Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksNews

  
Body
  
  
hm_270221.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turki ke Negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan, Tuan Yang Terutama Mehmet Suat Akgun.

Tuan Yang Terutama telah menyembahkan Surat Tauliah Pelantikan ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 15 Februari 2017.

Majlis Mengadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada His Highness Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Amir Kuwait dan Perdana Menteri Kuwait, His Highness Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah serta ahli-ahli kerabat diraja, kerajaan dan juga rakyat Kuwait bersempena dengan Hari Kebangsaan Kuwait.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  
hm_230221.jpg

Memandangkan dunia ketika ini mengalami kesan yang besar berikutan tercetusnya wabak pandemik COVID-19, namun atas usaha berterusan pihak kerajaan dan agensi-agensi berkepentingan yang lain, Negara Brunei Darussalam (NBD) berjaya mengawal penularan wabak berkenaan. 

Justeru, ia bukanlah satu penghalang bagi Rakyat dan Penduduk NBD untuk meraikan Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan (HK) dalam norma baharu sebagai manifestasi kita setiap rakyat dengan perasaan penuh semangat juga patriotisme kepada raja yang berdaulat dan negara yang merdeka. 

Sebagaimana titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan NBD Ke-37, Tahun 2021, antara lain bertitah, mengingatkan bahawa Sambutan Hari Kebangsaan bukan untuk berpesta semata-mata, tetapi untuk mengenang dan memahami akan harga kemerdekaan, bahawa kemerdekaan itu bukan benda yang dibeli, tetapi bulat-bulat datangnya daripada Allah Subhanahu Wata'ala. 

Sambutan HK NBD diserikan lagi dengan keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Upacara Perhimpunan Agung Sambutan Ulang Tahun HK NBD Ke-37, Tahun 2021, yang berlangsung di Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien, di ibu negara. 

Berangkat sama, paduka-paduka anakanda dan adinda Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Mateen; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Wakeel; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah; dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah. 

Sejurus keberangkatan tiba, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berserta kerabat diraja yang lain di pekarangan Pentas Diraja dijunjung oleh Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara, Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar; dan Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin selaku Pengerusi Jawatankuasa Tertinggi Sambutan; juga Ahli-ahli Jawatankuasa Tertinggi yang lain. 

Setelah Lagu Kebangsaan 'Allah Peliharakan Sultan' dinyanyikan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya dijunjung bagi memeriksa Pasukan Perbarisan Kawalan Kehormatan, terdiri daripada anggota-anggota Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) dan Pasukan Polis Diraja Brunei (PPDB), yang diketuai oleh Pemerintah Perbarisan Kawalan Kehormatan, 640 Leftenan Kolonel Haji Mohd. Alimin bin Haji Subohi. 

Upacara Perbarisan Lalu HK NBD Ke-37 kali ini dimeriahkan dengan perbarisan lalu yang dibahagikan kepada lapan kumpulan dengan keramaian lebih kurang 2,809 peserta, yang didahului dengan kumpulan pertama, Kepala Perbarisan, didahului oleh pasukan Pembawa Bendera Besar NBD, yang diketuai oleh 1123 Leftenan Abdul Muiz Azizi bin Zulkifli dari Institut Latihan ABDB. 

Ini, diikuti dengan perbarisan Pembaca Ikrar, yang diketuai oleh Konsultan Pakar Bedah Kardiotorasik, Pusat Perubatan Gleneagles Jerudong Park, Pengiran Dr. Muhammad Nadzir bin Pengiran Mohd. Juanda, seterusnya diikuti dengan Pembawa Bendera NBD dan Bendera Logo, diketuai oleh 1164 Kapten (U) Muhammad Yusran bin Isak. 

Seterusnya, kumpulan kedua, Keamanan Negara, di mana upacara perbarisan didahului oleh ABBD, dimulakan oleh Pasukan Pancaragam Serunai dan Tambur Batalion Dua dan Tiga Tentera Darat Diraja Brunei (TDDB), kemudian diikuti dengan TDDB; Tentera Laut Diraja Brunei; Tentera Udara Diraja Brunei; PPDB yang merangkumi Pasukan Pancaragam Polis Diraja Brunei; Kontinjen Pegawai PPDB; Polis Marin; dan Simpanan Polis Kompeni 'A' dan 'B', seterusnya Pasukan Beruniform Kerajaan, melibatkan Jabatan Kastam dan Eksais Diraja (JKED); Jabatan Penjara; Jabatan Bomba dan Penyelamat (JBP); Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan (JIPK); dan Program Khidmat Bakti Negara (PKBN), yang diiringi oleh Pancaragam Jabatan Penjara. 

Sementara Pasukan Beruniform Lain, terdiri daripada Kadet Tentera ABDB; Kadet Polis Diraja Brunei; Kadet Bomba dan Penyelamat; Persekutuan Pengakap NBD; Persatuan Bulan Sabit Merah NBD; Pasukan Pandu Puteri Brunei Darussalam; Persatuan Veteran ABDB (PERWIRA); Persatuan Anggota Polis Diraja Brunei Yang Bersara (POLSARA); Pengawasan Kejiranan; dan Setia Protective Security Services (SPSS) Sendirian Berhad. 

Upacara perbarisan diteruskan dengan kumpulan ketiga, Masyarakat Bestari, yang dimulakan oleh Pasukan Orang Kelainan Upaya (OKU); Pasukan Warga Emas, terdiri daripada Pusat Kegiatan Warga Emas; Pertubuhan Warga Emas Brunei; dan Persatuan Warga Emas Daerah Belait. 

Perbarisan lalu juga disertai oleh Pasukan Puak Jati Brunei, iaitu Puak Melayu Brunei; Puak Kedayan; Puak Dusun; Puak Tutong; Puak Murut; Puak Belait; dan Puak Bisaya yang turut menyelitkan persembahan pertama di upacara tersebut. 

Pasukan Puak Jati Brunei berpakaian tradisi dan membawa peralatan muzik tradisi sambil memaparkan tarian puak masing-masing yang mempamerkan kepelbagaian masyarakat Brunei. Pancaragam JBP menutup tirai bagi perbarisan lalu dari kumpulan ketiga, Masyarakat Bestari pada upacara berkenaan. 

Upacara diikuti dengan kumpulan keempat, Sektor Awam dan Sektor Swasta, di mana didahului oleh Pasukan Sektor Awam dan seterusnya Pasukan Sektor Swasta, diselitkan dengan persembahan kedua daripada Pancaragam Kadet Tentera ABDB. 

Selepas itu, diikuti dengan perbarisan lalu daripada kumpulan kelima, Sektor Pendidikan, yang seterusnya diisikan dengan persembahan ketiga, Cita-cita Tunas Bangsa, iaitu persembahan bicara berirama daripada seramai 40 murid dari Sekolah Rendah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah dengan menampilkan pakaian Cara Melayu dan profesional, yang mendukung Wawasan Brunei 2035. 

Kumpulan keenam, Pergerakan Awam meneruskan perbarisan lalu, didahului oleh Pasukan Komuniti; Pasukan Persatuan Profesional dan Umum; dan Pasukan Gabungan Warga Negara Sahabat, di mana diselitkan dengan persembahan keempat daripada Pancaragam Kadet Polis Diraja Brunei. 

Setelah itu, kumpulan ketujuh, Kayuhan Basikal, diketuai oleh Naib Presiden Persekutuan Basikal Brunei Darussalam, Awang Haji Ali Sofian bin Haji Thani, yang memulakan ekspedisi berbasikal sejauh 37 kilometer dari taman berkenaan sempena Memperingati Sambutan HK NBD Ke-37. 

Menutup tirai perbarisan kumpulan terakhir daripada Barisan Hadapan (Frontliners) COVID-19 yang merupakan perwira dan serikandi negara yang bersiap siaga tampil ke hadapan ketika berlakunya wabak pandemik COVID-19 di negara ini. 

