Haji Awang Mohd. Taha; Grand Chamberlain, Yang Amat Mulia Pengiran Penggawa Laila Bentara Istiadat Diraja Dalam Istana Pengiran Haji Alauddin bin Pengiran Paduka Tuan Pengiran Haji Abu Bakar; dan Setiausaha Tetap di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, Dato Paduka Awang Haji Mohd. Nor bin Haji Jeludin.

Majlis-majlis tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri Kerajaan Kemboja, Yang Berhormat Oknha Datuk Dr Othsman Hassan dan Lord Justice of Appeal in England and Wales, The Right Honourable Sir Peter Gross.

Majlis Mengadap secara berasingan itu berlangsung di Istana Nurul Iman dan dimulai dengan Yang Berhormat Oknha Datuk Dr Othsman Hassan yang mengadakan lawatan ke negara ini selama empat hari.

Semasa Majlis Mengadap tersebut, Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Yang Berhormat telah berbincang mengenai isu-isu dua hala yang berkepentingan bersama di antara kedua buah negara.

Rombongan Yang Berhormat disertai oleh Ahli-ahli Parlimen, Tuan Yang Terutama Dr. Sos Mousine dan Tuan Yang Terutama Rofy Othsman; Secretary of State, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Kerjasama Antarabangsa, Tuan Yang Terutama Sman Manan serta Kuasa Usaha Sementara, Kedutaan Besar Kerajaan Kemboja di Negara Brunei Darussalam, Mrs. Meach Palika.

Juga hadir, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud.

Semasa lawatan ke Negara Brunei Darussalam, Yang Berhormat akan melawat beberapa kementerian bagi perbincangan lanjut untuk memperkukuhkan kerjasama di antara kedua buah negara dalam perbankan Islam, industri halal dan pengurusan zakat.

Kebawah DYMM seterusnya berkenan menerima mengadap Lord Justice of Appeal in England and Wales, The Right Honourable Sir Peter Gross.

Menyertai bersama The Right Honourable Sir Peter Gross pada Majlis Mengadap tersebut ialah Pesuruhjaya Tinggi British ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Richard Lindsay.

Juga hadir, Ketua Hakim Mahkamah Besar, Yang Amat Arif Dato Seri Paduka Steven Chong Wan Oon.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam, hari ini berangkat tiba di Kuala Lumpur, Malaysia bagi menghadiri Istiadat Pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia XVI (Ke-16) yang dijadualkan berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur, esok.

Berangkat mengiringi baginda berdua ialah paduka-paduka anakanda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Wakeel; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fadzilah Lubabul Bolkiah; dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah.

Turut berangkat mengiringi ialah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, Ambassador-at-Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri; dan Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar.

Berangkat ke Pangkalan Udara Subang bagi mengalu-alukan keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri ialah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia XVI (Ke-16), Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Al-Marhum Al-Mutawakkil Alallah Sultan Iskandar Al-Haj.

Juga berangkat dan hadir bagi menjunjung baginda berdua ialah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah; Yang Amat Mulia Mejar Tengku Amir Nasser Ibrahim; dan Menteri Hal Ehwal Ekonomi Malaysia, Yang Berhormat Dato' Seri Mohamed Azmin bin Ali dan Datin Seri.

Juga hadir, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Erywan bin Pehin Datu Pekerma Jaya Haji Mohd. Yusof dan Pengiran Datin; dan Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia, Tuan Yang Terutama Dato Paduka Haji Alaihuddin bin Pehin Orang Kaya Digadong Seri Lela Dato Seri Utama Haji Mohd. Taha dan Datin.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri, seterusnya berkenan berangkat melintasi Barisan Kawalan Kehormatan Statik yang terdiri daripada para anggota Batalion 1 Rejimen Renjer Diraja, Tentera Darat Malaysia.

Selepas itu, Doa Selamat dibacakan oleh Pegawai Agama di Istana Negara, Yang Berbahagia Dato' Ustaz Abdul Aziz bin Che Yacob.

Baginda berdua seterusnya dijunjung menaiki kenderaan khas menuju ke sebuah hotel ternama di Kuala Lumpur, tempat persemayaman baginda berdua di sepanjang keberangkatan ini.

Pada awal bulan Julai lalu, Kebawah DYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia XVI (Ke-16) dan Kebawah DYMM Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong berkenan menghantar satu Warkah Persilaan kepada Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri bagi mempersilakan baginda berdua berangkat ke Istiadat Pertabalan yang akan diadakan pada satu upacara rasmi yang penuh adat istiadat diraja dan tradisi Melayu esok.

Keberangkatan baginda berdua ke Istiadat yang bersejarah ini jelas mencerminkan keakraban hubungan istimewa di antara kerabat diraja bersama rakyat Negara Brunei Darussalam dan Malaysia yang sudah sekian lama terjalin sejak berkurun lamanya, yang juga merupakan satu sejarah besar yang penting berlandaskan kepada pegangan ajaran agama Islam, ekonomi dan politik.

Malaysia mengamalkan sistem penggiliran beraja yang unik dengan memilih salah seorang raja daripada sembilan Raja Melayu Negeri untuk memegang jawatan sebagai seorang Ketua Negara (Yang di-Pertuan Agong), yang berdasarkan kepada senarai negeri dalam pusingan pertama sistem penggiliran sebelum ini (1957 - 1994).

Oleh itu, pada kali ini adalah giliran bagi Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang dimasyhurkan menjadi Sultan Pahang keenam pada 15 Januari 2019 untuk menaiki takhta kerajaan persekutuan selepas Kelantan, dan yang akan diikuti dengan Johor dan Perak.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam berkenan berangkat ke Kuala Lumpur, Malaysia, bagi menghadiri Istiadat Pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia XVI (Ke-16), Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah yang akan berlangsung pada 30 Julai 2019 di Istana Negara, Kuala Lumpur.

Berangkat mengiringi baginda berdua ialah paduka-paduka anakanda dan adinda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Wakeel; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fadzilah Lubabul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, Ambassador-at-Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri.

Sebelum berangkat dari Istana Nurul Iman, Doa Selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.

Berangkat di Hangar Penerbangan Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan majlis Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Raabi'atul 'Adawiyyah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalthum Al-Islam dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Nasibah.

Berangkat sama dan hadir di Hangar Penerbangan Kebawah DYMM bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan majlis baginda berdua ialah Yang Amat Mulia Pengiran-pengiran Cheteria; Penasihat Khas Kebawah DYMM; Yang Di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara; Menteri-menteri Kabinet; Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Di-Raja; Timbalan-timbalan Menteri; Pesuruhjaya Polis Diraja Brunei dan Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei berserta isteri masing-masing.

Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah telah mengangkat sumpah jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong Malaysia Ke-16 pada 31 Januari 2019 di Balairung Seri, Istana Negara di Kuala Lumpur.

Setentunya dengan keberangkatan Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri berserta kerabat diraja ini akan terus menghubungkan silaturahim dan persaudaraan serta kerjasama erat dan mesra yang sekian lama terjalin di antara Negara Brunei Darussalam dan Malaysia.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  Kebajikan dan kesejahteraan golongan Orang Kelainan Upaya (OKU) di Negara Brunei Darussalam terus mendapat perhatian daripada Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (YSHHB).

Bagi menangani kebajikan dan keperluan golongan OKU ini, YSHHB sentiasa memberikan sokongan dan menghulurkan sumbangan kepada badan-badan bukan kerajaan (NGOs) dan pihak-pihak berkenaan yang memberikan khidmat pemedulian terhadap keperluan golongan OKU.

Sehubungan itu, petang tadi YSHHB menyampaikan sumbangan kepada dua buah badan bukan kerajaan yang mengendalikan program pembangunan dan pemulihan golongan OKU iaitu Persatuan Bagi Pengurusan Autism Dalam Latihan, Pendidikan Dan Sumber (SMARTER) Brunei dan Pusat Ehsan Al-Ameerah Al Hajjah Maryam.

Penyampaian sumbangan-sumbangan berkenaan disempurnakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud, selaku Ahli Lembaga Pengarah YSHHB.

