Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksNews

  
Body
  
  Laman sesawang dan aplikasi mudah alih rasmi serta akaun-akaun media sosial termasuk ‘hashtag’ rasmi sempena Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta pada tahun ini boleh mula diakses dan dilayari bermula hari ini, 16 Ogos.

Perkara tersebut telah dimaklumkan oleh Jawatankuasa Media, Publisiti, Pameran dan Percetakan.

Penubuhan laman sesawang dan aplikasi mudah alih tersebut bertujuan untuk menyalurkan informasi temasuk berita terkini mengenai Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta.

Di samping itu, ia juga mengandungi pelbagai informasi termasuk kalendar acara, poster dan penerbitan-penerbitan sempena sambutan berkenaan yang mana akan dikemas kini dari semasa ke semasa.

Perisian yang berinformatif, laman sesawang dan aplikasi mudah alih tersebut turut menyediakan ruang interaktif di mana orang ramai akan dapat menyampaikan ucapan tahniah sempena Sambutan Jubli Emas tersebut, di samping dapat menyaksikan siaran langsung sambutan berkenaan menerusi ‘Live Streaming’.

Orang ramai boleh melayari laman sesawang ‘www.HMjubliemas.gov.bn’ serta mengikuti laman media sosial di Facebook, Instagram dan Twitter, iaitu HMjubliemas dan menggunakan ‘hashtag’ rasmi iaitu #HMjubliemas dalam pos akaun media sosial persendirian masing-masing.

Bagi aplikasi mudah alih, para pengguna Android dapat memuat turun aplikasi rasmi HMjubliemas melalui Google Play, manakala bagi pengguna IOS akan dapat dimuat turun melalui App Store dalam masa yang terdekat.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto www.hmjubliemas.gov.bn

His Majesty News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam berkenan berangkat ke Istana Besar Johor Bahru, Johor Darul Ta'zim bagi Istiadat Persandingan Diraja Yang Amat Mulia Tunku Tun Aminah Maimunah Iskandariah binti Sultan Ibrahim dan Encik Dennis Muhammad Abdullah yang berlangsung di Balai Singgahsana dan juga Majlis Persantapan di Dewan Santapan.

Berangkat sama ke istiadat-istiadat berkenaan ialah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Wakeel dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah.

Keberangkatan baginda berdua dan kerabat diraja di Istana Besar Johor Bahru dialu-alukan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim ibni Almarhum Sultan Iskandar dan Duli Yang Maha Mulia Raja Zarith Sofiah binti Almarhum Sultan Idris Shah, Permaisuri Johor.

Istiadat Persandingan Diraja dimulakan dengan Istiadat Merenjis dan Menepung Tawar kepada pasangan Pengantin Diraja. Sebelum istiadat tersebut bermula, Doa Selamat dibacakan oleh Mufti Negeri Johor Darul Ta'zim, Yang Berhormat Sahibus Samahah Dato Haji Tahrir bin Dato Kiyai Shamsuddin.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha telah dijunjung bagi memulakan Istiadat Merenjis dan Menepung Tawar kepada kedua mempelai dan diikuti oleh ayahanda dan bonda kedua pasangan Pengantin Diraja dan juga kerabat diraja yang lain.

Istiadat Merenjis dan Menepung Tawar Pengantin Diraja disusuli dengan Majlis Santapan yang berlangsung di Dewan Santapan, Istana Besar Johor Bahru.  Majlis dimulakan dengan bacaan Doa oleh Mufti Negeri Johor Darul Ta'zim.

Sebelum berangkat meninggalkan Istana Besar Johor Bahru, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan untuk menyampaikan ucapan selamat kepada kedua pasangan Pengantin Diraja.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Timbalan Sultan berkenan menerima mengadap secara berasingan Ketua-ketua Perwakilan baharu ke negara ini, berlangsung di Qashr Al-Meezaan, di sini.

Mula-mula mengadap ke hadapan majlis Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ialah Pesuruhjaya Tinggi British ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Richard Stephen Lindsay.

Sebelum ini TYT pernah bertugas sebagai Ketua Jabatan Dasar Keselamatan di Pejabat Luar Negara dan Komanwel.

Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke Negara Brunei Darussalam, TYT Motohiko Kato.

TYT pernah berkhidmat sebagai Timbalan Ketua Perwakilan di Kedutaan Jepun di United Kingdom.

Sejurus selepas itu, DYTM berkenan menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Persekutuan Jerman ke Negara Brunei Darussalam, TYT Peter Hermann Wolff.

TYT Peter Hermann Wolff sebelum ini menjawat jawatan sebagai Timbalan Ketua Perwakilan di Kedutaan Republik Persekutuan Jerman di Paraguay.

Ketua-ketua Perwakilan baharu telah menyembahkan Surat Tauliah Pelantikan masing-masing ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 10 Ogos 2017.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima Surat-Surat Tauliah Pelantikan daripada Ketua-Ketua Perwakilan baharu ke Negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di  Istana Nurul Iman.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mula-mula berkenan menerima Surat Tauliah Pelantikan daripada Pesuruhjaya Tinggi British ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Richard Stephen Lindsay.

Selepas itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima Surat Tauliah Pelantikan daripada Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Motohiko Kato.

Seterusnya baginda berkenan menerima Surat Tauliah Pelantikan daripada Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Persekutuan Jerman ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Peter Hermann Wolff.

Kemudian baginda berkenan menerima mengadap secara berasingan Ketua-Ketua Perwakilan yang baharu ke negara ini yang didahului oleh Pesuruhjaya Tinggi British ke Negara Brunei Darussalam,  TYT Richard Stephen Lindsay, sebelum ini bertugas sebagai Ketua Jabatan Dasar Keselamatan di Pejabat Luar Negara dan Komanwel.

Sejurus selepas itu, baginda berkenan menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke Negara Brunei Darussalam, TYT Motohiko Kato yang pernah berkhidmat sebagai Timbalan Ketua Perwakilan di Kedutaan Jepun di United Kingdom.

Baginda kemudiannya berkenan menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Persekutuan Jerman ke Negara Brunei Darussalam, TYT Peter Hermann Wolff sebelum ini menjawat jawatan sebagai Timbalan Ketua Perwakilan di Kedutaan Republik Persekutuan Jerman di Paraguay.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Sponsor dan Pengerusi Jawatankuasa Pandu PENGGERAK telah berkenan membuat lawatan tidak berjadual ke dua buah sekolah kerajaan di ibu negara.

Duli Yang Teramat Mulia mula-mula berkenan berangkat melawat Sekolah Menengah Masin di mana keberangkatan tiba DYTM dijunjung oleh Pemangku Pengetua sekolah berkenaan, Dayang Hajah Laila Kartika binti Md. Noor.

DYTM kemudian berkenan meninjau prasarana sekolah tersebut, di samping membuat tinjauan ke atas beberapa sesi pembelajaran di dalam bilik-bilik darjah dan mendengarkan sendiri guru-guru mengajar dengan menggunakan kaedah-kaedah bagi meningkatkan pembelajaran pelajar masing-masing.

Pada lawatan tersebut, DYTM juga berkenan mempengerusikan sesi perbincangan bersama dengan Pemangku Pengetua dan guru-guru kanan mengenai kemajuan dan perkembangan sekolah berkenaan khususnya dalam usaha untuk memperkesankan pembelajaran setiap pelajar.

Perbincangan juga mendengarkan pembentangan ringkas School Progress Plan yang merupakan kaedah dan rujukan strategi-strategi penambahbaikan serta pemantauan pelaksanaan dan kemajuan dari aspek pengajaran juga pembelajaran di sekolah tersebut.

Semasa lawatan tersebut, DYTM telah berkenan mengurniakan sabda kepada pelajar-pelajar menekankan akan pentingnya untuk terus gigih berusaha dengan penuh keyakinan diri untuk mencapai kecemerlangan masing-masing, kerana pelajar-pelajar adalah aset paling berharga dan penerus pada kesinambungan kemajuan serta pembangunan negara masa akan datang.

DYTM juga menyentuh mengenai peranan utama yang perlu dimainkan oleh guru-guru dalam memastikan setiap pelajar diberi sokongan dan bimbingan yang diperlukan.

Sekolah Menengah Masin pada masa ini menempatkan seramai 995 orang pelajar dan 109 orang guru. Sekolah tersebut menyambut Ulang Tahun Ke-10 Penubuhannya pada bulan Jun tahun lepas.

Dari Sekolah Menengah Masin, DYTM kemudian meneruskan lawatan ke Sekolah Rendah Bengkurong dan dijunjung oleh Guru Besar sekolah, Dayang Atikah Rumaizah binti Dr. Haji Harun.

DYTM seterusnya melawat ke bilik-bilik darjah dan menyaksikan secara dekat sesi pembelajaran serta tatacara pengajaran guru-guru.

DYTM juga berkesempatan mengurniakan sabda kepada pelajar-pelajar Tahun 6, dengan mengingatkan pelajar-pelajar supaya sentiasa belajar dengan tekun serta mendengar nasihat guru-guru dan ibu bapa mereka.

DYTM mengakhiri lawatan ke sekolah tersebut dengan sesi perbincangan bersama Guru Besar dan guru-guru kanan sekolah tersebut yang tertumpu pada inisiatif-inisiatif sekolah terkini bagi tujuan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran di sekolah tersebut.

Sekolah Rendah Bengkurong kini menempatkan seramai 194 orang pelajar dan 30 orang guru.

Di sepanjang keberangkatan lawatan, DYTM diiringi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan II (Kedua), Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Laila Setia Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim dan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Mohd. Roselan bin Haji Mohd. Daud.