Upacara ini diteruskan dengan Lafaz Ikrar HK NBD Ke-37, yang dibaca oleh seramai 37 orang, diketuai oleh Konsultan Pakar Bedah Kardiotorasik, Pusat Perubatan Gleneagles Jerudong Park, Pengiran Dr. Muhammad Nadzir, manakala Sukarelawan Belia yang ditugaskan di Pusat Kesihatan Seria sebagai Barisan Hadapan (Frontliners), Awang Abdul Nur Mafuuz bin Haji Buhari pula memimpin bagi laungan takbir sebanyak tiga kali. 

Sejurus selepas itu, upacara disemarakkan lagi dengan Persembahan Tema 'Menjayakan Wawasan Negara', yang dipersembahkan oleh seramai 1,000 peserta, mewakili persatuan-persatuan dan kumpulan-kumpulan seni budaya, seni warisan, seni bela diri dan pelajar-pelajar sekolah. 

Sebelum berangkat meninggalkan majlis, Kebawah DYMM berkenan merakamkan kenangan dan bermesra bersama para peserta upacara sambutan HK kali ini. 

Sambutan Ulang Tahun HK NBD Ke-37, Tahun 2021 bertemakan 'Menjayakan Wawasan Negara', di mana Brunei maju dan berwawasan adalah hasrat murni baginda, menangani hambatan-hambatan terhadap pembangunan bangsa dan negara. 

Sepanjang perjalanan pembangunan kita, negara mengalami pelbagai cabaran dan rintangan. Alhamdulillah, berkat kepimpinan raja yang bijaksana dan amalan bernegara yang murni terhadap falsafah Melayu Islam Beraja, kita berdaya tahan dan bersatu padu meneruskan kemajuan bangsa juga negara. 

Salah satu daripada cabaran terhadap pembangunan negara ialah pandemik COVID-19. Kita masih berjuang mencegah penularannya dengan usaha-usaha gigih secara bersepadu dan iringan doa, yang merupakan senjata Orang-orang Mukmin, di samping memastikan ketahanan bangsa juga kesungguhan untuk mencapai matlamat Wawasan Brunei 2035 tetap dilaksanakan seperti direncanakan.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm_230221-1.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Emperor Naruhito, Emperor Jepun dan kepada Perdana Menteri Jepun, Tuan Yang Terutama Yoshihide Suga serta kerajaan dan rakyat Jepun sempena Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Emperor Naruhito, Emperor Jepun.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  
hm_220221.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Kesyukuran Sembahyang Fardu Maghrib dan Isyak Berjemaah, Membaca Surah Yaa Siin dan Doa Kesyukuran sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Ke-37, Tahun 1442 Hijrah / 2021 Masihi, yang diadakan di Masjid Omar 'Ali Saifuddien, Bandar Seri Begawan, di sini. 

Berangkat sama ialah paduka-paduka anakanda dan adinda baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri (JPM); Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Mateen; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Wakeel; dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah. 

Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke majlis tersebut dijunjung oleh Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara, Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar; Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman; Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin selaku Pengerusi Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Ke-37, Tahun 1441 Hijrah / 2021 Masihi; Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned; dan Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Mulia Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar. 

Setelah keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Azan Maghrib dikumandangkan oleh Pegawai Masjid, Masjid Omar 'Ali Saifuddien, Begawan Mudim Awang Haji Metassim bin Haji Metussin. 

Kebawah DYMM kemudiannya berkenan menunaikan Sembahyang Fardu Maghrib Berjemaah, yang diimamkan oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar, yang kemudiannya memimpin Sembahyang Sunat Hajat dan bacaan Surah Yaa Siin beramai-ramai. 

Doa Kesyukuran pula dibacakan oleh Yang Berhormat Mufti Kerajaan, antara lain supaya diberkati kemerdekaan negara, dengan seluruh generasi sambung-bersambung mendukung, menanai dan mengisinya dengan bakti suci berupa khidmat membangun, memelihara dan mempertahankannya. 

Juga dipohonkan supaya disatukan semangat dan hati-hati, diluruskan jalan menuju keselamatan dan kemakmuran, dihias dengan keberkatan rahmat yang berpanjangan, yang dinikmati oleh negara, khasnya oleh raja yang kasihi dan oleh rakyat serta penduduk sekalian. 

Sementara itu, Azan Isyak dikumandangkan oleh Pegawai Masjid, Masjid Omar 'Ali Saifuddien, Begawan Mudim Haji Amran bin Haji Mohd. Salleh dan Sembahyang Fardu Isyak Berjemaah diimamkan oleh Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Paduka Setia Raja Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Suhaili bin Haji Mohiddin. 

Majlis kesyukuran tersebut turut diadakan di semua masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara dengan beberapa buah masjid sebagai tumpuan mengikut daerah-daerah, seperti di Daerah Brunei dan Muara, diadakan di Jame' 'Asr Hassanil Bolkiah, Kampung Kiarong; Masjid Hassanal Bolkiah, Kampung Mentiri; Masjid Al-Ameerah Al-Hajjah Maryam, Kampung Jerudong; Masjid Mohamed Bolkiah, Kampung Serusop; Masjid Sultan Sharif Ali, Mukim Sengkurong; Masjid Al-Muhtadee Billah, Kampung Sungai Kebun; Masjid Setia Ali, Pekan Muara; dan Masjid Perpindahan Lambak Kanan. 

Manakala di Daerah Belait pula, di Masijd Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait; Masjid Rancangan Perumahan Negara (RPN) Kampung Pandan, Kuala Belait; dan Masjid Pekan Seria, Daerah Belait. 

Sementara, di Daerah Tutong, majlis diadakan di Masjid Hassanal Bolkiah, Pekan Tutong; dan bagi Daerah Temburong di Masjid Utama Mohammad Salleh, Pekan Bangar.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  
dpmm180221.jpg

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri (JPM) dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman berkenan berangkat ke Majlis Santap Petang sempena Hari Puja Usia Duli Yang Teramat Mulia Ke-47 Tahun yang dianjurkan oleh Pasukan Polis Diraja Brunei (PPDB).

Berangkat sama pada majlis yang berlangsung di Dewan Bankuet, Kompleks Ibu Pejabat Polis, Gadong ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Raabi'atul 'Adawiyyah binti Pengiran Haji Bolkiah.

Turut berangkat, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna binti Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Ambassador-at-Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri juga selaku Komandan Polis Wanita dan Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar.

Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berserta kerabat diraja dijunjung oleh Pesuruhjaya Polis PPDB, Dato Paduka Seri Awang Haji Mohammad Irwan bin Haji Hambali serta Pengiran Datin dan Timbalan Pesuruhjaya Polis PPDB, Pengiran Dato Seri Pahlawan Haji Mohammad Jefri bin Pengiran Haji Abdul Hamid dan Datin.

Pada majlis berkenaan, Duli Yang Teramat Mulia berkenan untuk menandatangani Lembaran Kenangan Keberangkatan dan disusuli dengan sesi bergambar ramai. Sambutan Hari Puja Usia DYTM turut dimeriahkan dengan Majlis Memotong Kek yang diiringi dengan nyanyian Puja Usia yang disampaikan oleh pasukan koir terdiri daripada pegawai-pegawai PPDB.

DYTM seterusnya berkenan menerima pesambah yang disembahkan oleh Pesuruhjaya Polis PPDB. DYTM serta kerabat diraja kemudiannya dijunjung ke pentas bankuet bagi Majlis Santap. Sebelum berangkat meninggalkan majlis, DYTM seterusnya disembahkenalkan dengan para Pegawai-pegawai Peralihan Inspektor Skuad 1 dan 2 yang telah dinaikkan pangkat daripada anggota pangkat rendah serta Pegawai-pegawai Inspektor Percubaan.