Bertempat di SMARTER Edge, Kampung Mata-Mata, YSHHB menyampaikan sumbangan kewangan berjumlah BND50,000 dan peralatan belajar kepada Persatuan SMARTER Brunei yang diterima oleh Pemangku Yang Di-Pertua Persatuan SMARTER Brunei, Pengiran Zamri bin Pengiran Haji Bujang.

Daripada jumlah sumbangan tersebut, sebanyak 50 peratus disumbangkan kepada Persatuan SMARTER Brunei untuk mengendalikan urusan pengajaran dan pembelajaran khusus bagi anak-anak autistik.  Manakala, sebanyak 50 peratus lagi adalah untuk pembayaran yuran pendidikan yang dikenakan oleh SMARTER Brunei bagi mengajar anak-anak autisme daripada keluarga yang berpendapatan rendah.

Sumbangan peralatan belajar pula adalah bagi kegunaan pelajar di Pusat Persatuan SMARTER Brunei.

YSHHB telah mula memberikan sumbangan tahunan sebanyak BND50,000 setahun kepada Persatuan SMARTER Brunei dari sejak tahun 2006.

Pada tahun 2015, Yayasan juga telah menaja pembinaan lima buah bilik kelas di Pusat SMARTER, Kampung Mata-Mata.

Sementara itu, di Pusat Ehsan Al-Ameerah Al-Hajjah Maryam, Kampung Bekurong pula, YSHHB turut menyumbangkan sejumlah BND50,000 dan dua buah kerusi roda kepada Pusat berkenaan.

Hadir menerima sumbangan berkenaan bagi pihak Pusat Ehsan Al-Ameerah Al-Hajjah Maryam ialah Pemegang Amanah Kanan (Senior Trustee), Pusat Ehsan Al-Ameerah Al-Hajjah Maryam, Dato Paduka Awang Haji Mohd. Alimin bin Haji Abdul Wahab.

Sumbangan kewangan tersebut adalah bagi memberi sokongan kepada pusat tersebut dalam mengendalikan perkhidmatannya manakala sumbangan kerusi roda adalah bagi keperluan pelajar di pusat tersebut.

YSHHB telah mula memberikan sumbangan tahunan sebanyak BND50,000 setahun kepada pusat berkenaan sejak tahun 2001.

Pusat Ehsan adalah sebuah badan bukan kerajaan yang berfungsi menyediakan perkhidmatan dan latihan kepada insan-insan istimewa yang kurang upaya dari segi anggota dan intelek untuk membolehkan mereka mencapai potensi ke tahap maksimum.

Pada masa ini, pusat berkenaan mempunyai seramai 225 pelajar berdaftar di Kampung Bengkurong dan 53 lagi pelajar berdaftar di cawangannya di Daerah Belait.

Dalam Projek Pembangunan semula Pusat Ehsan, pusat tersebut pada masa ini sedang mengumpulkan dana bagi fasa kedua iaitu pembinaan Surau dan Kompleks Vokasional pusat berkenaan, yang mana fasa pertamanya iaitu bangunan baharu Pusat Ehsan yang telah dirasmikan pada 13 Julai 2017.

Sumbangan dan bantuan kepada agensi yang memberi khidmat kepada golongan yang memerlukan ini adalah sebahagian daripada komitmen YSHHB sebagai wadah amal jariah atau derma khairat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam serta kerabat diraja sebagai tanda pemedulian dan kasih baginda kepada rakyat di samping membawa kepada pembentukan masyarakat di Negara Brunei Darussalam yang sejahtera dan makmur.

Majlis diteruskan dengan lawatan kerja ke dua-dua Pusat berkenaan.

Turut hadir pada majlis tersebut ialah Setiausaha Tetap (Perancangan, Guna Tanah dan Alam Sekitar), Kementerian Pembangunan, Dr. Nor Imtihan binti Haji Abdul Razak selaku Pemangku Pengarah Urusan Yayasan serta para pegawai YSHHB.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Other News
  Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan menerima mengadap Pengarah Serantau Pertubuhan Kesihatan Sedunia bagi Pasifik Barat, Tuan Yang Terutama Dr. Takeshi Kasai.

Menyertai Tuan Yang Terutama ialah wakil Pertubuhan Kesihatan Sedunia bagi Malaysia, Negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura, Dr. Lo Ying-Ru Jacqueline; Pengarah di Pejabat Pengarah Serantau Pertubuhan Kesihatan Sedunia di Manila, Republik Filipina, Dr. Angela Pratt; dan Wakil Pertubuhan Kesihatan Sedunia di Manila, Republik Filipina, Dr. Gundo Weiler.

Juga hadir semasa Majlis Mengadap tersebut ialah Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Md. Isham bin Haji Jaafar; dan Setiausaha Tetap di Kementerian Kesihatan, Awang Haji Abdul Manap bin Othman.

Majlis Mengadap tersebut berlangsung di Qashr Al-Meezaan.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Senior Minister News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji HassanalBolkiahMu'izzaddinWaddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adulKhairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Presiden Persatuan Badminton Thailand di bawah naungan Diraja Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Kerajaan Thailand, Puan Khunying Patama Leeswadtrakul; Ahli Lembaga Pengarah Eksekutif bagi Jawatankuasa Olimpik Kebangsaan Thailand; Timbalan Pengerusi Suruhanjaya Wanita dalam Badminton; dan Timbalan Presiden Persekutuan Badminton Dunia.

Pada majlis mengadap yang berlangsung di Istana Nurul Iman, Puan Khunying Patama Leeswadtrakul diiringi oleh Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Thailand ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama WanthaneeViputwongsakul.

Turut hadir ialah Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya SaifulMulok Dato Seri Paduka Haji Abidin dan Setiausaha Tetap (Pentadbiran, Kewangan dan Estet), Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Pengiran MohammadAmirrizal bin Pengiran Haji Mahmud.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri (JPM) selaku Penaung Jawatankuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan Ulang Tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-73 Tahun berkenan berangkat ke Mesyuarat Kedua Jawatankuasa Kebangsaan Sambutan berkenaan, bertempat di Bangunan Jabatan Perdana Menteri, Jalan Menteri Besar.

Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dijunjung oleh Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara, Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar selaku Penasihat Jawatankuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan Ulang Tahun Keputeraan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-73 Tahun; dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong selaku Pengerusi Jawatankuasa Kebangsaan Sambutan berkenaan.

Duli Yang Teramat Mulia seterusnya dijunjung untuk sesi bergambar ramai bersama Ahli-ahli Jawatankuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan Ulang Tahun Keputeraan Kebawah DYMM Ke-73 Tahun.

Mesyuarat dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah juga Doa Selamat dipimpin oleh Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama, Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Mohd. Yusof.

Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri dalam sembah alu-aluannya berkata, keberangkatan DYTM ke mesyuarat pada pagi itu jelas membuktikan keprihatinan, pemedulian juga komitmen DYTM selaku Penaung Jawatankuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan Ulang Tahun Keputeraan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-73 Tahun bagi Tahun 2019 terhadap peranan dan tugas Jawatankuasa ini, khasnya perancangan, persediaan-persediaan dan persiapan-persiapan atur cara-atur cara yang telah dan akan diungkayahkan oleh Jawatankuasa di Peringkat Kebangsaan dan Jawatankuasa di Peringkat Daerah, terutama sekali acara kemuncak di daerah-daerah, iaitu Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah bersama Rakyat dan Penduduk di keempat-empat daerah.

Sembah Yang Berhormat lagi, acara tersebut adalah suatu acara yang sangat istimewa dan sentiasa dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat dan penduduk di daerah-daerah pada menjunjung keberangkatan Kebawah DYMM bercemar duli juga menerima junjung ziarah rakyat dan penduduk di daerah berkenaan.

Yang Berhormat seterusnya berharap supaya Ahli-ahli Jawatankuasa akan dapat bersama-sama memberikan pandangan dan buah fikiran semata-mata bagi membisaikan juga mempertingkatkan lagi mutu, kualiti dan kemeriahan juga kesempurnaan acara-acara sambutan perayaan, khususnya di daerah-daerah.

DYTM kemudiannya berkenan mengurniakan sabda.