Turut hadir ialah Timbalan Menteri Pendidikan, Yang Mulia Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar; Setiausaha Tetap (Pendidikan Teras), Datin Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Mohd. Salleh; Timbalan Setiausaha Tetap (Pendidikan Teras), Dayang Nadia Lee Siew Hoon binti Abdullah dan pegawai-pegawai kanan dari Kementerian Pendidikan.

Lawatan yang tidak berjadual ini memberikan peluang kepada DYTM untuk membuat pemerhatian langsung terhadap rutin harian sekolah sebagai kesinambungan pada usaha berterusan DYTM ke arah memastikan setiap strategi pengajaran serta pembelajaran dilaksanakan secara konsisten dan berkesan juga memberi impak positif pada pembelajaran pelajar.

Lawatan tersebut juga untuk memastikan keberhasilan usaha-usaha kerajaan yang diterajui oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama berkaitan Pendidikan Rendah dan Menengah di negara ini melalui inisiatif-inisiatif antara lainnya seperti mempersiapkan pelajar bagi Program for International Students Assessment (PISA) tahun depan juga Program Bimbingan Literasi dan Numerasi.

Matlamat keseluruhannya adalah menjurus pada menjunjung Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk meningkatkan kualiti pendidikan dan guru-guru di negara ini ke arah merealisasikan matlamat Wawasan Brunei 2035.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Presiden Republik Singapura, Tuan Yang Terutama Dr. Tony Tan Keng Yam dan Perdana Menteri Republik Singapura, Tuan Yang Terutama Lee Hsien Loong bersempena dengan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Republik Singapura.

Dalam titah perutusan tahniah kepada Presiden Republik Singapura, Tuan Yang Terutama Dr. Tony Tan Keng Yam, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menzahirkan kegembiraan dapat memenuhi undangan Tuan Yang Terutama bagi membuat lawatan ke Republik Singapura dalam mana baginda dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha berpeluang mengukuhkan lagi komitmen kedua belah pihak terhadap pertalian persahabatan dan kerjasama yang istimewa dan unik di antara kedua-dua buah negara, terutama bagi rakyat masing-masing dan seterusnya berharap akan dapat meneruskan kerjasama yang rapat tersebut di tahun-tahun mendatang.

Sementara itu, di dalam titah perutusan yang sama kepada Perdana Menteri Republik Singapura, Tuan Yang Terutama Lee Hsien Loong, Kebawah DYMM menghargai layanan mesra yang diberikan oleh Tuan Yang Terutama dan Madam Ho Ching semasa keberangkatan Lawatan Negara baginda dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha ke Republik Singapura yang menggambarkan persahabatan erat yang dinikmati sekian lama di antara rakyat Negara Brunei Darussalam dengan rakyat Republik Singapura di semua peringkat dalam pelbagai bidang.

Baginda seterusnya berharap dapat meneruskan kerja bersama Tuan Yang Terutama ke arah mengukuhkan perhubungan yang penting dan sangat bernilai baik dalam bidang dua hala mahu pun dalam kerjasama serantau khususnya ketika Singapura menjadi Pengerusi ASEAN pada tahun hadapan.

Pada mengakhiri titah-titah perutusan baginda kepada Tuan Yang Terutama, Dr. Tony Tan Keng Yam dan Tuan Yang Terutama Lee Hsien Loong itu, baginda menyampaikan ucapan muhibah kepada Tuan-Tuan Yang Terutama dan keluarga dan semoga mereka berada dalam kesihatan yang baik dan penuh kegembiraan.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah, dalam Menyambut Hari ASEAN pada tahun ini, kita memperingati keputusan yang dibuat 50 tahun yang lalu dalam mengukuhkan ikatan perpaduan dan kerjasama serantau dengan menubuhkan Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara sebagai tindakan bersama untuk menggalakkan kerjasama serantau.

Selama bertahun-tahun, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam secara peribadi menyaksikan sumbangan penting ASEAN terhadap keamanan, kemajuan dan kemakmuran di rantau kita, yang mana ASEAN telah menjadi platform untuk kerjasama dan interaksi antara kerajaan dan rakyat di rantau ini serta rantau kita dengan melibatkan diri dengan dunia yang lebih luas.

Dalam titah perutusan sempena Hari ASEAN 2017, Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya menjelaskan, pada tahun 1967, orang ramai telah membayangkan evolusi ASEAN dari persatuan negara ke komuniti. ASEAN, pada hari ini sinonim dengan Asia Tenggara dan saling berkaitan dengan rantau kita sekarang serta janji masa depan.

Seperti yang kita lihat pada masa akan datang, baginda percaya bahawa penting bagi ASEAN untuk memenuhi matlamatnya untuk menjadi komuniti berorientasikan rakyat dan berpusatkan masyarakat dan membawa faedah ketara kepada mereka. Untuk membantu mencapai matlamat ini, kita mesti terus membina perpaduan serantau dan berusaha mewujudkan komuniti yang bersatu padu, bersepadu dan bertanggungjawab.

Dalam dunia yang semakin saling bergantung, juga penting bagi ASEAN untuk terus menjadi rakan yang boleh dipercayai dengan memperkukuhkan kerjasama dengan banyak jiran dan rakan kongsi kita.

Dalam hal ini, kami mengucapkan tahniah kepada Filipina kerana mempengerusikan ASEAN sepanjang tahun yang penting ini, dan menyatakan sokongan kami kepada tema ‘Perkongsian Untuk Perubahan, Melibatkan Dunia’ (Partnering for Change, Engaging the World).

Baginda berharap kepada semua penduduk di ASEAN akan bergembira dengan Hari ASEAN dan baginda mengucapkan tahniah kepada awda semua sempena Ulang Tahun Ke-50 Persatuan kita.

Sumber berita Pelita Brunei

His Majesty News
  Kementerian Kewangan telah mengadakan Majlis Doa Selamat Bagi Bakal-Bakal Jemaah Haji kementerian berkenaan di Surau, Bangunan Kementerian Kewangan, Commonweath Drive, di sini.

Seramai 14 pegawai dan kakitangan dari Kementerian Kewangan dan jabatan-jabatan di dalamnya akan menunaikan ibadat haji pada tahun ini.

Hadir selaku tetamu kehormat majlis, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan II (Kedua), Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Laila Setia Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim.

Turut hadir, Timbalan Menteri Kewangan (Fiskal),  Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Hisham bin Haji Mohd. Hanifah, Setiausaha-Setiausaha Tetap, Timbalan Setiausaha Tetap, ketua-ketua jabatan dan bahagian, para pegawai dan kakitangan Kementerian Kewangan dan jabatan-jabatan di dalamnya.

Majlis  dimulakan dengan Sembahyang Sunat Hajat dan Doa Selamat dan seterusnya Sembahyang Fardu Asar Berjemaah.

Majlis diserikan lagi dengan ceramah khas bertajuk 'Meraih Kesempurnaan Ibadah Haji' yang disampaikan oleh penceramah dari Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, Dr. Haji Noralizam bin Haji Aliakbar.

Majlis diakhiri dengan penyampaian sumbangan derma kepada bakal-bakal jemaah haji yang disempurnakan oleh tetamu kehormat majlis.

Majlis keagamaan yang dikendalikan oleh Tabung Amanah Pekerja (TAP) tersebut merupakan aktiviti tahunan Kementerian Kewangan dalam meraikan para pegawai dan kakitangan yang akan mengerjakan ibadah haji pada tahun ini, di samping mengeratkan hubungan silaturahim di antara pegawai-pegawai dan kakitangan-kakitangan kementerian berkenaan dan jabatan-jabatan di dalamnya.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Other News
  Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman berkenan berangkat ke Majlis Malam Gala Alumni Sambutan Jubli Intan Sekolah St. Andrews (SAS) Ke-60 Tahun.

Keberangkatan DYTM dan YTM  di Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas dijunjung oleh Ahli Lembaga Pengarah SAS, Stephen Ong dan Pengetua SAS, Jane Keasberry.

Sejurus keberangkatan tiba DYTM dan YTM di Dewan Plenari, Lagu Kebangsaan Negara Brunei Darussalam dimainkan diikuti dengan sembah alu-aluan daripada Pengetua SAS, Jane Keasberry.

Dalam sembah alu-aluannya, Jane Keasberry menjelaskan mengenai kemurahan hati Pengerusi Lembaga Pengarah Pertama, Dato Ong Kim, di atas tanah yang beliau sumbangkan untuk membangunkan SAS dan seterusnya sumbangan dari Keluarga Yapp pada tahun 2008 untuk membangun blok tambahan baharu.

Acara kemudian diteruskan dengan upacara memotong kek dan pesambah ke hadapan majlis DYTM dan YTM.

Majlis turut diserikan dengan persembahan nyanyian dan tarian daripada warga SAS.

Sebelum berangkat meninggalkan majlis, DYTM dan YTM dijunjung menyaksikan pameran sekolah berkenan dan menerima junjung ziarah daripada warga SAS.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  Pada menjunjung titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dengan ini Jabatan Perdana Menteri memaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan bagi penubuhan Suruhanjaya Persaingan Brunei Darussalam, sebuah badan bebas yang dimandatkan untuk mempromosi persaingan perniagaan di pasaran ekonomi Brunei Darussalam melalui penguatkuasaan Perintah Persaingan 2015.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga telah memperkenankan pelantikan Yang Mulia Dato Paduka Eddie bin Dato Paduka Haji Sunny selaku Pengerusi Suruhanjaya Persaingan, bersama enam orang ahli-ahli Suruhanjaya berkenaan. Ahli-ahli yang dilantik adalah Setiausaha Tetap (Perindustrian) di Jabatan Perdana Menteri, Awang Haji Mohamad Azmi bin Haji Mohd Hanifah; Setiausaha Tetap di Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Dr Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metussin;  Penolong Peguamcara Negara di Jabatan Peguam Negara, Jabatan Perdana Menteri, Awang Haji Abdullah Soefri bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin; Ketua Pengarah Jabatan Perancangan Kemajuan Ekonomi (JPKE), Jabatan Perdana Menteri; Ketua Bahagian FDI Action and Support Centre (FAST), Jabatan Perdana Menteri, Awang Mohammad Harris bin Brigadier Jeneral (B) Dato Paduka Haji Ibrahim dan Penolong Naib Canselor (Hal Ehwal Global), Universiti Brunei Darussalam, Dr Joyce Teo Siew Yean.