Turut hadir pada majlis tersebut ialah Menteri di JPM, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud; Menteri di JPM dan Menteri Kewangan dan Ekonomi ll, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah dan Setiausaha Tetap (Keselamatan, Penguatkuasaan dan Undang-Undang) di JPM, Leftenan Kolonel (B) Pengiran Haji Muhamad Sazali bin Pengiran Haji Yakob.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  

hm-170221.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Puan Yang Terutama Retno L.P. Marsudi.

Semasa Majlis Mengadap tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Darussalam dan Puan Yang Terutama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia telah berbincang mengenai isu-isu dua hala dan serantau yang menjadi kepentingan bersama di antara kedua-dua buah negara.

Selain itu, Puan Yang Terutama juga menyampaikan sokongan penuh Republik Indonesia terhadap Negara Brunei Darussalam selaku Pengerusi ASEAN bagi Tahun 2021 dalam sama-sama mencapai matlamat 'deliverables' yang dihasratkan.

Menyertai PYT semasa Majlis Mengadap tersebut ialah Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Indonesia ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Dr. Sujatmiko.

Turut hadir ialah Menteri Hal Ehwal Luar Negeri II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Erywan bin Pehin Datu Pekerma Jaya Haji Mohd. Yusof.

Majlis Mengadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

sm-170221.jpg


Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman berkenan berangkat ke Majlis Santap Petang sempena Sambutan Hari Puja Usia Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Ke-47 Tahun yang dianjurkan oleh Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB), hari ini.

Berangkat mengiringi Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri ialah paduka-paduka adinda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Raabi'atul Adawiyyah binti Pengiran Haji Bolkiah dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920 Kapten (Udara) Pengiran Muda 'Abdul Mateen.

Keberangkatan tiba DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan YTM Paduka Seri Pengiran Anak Isteri serta kerabat diraja di Mes Pegawai Bolkiah Garison dijunjung oleh Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof dan Pemerintah ABDB, Mejar Jeneral (U) Dato Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahat.

Semasa majlis tersebut, DYTM dan YTM menyertai sesi bergambar ramai dan seterusnya disembahkenalkan kepada Pegawai-pegawai ABDB yang terdiri daripada Pasukan Pemantau Antarabangsa (PPA) Ke-16 Negara Brunei Darussalam ke Mindanao, Republik Filipina; anggota ABDB yang mengikuti Penugasan Misi Pengaman di dalam Malaysian Battalion (MALBATT 850-7) bagi Misi United Nations Interim Force In Lebanon (UNIFIL); anggota ABDB yang mengikuti Penugasan Independent Decommissioning Body Verification, Monitoring and Assistance Team (IDB VMAT) ke Mindanao, Republik Filipina; penerima RBAF Commendation Award bagi Kursus Maktab Turus ABDB Ke-10 bagi Tahun 2020 dan pegawai-pegawai baharu ditauliahkan yang menerima anugerah-anugerah terbaik pada Upacara Sovereign's Parade bagi Pegawai-pegawai Kadet Pengambilan Ke-19, Sekolah Pegawai Kadet ABDB.

DYTM kemudiannya disembahkan dengan tayangan klip video dan 'Buku Sejambak Ristaan XIV' yang mengandungi koleksi gambar-gambar kenangan sempena Majlis-majlis Santap Petang sempena Sambutan Hari Puja Usia DYTM di ABDB dari tahun 2005 hingga 2020 dan seterusnya berkenan menandatangani Lembaran Kenangan.

Acara diserikan lagi dengan Upacara Memotong Kek Hari Puja Usia DYTM diikuti dengan pesambah daripada pegawai dan kakitangan ABDB.

Bagi memberkati majlis, Doa Kesyukuran dibacakan oleh Ketua Jabatan Agama ABDB, Komander Haji Ainolnizam bin Haji Ibrahim dari Tentera Laut Diraja Brunei.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Senior Minister News
  

hm_110221.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Presiden Republik Islam Iran, Tuan Yang Terutama Dr. Hassan Rouhani dan kerajaan serta rakyat Republik Islam Iran bersempena dengan Hari Kebangsaan Republik Islam Iran.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm_020221.jpg


Perkembangan pendidikan di negara ini, khususnya di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) terus mendapat perhatian Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam semasa Keberangkatan Tidak Berjadual ke tiga buah IPT di negara ini.

Tumpuan Keberangkatan Tidak Berjadual Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bermula di Politeknik Brunei (PB), Jalan Ong Sum Ping, di sini.

Turut hadir, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah dan Timbalan Menteri Pendidikan, Yang Mulia Datin Seri Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Mohd. Salleh.

Mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia di sepanjang lawatan tersebut ialah Pemangku Pengarah PB, Awang Lim Kian Boon.

Kebawah DYMM berkenan berangkat meninjau ke beberapa kemudahan dan prasarana PB dengan memulakan lawatan ke Aras 2 yang menempatkan One Stop Centre dan Divisyen Hal Ehwal Pelajar, dan seterusnya berkenan melawat ke Pusat Pembelajaran dan Perpustakaan di Aras 3. 

Baginda kemudian berkenan berangkat meninjau Kelas Digital Media di Sekolah Teknologi Maklumat dan Komunikasi di Aras 5, disusuli dengan lawatan ke Sekolah Perdagangan di Aras 7 dan 8, di mana baginda berkenan meninjau ke Kelas Keusahawanan, Bilik Kuliah dan Bilik Perbincangan. 

Setelah itu, baginda berkenan meneruskan lawatan ke Aras 9 yang menempatkan sebuah Mock Hotel dan mengakhiri lawatan baginda di Aras 12 dengan berkenan membuat lawatan ke Bahagian Sumber Manusia, Bilik Persidangan, Bahagian Perkhidmatan Kewangan dan Pejabat Pengarah. 

PB adalah sebuah IPT awam di Negara Brunei Darussalam (NBD) yang ditubuhkan pada Januari 2012, di mana penubuhannya telah diperkenankan melalui titah Kebawah DYMM semasa Majlis Kemuncak Sambutan Hari Guru Ke-18 pada 18 Oktober 2008 di Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas. 

Dengan visi, 'Generating Innovative and Future Ready Graduates', PB mengorak langkah bagi memastikan misinya dicapai, iaitu 'To Deliver Industry Driven Quality Education and Training'. 

PB juga dikanunkan di bawah Perlembagaan Negara Brunei Darussalam, Perkara 83(3) di bawah Perintah Politeknik Brunei 2014 atas titah perkenan pada 9 September 2014. 

Penubuhan PB sebagai salah satu IPT awam adalah antara satu langkah yang diperlukan bagi menjana keadaan landskap ekonomi di dalam dan luar negara yang sentiasa berubah dan menghasilkan modal insan yang berkemahiran tinggi yang amat diperlukan di negara ini. 

Penubuhan institusi berkenaan adalah salah satu usaha Kementerian Pendidikan dalam mendukung pencapaian salah satu matlamat utama Wawasan Brunei 2035, iaitu bagi melahirkan rakyat dan penduduk yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi. 

Transformasi pendidikan teknikal yang dilaksanakan adalah juga salah satu strategi pendidikan negara bagi menangani realiti suasana ekonomi tempatan dan global yang cepat berubah dan bagi memenuhi keperluan tenaga kerja mahir negara. 

PB berada di barisan hadapan transformasi pendidikan teknikal di bawah Sistem Pendidikan Negara Abad Ke-21 (SPN21). 

Dari PB, baginda berkenan berangkat meneruskan lawatan ke dua buah kampus di bawah Institut Pendidikan Teknikal Brunei (IBTE), di mana baginda mula-mula berangkat ke IBTE Kampus Bisnes bertempat di Jalan Pasar Gadong. 