Seterusnya, mesyuarat mendengarkan laporan mengenai dengan persiapan-persiapan dan persediaan-persediaan acara-acara utama Sambutan Perayaan Ulang Tahun Keputeraan Kebawah DYMM Yang Ke-73 Tahun, khususnya Majlis Keberangkatan Kebawah DYMM ke Daerah-daerah bagi Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah bersama Rakyat dan Penduduk, Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Besar Negara Brunei Darussalam, Majlis Sembahyang Fardu Maghrib Berjemaah, Membaca Surah Yaa Siin, Tahlil dan Doa Kesyukuran, Istiadat Perbarisan Kehormatan, Majlis Khatam Al-Quran 73 Kali Khatam Ahli-ahli Majlis Perundingan Mukim dan Kampung, Penuntut-penuntut Sekolah dan Institusi-institusi Pengajian Tinggi Seluruh Negara, Regata dan Majlis Ilmu.

Mesyuarat dihadiri oleh Grand Chamberlain, Yang Amat Mulia Pengiran Penggawa Laila Bentara Istiadat Diraja Dalam Istana Pengiran Haji Alauddin bin Pengiran Paduka Tuan Pengiran Haji Abu Bakar; Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Maharaja Diraja Dato Seri Paduka Awang Haji Abdul Wahab bin Haji Md. Said; Yang Berhormat Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara; Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei; Timbalan Pesuruhjaya Polis Diraja Brunei; Setiausaha-setiausaha Tetap; Timbalan-timbalan Setiausaha Tetap; Pegawai-pegawai Daerah; Pegawai-pegawai Eksekutif daripada sektor swasta; dan Pegawai-pegawai Kanan kerajaan yang terdiri daripada ahli-ahli Jawatankuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan Ulang Tahun Keputeraan Kebawah DYMM Ke-73 Tahun.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Senior Minister News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Persekutuan Rusia ke Negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Persekutuan Rusia ke Negara Brunei Darussalam, Yang Terutama Vladlen Stanislavovich Semivolos.

Majlis berlangsung di Istana Nurul Iman.

Tuan Yang Terutama telah menyembahkan Surat Tauliah Pelantikan ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia pada 9 Mac 2015.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  Other News
  Umat Islam di Negara Brunei Darussalam akan menyambut Hari Raya Aidilfitri pada Khamis, 1 Syawal 1440 Hijrah bersamaan 6 Jun 2019 Masihi.

Perkara tersebut telah dijelaskan oleh Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman selaku Yang Di-Pertua Majlis Ugama Islam Brunei setelah mendapat kurnia perkenan Ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam semasa persidangan yang diadakan di Bilik Mesyuarat Menteri Hal Ehwal Ugama, Tingkat 5, Bangunan Tambahan Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU).

Turut hadir pada persidangan tersebut, Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Md. Isham bin Haji Jaafar; Menteri di Jabatan Perdana Menteri (JPM), Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud; Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin; Ketua Hakim Syar'ie, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar; Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Mulia Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar; Hakim Mahkamah Rayuan Syariah, Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Paduka Setia Raja Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Suhaili bin Haji Mohiddin; dan Setiausaha Tetap KHEU, Dato Seri Setia Awang Haji Abd Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yussof.

Hakim-Hakim Syar'ie dan Pegawai-pegawai Mahkamah-Mahkamah Syariah, Jabatan Kehakiman Negara, JPM bersama pegawai-pegawai dari Jabatan Mufti Kerajaan; pegawai-pegawai dari KHEU dan pegawai-pegawai dari Jabatan Ukur, Kementerian Pembangunan telah berada di lima lokasi yang telah ditetapkan untuk merukyah (melihat anak bulan Syawal 1440 Hijrah).

Lokasi tersebut ialah Menara DST, Bangunan DST Headquarters, Lebuhraya Tungku, Daerah Brunei dan Muara; Bukit Agok, Jerudong, Daerah Brunei dan Muara; Tanjung Batu, Pekan Muara, Daerah Brunei dan Muara; Bukit Lumut, Daerah Belait dan Bukit Amboq, Daerah Tutong.

Hadir sama di Menara DST, Bangunan DST Headquarters; Bukit Agok, Jerudong, Tanjung Batu, Pekan Muara, Daerah Brunei dan Muara; Bukit Lumut, Daerah Belait dan Bukit Amboq, Daerah Tutong ialah Hakim-Hakim Syar'ie dan pegawai-pegawai Mahkamah- Mahkamah Syariah, Jabatan Kehakiman Negara bersama pegawai-pegawai dari Jabatan Mufti Kerajaan; pegawai-pegawai dari KHEU dan pegawai-pegawai dari Jabatan Ukur, Kementerian Pembangunan.

Berikutan dengan itu, pengumuman 1 Syawal bagi tahun 1440 Hijrah telah disiarkan melalui Radio Televisyen Brunei sebaik-baik sahaja hasil rukyah pada petang tadi diumumkan.

Terdahulu, Majlis Keagamaan Bagi Menunggu Hasil Merukyah Anak Bulan Syawal 1440 Hijrah telah diadakan di Dewan Multaqa, Bangunan Tambahan, Kementerian Hal Ehwal Ugama.

Majlis dimulakan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Awang Adi Muayyad bin Azrol. Diikuti dengan Bacaan Selawat Tafrijiyyah dan Sayyidul Istighfar beramai-ramai.

Majlis diteruskan dengan Sembahyang Fardu Maghrib berjemaah yang dimamkan oleh Pegawai Hal Ehwal Masjid, Masjid Perpindahan Lambak Kanan, Awang Haji Abd. Malik bin Haji Jumaat dan Mu'azzin Maghrib dikumandangkan oleh Bilal Masjid Kampung Lambak Berakas, Awang Haji Mohammad Sidek bin Haji Abd. Karim.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Other News
  Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) kini menjangkau usianya ke-58 Tahun dan sekali lagi, sambutannya jatuh dalam bulan suci Ramadan Al-Mubarak.

Sehubungan itu, Majlis Doa Kesyukuran sempena Sambutan Hari Ulang Tahun ABDB yang ke-58 diadakan hari ini dan diserikan lagi dengan keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri di sini.

Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di Surau Ad-Difa', Kementerian Pertahanan, Bolkiah Garison dijunjung oleh Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof dan Pemerintah ABDB, Mejar Jeneral Pengiran Dato Paduka Seri Aminan bin Pengiran Haji Mahmud.

Majlis dimulakan dengan bacaan ayat suci Al-Quran dari Surah As-Saff bermula dari ayat 10 sehingga 14 yang dibacakan oleh Leftenan Muhammad Hadayatullah Sunazul Fikrar bin Suip (Al-Hafiz).

Selepas itu, acara diteruskan dengan bacaan Surah Yaa Siin dan Tahlil dipimpin oleh Imam Surau Ad-Difa', Awang Syu'aib @Suhif bin Haji Abdullah.

Sementara Doa Kesyukuran pula dibacakan oleh Ketua Jabatan Agama ABDB, Komander Awang Haji Ainolnizam bin Haji Ibrahim.

Sebelum berangkat meninggalkan majlis, DYTM juga berkenan menerima junjung ziarah daripada mereka yang hadir yang diikuti dengan penandatanganan lembaran kenangan serta sesi bergambar ramai.

Turut hadir, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri  Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin; Pemerintah-pemerintah Tentera dan Pemerintah Angkatan Bersama; Timbalan-timbalan Setiausaha Tetap; Pengarah-pengarah; Komandan-komandan; Pegawai-pegawai Kanan Kementerian Pertahanan dan ABDB serta para jemputan khas termasuk mantan-mantan Timbalan Menteri Pertahanan dan Pemerintah ABDB.

Di samping itu, majlis yang sama juga diadakan secara serentak di semua surau-surau garison dan kem ABDB.

Tema Sambutan Hari Ulang Tahun ABDB pada tahun ini ialah 'Bersama Menjayakan Wawasan Negara', dengan upacara kemuncak sambutan yang akan diadakan di Bolkiah Garison pada 30 Jun. 