Penubuhan Suruhanjaya Persaingan Brunei Darussalam dan pelantikan Pengerusi dan Ahli-Ahli Suruhanjaya berkuatkuasa 8 Zulkaedah 1438 Hijrah bersamaan 1 Ogos 2017 Masihi.

Objektif Perintah Persaingan 2015 ialah untuk mempromosi dan memelihara persaingan yang adil dan sihat bagi meningkatkan kecekapan pasaran (market efficiency) dan kesejahteraan pengguna di Negara Brunei Darussalam. Selaras dengan ini, Suruhanjaya Persaingan akan memantau dan bertindak ke atas hal ehwal persaingan seperti yang dimandatkan di bawah Perintah berkenaan. Ini termasuk mengadili kes-kes anti-persaingan dan mengenakan penalti ke atas syarikat-syarikat yang didapati melanggar Perintah Persaingan 2015.

Jabatan Persaingan dan Hal Ehwal Pengguna ditubuhkan di bawah Jabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi (JPKE), untuk membantu Suruhanjaya Persaingan dalam hal-hal penyiasatan dan pentadbiran. Jabatan ini juga bertanggungjawab dalam melaksanakan fungsi-fungsi seperti pembarigaan, menerima aduan dan melaksanakan kajian pasaran.

Sebelum penguatkuasaan Perintah ini, satu tempoh peralihan (transitional period) akan diperkenalkan terlebih dahulu. Tempoh peralihan ini akan bermula setelah kerja-kerja pembarigaan untuk meningkatkan kesedaran dan budaya mengenai persaingan di negara ini telah dilaksanakan.

Penguatkuasaan Perintah Persaingan 2015 akan dilaksanakan secara berperingkat bermula dengan larangan amalan dan perjanjian-perjanjian anti-persaingan. Pendekatan secara berperingkat ini bertujuan untuk memberi masa kepada semua pihak untuk bersiap sedia ke arah penguatkuasaan yang teratur bagi Perintah ini.

Pewujudan Perintah Persaingan 2015 dan penubuhan Suruhanjaya Persaingan Brunei Darussalam ini menekankan usaha Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk mencapai pembangunan ekonomi yang mampan selaras dengan matlamat ekonomi di dalam Wawasan Brunei 2035. Perkembangan ini juga menunjukkan komitmen Kerajaan Brunei di dalam memenuhi matlamat Komuniti Ekonomi ASEAN. Perintah Persaingan 2015 dihasratkan untuk menangani sebarang kerisauan mengenai hal-hal persaingan di samping memelihara fungsi pasaran ekonomi yang teratur, mewujudkan ketentuan (certainty) dan meningkatkan keyakinan para pelabur, di samping sebagai jaringan keselamatan (safety net) yang akan melindungi kepentingan peniaga tempatan dan kebajikan pengguna.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Pada menjunjung titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dengan ini Jabatan Perdana Menteri memaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan bagi pelantikan Pengarah Perkhidmatan Elektrik, Jabatan Perkhidmatan Elektrik, Jabatan Perdana Menteri, Pengiran Jamra Weira bin Pengiran Haji Petra sebagai Timbalan Setiausaha Tetap (Kuasa Elektrik, IT dan E-Kerajaan) di Jabatan Perdana Menteri.

Tarikh pelantikan pegawai berkenaan berkuatkuasa mulai pada hari Sabtu, 12 Zulkaedah 1438 bersamaan 5 Ogos 2017.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam berkenan menerima mengadap dan junjung ziarah secara berasingan bakal-bakal jemaah haji negara.

Pada majlis yang berlangsung di Istana Nurul Iman itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap dan junjung ziarah daripada 477 bakal jemaah haji lelaki.

Berangkat sama ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri.

Manakala di ruang lain Istana Nurul Iman, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri pula berkenan menerima mengadap dan junjung ziarah daripada 523 bakal jemaah haji wanita.

Berangkat sama, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman.

Sebelum Majlis Mengadap dan Junjung Ziarah, para bakal jemaah haji negara telah menunaikan Sembahyang Fardu Zuhur Berjemaah dan seterusnya menikmati jamuan tengah hari.

Atas keprihatinan Kebawah DYMM terhadap kebajikan bakal-bakal jemaah haji negara, baginda berkenan mengurniakan sepasang pakaian ihram bagi lelaki manakala sepasang telekung bagi wanita.

Rombongan bakal jemaah haji dijangka meninggalkan negara bermula 10 Ogos ini nanti bagi penerbangan pertama, diikuti dengan penerbangan kedua, ketiga dan keempat, masing-masing pada 11, 13 dan 14 Ogos.

Pada tahun ini, para bakal jemaah haji negara mengikuti tiga buah syarikat iaitu Darussalam Holdings Sdn. Bhd., Straits Central Agencies (B) Sdn. Bhd. dan Raudah Al-Amin  Sdn. Bhd.

Kesemua bakal jemaah haji negara dengan keramaian 1,000 orang  diberikan kursus daripada syarikat-syarikat operator haji dengan kerjasama guru ugama yang bertugas di Maktab Urusan Haji Pentadbiran Negara Brunei Darussalam secara berterusan untuk membimbing mereka sebelum bertolak ke Tanah Suci agar bakal jemaah haji dapat melaksanakan ibadat rukun Islam kelima itu dengan sempurna dan betul.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri (JPM) bersabda menekankan akan pentingnya untuk memastikan kesinambungan ‘momentum’ pelaksanaan persediaan-persediaan yang diperlukan serta terus memantapkan dedikasi serta komitmen khususnya daripada setiap Jawatankuasa Sektoral Sambutan Jubli Emas.

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda demikian pada Mesyuarat Keempat Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta yang berlangsung di Bangunan JPM, hari ini.

DYTM seterusnya bersabda menyarankan agar persediaan-persediaan berkenaan untuk siap diselenggarakan pada penghujung bulan Ogos nanti dan seterusnya mengongsikan titah-titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia terhadap perkara-perkara berkaitan dari permesyuaratan kali ketiga Jawatankuasa Tertinggi, di antaranya mengenai dengan tempoh Istiadat Gendang Jaga-Jaga Sambutan Jubli Emas Kebawah DYMM  Menaiki Takhta.

Seterusnya supaya pihak jawatankuasa mencadangkan program atau aktiviti yang ditunggu-tunggu oleh orang ramai serta mendatangkan manfaat dan relevan kepada rakyat serta memberi makna yang signifikan kepada Sambutan Jubli Emas, contoh Penganugerahan Biasiswa Khas sempena Jubli Emas serta cadangan tarikh-tarikh perasmian dan juga penamaan beberapa prasarana-prasarana.

Acara-acara utama bagi Sambutan Jubli Emas itu nanti, tambah DYTM, perlulah mempunyai tarikan-tarikan yang akan membangkitkan semangat orang ramai untuk terlibat sama dan menghadirkan diri bagi menyemarakkan lagi acara-acara Sambutan khususnya dalam acara-acara utama.

Di sini, sabda DYTM lagi, pembarigaan bagi Sambutan Jubli Emas perlulah dibuat secara meluas dalam waktu yang terdekat iaitu sebaiknya selepas Sambutan Hari Keputeraan Kebawah DYMM  Ke-71 Tahun, selaras dengan hasrat untuk membarigakan kepada seluruh rakyat dan penduduk di negara ini termasuklah dunia luar akan berlangsungnya satu lagi acara yang penuh bermakna serta signifikan dalam sejarah kesultanan Negara Brunei Darussalam.

Pembarigaan yang bersesuaian, jelas DYTM sama ada dalam bentuk tradisional mahupun media baharu, diharap akan dapat memupuk patriotisme dan membangkitkan semangat keraian Sambutan Jubli Emas tersebut.

Dalam pada itu, rakyat dan penduduk diseru untuk menjaga dan mempamerkan imej yang baik sepanjang Sambutan Jubli Emas itu nanti kerana negara akan menjangkakan kehadiran Tetamu-tetamu Khas serta pelawat-pelawat dari luar negara. Imej yang baik amat penting bagi memberikan kenangan yang manis dan membawa pulang satu ristaan yang baik buat negara.

Keberangkatan DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, selaku Penaung Jawatankuasa Penasihat Sambutan Jubli Emas, dijunjung oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, selaku Ahli Jawatankuasa Penasihat Sambutan Jubli Emas.

Turut menjunjung keberangkatan tiba DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota ialah Pengerusi-Pengerusi Bersama Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Jubli Emas, Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara, Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar; Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong; Menteri di JPM dan Menteri Kewangan II (Kedua), Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Laila Setia Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim; Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned; dan Setiausaha Sulit dan Laila Rahsia Kebawah DYMM, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Shahbandar Dato Seri Setia Haji Awang Mohd. Nawawi bin Pehin Orang Kaya Shahbandar Haji Awang Mohd. Taha.

Mesyuarat didahului dengan Doa Selamat yang dibacakan oleh Yang Berhormat Pehin Datu Imam Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Abdul Hamid bin Bakal, selaku Ahli Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Jubli Emas.

Mesyuarat diteruskan dengan sembah alu-aluan daripada Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara.