Keberangkatan baginda di kampus tersebut dijunjung oleh Ketua Sekolah Bisnes, Dayang Masnalliza binti Haji Mohd. Zaini; Pengurus Akademik, Hajah Siti Fatheiyah binti Haji Menudin; dan Pengurus Operasi, Awang Haji Mohd. Sofian bin Lamit serta Pegawai Pengurusan Kanan IBTE dan tenaga pengajar. 

Semasa lawatan tersebut, baginda berkenan meninjau lebih dekat IBTE Youth Enterpreneurship Service (YES) Centre, blok pentadbiran, Corporate Lounge, surau, kelas-kelas dan perpustakaan kampus berkenaan. 

Mengiringi baginda semasa keberangkatan tersebut ialah Pemangku Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif, (Pembangunan), IBTE, Awang Norjemee bin Jenek. 

IBTE Kampus Bisnes ketika ini mempunyai seramai 549 orang pelajar yang menjalani pengajian mereka di bawah program peringkat Sijil Tertinggi Kebangsaan Pendidikan Teknikal selama dua tahun dan Sijil Kebangsaan Pendidikan Teknikal selama satu tahun dalam beberapa program, iaitu HNTec dalam Perniagaan dan Kewangan (HNTec in Business and Finance), HNTec dalam Pentadbiran Pejabat (HNTec in Office Administration) dan NTec dalam Perniagaan dan Pentadbiran (NTec in Business and Administration). 

IBTE Kampus Bisnes mempunyai dua cawangan sekolah, iaitu di IBTE Kampus Bisnes, Gadong dan IBTE Kampus Sultan Bolkiah, Seria.

IBTE Kampus Bisnes juga mempunyai dua Authentic Learning Centres, iaitu IBTE YES Centre di IBTE Kampus Bisnes dan IBTE YES Centre di IBTE Kampus Sultan Bolkiah. 

Baginda mengakhiri Keberangkatan Tidak Berjadual di IBTE School of Aviation (Sekolah Penerbangan) bertempat di IBTE Kampus Sultan Saiful Rijal, Jalan Utama Berakas. 

Keberangkatan tiba Kebawah DYMM di School of Aviation dijunjung oleh Ketua School of Aviation, Awang Burhan bin Haji Ajak yang juga selaku Pengurus. 

Semasa sekolah berkenaan, baginda berkenan melawat ke Hangar, yang diikuti dengan lawatan ke kelas program HNTec in Aircraft Maintenance Engineering dan mengakhiri keberangkatan baginda di Dewan Kuliah, di mana baginda berkenan mengurniakan titah. 

IBTE School of Aviation ketika ini mempunyai seramai 269 orang pelajar yang menjalani program-program, termasuk HNTec in Aircraft Maintenance Engineering (Airframe and Engine); HNTec in Aircraft Maintenance Engineering (Avionics); dan HNTec in Electronics and Communications Engineering. 

IBTE berfungsi sebagai penyedia latihan teknikal yang utama di NBD dalam membangunkan kecekapan kemahiran teknikal pelajar bagi memenuhi keperluan industri, di samping mewujudkan peluang untuk lepasan sekolah dan pelajar dewasa untuk memperoleh kemahiran, pengetahuan dan nilai untuk kebolehpasaran dan pembelajaran sepanjang hayat. 

Selain itu, IBTE juga berfungsi untuk membangunkan program kerjasama dengan industri untuk memastikan kesahihan program latihan dan penyelarasan kursus dengan keperluan industri. 

Visi IBTE ialah 'Pendidikan Teknikal Yang Dinamik Merangkumi Pembelajaran Sepanjang Hayat', manakala misinya pula ialah 'Memupuk Pelajar Agar Menjadi Lebih Kompeten dan Bertanggungjawab Secara Sosial Ke Arah Pembangunan Ekonomi Yang Dinamik'. 

IBTE mewujudkan dua rangkaian sekolah yang bertujuan untuk menyediakan sistem pengurusan kampus yang berkesan dan teratur di bawah IBTE. Kedua-dua rangkaian sekolah dikenali sebagai 'IBTE Central' dan 'IBTE Satellite' dan dibahagikan kepada sembilan buah sekolah yang dikelompokkan mengikut kawasan pengkhususan. 

IBTE Central terdiri daripada School of Aviation; School of Business; School of Building Technology Services; School of Energy and Engineering; School of Hospitality and Tourism; dan School of ICT. 

Sementara IBTE Satellite mengandungi School of Energy and Engineering Satellite; Brunei Maritime Academy; dan School of Agro-Technology and Applied Sciences. 

Setentunya keberangkatan Kebawah DYMM ini jelas mencerminkan keprihatinan dan pemedulian baginda terhadap perkembangan IPT di negara ini.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  
hm_310121.jpg

Seluruh rakyat dan penduduk di Negara Brunei Darussalam berhimpun di masjid-masjid dan surau-surau bagi sama-sama menzahirkan doa dalam Majlis Membaca Surah Yaa Siin dan Tahlil 100 Hari Kemangkatan Al-Marhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji 'Abdul 'Azim ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat menyertai majlis tersebut yang tertumpu di Jame' 'Asr Hassanil Bolkiah, Kampung Kiarong, hari ini, di sini.

Turut berangkat, paduka-paduka anakanda baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Mateen; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Wakeel dan paduka adinda baginda.

Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berserta kerabat diraja dijunjung oleh Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara, Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar; Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong; Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman; Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Md. Isham bin Haji Jaafar; Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud; Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah dan Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.

Terlebih dahulu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menunaikan Sembahyang Fardu Maghrib Berjemaah dan seterusnya menunaikan Sembahyang Sunat Hajat Berjemaah yang diimamkan oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar.

Sejurus itu, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim memimpin bacaan Surah Yaa Siin beramai-ramai diikuti Tahlil. Sementara bacaan Doa Tahlil pula dibacakan oleh Mufti Kerajaan.

Kebawah DYMM kemudiannya menunaikan Sembahyang Fardu Isyak Berjemaah yang diimamkan oleh Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Paduka Setia Raja Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Suhaili bin Haji Mohiddin sebelum berangkat meninggalkan majlis.

Pada majlis kali ini, para jemaah menerima Mushaf Wakaf Cetakan Khas kurnia Kebawah DYMM. Selain itu, buku Yaa Siin dan Tahlil juga dicetak khusus untuk majlis kali ini dan diagihkan bersama.

Para jemaah yang hadir terdiri daripada pegawai dan kakitangan Perkhidmatan Awam di semua kementerian dan jabatan serta orang awam dalam sama-sama mengimarahkan majlis berkebajikan tersebut.

Al-Marhum DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Haji 'Abdul 'Azim diputerakan pada Khamis, 8 Syawal 1402H bersamaan 29 Julai 1982M dan mangkat pada Sabtu, 7 Rabiulawal 1442H bersamaan 24 Oktober 2020M, pada jam 10.08 pagi dalam usia 38 tahun.

Semasa hayat, Al-Marhum DYTM dikurniakan Bintang Kebesaran Darjah Kerabat Mahkota Brunei (D.K.M.B.); Pingat Kehormatan, iaitu Pingat Hassanal Bolkiah Sultan (P.H.B.S.) dan Pingat Jubli Emas (Emas).

Selain seorang putera yang berbudi pekerti, Al-Marhum DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Haji 'Abdul 'Azim juga bergiat aktif dalam pelbagai amal kebajikan termasuk kesenian, kebeliaan dan kesejahteraan, khususnya dalam sama-sama membantu golongan kelainan upaya dan autisme.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Presiden Republik India, Tuan Yang Terutama Shri Ram Nath Kovind dan Perdana Menteri Republik India, Tuan Yang Terutama Shri Narendra Modi dan kerajaan serta rakyat Republik India bersempena dengan Hari Republik India.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Governor-General Komanwel Australia, Tuan Yang Terutama General The Honourable David John Hurley, AC DSC (Retd) dan Perdana Menteri Komanwel Australia, The Honourable Scott Morrison, MP dan kerajaan serta rakyat Australia bersempena dengan Hari Australia.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  
hm_210121.jpg

Upacara Sovereign's Parade Bagi Pegawai Kadet Pengambilan Ke-19 bagi 73 Pegawai Kadet yang terdiri daripada 52 lelaki dan 21 wanita berlangsung dengan penuh tradisi ketenteraan di Padang Kawad Akademi Pertahanan (AP) Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) di Kampung Tanah Jambu.