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Senior Minister News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam berkenan menerima mengadap dan junjung ziarah daripada rakyat dan penduduk sempena Hari Raya Aidilfitri Tahun 1440 Hijrah bersamaan 2019 Masihi pada hari terakhir Istana Nurul Iman dibukakan bagi kunjungan orang ramai.

Seramai 15,274 orang terdiri daripada pelbagai lapisan rakyat dan penduduk di negara ini tidak melepaskan peluang berkunjung ke Istana Nurul Iman pada sebelah petang hari ketiga istana dibukakan.

Pada keseluruhannya, seramai 102,621 orang berkunjung selama tiga hari Istana Terbuka bagi menyembahkan ucapan Selamat Hari Raya ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri dan kerabat diraja.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima mengadap dan junjung ziarah daripada pengunjung lelaki.

Berangkat sama, paduka-paduka anakanda dan adinda Kebawah DYMM, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Mateen; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Wakeel; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah; dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah serta kerabat diraja yang lain.

Sementara itu, di ruang lain Istana Nurul Iman, Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menerima junjung ziarah daripada pengunjung wanita.

Juga berangkat sama, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman; Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah; Yang Amat Mulia Pengiran Bini Hajah Faizah binti Dato Haji Nasir; Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Norhayati binti Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abdul Rahman; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'adatul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majeedah Nuurul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri 'Azemah Ni'matul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fadzilah Lubabul Bolkiah; dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah.

Berangkat sama, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalthum Al-Islam serta cucunda-cucunda Kebawah DYMM.

Antara yang berkunjung ke Istana Terbuka tersebut, terdiri daripada pegawai dan kakitangan dari Kementerian Hal Ehwal Ugama; Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan; Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah; belia-belia yang berdaftar di bawah Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan; saudara-saudara baharu; warga emas; golongan kurang upaya; remaja; dan kanak-kanak yang tidak melepaskan peluang junjung ziarah dan menyembahkan ucapan Selamat Hari Raya Aidilfitri.

Selain itu, junjung ziarah seumpama itu juga tidak dilepaskan oleh para pengunjung dari negara jiran terdekat juga warga asing yang bekerja di negara ini dan para pelancong.

Tradisi junjung ziarah sempena Hari Raya Aidilfitri ini sangat unik berbanding negara-negara lain, di mana pengunjung turut dijamu dengan pelbagai juadah, dan diberikan cenderahati kotak kuning berisi kuih-muih bersama kad hari Raya Khas yang memaparkan potret Kebawah DYMM sebagai tanda kenangan berkunjung ke Istana Terbuka, tidak mengira bangsa dan rupa, semua boleh menikmati hidangan dan menerima cenderahati yang disediakan.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  Seluruh lapisan masyarakat di negara ini sememangnya menantikan peluang untuk bersua muka bersama Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam serta kerabat diraja yang lain.

Terutama pada Majlis Mengadap dan Junjung Ziarah sempena menyambut Hari Raya Aidilfitri di Istana Nurul Iman, saat menjunjung ziarah bersama Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan kerabat diraja yang lain membuktikan kemesraan di antara raja dan rakyat yang jarang kita saksikan di negara lain.

Hari ini, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan meneruskan Majlis Mengadap dan Junjung Ziarah bagi pengunjung lelaki dan wanita secara berasingan bagi sesi sebelah petang hari kedua Istana Nurul Iman dibuka bagi kunjungan orang ramai.

Berangkat bersama Kebawah DYMM bagi menerima junjung ziarah pengunjung lelaki ialah paduka-paduka anakanda dan adinda Kebawah DYMM, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Mateen; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Wakeel; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah; dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah serta kerabat diraja yang lain.

Manakala di ruang lain Istana Nurul Iman, Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha berkenan menerima mengadap dan junjung ziarah pengunjung perempuan.

Berangkat sama, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman; Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah; Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Norhayati binti Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abdul Rahman; puteri-puteri Kebawah DYMM, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'adatul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majeedah Nuurul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah; dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah.

Juga berangkat, paduka-paduka adinda baginda, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna; dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalthum Al-Islam bersama cucunda-cucunda baginda dan kerabat diraja yang lain.

Pada sebelah petang sahaja, sejumlah 17,241 orang pengunjung menjunjung ziarah ke hadapan majlis Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri untuk menyembahkan ucapan Selamat Hari Raya Aidilfitri menjadikan jumlah keseluruhan pengunjung hari kedua Istana Nurul Iman dibuka ialah 37,434 orang.

Antara pengunjung yang mengadap dan menjunjung ziarah ke hadapan majlis Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri serta kerabat diraja yang lain terdiri daripada Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Pasukan Polis Diraja Brunei, pegawai dan kakitangan syarikat swasta, warga emas, kanak-kanak, para pelancong juga pekerja-pekerja asing yang bertugas di negara ini.

Berkongsi kegembiraan dalam suasana yang ceria dengan mereka yang datang daripada pelbagai latar belakang, agama, budaya yang berbeza, setentunya memeriahkan suasana Aidilfitri bersama rakyat dan penduduk di negara ini.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  Masyarakat Brunei yang terdiri daripada pelbagai kaum dan puak disaran agar sentiasa hidup harmoni dengan saling menjaga hubungan silaturahim sebagaimana yang sangat ditekankan oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dalam mendukung negara ini untuk lebih maju dan lebih teguh juga kekal sebagai sebuah negara.

Saranan dibuat oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud semasa memberikan Ucapan Khas pada Program Muzakarah Penerangan (PMP) bagi Mukim Amo, Daerah Temburong, berlangsung di Dewan Utama, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar, di sini.

Yang Berhormat seterusnya berkata, ketika kita atau negara menghadapi masalah dalam apapun keadaan, kita disarankan untuk sama-sama tegak dan bersatu padu menghadapi segala apa jua cemuhan yang diberikan kepada kita, jangan undur, malah jangan khuatir kerana janji Allah kepada siapa sahaja yang menjalankan dan taat kepada hukum Allah akan diberikan-Nya perlindungan yang sebaik-baiknya.

"Sebagaimana firman Allah, jika kamu membela Allah dan agama-Nya dan hukum-hakam-Nya, maka Allah akan membela dan mempertahankan kamu, malahan mengekalkan dan menguatkan pendirian kamu dan kedudukan kamu. Pegang itu satu, jangan khuatir! Dan yang kedua, jika kamu menurut Allah dan mempertahankan agama-Nya, maka tiada ada sesiapa yang boleh mengalahkan kamu, itulah nikmatnya kita sebagai sebuah negara yang sentiasa berpegang teguh kepada hukum Allah, kerana bahawasanya janji Allah itu adalah benar,'' tegas Yang Berhormat.

Menyentuh mengenai PMP anjuran Jabatan Penerangan ini, Yang Berhormat menjelaskan, PMP merupakan satu inisiatif atau langkah yang menunjukkan bahawa kita benar-benar bersemangat dalam mempelbagaikan usaha untuk mendukung dan memelihara negara kita, iaitu Negara Brunei Darussalam.

Negara Brunei Darussalam, ujar YB, adalah sebuah negara yang memelihara kedudukannya sebagai negara Melayu Islam Beraja (MIB) dan dalam mengamalkan MIB itu, maka kedudukan raja sebagai ketua negara tidak ada tembok pemisah di antara raja dengan rakyat, di mana baginda memerintah di atas landasan-landasan yang tepat dan betul tanpa membezakan mana-mana puak dengan pegangan juga adab dan tradisinya.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Other News
  


Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, pagi tadi berkenan menerima mengadap Penasihat Khas kepada Perdana Menteri Jepun,Tuan Yang Terutama Kentaro Sonoura.

Majlis Mengadap tersebut berlangsung di Qashr Al-Meezaan.

Menyertai bersama Tuan Yang Terutama Kentaro Sonoura ialah Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Motohiko Kato; dan Pengarah Bahagian Asia Tenggara Kedua, Jabatan Hal Ehwal Asia Tenggara dan Barat, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri Jepun, Tuan Shingo Miyamoto.

Turut hadir di majlis mengadap tersebut ialah Menteri Pertahanan Kedua selaku Pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Negara, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof; dan Setiausaha Tetap, Kementerian Pertahanan, Brigadier Jeneral (B) Dato Seri Pahlawan Shahril Anwar bin Haji Ma'awiah.