Mesyuarat Jawatankuasa Tertinggi kali ini juga telah membincangkan persiapan sambutan di daerah-daerah.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Wakeel ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah berkenan berangkat merasmikan Taman Permainan Jerudong (Jerudong Park Playground) Fasa 2.

Berangkat sama ialah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah.

Keberangkatan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Wakeel dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah tersebut dijunjung oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri (JPM) dan Menteri Kewangan II (Kedua), Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Laila Setia Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim; Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong; Timbalan Menteri (Korporat, PENGGERAK dan Ekonomi) di JPM, Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Mohd. Roselan bin Haji Mohd. Daud; Timbalan Menteri Kewangan (Fiskal), Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Hisham bin Haji Mohd. Hanifah dan Timbalan Menteri Kewangan, Yang Mulia Dato Seri Paduka Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew.

Sejurus keberangkatan tiba, Yang Teramat Mulia dijunjung dan berkenan bergambar ramai di Atrium taman permainan  berkenaan.

YTM kemudian menyempurnakan perasmian Taman Permainan Jerudong Fasa 2 dan berkenan menerima pesambah berupa cenderamata Jerudong Park yang disembahkan oleh Yang Mulia Timbalan Menteri Kewangan (Fiskal) selaku Pengerusi Jerudong Park Country Club.

YTM kemudian dijunjung menaiki kereta api Go-Po bagi meninjau pemandangan taman tersebut menuju ke Telekombat dan seterusnya berkenan menyaksikan demonstrasi ‘Zipline Tower’ yang disembahkan oleh para peserta Program Khidmat Bakti Negara (PKBN).

Selepas itu, YTM juga berkenan mencuba permainan baharu Taman Permainan Jerudong Fasa 2 iaitu menaiki X-Rider 4D / 5D Simulator Ride : Wild West Mine dan Valkyrie; The Plunge Lagoon, Ice World Arctic Rapids dan Kids Adventure Indoor Playground.

YTM turut menyaksikan persembahan dari 35 rekrut PKBN di kawasan luar Canopy berhadapan Kids Adventure Indoor Playground tersebut.

Sebelum berangkat meninggalkan majlis, YTM dijunjung ke Majlis Santap di VVIP Lounge.

Dengan kejayaan pelancaran semula Taman Permainan Jerudong pada tahun 2014, Taman Permainan Jerudong Fasa 2 tersebut menjadi salah satu langkah penting dalam pemulihan semula Jerudong Park.

Taman Permainan Jerudong Fasa 2 kini mempunyai lebih lapan permainan baharu dan menarik antaranya Drop Scary, Telekombat, 4D Simulator, The Lagging Plunge, Ice World Arctic Rapids, Eco-Adventure Kingdom, Kids Play Indoor Playground dan The Pirate Ship. Taman permainan tersebut juga mempunyai lebih 30 permainan yang menjadi tarikan terbesar di Borneo.

Perasmian tersebut turut dihadiri para pelajar Tahun 5 dan 4 dari Sekolah Rendah Jerudong, Sekolah Antarabangsa Jerudong (JIS) dan Sekolah Antarabangsa Brunei (ISB) serta wakil-wakil kanan kerajaan dan sektor swasta.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Other News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam berkenan berangkat ke Majlis Khatam Al-Quran 71 Kali Khatam Ahli-ahli Majlis Perundingan Mukim dan Kampung (MPMK) dan Penuntut-penuntut Sekolah Seluruh Negara.

Majlis keagamaan bersempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Baginda Ke-71 Tahun itu berlangsung di Dewan Persantapan Diraja, Istana Nurul Iman, di sini.

Keberangkatan baginda berdua dijunjung oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, selaku Pengerusi Jawatankuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Ke-71 Tahun serta Penasihat-penasihat Bersama, Pengerusi-pengerusi Bersama dan Ahli-ahli Jawatankuasa Tertinggi Majlis Khatam Al-Quran 71 Kali Khatam berserta isteri masing-masing.

Berangkat sama ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Wakeel.

Juga berangkat ialah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'adatul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majeedah Nuurul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalthum Al-Islam serta kerabat diraja yang lain.

Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al Fatihah beramai-ramai yang dipimpin oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned dan diteruskan dengan bacaan Khatam Al-Quran beramai-ramai.

Kemudian diikuti dengan bacaan Takhtim dan Tahlil oleh pegawai-pegawai dan guru-guru agama dari Jabatan Pengajian Islam (JPI) dan Jabatan Hal Ehwal Masjid (JHEM), manakala bacaan Doa Khatam Al-Quran dibacakan oleh salah seorang peserta khatam dari Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah (ITQSHHB), Awangku Muhammad 'Ashim 'Afif bin Pengiran Haji Md. Zin.

Dikir Marhaban dipersembahkan oleh 71 pegawai masjid dari JHEM serta 71 pegawai dan guru agama perempuan dari JPI.

Bagi memohon keberkatan, Doa Selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz.

Sebelum berangkat meninggalkan majlis, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima junjung ziarah daripada peserta-peserta khatam Al-Quran lelaki, sementara Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri menerima junjung ziarah daripada peserta-peserta khatam Al-Quran perempuan.

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah juga berkenan menerima junjung ziarah daripada para peserta khatam.

Seramai 1,708 orang menyertai majlis tersebut terdiri daripada Ahli-ahli Majlis Perundingan Mukim dan Kampung (MPMK) di keempat-empat daerah seluruh negara mengikut kategori dewasa lelaki, dewasa wanita, belia dan beliawanis (berumur 13 hingga 20 tahun) yang terpilih serta mewakili mukim dan kampung termasuk penuntut-penuntut Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Sekolah Arab dan Skim Tilawah Al-Quran Remaja dan kanak-kanak lelaki serta perempuan yang berumur 12 tahun ke bawah, mewakili Sekolah-sekolah Arab, Sekolah-sekolah Ugama dan Skim Khatam Al-Quran di bawah umur 10 tahun serta penuntut-penuntut sekolah seluruh negara dari Kementerian Pendidikan.

Majlis terebut diadakan bagi memohon Doa ke hadrat Allah Subhanahu Wata'ala semoga Kebawah Duli Yang Maha Mulia dilanjutkan usia, sihat walafiat serta kekal karar memerintah Negara Brunei Darussalam dengan hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu Wata'ala.

Di samping itu, ia juga bagi menzahirkan kesyukuran rakyat dan penduduk negara ini kepada Allah atas limpah rahmat dan nikmat-Nya menjadikan Negara Brunei Darussalam di bawah kepimpinan bijaksana Kebawah DYMM sentiasa berada dalam keadaan aman dan sejahtera.

Pada masa yang sama, majlis khatam ini juga diadakan bagi mendukung hasrat Kebawah DYMM untuk menjadikan negara ini sebagai sebuah Negara Zikir dengan rakyatnya celik Al-Quran, selain menyemai serta menyuburkan budaya membaca Al-Quran juga mengamalkan ajaran-ajaranya sebagai amalan harian untuk memohon keredaan Allah.

Selain pahala dan rahmat Allah yang diperoleh dari membaca Al-Quran, penyertaan pada peringkat akar umbi dan orang ramai khususnya penuntut-penuntut sekolah adalah manifestasi ketaatan serta kesetiaan rakyat kepada raja, agama dan negara.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Ram Nath Kovind berikutan dengan pelantikannya sebagai Presiden Republik India Ke-14.

Di dalam titah perutusan tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berharap TYT Ram Nath Kovind akan beroleh kejayaan dalam menyandang jawatannya yang baharu itu dan berharap akan dapat bekerja rapat dengan TYT dalam meningkatkan tali persahabatan yang mesra dan kerjasama yang rapat di antara Negara Brunei Darussalam dengan Republik India dan rakyat masing-masing yang telah sekian lama terjalin.

Pada mengakhiri titah perutusan tersebut, baginda menyampaikan salam muhibah kepada TYT.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  Pasukan Brunei DPMM FC terlepas tiga mata setelah kalah tipis 1 - 0 di tangan pasukan Geylang United pada siri Perlawanan Liga S, bertempat di Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Berakas, di sini.

Berangkat menyaksikan perlawanan ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman.

Juga berangkat ialah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Malik; Yang Teramat Mulia Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim; Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Muneerah Madhul Bolkiah berserta ahli kerabat diraja yang lain.

Gol tunggal perlawanan dijaringkan oleh pemain tengah pasukan Geylang United, Shahfiq Ghani.

Sebaik separuh masa pertama dimulakan, pasukan Brunei DPMM FC hampir sahaja mengejutkan pihak pelawat apabila Azwan Ali Rahman hampir sahaja membuka jaringan pada minit ke-8.

Pasukan Geylang United seterusnya memberi tekanan pada pasukan tuan rumah setelah membolosi gawang pasukan Brunei DPMM FC pada minit ke-23 menerusi Gabriel Quak, namun tidak disahkan oleh pengadil kerana beliau berada di kedudukan 'off-side'.

Pasukan pelawat terus membuat percubaan untuk menghasilkan jaringan pembukaan, namun tidak menepati sasaran dan terkena palang pada minit ke-27 dan 45.

Separuh masa kedua menyaksikan pasukan Brunei DPMM FC mengawal permainan dengan baik dan hampir saja menjaringkan gol setelah dianugerahkan sepakan penalti pada minit ke-62, namun sepakan yang diambil oleh Daud Gazale gagal membolosi gawang pasukan lawan setelah diselamatkan oleh penjaga gawang pasukan Geylang United, Syazwan Buhari.

Pada minit ke-81, Shahfiq Ghani muncul wira bagi pasukan Geylang United kerana berjaya menjaringkan gol melalui tandukan jarak dekat susulan dari umpanan yang dilakukan oleh Faritz Hameed.