Daripada jumlah tersebut, 40 orang Pegawai Kadet ditauliahkan sebagai Pegawai Tentera Darat Diraja Brunei, 14 orang Pegawai Kadet ditauliahkan sebagai Pegawai Tentera Laut Diraja Brunei (TLDB) dan 19 orang lagi ditauliahkan sebagai Pegawai Tentera Udara Diraja Brunei.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke upacara tersebut.

Berangkat sama, paduka-paduka anakanda baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920 Kapten (Udara) Pengiran Muda 'Abdul Mateen.

Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dijunjung oleh Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof dan Pemerintah ABDB, Mejar Jeneral (U) Dato Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahat.

Sejurus keberangkatan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima Tabik Hormat Diraja dan seterusnya memeriksa Pasukan Perbarisan di bawah perintah Pegawai Perbarisan, 1061 Leftenan Muhammad Ridhwan bin Haji Ralif, TLDB yang kemudian disusuli dengan acara perbarisan berjalan lalu oleh Pegawai-pegawai Kadet.

Kebawah DYMM seterusnya berkenan mengurniakan titah dan kemudian disusuli dengan pengurniaan anugerah-anugerah bagi Pegawai-pegawai Kadet terbaik bagi Pengambilan Ke-19 Sekolah Pegawai Kadet AP ABDB.

Pengurniaan anugerah-anugerah didahului dengan Anugerah Pedang Kehormatan kepada 53535 Pegawai Kadet Zulfahmi Solihin @ Abdul Hannan bin Haji Zulhazmi, yang berkelulusan Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Mechatronics dari University of Melbourne, Australia.

Anugerah Pedang Kehormatan merupakan anugerah penghormatan tertinggi kepada Pegawai Kadet yang dikurniakan oleh Kebawah DYMM dan merupakan simbol kecemerlangan terbaik secara keseluruhan bagi Pegawai Kadet yang mempunyai pencapaian tertinggi di dalam latihan asas ketenteraan, akademik, fizikal dan dalam semua aspek kepimpinan.

Baginda seterusnya mengurniakan Anugerah Terbaik Akademik kepada 53558 Pegawai Kadet (U) Mohammad Khalid Wassadisalleh bin Haji Mahmud, yang berkelulusan Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Business Administration dari Universiti Brunei Darussalam (UBD).

Pegawai ini menerima anugerah tersebut berdasarkan kepada keputusan keseluruhan akademik terbaik di sepanjang latihan kursus diadakan.

Sementara itu, Anugerah Terbaik Kemahiran Tentera pula dikurniakan kepada 53546 Pegawai Kadet Muhammad Athhar Ridzwan bin Haji Muhammad Alamizan, yang berkelulusan Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Chemical Engineering, Universiti Teknologi Brunei (UTB).

Pengurniaan anugerah ini adalah berdasarkan kejayaan beliau mendapat keputusan cemerlang dalam semua mata pelajaran kemahiran tentera.

Manakala 53531 Pegawai Kadet Awangku Ahmad Muqri bin Pengiran Sahbirin, yang berkelulusan Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Hospitality Management dari SEGi Universiti, Kota Damansara, Malaysia menerima Anugerah Terbaik Ketahanan Latihan Jasmani sebagai pengiktirafan kepada pencapaian cemerlang Pegawai Kadet dalam latihan jasmani.

Selepas itu, 'Daulat Kebawah Duli Tuan Patik' dilaungkan sebanyak tiga kali oleh pasukan perbarisan, diikuti dengan bacaan doa oleh Ketua Jabatan Agama ABDB (JAMA'AT), Komander Haji Ainolnizam bin Haji Ibrahim, TLDB.

Pada majlis tersebut, baginda juga berkenan menerima pesambah bertemakan 'Miftah Annajah' yang membawa maksud 'kunci kejayaan'. Juga disembahkan ke hadapan majlis baginda ialah Buku Perjalanan Pegawai Kadet Pengambilan Ke-19 yang memaparkan liku-liku perjalanan yang dilalui oleh mereka sepanjang tempoh latihan.

Upacara diteruskan dengan Majlis Junjung Ziarah daripada Pegawai-pegawai Kadet yang baru ditauliahkan serta keluarga masing-masing.

Baginda juga berkenan menandatangani Lembaran Kenangan Keberangkatan sebelum dijunjung bagi sesi bergambar ramai.

Upacara Sovereign's Parade adalah acara kemuncak latihan ketenteraan intensif yang berprestij bagi Sekolah Pegawai Kadet ABDB dalam melengkapkan pegawai yang baru ditauliahkan dengan ilmu pengetahuan, kepercayaan, disiplin, profesionalisme dan kemahiran kepimpinan.

Kursus Pegawai Kadet Pengambilan Ke-19 selama 52 minggu ini bermula pada 30 Januari 2020, yang melibatkan pelbagai latihan dan aktiviti ketenteraan khusus untuk meningkatkan kualiti kepimpinan, perwatakan dan intelek sepertimana yang dikehendaki bagi setiap Pegawai ABDB.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm_200121.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Presiden Amerika Syarikat (AS), Tuan Yang Terutama Joseph R. Biden Jr. bersempena dengan Majlis Mengangkat Sumpahnya sebagai Presiden Amerika Syarikat yang Ke-46 baru-baru ini.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

PS-250121_Page_1.jpg

PS-250121_Page_2.jpg

Other News
  

PR-210121.jpgPR-2101212.jpg

PR-210121bm.jpg

Other News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan takziah kepada Presiden Republik Indonesia, Tuan Yang Terutama Dato Laila Utama Joko Widodo, kerajaan dan rakyat Republik Indonesia berikutan dengan kejadian gempa bumi yang melanda Sulawesi Barat baru-baru ini yang mengakibatkan kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda awam.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  
hm_140121.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan menerima mengadap State Councilor dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Rakyat China, Tuan Yang Terutama Wang Yi, yang mengadakan lawatan ke negara ini selama tiga hari.

Pada Majlis Mengadap tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Tuan Yang Terutama State Councilor dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Rakyat China berbincang mengenai isu-isu dua hala dan serantau yang berkepentingan bersama di antara Negara Brunei Darussalam (NBD) dan Republik Rakyat China.

Menyertai bersama TYT di Majlis Mengadap tersebut ialah Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke NBD, Puan Yang Terutama Yu Hong; Vice Minister of Commerce, Mr. Qian Keming; Assistant Minister of Foreign Affairs, Mr. Wu Jianghao; dan Vice Chairman, China International Development Cooperation Agency, Mr. Deng Boqing.

Juga hadir, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Erywan bin Pehin Datu Pekerma Jaya Haji Mohd. Yusof.

Majlis Mengadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman.

Lawatan TYT ke negara ini mencerminkan hubungan dua hala di antara kedua buah negara yang akrab dan kukuh, serta sokongan penuh Republik Rakyat China terhadap NBD sebagai Pengerusi ASEAN bagi tahun 2021.

Tahun ini juga menandakan Ulang Tahun Ke-30 bagi hubungan dua hala di antara NBD dan Republik Rakyat China dan hubungan dialog ASEAN-China.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm_1301211.jpg

Kementerian Pendidikan kali ini menarik perhatian Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk Keberangkatan Tidak Berjadual ke kementerian tersebut, pagi tadi.

Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dijunjung oleh Menteri Pendidikan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman.

Pada lawatan tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat meninjau ke beberapa Bahagian dan Unit di Kementerian Pendidikan, di mana baginda memulakan lawatan ke Jabatan Perkembangan Kurikulum, yang menempatkan Unit Sains; Unit Penerbitan; Unit Teknologi Maklumat; Unit Seni Kreatif dan Teknologi; dan Unit Vokasional dan Teknikal.

Dengan visinya, 'Pendidikan Bermutu Negara Dinamik', Kementerian Pendidikan komited menyediakan kualiti pendidikan yang saksama bagi generasi akan datang yang dipandu dengan nilai-nilai Melayu Islam Beraja (MIB) dan melengkapkan para pelajar dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran Abad Ke-21.

Sebagai organisasi profesional dan dinamik, Kementerian Pendidikan menyediakan program-program pendidikan yang holistik dengan kurikulum yang relevan dan bermanfaat serta responsif terhadap keperibadian pelajar.

Pelan Strategik Kementerian Pendidikan 2018-2022 menggariskan tiga objektif strategik bagi mencapai visi dan misinya, iaitu mentransformasikan sumber tenaga manusia yang ada ke arah budaya yang berasaskan prestasi; menyediakan akses yang saksama kepada pendidikan berkualiti; dan melibatkan pihak yang berkepentingan bagi perkongsian akauntabiliti dalam kemajuan pembelajaran pelajar.

Dalam usaha mencapai Wawasan Brunei 2035, strategi pendidikan program-program menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat dan meluaskan akses kepada pendidikan tinggi dan pendidikan berkualiti melalui kepelbagaian laluan dan memenuhi pelbagai keperluan pembelajaran untuk para pelajar.

Selain itu, negara juga sudah mencapai sasaran matlamat pembangunan milenium dalam kadar literasi, sepanjang lebih dari 100 tahun pendidikan formal dilaksanakan di negara ini, Sistem Pendidikan Negara (SPN) amat menitikberatkan pendidikan sepanjang hayat selaras dengan Perintah Pendidikan Wajib yang diperkenalkan pada tahun 2007.

Kebawah DYMM mengakhiri lawatan tersebut dengan berkenan menandatangani lembaran kenangan.

Antara yang hadir sepanjang Lawatan Tidak Berjadual baginda ke kementerian berkenaan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri (JPM) dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah dan Timbalan Menteri Pendidikan, Yang Mulia Datin Seri Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Mohd. Salleh.

Turut hadir, Setiausaha-setiausaha Tetap dan Timbalan-timbalan Setiausaha Tetap di JPM dan Kementerian Pendidikan.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm_130121.jpg


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Setiausaha Agung ASEAN, Tuan Yang Terutama Dato Paduka Lim Jock Hoi.

Semasa Majlis Mengadap tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Tuan Yang Terutama Setiausaha Agung ASEAN antara lainnya membincangkan mengenai persediaan Sidang Kemuncak ASEAN dan Mesyuarat-Mesyuarat Berkaitan yang akan dipengerusikan oleh Negara Brunei Darussalam secara maya pada tahun ini.

Turut hadir ialah Menteri Hal Ehwal Luar Negeri II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Erywan bin Pehin Datu Pekerma Jaya Haji Mohd. Yusof.

Majlis Mengadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm_110121.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan takziah kepada Presiden Republik Indonesia, Tuan Yang Terutama Dato Laila Utama Joko Widodo, kerajaan dan rakyat Republik Indonesia berikutan dengan tragedi nahas kapal terbang Sriwijaya Air SJ182 yang terhempas di Laut Jawa dan mengorbankan seramai 62 orang penumpang termasuk anak buah kapalnya pada 9 Januari 2021.


Sumber berita Pelita Brunei

His Majesty News
  

hm_040121.jpg


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Presiden Republik Kesatuan Myanmar, Tuan Yang Terutama U Win Myint, dan Konsular Negara dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, Republik Kesatuan Myanmar, Puan Yang Terutama Daw Aung San Suu Kyi, kerajaan dan rakyat Republik Kesatuan Myanmar bersempena dengan Hari Kemerdekaan Republik Kesatuan Myanmar Yang Ke-73 Tahun.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  

hm_311220.jpg


Isu keruntuhan dan kelemahan etika dan moral dalam melaksanakan amanah boleh menjadi penyebab kepada keburukan amalan rasuah, pecah amanah atau salah guna kuasa untuk kepentingan peribadi.

"Beta yakin, manakala sifat seumpama ini dihapuskan, insyaaAllah, negara akan selamat dan sentiasa diberkati untuk menuju kejayaan".

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menekankan perkara itu dalam Titah Perutusan sempena Menyambut Tahun Baharu Masihi 2021, hari ini, di Istana Nurul Iman.

Terdahulu, dalam titah, apa yang baginda harapkan, mereka yang berkhidmat dalam sektor awam atau swasta akan mengamalkan budaya kerja yang berintegriti tinggi, bertanggungjawab dan patuh kepada peraturan dan undang-undang.

Menyentuh mengenai tenaga kerja, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menjelaskan, alhamdulillah, pada tahun 2020, sejumlah 9,317 warga Brunei telah mendapat pekerjaan di sektor swasta, berbanding sejumlah 9,056 pada tahun 2019.

"Kerajaan melalui Manpower Planning and Employment Council (MPEC) akan meningkatkan usaha menerusi JobCentre Brunei (JCB) di antara sektor awam dan swasta dalam meluaskan lagi peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan," titah baginda.

Seterusnya dalam titah, Kebawah DYMM juga menjelaskan bahawa pada tahun 2021 ini, Negara Brunei Darussalam akan menjadi Pengerusi kepada mesyuarat di peringkat ASEAN yang membawa tema 'We Care, We Prepare, We Prosper'. Tema ini bertujuan memberi fokus kepada hal ehwal kesejahteraan rakyat ASEAN.

"Maka dalam hubungan ini, keutamaan akan terus diberikan kepada melaksanakan inisiatif-inisiatif yang membolehkan negara-negara ASEAN akan lebih bersedia bertindak balas untuk memelihara kesejahteraan rakyat masing-masing, khasnya ketika menghadapi sebarang krisis atau bencana di masa-masa mendatang," titah baginda.

Dalam titah, baginda juga menegaskan bahawa dalam masa yang sama juga, rakyat ASEAN perlu diberi peluang untuk meningkatkan kemahiran dan keupayaan, supaya lebih bersedia menghadapi cabaran serta ligat merebut peluang dari perkembangan teknologi dan arus perubahan global yang pantas.

"Oleh itu, Negara Brunei Darussalam sendiri mesti seiring dengan rakan-rakan membuat perubahan, dengan sistem negara, ekonomi, pendidikan dan keselamatan diperkukuhkan, sebagaimana merujuk kepada Blueprint-Blueprint, Pelan-Pelan Induk dan Pelan-Pelan Strategik yang dikeluarkan, sama ada di peringkat kementerian mahupun nasional," titah baginda lagi.

Kebawah DYMM seterusnya bertitah mengenai ehwal keselamatan ini, pada bulan Ogos 2020 yang lalu, baginda telah pun memperkenankan penubuhan Cyber Security Brunei sebagai agensi yang menjaga keselamatan siber kebangsaan dari sebarang insiden dan ancaman siber.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  

hm_281220.jpg


Dalam memastikan tahap produktiviti dan pemberian perkhidmatan yang berkualiti kepada orang ramai, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengadakan Keberangkatan Tidak Berjadual ke Kementerian Kewangan dan Ekonomi (MOFE), hari ini.

Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di MOFE, di sini, dijunjung oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah.

Antara yang dilawati baginda semasa Keberangkatan Tidak Berjadual tersebut termasuk ke Jabatan Perbendaharaan, Perbadanan Perlindungan Deposit Brunei Darussalam, Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei (BEDB), Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD), Darussalam Assets Sdn. Bhd. (Darussalam Assets) dan Agensi Pelaburan Brunei (BIA).