Tuan Yang Terutama Kentaro Sonoura dan delegasi berada di negara ini bagi mengadakan lawatan kerja selama dua hari. 

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Senior Minister News
  

TITAH 
KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA 
SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU'IZZADDIN WADDAULAH IBNI 
AL-MARHUM SULTAN HAJI OMAR 'ALI SAIFUDDIEN SA'ADUL KHAIRI WADDIEN, 
SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

SEMPENA MENYAMBUT BULAN RAMADHAN 
1440 HIJRIAH / 2019 MASIHI

BERTEMPAT DI ISTANA NURUL IMAN
30 SYA’BAN 1440 / 5 MEI 2019Assalamualaikum Warahmatullahi
Wabarakaatuh

Bismillahir Rahmanir Raheem
Alhamdulillaahi Rabbil ‘Aalameen,
Wabihee Nasta’eenu ‘Alaa Umuuriddunya
Waddeen Wassalaatu Wassalaamu
‘AlaaAsyrafil Mursaleen, Sayyidinaa
Muhammadin Wa’alaa ‘Alihie Wasahbihee
Ajma’een, Waba’du.

Alhamdulilah, Beta bersyukur ke hadhrat Allah Subhanahu Wata’ala di atas limpah rahmatNya mengekalkan negara kita dalam suasana aman lagi sejahtera.

Dalam suasana yang penuh rahmat ini, insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadhan yang mulia.

Maka bersempena menjelangnya bulan Ramadhan, bulan yang penuh berkat, Beta ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadat puasa Ramadhan, iaitu salah satu rukun ugama Islam.

Sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wata’ala semoga kita dikurniakan nikmat kesihatan dan keselamatan, sehingga dengan itu dapatlah kita melakukan ibadat puasa Ramadhan dalam keadaan penuh ceria dan selesa. 

Mengenai dengan undang-undang negara, sebagaimana rakyat dan penduduk mengetahuinya, Negara Brunei Darussalam telahpun mula melaksanakan sepenuhnya Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah, 2013 (SPCO) pada 3 April 2019. Ini adalah tanggungjawab keugamaan kita disisi Allah selaku sebuah negara Islam.

Undang-undang berkenaan adalah semata-mata bertujuan untuk memelihara Maqasid Syar’iah yang meliputi ugama, nyawa, keturunan, harta dan akal.

Beta adalah menyedari, terdapat bermacam-macam persoalan dan salah-tanggapan berikutan dengan perlaksanaan undang-undang berkenaan. Untuk itu, kita telah memberikan penjelasan mengenainya. Kita juga sedia menyedari, salah-tanggapan memang boleh saja menimbulkan pelbagai kegusaran. Namun kita juga yakin apabila salah-tanggapan itu bertukar jadi kefahaman yang betul maka apa yang mulanya dianggap buruk, baru akan nampak pula kebaikkannya.

Siapapun tidak perlu risau terhadap undang-undang jenayah Syariah, kerana ia adalah undang-undang yang penuh rahmat, yang datang daripada Pemilik dan Pengurnia rahmat. Adalah mustahil bagi Pemilik dan Pengurnia rahmat (Allah) menyuruh kita untuk memakai undang-undang bagi menzalimi manusia, sedangkan undang-undang yang disuruh itu adalah undang-undang-Nya sendiri. Kerana itu, sebagai misalan, selama lebih dua dekad, Negara kita masih mengamalkan de facto moratorium iaitu penangguhan perlaksanaan hukuman mati bagi kes-kes di bawah common law. Ini akan dilaratkan kepada kes-kes di bawah SPCO yang sememangnya menyediakan ruang lebih luas bagi pengampunan hukuman mati. 

Dalam menegakkan komitmen dan tanggungjawab antarabangsa terhadap hak asasi manusia, negara kita akan mengesahkan Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Tentang Penyiksaan (U.N.C.A.T). Kedua-dua undang-undang, yakni common law dan Syariah, adalah bertujuan untuk memastikan keamanan dan keharmonian negara dan moral serta kesopanan orang ramai akan selamanya terpelihara, di samping menghormati privasi setiap individu.

Maka demi niat suci melaksanakan undang-undang ini, semoga Allah akan memberkati kita dan negara di bawah payung Ramadhan yang Mubarak. 

Sekian, Wabillahit Taufeq Walhidayah, Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.His Majesty News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Menteri Muda Elektrik Luar Bandar Sarawak selaku Menteri Bertanggungjawab Hal Ehwal Islam Sarawak, Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Junaidi.

Menyertai bersama Yang Berhormat pada Majlis Mengadap tersebut ialah Yang Di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Yang Berbahagia Datu Haji Misnu bin Haji Taha; Mufti Negeri Sarawak, Sahibus Samahah Datu Haji Kipli bin Haji Yassin; Pengurus Besar Tabung Baitulmal Sarawak, Yang Berbahagia Datu Abang Haji Mohd Shibli bin Haji Abang Mohd Nailie; dan Ketua Hakim Syar'ie, Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak, Yang Amat Arif Tuan Haji Awang Suhaili bin Ledi.

Juga hadir di majlis tersebut ialah Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman; Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned; Ketua Hakim Syar'ie, Yang Amat Arif Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar dan Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama Yang Mulia Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar.

Sejurus selepas itu, Kebawah DYMM juga berkenan menerima mengadap, Penasihat Khas kepada Perdana Menteri Jepun, Tuan Yang Terutama Kentaro Sonoura.

Tuan Yang Terutama dan rombongan berada di negara ini dalam rangka lawatan kerja selama dua hari yang antaranya bertujuan bagi mengeratkan lagi kerjasama kedua-dua buah negara, serta bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu kepentingan bersama yang berkaitan dengan hubungan dua hala dan serantau.

Hubungan diplomatik antara Negara Brunei Darussalam dan Jepun telah terjalin pada 2 April 1984. Sejak itu, kedua-dua buah negara bekerjasama secara meluas dalam pelbagai bidang bukan sahaja dalam bidang tenaga dan pelaburan tetapi juga pendidikan dan pertukaran dari segi belia dan budaya.

Rombongan TYT Kentaro Sonoura disertai oleh Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Motohiko Kato dan Pengarah Bahagian Asia Tenggara Kedua, Jabatan Hal Ehwal Asia Tenggara dan Barat, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri Jepun, Tuan Shingo Miyamoto.

Turut hadir di majlis mengadap tersebut ialah Menteri Pertahanan Kedua selaku Pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Negara, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof; Pesuruhjaya Polis, Pasukan Polis Diraja Brunei, Dato Paduka Seri Awang Haji Mohd. Jammy bin Haji Muhd. Shah Al-Islam dan Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Mejar Jeneral Pengiran Dato Paduka Seri Aminan bin Pengiran Haji Mahmud.

Kedua-dua majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  


Jabatan Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri dengan ini memaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memperkenankan bagi Ketua Buhuth di Jabatan Mufti Kerajaan, Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mazanan bin Haji Yusof dinaikkan pangkat sebagai Penolong Mufti (Buhuth) di Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri mulai 19 Jun 2017.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto Radio Television Brunei


His Majesty News
  Keagungan peristiwa Israk dan Mikraj Junjungan Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai banyak rahsia dan hikmah yang dapat memberi kesedaran kepada umat Islam akan kebesaran Allah Subhanahu Wata'ala.

Dalam memperingati dan membesarkan sejarah Israk Mikraj ini dapat mendorong kita untuk sentiasa mendekatkan diri serta meningkatkan lagi keimanan dan ketaqwaan kita.

Melalui sambutan Israk dan Mikraj yang diadakan setiap tahun ini juga akan dapat mengimbas kembali keagungan peristiwa berkenaan sekali gus sebagai usaha mensyiarkan Islam sebagai ugama rasmi negara.

Bagi sama-sama meraikan sambutan tersebut Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Sambutan Israk dan Mikraj Peringkat Negara Tahun 1440 Hijrah / 2019 Masihi.

Keberangkatan tiba Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di Dewan Plenary, Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas, di sini, dijunjung oleh Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara, Jabatan Adat Istiadat Negara, Jabatan Perdana Menteri, Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar; Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman selaku Pengerusi Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam Tahun 1440 Hijrah; Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud; Menteri Pendidikan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman; Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned; Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Mulia Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar serta Ahli-Ahli Jawatankuasa Tertinggi yang lain.