Perlawanan tersebut diserikan dengan perlawanan di antara pasukan STARS FC menentang pasukan Projek Ikan Pusu 'B' sebelum babak kedua bermula.

Pasukan STARS FC bermain dengan baik setelah berjaya menumpaskan pasukan Projek Ikan Pusu 'B' dengan jaringan 3 - 0.

Putera Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim bermain cemerlang apabila berjaya merembat satu gol ke gawang lawan.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat menziarahi jenazah Allahyarham Yang Amat Mulia Pengiran Anak Haji Ismail ibni Al-Marhum Pengiran Bendahara Pengiran Muda Haji Hashim di kediamannya di Kampung Jerudong.

Allahyarham Yang Amat Mulia Pengiran Anak Haji Ismail telah kembali ke rahmatullah di rumah kediamannya, hari ini, jam 2.00 petang ketika berusia 81 tahun.

Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga sama-sama menunaikan sembahyang jenazah berjemaah yang diimamkan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.

Allahyarham YAM dilahirkan pada 21 Januari 1936, meninggalkan  seorang balu, enam orang anak (empat lelaki dan dua perempuan) berserta 21 orang cucu.

Semasa hayatnya, YAM Pengiran Anak Haji Ismail dikurniakan dengan Bintang Kebesaran dan Pingat Kehormatan, iaitu Darjah Seri Paduka Mahkota Brunei Yang  Amat Mulia Darjah Ketiga (S.M.B) dan Pingat Omar 'Ali Saifuddien (P.O.A.S).

Jenazah Allahyarham YAM Pengiran Anak Haji Ismail disemadikan di Kubah Makam Diraja, di sini.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  Ribuan rakyat serta penduduk di daerah ini tidak melepaskan peluang bagi sama-sama memeriahkan Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah bersama Rakyat serta Penduduk Daerah Belait sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-71 di Padang Bandaran, hari ini.

Sejak awal pagi lagi, rakyat dan penduduk daerah ini membanjiri kawasan Padang Bandaran bagi sama-sama menjunjung keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia bercemar duli bagi majlis yang penuh tradisi ini.

Tepi-tepi jalan bermula dari kawasan Helipad di Jalan Maulana hingga ke kawasan Dewan Santap dan jalan menuju ke Padang Bandaran, murid-murid sekolah arab, rendah kerajaan dan swasta berbaris memegang sambil mengibarkan bendera kecil Negara Brunei Darussalam untuk mengalu-alukan keberangkatan baginda serta kerabat diraja sambil melambai-lambai kepada raja yang dikasihi memancarkan kegembiraan pada wajah mereka.

Barisan murid-murid sekolah rendah pemegang bunga manggar dan paluan hadrah bergema sebaik sahaja baginda berserta kerabat diraja berangkat tiba di kawasan jalan masuk Padang Bandaran.

Keberangkatan baginda berserta kerabat diraja dijunjung oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, selaku Pengerusi Jawatankuasa Kebangsaan Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah DYMM Ke-71 dan Pegawai Daerah Belait, Awang Haji Haris bin Othman serta Ahli-ahli Jawatankuasa Tertinggi sambutan.

Berangkat sama, paduka-paduka anakanda dan adinda Kebawah DYMM, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Malik dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Mateen.

Lagu Kebangsaan 'Allah Peliharakan Sultan' bergema sebaik sahaja baginda berserta kerabat diraja berangkat di Pentas Diraja dan diikuti tiga kali laungan 'Daulat Kebawah Duli Tuan Patik' oleh barisan Penghulu-penghulu Mukim, Ketua-ketua Kampung dan Ketua-ketua Rumah Panjang di Daerah Belait.

Pegawai Daerah Belait, Awang Haji Haris dalam sembah kesyukuran dan taat setia selaku wakil rakyat serta penduduk Daerah Belait menyembahkan ucapan menjunjung kasih di atas kurnia perkenan Kebawah DYMM berangkat berserta kerabat diraja bagi majlis ramah mesra dan junjung ziarah bersama rakyat serta penduduk di daerah berkenaan.

Bagi mewakili seluruh lapisan rakyat dan penduduk di daerah tersebut, beliau sukacita menyembahkan ucapan Selamat Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah DYMM Ke-71 dan seterusnya menyembahkan ikrar taat setia yang tidak berbelah bahagi yang berterusan ke hadapan majlis Kebawah DYMM serta kerabat diraja sekalian dilanjutkan usia, sihat walafiat, hidup bahagia sejahtera, mendapat petunjuk rahmat dan hidayah serta kekal karar memerintah turun temurun di atas takhta singgahsana kerajaan negara di bawah inayah dan perlindungan Allah Subhanahu Wata'ala.

Seterusnya, Kebawah DYMM berkenan menyaksikan Persembahan Khas gabungan seramai 871 peserta terdiri daripada penuntut-penuntut sekolah rendah dan menengah, maktab-maktab serta institusi pengajian tinggi kerajaan dan swasta, belia-belia dan beliawanis serta puak-puak juga masyarakat di Daerah Belait yang berkonsepkan Pentomen dengan tema 'Raja Bijaksana, Wawasan Negara Perkasa'.

Kebawah DYMM berserta kerabat diraja kemudiannya dijunjung berangkat bagi Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah daripada Ahli-ahli Jawatankuasa Tadbir Tertinggi dan Jawatankuasa Peserta-peserta Persembahan Khas serta Rakyat dan Penduduk Daerah Belait.

Sejurus itu, Kebawah DYMM berserta kerabat diraja dijunjung berangkat bagi Majlis Santap Tengah Hari di Dewan Santap berhampiran Kediaman Rasmi Pegawai Daerah Belait.

Pada majlis itu, Kebawah DYMM juga berkenan memotong kek dan menerima pesambah yang disembahkan khas sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Baginda Ke-71.

Majlis Santap diteruskan dengan Bacaan Doa Selamat oleh Hakim Syariah, Mahkamah Rendah Syariah Daerah Belait, Awang Haji Kaharudin bin Mohd. Ali dan sebelum berangkat meninggalkan majlis, baginda berkenan menerima junjung ziarah daripada jemputan khas yang hadir.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  Negara Brunei Darussalam sangat bertuah kerana mempunyai raja yang juga pemimpin negara yang bijaksana.

Kebijaksanaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menyerlah dengan wawasan baginda, yang antara lain untuk menjadikan Negara Brunei Darussalam selama-lamanya menjadi sebuah negara Melayu Islam Beraja yang merdeka, berdaulat dan demokratik bersendikan pada ajaran agama Islam menurut Ahli Sunnah Waljamaah.

Begitu juga untuk menjadikan negara ini sebuah negara zikir yang aman makmur dan mendapat keampunan serta keredaan daripada Allah Subnahu Wata'ala, di samping bagi menjadikan negara ini dikenali di seluruh dunia dengan rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya; kehidupan rakyat yang berkualiti tinggi serta ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan menjelang tahun 2035.

Perkara tersebut dizahirkan dalam Persembahan Khas berkonsepkan pentomen yang bertemakan 'Raja Bijaksana, Wawasan Negara Perkasa' semasa keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bercemar duli bagi Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah bersama rakyat dan penduduk di Daerah Belait di Padang Bandaran, Kuala Belait.

Segmen pertama mempersembahkan seni gerak laku berjudul 'Wacana' yang menggambarkan mengenai raja yang bijaksana, kesetiaan kepada sultan dan negara serta keharmonian sosial dan amalan tradisi berbaik-baik.

Segmen kedua mempersembahkan Lagu Keputeraan melalui gerak laku dan tarian, diikuti dengan segmen ketiga, iaitu persembahan tatu bertajuk 'Raja Bijaksana, Wawasan Negara Perkasa'.

Persembahan seni tersebut disertai oleh para peserta yang terdiri daripada pelajar-pelajar sekolah, maktab dan institusi pengajian tinggi; belia dan beliawanis Daerah Belait serta puak-puak dan masyarakat di Daerah Belait.

Persembahan tersebut menunjukkan perpaduan rakyat dan penduduk dalam mendukung wawasan raja, taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada baginda dan negara serta yakin terhadap ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam.

Rakyat dan penduduk juga bersatu dalam mengekalkan keharmonian sosial, hidup aman damai, selamat dan sejahtera dengan mengamalkan tradisi berbaik-baik dalam kalangan rakyat dan penduduk, di peringkat negara, serantau dan antarabangsa.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  Dalam memeriahkan lagi bulan Syawal, di samping bagi mengeratkan silaturrahim sesama insan, Alumni Asrama Kerajaan Brunei di Republik Singapura (AKBS) mengadakan Majlis Ramah Mesra Hari Raya Aidilfitiri bertempat di Royal Berkshire Hall, Tarindak D'Polo Restaurant, Jerudong Polo and Riding Club, di sini.

Antara yang hadir pada majlis tersebut ialah Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Korporat, Penggerak dan Ekonomi), Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Mohamad Roselan bin Haji Mohd. Daud; Ketua Hakim Syarie, Yang Amat Arif / Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar serta Yang Berhormat Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara.

Salah seorang ahli Alumni, Awang Haji Hamidon bin Awang Haji Tahir dalam ucapannya pada majlis tersebut berkata, Jawatankuasa Mesra Aidilfitri bersetuju untuk mengadakan Sambutan Hari Raya dan diselajurkan dengan menyambut Ulang Tahun Penghantaran Kumpulan 1967 yang Ke-50 Tahun sejak penuntut-penuntut tiba di Singapura, yang mana termasuk dalam program pendidikan Kerajaan Brunei di tahun 50-an.