Di Tingkat 1, baginda antaranya berkenan melawat Legal Unit, Bahagian Pendaftaran Syarikat-Syarikat dan Nama-Nama Perniagaan, Bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan, Sekretariat Ease Of Doing Business dan Bahagian Hasil.

Bahagian Pendaftaran Syarikat-Syarikat dan Nama-Nama Perniagaan adalah bertanggungjawab dalam mentadbir Akta Nama-Nama Perniagaan (Penggal 92) dan Akta Syarikat-Syarikat (Penggal 39), mengadakan daftar dokumen-dokumen dan maklumat serta memberikan akses kepada orang awam ke atas dokumen atau maklumat berkenaan, membarigakan kepada orang awam mengenai dengan perkara-perkara yang di bawah kawal seliaan bahagian di samping mewakili pihak kerajaan di arena antarabangsa mengenai dengan perkara-perkara yang berhubung kait dengan pendaftaran entiti perniagaan dan peraturan-peraturan mengenainya.

Dari sana, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan meninjau Jabatan Perbendaharaan terletak di Tingkat 2, Island Block dan Tower Block yang antara lain berperanan dalam memproses pembayaran bagi perkhidmatan, pembekalan barangan, gaji, pencen dan baksis serta memproses perkhidmatan kewangan seperti Elaun Cuti dan Tambang, Elaun Pelajaran, Pinjaman Rumah, Pinjaman Kenderaan dan Fixed Conveyance Allowance serta sekatan kecekapan (EB).

Turut dilawati baginda ialah BEDB, iaitu Lembaga Berkanun yang ditubuhkan pada bulan November 2001 untuk mengembangkan dan mempelbagaikan ekonomi ke arah mencapai Wawasan Brunei 2035.

Antara fungsi dan peranan BEDB termasuk mempromosi dan menarik Pelaburan Langsung Asing ke Negara Brunei Darussalam (NBD) terutama di dalam sektor-sektor yang berpotensi menyumbang terhadap pembangunan ekonomi negara yang mampan di samping melaksanakan Strategic Review Papers yang lebih fokus dan menyeluruh terhadap kluster-kluster yang dikenal pasti seperti industri hiliran minyak dan gas, pemakanan, pelancongan, perkhidmatan perniagaan dan ICT termasuk memudah cara aktiviti eksport melalui penubuhan Export Development Unit (EDU) yang merangkumi penelitian kepada Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement - FTA) dan landskap logistik di NBD.

Turut menjadi perhatian baginda ialah Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD), iaitu ditubuhkan sebagai badan berkanun pada 1 Januari 2013 dan berperanan sebagai bank pusat NBD serta mempunyai fungsi utamanya iaitu mengurus dan mengeluarkan mata wang, mengendali dasar monetari serta pengawalseliaan dan penyeliaan institusi kewangan.

Darussalam Assets yang terletak di Tingkat 8 turut dilawat oleh baginda. Antara yang dikunjungi baginda ialah Bahagian Pelaburan, Bahagian Kewangan dan Perakaunan, Bahagian Pentadbiran dan Hartanah serta Bahagian Perkhidmatan Teknologi Maklumat.

Dengan visi untuk menerapkan dan merealisasikan kecemerlangan dalam prestasi korporat, fungsi utama Darussalam Assets adalah untuk meningkatkan nilai dan prestasi portfolio syarikat-syarikat berkaitan kerajaan (Government-Linked Companies - GLCs) secara keseluruhan dengan memastikan pengurusan syarikat-syarikat tersebut adalah profesional dan mengikut amalan terbaik taraf antarabangsa dari segi tadbir urus korporat.

Darussalam Assets juga bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan yang berkaitan untuk mempertingkatkan kualiti perkhidmatan kepada orang ramai melalui beberapa inisiatif pengkorporatan jabatan-jabatan kerajaan.

Dalam usaha ke arah pengkomersialan dan pengkorporatan ini, Darussalam Assets berhasrat untuk melaksanakan projek-projek dengan rakan kongsi asing (foreign partners) yang berkelayakan bagi mendorong budaya inovasi dan persaingan. Ini adalah selaras dengan misi Darussalam Assets untuk membina struktur asas yang kukuh dalam memajukan ekonomi selaras dengan objektif pembangunan negara.

Baginda juga berkenan beramah mesra bersama Pasukan Pengurus Interim Autoriti Kemajuan Daerah Temburong (AKDT) di mana AKDT ditubuhkan untuk merancang, memantau dan memberi panduan terhadap projek-projek pembangunan Daerah Temburong dan menghasilkan peluang-peluang 'spin-off' daripada projek-projek pembangunan tersebut.

Kebawah DYMM turut berkenan meninjau BIA yang terletak di Tingkat 11 dan 12. BIA mempunyai misi untuk melindungi kedaulatan NBD melalui pengurusan rizab yang dinamik.

Fungsi dan peranannya adalah untuk menyediakan pengurusan perkhidmatan kewangan dengan kerajaan NBD termasuk pengurusan General Reserve Fund dan pengurusan semua aset-aset yang berada di luar negeri.

Pada Keberangkatan Tidak Berjadual tersebut, Kebawah DYMM juga berkenan mengurniakan titah, menandatangani Lembaran Keberangkatan dan berkenan bergambar ramai bersama Ketua-ketua Bahagian dan Jabatan di MOFE.

Kementerian Kewangan ditubuhkan pada 1 Januari 1984 dan ia dinamakan semula menjadi MOFE pada 20 September 2018 yang lalu.

Pada 18 November 2019, Hal Ehwal Perindustrian telah diserapkan ke MOFE iaitu Darussalam Enterprise (DARe), Industri dan Ekosistem Perniagaan, Sekretariat Ease of Doing Business dan Pusat Standard Kebangsaan.

Dengan misi untuk menghasilkan kedayatahanan ekonomi dan kewangan, MOFE mempunyai tiga jabatan iaitu Jabatan Perbendaharaan, Jabatan Kastam dan Eksais Diraja dan Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik.

Di bawah kementerian ini juga terdapat 13 buah bahagian antaranya Pejabat Belanjawan dan Rancangan Kemajuan Negara, Bahagian Hasil, Bahagian Hal Ehwal Antarabangsa, Bahagian Penyelidikan dan Perkembangan, Lembaga Tawaran Negara dan Pusat Standard Kebangsaan.

Lima Badan Berkanun di bawah MOFE ialah BIA, Tabung Amanah Pekerja (TAP), BEDB, Perbadanan Perlindungan Deposit Brunei Darussalam dan DARe.

Sementara itu, empat unit di bawah kementerian ini ialah Unit Audit Dalaman, Pejabat Pengurusan Strategik, Legal Unit dan Sukuk Financing Unit.

Kementerian ini bertanggungjawab memastikan kestabilan kewangan kerajaan dan negara, memperuntukkan perbelanjaan tahunan bagi pelaksanaan projek infrastruktur kerajaan, memastikan keselamatan makanan negara dan keselamatan sosial melalui Skim TAP dan Skim Caruman Pekerja (SCP) dan menyediakan dasar dan garis panduan untuk rangsangan pembangunan pertumbuhan ekonomi negara.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  

hm_211220.jpg


Kemudahan dan prasarana bagi kepentingan semua pihak yang beroperasi di bawah Syarikat Penerbangan Diraja Brunei (RB) menjadi fokus utama dalam siri Keberangkatan Tidak Berjadual Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, hari ini.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memulakan keberangkatan baginda ke Kampus RB di Jalan Kustin, di sini, dijunjung oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah selaku Pengerusi Lembaga Pengarah RB.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat ke Bangunan Simpur yang meliputi beberapa bahagian, antaranya Bahagian Operasi, yang bertanggungjawab dalam menjaga beberapa operasi dari Jabatan Kejuruteraan, Operasi Penerbangan, Bahagian Anak Kapal (Cabin Crew) dan Operasi Daratan (Ground Operations) serta Pusat Kawalan Operasi.