Berangkat sama paduka anakanda dan adinda Kebawah DYMM, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah.

Majlis dimulakan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari Surah Al-Mu'minuun ayat 1 hingga 17 yang dibacakan oleh Pegawai Pelajaran, Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hassanal Bolkiah (SMALHB), Pengiran Muhd. Amirul Aiman bin Pengiran Haji Marjuki manakala Kesimpulan Makna pula disampaikan oleh Pegawai Pelajaran, Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Hajah Rasidah Sa'adatul Bolkiah (SMPAPHRSB), Lumut, Awang Haji Isyrah Sadri bin Haji Osman.

Antara inti sari ayat berkenaan ialah Allah Subhanahu Wata'ala menggariskan tujuh sifat yang baik yang membawa kejayaan dan kebahagian di dunia dan akhirat, iaitu beriman kepada Allah dan mengesakan-Nya; mengerjakan sembahyang dengan penuh khusyuk dan mengabdikan diri kepada Allah serta mengenepikan sementara segala urusan duniawi yang melalaikan, di samping memelihara lidah daripada perkataan yang sia-sia dan menjauhkan diri dari melakukan perbuatan yang mungkar dan maksiat.

Surah tersebut juga menghuraikan mengenai membersihkan hati dengan mengeluarkan zakat serta menginfakkannya kepada jalan yang benar dan memelihara kehormatan diri, di samping menunaikan tanggungjawab yang diamanahkan dan memelihara serta menunaikan sembahyang pada waktunya.

Orang-orang yang mengamalkan ketujuh sifat tersebut adalah layak mendapat tempat yang terbaik dan tertinggi dengan dijanjikan balasan Syurga Firdaus di akhirat dan akan kekal di dalamnya selama-lamanya di sana dengan penuh kegembiraan.

Dapatlah disimpulkan bahawa asas atau tunjang kesemua sifat yang disebutkan adalah sembahyang, maka dengan sembahyanglah akan membentuk umat yang bertaqwa.

Sementara itu, Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Ugama dalam sembah alu-aluannya menjelaskan, dengan mensyiarkan Islam sebagai ugama rasmi negara itu ialah memungkinkannya untuk dipelajari dan dihayati dengan betul oleh pemeluknya.

Yang Berhormat menyembahkan, kerana itulah Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melaksanakan dasar pendidikan kebangsaan yang meliputi pendidikan dan persekolahan Islam untuk memastikan Islam itu diajarkan dan dipelajari setepatnya serta didakwahkan secara berhikmah dan berhemah.

''Dengan cara itu, ia terhindar daripada disalah bawakan, apatah lagi akan sangat berbahaya jika ia dimanipulasikan sehingga menyalahi ajarannya yang sebenar sebagai ugama yang mengajarkan untuk hidup bersatu padu, aman dan sejahtera bagi sekalian rakyat dan penduduk dalam sesebuah negara,'' ujar Yang Berhormat.

Yang Berhormat seterusnya menyembahkan, di Negara Brunei Darussalam berkat kepimpinan bijaksana dan berwibawa Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menikmati rahmat ajaran Islam sedemikian itu dan InsyaaAllah akan terus sentiasa menikmatinya berkat ianya diamalkan dengan baik oleh pemeluknya dan akan terus menerus disyiarkan sebagaimana dengan menyambut hari-hari bersejarahnya yang mengandungi dakwah – ajakan ke arah kebaikan serta kebajikan dan mau'izah - ingatan tentang bahaya perbuatan buruk serta amalan sesat.

Pada majlis itu, Kebawah DYMM juga berkenan mengurniakan titah.

Majlis diserikan dengan persembahan pentas bertajuk 'Kasih Ilahi' yang dibawakan oleh penuntut-penuntut lelaki Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Damit serta diisikan dengan bacaan Sayyidul Istighfar yang dibacakan oleh pelajar-pelajar Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah.

Doa Selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.

Tema sambutan tahun ini ialah 'Sembahyang Membentuk Umat Bertaqwa'.

Sambutan juga diisikan dengan pameran dari sembilan buah agensi kerajaan termasuk jualan buku-buku terbitan masing-masing di samping jualan hasil kraf tangan saudara baharu serta seni khat jawi.

Pameran bertujuan untuk memberi peluang kepada saudara-saudara baharu memperkenalkan hasil kraf tangan dan seterusnya memperoleh pendapatan sampingan, selain memberi peluang untuk mengembangkan kemahiran para pengamal seni khat masing-masing.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  Pasukan Brunei DPMM FC berjaya menumpaskan pasukan Geylang International FC dengan keputusan penuh 3-0 dalam Perlawanan Liga Perdana Singapura yang berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Berakas.

Berangkat menyaksikan perlawanan tersebut ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri.

Juga berangkat sama, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah.

Pada perlawanan tersebut, pembukaan gol tuan rumah menyaksikan pasukan Brunei DPMM FC mula membuka jaringan pada minit ke-22 melalui hantaran lintang daripada Shahrazen Said dan disempurnakan dengan tandukan Blake Ricciuto.

Seterusnya, pada beberapa minit perlawanan di separuh masa pertama, pasukan lawan yang sudah merasa tergugat itu terus  mengatur strategi perlawanan mereka bagi percubaan untuk menyamakan gol namun gagal berbuat demikian dan terpaksa akur dengan pertahanan kukuh pasukan Brunei DPMM FC.

Sejurus memasuki perlawanan separuh masa kedua, pasukan Geylang International FC bijak mengatur beberapa serangan balas terhadap pasukan Brunei DPMM FC namun masih tetap gagal menjaringkan sebarang gol.

Sehingga pada minit ke-89 perlawanan, pasukan Brunei DPMM FC diberikan sepakan penalti berikutan pemain pasukan Geylang International FC telah mengasari pemain pasukan Brunei DPMM FC, Razimee Ramlli di dalam petak penalti.

Sejurus itu, pada minit ke-90 pasukan Brunei DPMM FC berjaya menambah gol kedua mereka menerusi sepakan penalti yang disudahi oleh Andrei Varankou.

Selang beberapa minit pada masa kecederaan, gawang pasukan Geylang International FC sekali lagi digegarkan dengan gol ketiga pasukan Brunei DPMM FC yang dijaringkan oleh Razimee Ramlli.

Hasil dari perlawanan tersebut, pasukan Brunei DPMM FC kini menduduki tangga kedua liga dengan kutipan enam mata.

Perlawanan seterusnya akan menyaksikan pasukan Brunei DPMM FC menentang pasukan Albirex Niigata FC pada Jumaat, 15 Mac ini di Stadium Jurong East, Singapura.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Senior Minister News
  Jalinan persahabatan antara Negara Brunei Darussalam (NBD) dan Republik Korea yang telah termeterai sejak 35 tahun lalu terus dipereratkan lagi dengan adanya pertukaran Lawatan Negara daripada kedua-dua pemimpin negara.

Dalam tempoh 35 tahun itu, hubungan kedua-dua buah negara menjadi lebih rapat dan terus berkembang dengan persahabatan yang erat di antara rakyat serta kerjasama yang berharga dalam pelbagai bidang penting termasuk tenaga, infrastruktur, pendidikan dan pertukaran antara rakyat.

Dalam memperkukuhkan lagi hubungan mesra yang sudah terjalin itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam hari ini berkenan mengalu-alukan kunjungan Presiden Republik Korea, Tuan Yang Terutama Moon Jae-in, dan isteri, Puan Yang Terutama Kim Jung-sook serta rombongan yang dalam rangka Lawatan Negara selama tiga hari.

Majlis Sambutan Rasmi Ketibaan Presiden Republik Korea itu berlangsung di Istana Nurul Iman, di sini.

Tuan Yang Terutama Moon Jae-in dan Puan Yang Terutama Kim Jung-sook diiringi dari Istana Edinburgh oleh paduka anakanda Kebawah Duli Yang Maha Mulia selaku wakil peribadi Kebawah DYMM, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri (JPM) dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman.