Sambutan tahun ini jelasnya, adalah bagi memberi peluang untuk beramah mesra serta bersilaturahim pada bulan Syawal yang mulia ini.

Beliau seterusnya berkata, negara dan kepimpinan tertinggi Brunei Darussalam amat memerlukan anak bangsa menjadi orang-orang yang terpelajar lagi terdidik, dan untuk menjadikan impian serta hasrat itu wujud sebagai paksi realiti, pihak kerajaan telah mengenalpasti pelajar-pelajar muda yang dianggap cemerlang dalam bidang pelajaran dikurniakan biasiswa dan dermasiswa bagi melanjutkan pelajaran menengah di Singapura.

''Kita yang telah diamanahkan untuk memenuhi hasrat dan impiran itu amat bersyukur dan dengan iltizam yang kental kita telah meneruskan penerokaan, pendakian dan penjajahan untuk mendapatkan ilmu duniawi dan ukhrawi demi membangun kecemerlangan dan keterbilangan bangsa dan negara,'' ujarnya.

AKBS tambahnya, sangat beruntung kerana dalam waktu yang singkat itu dapat mengalami pelbagai pola dan lanskap kehidupan sebuah Negara yang menawarkan sistem pendidikan yang tinggi, sistem perundangan dan urusniaga yang komprehensif selain pembangunan ekonomi berasaskan sumber tenaga mahir dan berilmu.

Jelasnya, inilah asas penting yang telah mencorak keperibadian sahsiah darjat kita yang akhirnya ada dalam kalangan kita yang selayaknya mendapat pengiktirafan dengan menjawat jawatan penting dan berupaya terlibat dalam menjana pembangunan dan kemajuan Negara.

Pada majlis tersebut, para ahli AKBS juga berkesempatan bergambar ramai bersama, di samping menikmati juadah yang disediakan.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Other News
  Jelas terpancar keriangan pada setiap wajah rakyat dan penduduk di daerah ini ketika menantikan keberangkatan raja yang dikasihi ke Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah Bersama Rakyat serta Penduduk Daerah Temburong sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-71 bagi Daerah Temburong.

Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di Helipad, Pekan Bangar dijunjung oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, selaku Pengerusi Jawatankuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Ke-71.

Juga menjunjung keberangkatan tiba Kebawah DYMM, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Yang Dimuliakan Pehin Datu Pekerma Jaya Mejar Jeneral Dato Paduka Seri Awang Mohd. Tawih bin Abdullah; Pesuruhjaya Polis, Dato Paduka Seri Awang Haji Mohd. Jammy bin Haji Muhd. Shah Al-Islam; Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal dalam Negeri (KHEDN), Awang Abdul Mutalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohd. Yusof; Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap KHEDN, Awang Haji Idris bin Haji Ali dan Awang Haji Mohammad Sunadi bin Haji Buntar; dan Pegawai Daerah Temburong, Awang Md. Amir Hairil bin Awang Haji Mahmud, selaku Pengerusi Jawatankuasa Tadbir Tertinggi bagi Daerah Temburong.

Berangkat sama, paduka-paduka anakanda dan adinda baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Duli YangTeramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Malik dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Mateen.

Sejurus berangkat tiba, baginda dijunjung berangkat ke Kediaman Rasmi Pegawai Daerah Temburong sebelum meneruskan keberangkatan ke Pentas Diraja di kawasan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan, Pekan Bangar.

Ratusan murid sekolah-sekolah rendah di daerah ini beratur di sepanjang tepi jalan raya dari kawasan Helipad menuju ke Kediaman Rasmi Pegawai Daerah Temburong dan seterusnya ke kawasan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan sambil mengibarkan bendera-bendera kecil Negara Brunei Darussalam bagi mengalu-alukan keberangkatan baginda serta kerabat diraja.

Paluan hadrah turut memeriahkan lagi suasana keberangkatan baginda di Pentas Diraja bagi menyaksikan Persembahan Khas bagi Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah Bersama Rakyat dan Penduduk Daerah Temburong.

Sebaik saja baginda berserta kerabat diraja bersemayam di Pentas Diraja, Lagu Kebangsaan 'Allah Peliharakan Sultan' dinyanyikan dan kemudian diikuti dengan laungan 'Daulat Kebawah Duli Tuan Patik' oleh penghulu-penghulu mukim, ketua-ketua kampung, ketua-ketua cawangan dan ahli-ahli jawatankuasa serta masyarakat di daerah ini yang diketuai oleh Ketua Kampung Menengah, Mejar (B) Ampuan Hussain bin Ampuan Mattahir.

Sejurus itu sembah kesyukuran dan taat setia disembahkan oleh Pemangku Pegawai Daerah Temburong, Awang Md. Amir Hairil ke hadapan majlis Kebawah DYMM.

Kebawah DYMM serta kerabat diraja kemudiannya dijunjung bagi menyaksikan Persembahan Khas yang bertemakan 'Raja Berwawasan, Negara Terpimpin'.

Setelah itu, Kebawah DYMM berserta kerabat diraja dijunjung bagi menerima junjung ziarah daripada rakyat dan penduduk Daerah Temburong.

Keberangkatan Kebawah DYMM bercemar duli bagi Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah Bersama Rakyat serta Penduduk Daerah Temburong ini tidak dilepaskan begitu saja oleh lapisan masyarakat di daerah ini, di mana inilah peluang keemasan bagi mereka untuk menjunjung ziarah raja yang berjiwa rakyat dan penuh pemedulian itu.

Sebelum berangkat balik, baginda berserta kerabat diraja lainnya dijunjung berangkat ke Majlis Santap di Dewan Utama, Kompleks Dewan Kemasyarakatan, Pekan Bangar, di mana Kebawah DYMM dijunjung bagi memotong Kek Ulang Tahun Hari Keputeraan Baginda Ke-71 Tahun dan seterusnya berkenan menerima pesambah yang disembahkan khas sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Baginda.

Bagi memberkati majlis, Doa Selamat dibacakan oleh Hakim Mahkamah Rendah Syariah, Tuan Hajim Haji Sahrin bin Haji Kadih.

Sebelum berangkat balik meninggalkan Dewan Utama, Kebawah DYMM berserta kerabat diraja berkenan menerima junjung ziarah daripada ahli-ahli jawatankuasa tertinggi dan jemputan-jemputan khas.

Terus pesat dengan pembangunan, Daerah Temburong yang mempunyai lebih sepuluh ribu empat ratus orang penduduk di lima buah mukim itu kaya dengan flora dan fauna menjadikannya mempunyai reputasi untuk dijadikan destinasi pelancongan di negara ini.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  Segenap lapisan rakyat dan penduduk di daerah ini sejak awal pagi lagi sudah membanjiri Kompleks Dewan Kemasyarakatan menanti keberangkatan tiba raja yang dikasihi bagi Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah Bersama Rakyat serta Penduduk Daerah Tutong sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-71 Tahun bagi daerah ini.

Daerah Tutong merupakan daerah yang memulakan Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah Bersama Rakyat di daerah berkenan yang tetap menjadi ristaan sepanjang zaman.

Ratusan murid sekolah-sekolah rendah dan menengah beratur di sepanjang tepi jalan raya menuju ke Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan sambil mengibarkan bendera-bendera kecil Negara Brunei Darussalam bagi mengalu-alukan keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam serta kerabat diraja yang lain.

Keberangkatan tiba Kebawah DYMM berserta kerabat diraja dijunjung oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, selaku Pengerusi Jawatankuasa Kebangsaan Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah DYMM Ke-71; Pegawai Daerah Tutong, Awang Shamsul Bahrin bin Haji Mohd. Hussain serta Ahli-ahli Jawatankuasa Tertinggi sambutan.

Berangkat sama, paduka-paduka anakanda dan adinda Kebawah DYMM, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Malik dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Mateen.

Sejurus keberangkatan tiba, lagu kebangsaan 'Allah Peliharakan Sultan' dikumandangkan serta diiringi oleh Pasukan Pancaragam Polis Diraja Brunei diikuti dengan laungan tiga kali 'Daulat Kebawah Duli Tuan Patik' oleh penghulu-penghulu mukim dan ketua-ketua kampung, Ahli-ahli Jawatankuasa Tadbir Tertinggi dan wakil-wakil Pertubuhan Bukan Kerajaan, masyarakat berbilang kaum dan semua yang hadir.

Pegawai Daerah Tutong, Awang Shamsul Bahrin bin Haji Mohd. Hussain dalam sembah kesyukuran dan taat setia selaku wakil rakyat serta penduduk Daerah Tutong menyembahkan setinggi-tinggi menjunjung kasih atas keberangkatan Kebawah DYMM bercemar duli dan junjung ziarah bersama rakyat juga penduduk Daerah Tutong.

Sesungguhnya keberangkatan Kebawah DYMM ke Daerah Tutong sembahnya, merupakan peluang keemasan yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat dan penduduk di daerah ini bagi menzahirkan rasa syukur dan kasih sayang yang amat mendalam terhadap raja yang sangat dicintai.

Majlis diteruskan dengan persembahan khas bertemakan 'Raja Bijaksana, Negara Makmur, Rakyat Sejahtera' daripada 471 peserta terdiri daripada penuntut-penuntut sekolah rendah juga menengah serta puak dan masyarakat Tutong.

Seterusnya baginda berserta kerabat diraja dijunjung bagi Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah daripada Ahli-ahli Jawatankuasa Tadbir Tertinggi, Jawatankuasa Perayaan, Penghulu-penghulu, peserta-peserta persembahan khas dan Pertubuhan-pertubuhan Bukan Kerajaan serta rakyat dan penduduk Daerah Tutong.

Pada Majlis Junjung Ziarah itu, Kebawah DYMM juga berkenan menerima beberapa pesambah yang disembahkan khas sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan baginda Ke-71 Tahun.