Di sepanjang jalan menuju Istana Nurul Iman, ribuan pelajar sekolah berbaris mengibarkan bendera kecil NBD dan Republik Korea bagi mengalu-alukan ketibaan TYT dan PYT.

Di Istana Nurul Iman, Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha berkenan berangkat mengalu-alukan ketibaan TYT Presiden Republik Korea dan isteri.

Sejurus ketibaan, Kebawah DYMM dan TYT naik ke Pentas Khas untuk menerima Tabik Hormat disertai dengan Lagu Kebangsaan kedua-dua buah negara dimainkan, diikuti 21 das tembakan meriam.

Kedua-dua pemimpin seterusnya beredar memeriksa Kawalan Kehormatan yang terdiri daripada anggota-anggota Tentera Darat Diraja Brunei, Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. 

TYT Presiden Republik Korea dan isteri kemudiannya diperkenalkan kepada kerabat-kerabat diraja; Yang Amat Mulia Pengiran-pengiran Cheteria; Yang Di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara; Menteri-menteri Kabinet; Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Di-Raja; Timbalan-timbalan Menteri; dan pegawai-pegawai kanan; serta Ketua-ketua Perwakilan Asing berserta isteri masing-masing.

Kemudian, Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan disembahkenalkan kepada ahli-ahli rombongan TYT Presiden Republik Korea.

Menyertai bersama TYT dan isteri ialah Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, Puan Yang Terutama Kang Kyung-wha; Menteri Kemajuan Tanah, Infrastruktur dan Pengangkutan, Puan Yang Terutama Kim Hyun-mee; Menteri Perdagangan, Industri dan Tenaga, Tuan Yang Terutama Sung Yunmo; Chief of Staff for Policy to the President, Tuan Kim Soo Hyun dan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Yoon Hyun-bong.

Sejurus selepas itu, Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri berserta TYT Presiden Republik Korea dan isteri beredar ke Cheradi Laila Kenchana bagi Majlis Mengadap.

Berangkat sama ke majlis tersebut ialah paduka-paduka anakanda dan adinda Kebawah DYMM, DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di JPM dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Raabi'atul 'Adawiyyah binti Pengiran Haji Bolkiah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Mateen; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah.

Juga berangkat, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'adatul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majeedah Nuurul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, Ambassador-at-Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalthum Al-Islam serta kerabat diraja yang lain.

Turut hadir pada Majlis Mengadap tersebut ialah Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong selaku Menteri Pengiring. 

Selepas Majlis Mengadap, baginda berkenan mengadakan Majlis Perjumpaan Dua Hala bersama TYT Presiden Republik Korea dan delegasi yang berlangsung di Baitul Mesyuarah. 

Juga berangkat DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di JPM.

Semasa Majlis Perjumpaan tersebut, baginda bertitah bahawa lawatan negara TYT amat penting sempena meraikan Ulang Tahun Ke-35 Penubuhan Hubungan Diplomatik antara NBD dan Republik Korea, dan juga sempena NBD menjadi negara penyelaras Hubungan Dialog ASEAN-Republik Korea. 

Baginda menyentuh tentang kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan; kesalinghubungan; dan pertukaran antara masyarakat yang telah diperkembangkan sejak tertubuhnya hubungan diplomatik antara kedua-dua buah negara. 

Ke arah mempelbagaikan ekonomi negara, baginda mengalu-alukan inisiatif bagi meningkatkan kerjasama dalam bidang-bidang strategik termasuk pembangunan kapasiti; teknologi; dan perkembangan perniagaan untuk Perusahaan Kecil dan Sederhana (SMEs).

Titah baginda, sumbangan syarikat-syarikat dari Republik Korea adalah dihargai dalam bidang kemajuan infrastruktur; pelancongan; tenaga; ICT; dan pertukaran antara masyarakat khususnya kerjasama antara institusi pendidikan yang penting dalam mempersiapkan negara menghadapi cabaran yang dibawa oleh Revolusi Industri Keempat. 

Sementara TYT Presiden Republik Korea dalam ucapannya antara lain menyembahkan perasaan gembira kerana dapat berjumpa dengan Kebawah DYMM selepas perjumpaan di Republik Singapura pada November, tahun lalu.

TYT juga amat gembira dengan kunjungan yang pertama ke NBD pada tahun ini. Menurut TYT, sejak jalinan hubungan diplomatik antara NBD dan Republik Korea, 35 tahun yang lalu, hubungan tersebut semakin berkembang dan memberi manfaat kepada kedua-dua belah pihak dalam pelbagai bidang termasuk infrastruktur, tenaga dan pertukaran rakyat.

TYT berkata, NBD merupakan rakan kongsi yang penting bagi kerjasama dari segi dasar kerajaan yang dijalankan oleh Republik Korea dan melahirkan penghargaan kepada NBD kerana membantu Republik Korea dalam memajukan keupayaannya sebagai penyelaras Dialog.

TYT seterusnya menyampaikan ucapan menjunjung kasih ke hadapan majlis Kebawah DYMM atas sokongan berterusan bagi memastikan kejayaan sidang kemuncak memperingati hubungan ASEAN-Republik Korea yang akan datang.

Republik Korea jelas TYT, akan menjadi tuan rumah bagi sambutan Ulang Tahun Ke-30 Jalinan Dialog Hubungan Dua Hala dan berharap untuk mendapat lebih banyak respons daripada Kebawah DYMM mengenai hala tuju ke arah keamanan dan kemakmuran serantau.

Kedua-dua pemimpin juga menekankan kepentingan untuk mencapai kesinambungan antara Wawasan Brunei 2035 dan New Southern Policy Republik Korea ke arah menjana usaha sama dalam mengukuhkan hubungan dua hala pada masa akan datang. 

Bercakap mengenai ASEAN, TYT menekankan tentang komitmen berterusan Republik Korea untuk bekerjasama dengan ASEAN yang dilaksanakan dengan mengutamakan 3Ps – People, Prosperity, and Peace (Masyarakat, Kesejahteraan dan Keamanan). 

Dalam pada itu, baginda menghargai komitmen dan sumbangan Republik Korea kepada usaha-usaha yang dipimpin oleh ASEAN. NBD berbesar hati menjadi negara penyelaras bagi Hubungan Dialog ASEAN-Republik Korea bagi Tahun 2018-2021, serta mengalu-alukan Sidang Komemoratif bagi meraikan Ulang Tahun Ke-30 Hubungan Dialog ASEAN-Republik Korea. 

Selepas Majlis Perjumpaan Dua Hala tersebut, Kebawah DYMM dan TYT menyaksikan Majlis Penandatanganan sebuah Memorandum Persefahaman (MoU) di antara Kerajaan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dengan Republik Korea.

Memorandum Persefahaman dalam Kerjasama Pelaburan (Memorandum of Understanding on the Investment Promotion Cooperation) ditandatangani oleh Menteri di JPM dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah, bagi pihak Kerajaan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam manakala pihak Republik Korea diwakili oleh Menteri Perdagangan, Industri dan Tenaga, TYT Sung Yunmo.

Sementara itu, Memorandum of Understanding on the Recognition of the Korean Intellectual Property Office as an International Searching Authority and International Preliminary Examining Authority Under the Patent Cooperation Treaty for the Brunei Darussalam Intellectual Property Office ditandatangani oleh Menteri Tenaga (Tenaga dan Tenaga Manusia) dan Perindustrian, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mat Suny bin Haji Md. Hussien, bagi pihak Kerajaan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan bagi Republik Korea, ditandatangani oleh Pesuruhjaya di Pejabat Harta Intelek Korea, Tuan Park Won-Joo.

Menandatangani Memorandum of Understanding on the Scientific and Technological Cooperation bagi pihak Kerajaan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Timbalan Menteri Tenaga (Tenaga dan Tenaga Manusia) dan Perindustrian, Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Matsatejo bin Sokiaw dan bagi pihak Republik Korea pula ditandatangani oleh Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea ke NBD, PYT Yoon Hyun-bong.

Turut menyaksikan Majlis Penandatanganan tersebut ialah DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di JPM. 

Sementara itu selepas Majlis Mengadap, PYT Kim Jung-sook mengadakan atur cara berasingan dengan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha yang dimulakan dengan lawatan di perkarangan Istana Nurul Iman, diikuti dengan Majlis Mengadap. 

Turut berangkat ialah YTM Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah; DYTM Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Raabi'atul 'Adawiyyah; DYTM Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Mateen; YTM Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'adatul Bolkiah; YTM Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majeedah Nuurul Bolkiah; YTM Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, Ambassador-at-Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan YTM Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalthum Al-Islam.

Lawatan TYT Presiden Republik Korea ke NBD merupakan yang pertama sejak dilantik menjadi Presiden pada 10 Mei 2017.

Kebawah DYMM juga telah berangkat mengadakan Lawatan Negara ke Republik Korea pada tahun 2014.

Sepanjang hubungan diplomatik, kedua-dua negara sebelum ini juga telah memeterai beberapa Perjanjian Persefahaman antaranya termasuk dalam Perkhidmatan Udara, Pengelakan Cukai Berganda dan pengecualian Fiskal Cukai-Cukai Pendapatan, Pertanian dan Kerjasama Pertahanan.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Presiden Republik Korea, Tuan Yang Terutama Moon Jae-in menekankan kepentingan bagi mengukuhkan kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelaburan, pembangunan infrastruktur, kesalinghubungan, pertukaran-pertukaran rakyat-kepada-rakyat (people-to-people), dan kerjasama pertahanan, khususnya untuk meneroka peluang-peluang secara aktif bagi memperluaskan kerjasama-kerjasama dalam bidang pendidikan, pertanian, industri halal, pelancongan, tenaga, perusahaan kecil dan sederhana (SMEs), FinTech, sains dan teknologi, ICT, bandar-bandar pintar (smart cities) dan harta intelektual.

Kedua-dua pemimpin bersetuju untuk meneruskan pertukaran rapat (close exchanges) dalam semua peringkat, termasuk pada Mesyuarat Perundingan Dasar (Policy Consultative Meeting - PCM) Brunei Darussalam - Republik Korea.

Perkara itu terkandung dalam Kenyataan Bersama pada Lawatan Negara Tuan Yang Terutama Moon Jae-in selama tiga hari ke negara ini bermula pada 10 hingga 12 Mac ini.

Dalam kenyataan tersebut, kedua-dua pemimpin menantikan persidangan PCM kelima, di mana Negara Brunei Darussalam akan menjadi tuan rumah dalam masa terdekat.

Kedua-dua pemimpin menekankan kepentingan untuk memajukan kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelaburan sebagai tonggak penting dalam hubungan dua hala berkenaan.

Negara Brunei Darussalam menghargai penglibatan Republik Korea dalam projek-projek infrastruktur di negara ini, termasuk Pembinaan Jambatan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha dan Projek Jambatan Temburong yang masih berjalan.

Dalam kenyataan itu, TYT Moon Jae-in melahirkan harapan untuk menyumbang lebih dalam memperkukuhkan infrastruktur negara ini, dan dalam hal ini, Negara Brunei Darussalam mengalu-alukan kehadiran pelaburan dan perniagaan dari Republik Korea.

Kebawah Duli yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan TYT Moon Jae-in melahirkan penghargaan atas kerjasama jangka panjang dalam bidang tenaga.

Kedua-dua pemimpin berharap dapat meneruskan perbincangan-perbincangan dalam meneroka kerjasama lebih lanjut dalam sektor minyak dan gas huluan (upstream) juga hiliran (downstream), selain mewujudkan semula kerjasama dalam bidang tambahan, seperti kerjasama rantaian nilai (value chain) LNG.

Kedua-dua pemimpin juga menantikan aktiviti pembangunan kapasiti bersama dalam Tenaga Boleh Diperbaharui (Renewable Energy) yang akan dilaksanakan oleh Negara Brunei Darussalam dan Republik Korea selaku Pengerusi Bersama (Co-Chairs) bagi Renewable and Alternative Power Generation Work Stream di bawah Kerjasama Sidang Kemuncak Asia Timur.

Terdahulu dalam kenyataan bersama, Lawatan Negara Presiden Republik Korea adalah atas jemputan Kebawah DYMM.

Kedua-dua pemimpin melahirkan rasa puas hati dengan hubungan persahabatan yang mesra dan ramah di antara Negara Brunei Darussalam dan Republik Korea.

Kebawah DYMM dan Presiden Republik Korea mengadakan perbincangan mengenai kerjasama dua hala dan bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa.

Kedua-dua pemimpin juga sangat menghargai hubungan dua hala yang erat sejak penubuhan hubungan diplomatik di antara kedua-dua buah negara pada Januari 1984.

TYT Moon Jae-in menekankan komitmen Republik Korea yang berterusan bagi kerjasama bersama ASEAN, akan dijalankan di bawah semangat yang mengutamakan 3P, iaitu - Rakyat (People), Kemakmuran (Prosperity) dan Keamanan (Peace).

Baginda turut melahirkan penghargaan atas komitmen berterusan TYT kepada rantau berkenaan, dan TYT juga menyatakan sokongan atas peranan negara ini sebagai Country Coordinator bagi Hubungan Dialog ASEAN - Republik Korea, 2018 - 2021.

Dalam Memperingati Penubuhan Hubungan Dialog ASEAN - Republik Korea Ke-30, Kebawah DYMM menantikan Sidang Kemucak Komemoratif ASEAN - Republik Korea yang akan berlangsung pada bulan November ini di Republik Korea, yang akan memberikan Republik Korea dan ASEAN peluang yang baik untuk menilai Hubungan Dialog ASEAN - Republik Korea di sepanjang 30 tahun.

Kedua-dua pemimpin memberikan penekanan mengenai kepentingan dalam mencapai keharmonian di antara Wawasan Brunei Darussalam 2035 dan New Southern Policy, dengan itu, menghasilkan sinergi untuk mengukuhkan lagi hubungan dua hala pada tahun-tahun mendatang.

Baginda juga mengucapkan tahniah kepada Republik Korea atas pencapaian dalam bidang sosio-ekonomi dan pembangunan, dan menyambut baik komitmen kerajaan Korea ke arah mengukuhkan kerjasama bersama rantau berkenaan di bawah New Southern Policy.

Manakala, dalam Kenyataan Bersama itu, TYT Moon Jae-in memuji Kerajaan Negara Brunei Darussalam Brunei dalam melaksanakan dasar-dasar pembangunan strategik negara ke arah mencapai Wawasan Brunei 2035.

Kedua-dua pemimpin juga bersetuju untuk meneroka bersama peluang-peluang yang berpotensi dalam merealisasikan wawasan negara masing-masing yang akan menghasilkan kepada kesan sinergi.

Kedua-dua pemimpin melahirkan rasa puas hati dengan kemajuan yang ketara dalam kerjasama dua hala, dalam pelbagai bidang yang telah dicapai sejak Keberangkatan Lawatan Negara Kebawah DYMM ke Republik Korea pada Disember 2014.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  

Bandar Seri Begawan, Sabtu, 30 Mac 2019

Negara Brunei Darussalam adalah sebuah negara Islam yang berdaulat dan merdeka, dan seperti negara-negara lain yang merdeka, menguatkuasakan undang-undangnya tersendiri. Selama ini, Negara Brunei Darussalam adalah mengamalkan dua sistem perundangan iaitu Undang-undang Syariah dan Common Law.

Dalam melaksanakan sepenuhnya Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 pada 3 April 2019, kedua-dua sistem akan terus berjalan seiring bagi mengekalkan keamanan dan ketenteraman serta memelihara ugama, kehidupan, keluarga dan individu tidak mengira jantina, warga, bangsa, dan kepercayaan.

Undang-undang Syariah, disamping menghukum dan mencegah perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam, ia juga bertujuan untuk mendidik, menghormati dan melindungi hak yang sah semua individu, masyarakat atau warganegara disisi undang-undang, tidak mengira agama atau bangsa.

JABATAN PERDANA MENTERI
Istana Nurul Iman
Bandar Seri Begawan, BA1000
Negara Brunei Darussalam

23 Rejab 1440
30 Mac 2019


Other News
1 - 30Next