Kemudian Kebawah DYMM berserta kerabat diraja dijunjung berangkat bagi Majlis Santap di Dewan Persantapan, Dewan Utama, Kompleks Dewan Kemasyarakatan yang didahului dengan bacaan Doa Selamat dipimpin oleh Hakim Syarie, Mahkamah Rendah Syariah Daerah Tutong, Pengiran Haji Sahril Azman bin Pengiran Haji Metussin.

Pada majlis itu, Kebawah DYMM juga berkenan memotong Kek Hari Keputeraan dan menerima pesambah yang disembahkan khas sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan baginda Ke-71 Tahun.

Sebelum berangkat balik meninggalkan Dewan Persantapan Dewan Utama, Kebawah DYMM berserta kerabat diraja berkenan menerima junjung ziarah daripada Ahli-ahli Jawatankuasa Tertinggi dan jemputan-jemputan khas.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  Persembahan Khas yang bertemakan 'Raja Bijaksana, Negara Makmur, Rakyat Sejahtera' dipersembahkan oleh seramai 471 peserta di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan, Daerah Tutong di sini berjaya memukau perhatian orang ramai yang hadir pada Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah bersama rakyat dan penduduk di daerah ini.

Sebuah persembahan seni yang berkonsepkan terbuka, menggabungkan seni tari, gerak laku berirama dan nyanyian bagi menzahirkan kepimpinan, ketokohan dan kewibawaan raja yang bijaksana bagi menjamin kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat yang berteraskan falsafah Negara Melayu Islam Beraja.

Persembahan seni ini disertai oleh para peserta terdiri daripada murid-murid dan penuntut-penuntut sekolah rendah, menengah kerajaan dan swasta, Majlis Perundingan Mukim dan Kampung, Persatuan dan Kumpulan sukarela di Daerah Tutong.

Segmen Pertama persembahan seni berjudul 'Kami Kanak-Kanak Berjiwa Besar' yang menggambarkan tentang dunia kanak-kanak yang penuh ceria, taat kepada Raja dan Agama, bercita-cita tinggi, menghormati ibu bapa dan guru-guru, berjiwa besar dan cemerlang serta sentiasa berazam ingin merealisasikan wawasan Raja dan Negara.

Ia juga menggambarkan kecemerlangan generasi penerus harapan bangsa di dalam bidang pendidikan melalui pelaksanaan sistem dan dasar pendidikan yang diilhamkan oleh wawasan dan kebijaksanaan raja sehingga mampu melahirkan generasi berjiwa besar.

Persembahan berikut adalah 'Gerak Belia Perkasa' yang mana dipersembahkan sebuah persembahan gerak laku berirama daripada kumpulan belia yang mempamerkan keaktifan dan kepimpinan, para belia di dalam semua sektor pembangunan negara serta mempunyai semangat kerja berkumpulan (Team Work) yang kental serta mampu mencetuskan transformasi ke arah sebuah negara maju dan disegani.

Persembahan ini turut didukung oleh sekumpulan kanak-kanak melalui gerak laku dan nyanyian sambil menggunakan props persembahan yang mencerminkan kesinambungan generasi penerus yang mempunyai wawasan yang sama.

Segmen ketiga adalah sebuah persembahan seni tari yang berjudul 'Gema Perpaduan Rakyat' yang memperlihatkan perpaduan rakyat dan penduduk di Daerah Tutong dalam sama-sama merealisasikan matlamat utama Wawasan Brunei 2035.


Sekumpulan masyarakat tampil ke hadapan dengan penuh warna-warni bagi membuat persembahan berkonsepkan tradisi yang digabung menjadi satu, mengikut irama muzik dan lagu seperti bermukun dan berdudun.

Persembahan ini memberi gambaran tentang prinsip, serta hala tuju kemajuan negara yang sentiasa mengekalkan warisan dan budaya di dalam semua aspek kemajuan bagi memantapkan perpaduan rakyat sebagai komponen utama menuju Wawasan Brunei 2035.

Ia turut didukung oleh sekumpulan belia-belia dan kanak-kanak melalui gerak laku berbentuk ombak dengan menggunakan payung dan kain sebagai props persembahan.

Segmen terakhir adalah gabungan kesemua peserta di mana seluruh rakyat serta penduduk di Daerah Tutong menzahirkan taat setia dan menjunjung kasih ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Mempersembahkan lagu berjudul 'Raja Terunggul Daulat Kebawah Duli Tuan Patik' memperlihatkan perpaduan rakyat dan penduduk ke arah kehidupan yang aman dan sejahtera.

Gabungan persembahan dengan gerak laku dan tari mengikut irama lagu secara beramai-ramai yang dimuatkan dengan kata-kata doa dan diakhiri dengan laungan Daulat Kebawah Duli Tuan Patik beramai-ramai oleh semua peserta persembahan khas serta rakyat dan penduduk.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  


Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri (JPM), selaku Pengerusi Lembaga Pengarah Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD) berkenan berangkat ke Majlis Ramah Mesra Aidilfitri AMBD yang berlangsung di Banquet Hall, JPM, di sini.

Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ke Majlis Ramah Mesra tersebut dijunjung oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah AMBD; Menteri di JPM dan Menteri Kewangan II (Kedua), Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Laila Setia Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim; Menteri Tenaga dan Perindustrian di JPM, Yang Berhormat Pehin Datu Singamanteri Kolonel (B) Dato Seri Setia (Dr.) Awang Haji Mohammad Yasmin bin Haji Umar; Ahli -Ahli Lembaga Pengarah AMBD yang lain, Ahli-Ahli Pengurusan serta pegawai dan kakitangan AMBD.

Terdahulu, sebelum berkenan berangkat ke Banquet Hall, JPM, Duli Yang Teramat Mulia berkenan bergambar ramai bersama dengan Ahli-Ahli Lembaga Pengarah AMBD dan warga AMBD.

Sejurus selepas itu, DYTM berkenan mengadakan lawatan ke empat buah Pondok Hari Raya (booth) AMBD yang bertemakan wayang 'P.Ramlee'.

Pada majlis tersebut, DYTM juga berkenan mengurniakan cenderahati dan sijil penghargaan kepada lapan warga AMBD yang telah bersara dari tahun 2011 hingga 2017 dan kemudian berkenan mengurniakan hadiah kepada para pemenang Pondok Hari Raya.

Sebelum berangkat meninggalkan majlis, DYTM berkenan menerima junjung ziarah daripada Ahli-Ahli Lembaga Pengarah AMBD, Ahli-Ahli Pengurusan serta para pegawai dan kakitangan AMBD.


Majlis Ramah Mesra Aidilfitri AMBD tersebut antara lain bertujuan untuk mengeratkan lagi hubungan silaturahim di antara warga AMBD serta menggalakkan budaya dan suasana kerja yang penuh harmoni dan sentiasa bersatu padu.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam, berkenan berangkat ke Majlis Santap Negara bersama tetamu-tetamu Khas Kerajaan sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Baginda Ke-71 Tahun.

Berangkat sama, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah dan Yang Amat Mulia Pengiran Bini Hajah Faizah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Norhayati; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Malik dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Raabi'atul 'Adawiyyah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Mateen dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Wakeel.

Juga berangkat, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'adatul Bolkiah,Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majeedah Nuurul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri 'Azemah Ni'matul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fadzilah Lubabul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Nor'ain dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalthum Al-Islam serta kerabat diraja yang lain.

Turut hadir pada istiadat tersebut ialah tetamu-tetamu khas Kebawah Duli Yang Maha Mulia, antaranya Yang Di-Pertua Negeri Sarawak, Tuan Yang Terutama Tun Dato Laila Utama Pehin Sri Dr. Haji Abdul Taib Mahmud; Ketua Menteri Sabah, Yang Amat Berhormat Dato Seri Paduka Datuk Seri Panglima Haji Musa bin Haji Aman; Ketua Menteri Sarawak, Yang Amat Berhormat Datuk Amar Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg; Menteri Sekitaran dan Sumber Air Singapura, Tuan Yang Terutama Masagos Zulkifli bin Masagos Mohamad, Setiausaha Kewangan Republik Filipina, Honorable Secretary Carlos Garcia Domingues III; Menteri Tenaga Thailand, Tuan Yang Terutama Jeneral Anantaporn Kanjanarat; Timbalan Ketua Menteri, Menteri Pembangunan Bandar & Sumber Asli II dan Menteri Pembangunan Perindustrian & Usahawan Sarawak,  Yang Berhormat Datuk Amar Haji Awang Tengah bin Ali Hasan; Panglima Angkatan Tentera Malaysia, Yang Mulia Jeneral Tan Sri Raja Mohamed Affandi bin Raja Mohamed Noor serta Ketua Polis Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Drs. H. M. Tito Karnavian.

Bagi memberkati majlis, Doa Kesyukuran dibacakan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Abdul Aziz Juned.

Berangkat dan hadir ialah Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Cheteria, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat, Timbalan-Timbalan Menteri, Pengiran-Pengiran Peranakan, Pehin-Pehin Manteri dan Manteri-Manteri Pedalaman dan para perwakilan asing ke negara ini serta pegawai-pegawai kanan kerajaan.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam berkenan menerima mengadap tetamu-tetamu khas Kebawah Duli Yang Maha Mulia dari negara-negara sahabat yang berada di negara ini bagi menghadiri Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan baginda Ke-71 Tahun.

Majlis Menerima Mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman, di sini.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha mula-mula menerima mengadap Yang Di-Pertua Negeri Sarawak, Tuan Yang Terutama Tun Dato Laila Utama Pehin Sri Dr. Haji Abdul Taib Mahmud dan isteri, Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datuk Patinggi Hajjah Raghad Kurdi Taib.

Turut menyertai rombongan mengadap ialah Ketua Menteri Sarawak, Yang Amat Berhormat Datuk Amar Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg dan isteri, dan Timbalan Ketua Menteri, Menteri Pembangunan Bandar dan Sumber Asli II dan Menteri Pembangunan Perindustrian dan Usahawan Sarawak, Yang Berhormat Datuk Amar Haji Awang Tengah bin Ali Hasan dan isteri.

Setelah itu, Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menerima mengadap Ketua Menteri Sabah, Yang Amat Berhormat Dato Seri Paduka Datuk Seri Panglima Haji Musa bin Haji Aman dan isteri.

Sejurus itu, Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menerima mengadap Minister of Energy, Kingdom of Thailand, TYT Jeneral Anantaporn Kanjanarat dan isteri.

Juga mengadap ke hadapan majlis baginda berdua ialah Menteri Sekitaran dan Sumber Air, Republik Singapura, TYT Masagos Zulkifli bin Masagos Mohamad dan isteri.

Seterusnya mengadap ke hadapan majlis Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri ialah Secretary of Finance, Republic of the Philippines, The Honourable Secretary Carlos Garcia Domingues III dan isteri.

Turut mengadap ke hadapan majlis Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri ialah Panglima Angkatan Tentera Malaysia, Yang Berbahagia Dato Paduka Seri Jeneral Tan Sri Raja Mohamed Affandi bin Raja Mohamed Noor dan isteri.

Akhir sekali, Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja isteri berkenan menerima mengadap Ketua Kepolisian Indonesia, Yang Terhormat Dato Paduka Seri Jenderal Polisi Dr. Andas Haji Muhammad Tito Karnavian dan isteri.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  


Jabatan Perdana Menteri (JPM) dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan Majlis Doa Kesyukuran Sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-71 Tahun berlangsung di Masjid Ash-Shaliheen, Kompleks Bangunan JPM hari ini.

Berangkat dan hadir ialah Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara, Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar dan Menteri di JPM dan Menteri Kewangan II (Kedua), Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Laila Setia Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim.

Turut hadir ialah Timbalan Menteri di JPM, Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Mohd. Roselan bin Haji Mohd. Daud, Setiausaha-Setiausaha Tetap di JPM, Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap, ketua-ketua jabatan, pegawai-pegawai kanan serta kakitangan JPM dan jabatan-jabatan di bawahnya.

Majlis  dimulakan dengan Solat Sunat Hajat yang diimamkan oleh Imam Masjid Ash-Shahliheen, Awang Haji Aslenan bin Haji Metusin.

Diikuti dengan bacaan Surah Yaa Siin, Tahlil serta bacaaan Doa Kesyukuran dan diakhiri dengan Solat Fardu Asar Berjemaah.

Majlis bertujuan untuk melahirkan tanda kesyukuran akan kepimpinan baginda dan seterusnya memanjatkan doa ke hadrat Allah Subhanahu Wata'ala semoga Kebawah DYMM dilanjutkan usia, sihat walafiat dan kekal karar memerintah negara dengan berlandaskan iman dan panduan dari Allah Subhanahu Wata'ala.

Majlis tersebut dikelolakan bersama oleh Bahagian Undang-Undang dan Kesejahteraan di JPM, Jabatan Kehakiman Negara dan Biro Kawalan Narkotik.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Other News
  


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah, sebagai faktor pendorong, pihak Yayasan juga tidak ketinggalan menyediakan beberapa Skim Penggalak seperti Skim Anugerah Sultan's Scholar, Skim Anugerah Kesusasteraan Islam dan Skim Anugerah Penulisan Islam.

Di samping itu, Yayasan juga telah menyediakan pelbagai pemberian atau hadiah atau sumbangan melalui program-program yang dianjurkan oleh kerajaan dan swasta termasuk skim-skim bantuan untuk membantu mereka yang memerlukan.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah demikian pada Majlis Sambutan Hari Raya AidilFitri Tahun 1438 Hijrah / 2017 Masihi anjuran Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Dewan Plenari, Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas.

Peranan itu, titah baginda, diambil oleh Yayasan sebagai pelaburan jangka pendek ataupun panjang.

"Apabila sesuatu galakan atau bantuan disalurkan kepada mana-mana pihak, maka tidak syak lagi ia adalah satu pelaburan yang dapat ditunggu hasilnya berupa kemanfaatan," jelas baginda.

Di antara manfaat besar yang mungkin diraih itu, jelas baginda, adalah lahirnya para 'achievers' yang pernah menikmati anugerah skim atau bantuan daripada Yayasan.

Baginda seterusnya bertitah menekankan mengenai dengan bidang industri minyak dan pertanian, yang mana kedua-dua bidang itu tidak diragukan lagi nadi kepada negara, tetapi apakah sepatutnya sudah dimiliki dari sudut kepakaran.

"Usia industri minyak telah pun mendekati hampir satu abad tetapi peluang warga tempatan untuk menyandang jawatan-jawatan tinggi dan tertinggi masih saja mengecewakan.

Apakah ini belum lagi cukup untuk menyedarkan kita khasnya para 'achievers' termasuk pemimpin dan juga sekalian anak bangsa pada amnya? Sehingga bilakah negara mesti menunggu untuk keadaan ini berubah?" tegas baginda.

Kebawah DYMM seterusnya bertitah, dalam bidang industri pertanian kelihatan tidak aktif atau masih kurang diaktifkan kerana keperluannya pada negara sangatlah besar.

Di manakah azam dan usaha untuk mengaktifkan bidang pertanian sehingga mencapai tahap sara diri atau mengurangkan pergantungan kepada komoditi import seperti beras?

"Di sinilah pentingnya inisiatif dan 'idea besar' untuk memajukan negara dan bangsa. Tanpa adanya inisiatif dan idea tersebut semua jentera tidak mampu bergerak untuk memastikan perkembangan dan kemajuan berjalan lancar," tambah baginda.

Sebelum mengakhiri titah, baginda menjelaskan bahawa pentingnya memiliki inisiatif dan idea selain disiplin ilmu. Inilah sebenar-benarnya kunci kemajuan dan kejayaan.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam berkenan berangkat ke Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri Tahun 1438 Hijrah / 2017 Masihi anjuran Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (YSHHB).

Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri di Pusat Persidangan Antarabangsa (ICC) dijunjung oleh Menteri Pendidikan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Indera Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman, selaku Pengerusi Lembaga Pengarah YSHHB serta Ahli-Ahli Jemaah Tadbir YSHHB yang lain.|

Berangkat sama ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Malik ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah; Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Raabi'atul `Adawiyyah binti Pengiran Haji Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Wakeel ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah.

Juga berangkat, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'adatul Bolkiah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majeedah Nuurul Bolkiah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna binti Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Ambassador-at-Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan serta kerabat diraja yang lain.

Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat dari Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.

Sementara itu, Yang Berhormat Menteri Pendidikan dalam ucapannya menyembahkan pada sambutan ini, YSHHB dengan berpandukan kepada aspirasi Kebawah Duli Yang Maha Mulia bagi kecemerlangan rakyat dan negara telah mengetengahkan mereka yang berjaya atau 'the achievers' yang telah mencapai kecemerlangan dan menerima anugerah di atas pencapaian dan jasa bakti mereka di dalam bidang dan lapangan tertentu sebagai peserta.

Yang Berhormat menyembahkan, mereka ini telah mencapai kejayaan dan menerima pengiktirafan dalam berbagai bidang sama ada secara individu mahupun secara berkumpulan, baik dari peringkat kebangsaan, serantau mahupun antarabangsa.

Sembah Yang Berhormat lagi, penampilan mereka ini juga telah membuktikan bahawa Negara Brunei Darussalam juga mampu melahirkan para tokoh, juara, cendekiawan, profesional dan inovator dalam berbagai-bagai bidang.

"Ini membuktikan bahawa kita mampu untuk duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi bersama-sama masyarakat lain di arena serantau mahupun antarabangsa," sembah Yang Berhormat.

Yang Berhormat juga menyembahkan, mereka ini seterusnya diharapkan akan menjadi contoh tauladan dan dapat memberikan sumber inspirasi kepada masyarakat sekeliling untuk sama-sama berazam meningkatkan usaha memacu kecemerlangan dan kejayaan ke arah pembangunan ugama, bangsa dan negara.

Pada majlis itu, Kebawah DYMM juga berkenan mengurniakan titah.

Majlis  diserikan lagi dengan persembahan pentas iaitu sketsa dan nyanyian daripada gabungan para pelajar Sekolah YSHHB yang terdiri daripada kanak-kanak Taman Asuhan Kanak-Kanak, murid-murid sekolah rendah dan penuntut-penuntut sekolah menengah dengan tema 'Kejayaan dan Kecemerlangan'.

Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri berserta kerabat diraja yang lain kemudian menerima junjung ziarah dan beramah mesra bersama pelajar-pelajar YSHHB dan para jemputan.

Sejurus selepas itu, Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menandatangani Lembaran Kenangan Keberangkatan sebelum berkenan menyertai sesi bergambar ramai.

Sebelum berangkat meninggalkan majlis, Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri berserta kerabat diraja yang lain juga berkenan mengadakan lawatan ke pameran-pameran daripada agensi-agensi kerajaan dan swasta yang mengambil tempat di ruang legar pusat berkenaan, yang mengetengahkan kejayaan dan kecemerlangan yang telah dicapai.

Dengan adanya sambutan ini akan memberi peluang kepada para peserta untuk beramah mesra dengan raja yang dikasihi di samping memberi inspirasi dan perangsang kepada para peserta agar terus  melaksanakan peranan mereka dalam mengharumkan lagi nama bangsa dan negara.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
1 - 30Next