Selain Bahagian Kewangan, Bahagian Komersial juga menjadi perhatian dalam siri lawatan keberangkatan Kebawah DYMM, yang berfungsi berkaitan dengan jualan dan pemasaran RB menerusi Penerbangan Diraja Brunei.

Sementara Bahagian Prestasi dan Manusia (People and Performance Division) berperanan dalam perkara yang berkaitan dengan sumber manusia serta kebajikan warga RB.

Manakala Bahagian Risiko Korporat berkaitan dengan kesihatan, pasukan bertindak kecemasan dan sebagainya.

Baginda juga tidak ketinggalan untuk berkenan meninjau secara lebih dekat dan ingin mengetahui mengenai operasi yang dijalankan di Hangar 1 dan 3 di kawasan Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei (LTAB) yang berkaitan dengan kerja-kerja kejuruteraan dan penyelenggaraan, termasuk pemeriksaan di armada (fleet) teknologi baharu Boeing 787 dan pesawat Airbus A320 neo serta menyediakan ruang pejabat dan infrastruktur dalam memperluaskan lagi operasi kumpulan RB mengikut prosedur pentadbiran yang tinggi. Pusat kecemerlangan bagi latihan dan model jalan juga dibina di Hangar 1.

Sejurus selepas itu, baginda juga berkenan menyaksikan secara lebih dekat operasi penyelenggaraan talian mengawasi pengendalian teknikal semua pesawat RB yang melintasi LTAB, menyediakan pemantauan dalam memastikan waktu / masa dan selamat pada waktu ketibaan dan penerbangan.

Penyelenggaraan pangkalan menempatkan kemudahan untuk menyokong semua pemeriksaan ringan dan berat dan penyelenggaraan fasa seperti yang diarahkan oleh CAMO (Continuing Airworthiness Management Organisation) untuk memastikan pesawat diselenggarakan dalam setiap program penyelenggaraan.

Manakala Bahagian Operasi menjaga operasi RB dari Jabatan Kejuruteraan, Operasi Penerbangan, Bahagian Anak Kapal (Cabin Crew), Operasi Darat dan Pusat Kawalan Operasi.

Juga hadir, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi (Fiskal), Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Ahmaddin bin Haji Abd. Rahman selaku Timbalan Pengerusi RB.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  


Other News
  

hm_181220.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Amir Qatar; Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri Qatar, His Excellency Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdul Aziz Al Thani dan kerajaan serta rakyat Qatar sempena Hari Kebangsaan Qatar. 

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  
hm_151220.jpg

Kesihatan tidak syak lagi adalah perkara penting, kerana kesihatan merupakan anugerah Allah yang amat berharga.

Sejajar dengan tuntutan ugama, maka inilah masanya untuk semua pihak komited dengan perkara kesihatan kerana itu juga dianggap satu cara untuk mengelakkan jangkitan wabak.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menekankan perkara tersebut pada Titah Perutusan Khas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang disiarkan secara 'virtual' pada Majlis Ilmu 2020 sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-74, Tahun 2020 yang berlangsung di Masjid Omar 'Ali Saifuddien, di sini.

Terdahulu, Kebawah DYMM menekankan agar kita tidaklah wajar untuk lupa bersyukur di atas limpah kurnia Allah menyelamatkan kita dan negara dari wabak yang sedang menular itu, dan ini bersesuaian dengan tema Majlis Ilmu pada tahun ini, iaitu 'Mensyukuri Ni'mat Kesihatan Sebagai Anugerah Allah'.

Menurut baginda, tema ini cukup relevan untuk dibincangkan oleh para ilmuan yang terdiri daripada para ulama, pakar perubatan dan kesihatan, serta juga ahli akademik.

Dalam titah baginda, bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu Wata'ala kerana dengan izin-Nya jua, Majlis Ilmu tahun ini masih saja dapat diungkayahkan, walaupun negara masih berwaspada terhadap penularan wabak koronavirus.

Sehubungan itu, baginda berpendapat, kita masih saja tidak boleh Ieka dengan keadaan sekarang.

Usaha dan langkah berjaga-jaga tegas baginda, masih saja perlu diteruskan, dengan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa terus diamalkan.

"Pada hemat beta, sesuai dengan suasana Majlis Ilmu, tidak syak lagi, perkara wabak koronavirus mustahak untuk dibuat kajian dan huraian, termasuk mencari jawapan mengapa wabak ini alhamdulillah, dapat dikawal dengan berkesan di negara kita, adakah pada pendapat para ilmuan, bahawa di antara sebabnya ialah, kerana kita terus mematuhi piawaian standard antarabangsa, di samping secara konsisten menggunakan 'vaksin ketuhanan' berupa ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa?" titah baginda.

Baginda juga menegaskan, perkara tersebut penting, kiranya dengan kajian dan huraian itu akan dapat menyingkap sedikit hikmah di sebalik kejadian, kerana sesungguhnya hikmah itu mampu untuk memberi impak kepada jiwa sebagai pengajaran.

"Kita semua yakin, setiap kejadian yang didatangkan oleh Allah adalah tidak sunyi dari mengandungi hikmah. Kerana itu ia perlu difahami dan dipelajari untuk mengetahui hikmah itu. Jika hikmah dapat diketahui walaupun sedikit, maka kesannya adalah mampu untuk menumbuhkan keinsafan atau kesedaran di hati kita. Inilah harganya hikmah itu," titah baginda lagi.

Baginda dari dahulu lagi mengharapkan, supaya Majlis Ilmu berupaya, untuk memacu kesedaran berugama dan bermasyarakat.

Baginda melihat, ia mampu untuk memainkan peranan khusus dalam bidang keilmuan dan dakwah, iaitu apabila di antara acara-acaranya ialah berupa forum atau seminar dan ceramah.

Ini semua, titah baginda, tidak diragukan lagi adalah wadah ke arah penyebaran ilmu dan dakwah itu.

Baginda juga optimis Majlis Ilmu memang mampu untuk mencipta visi dan misi yang berkebajikan bagi negara.

Kerana itu, baginda mengharapkan agar ia terus diadakan dari tahun ke tahun untuk meraih manfaat daripadanya.

Sebelum mengakhiri Titah Perutusan Khas, baginda mendoakan semoga semua pihak yang berkenaan bagi menjayakan Majlis Ilmu itu, akan sentiasa dikurniakan dengan kesihatan, supaya mereka dapat terus berbakti melaksanakan khidmat masing-masing kepada negara.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  
hm_141220.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang ini berkenan menerima mengadap Pengerusi Zhejiang Hengyi Group dan Hengyi Industries Sdn. Bhd., Tuan Qiu Jianlin.

Semasa Majlis Mengadap tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Pengerusi Zhejiang Hengyi Group dan Hengyi Industries Sdn. Bhd. antara lainnya menyentuh mengenai perkembangan Loji Penapis Minyak dan Petrokimia Pulau Muara Besar serta sumbangannya kepada ekonomi negara dan penjanaan peluang-peluang perniagaan serta pekerjaan tempatan daripadanya.

Turut hadir ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah; Menteri Tenaga, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mat Suny bin Haji Md. Hussein; Timbalan Menteri Tenaga, Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Matsatejo bin Sokiaw dan Ketua Pegawai Eksekutif Hengyi Industries Sdn. Bhd., Chen Lian Cai.

Syarikat Hengyi Industries Sdn. Bhd. merupakan syarikat usaha sama di antara Strategic Development Capital Fund bagi pihak Kerajaan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Zhejiang Hengyi Group dari Republik Rakyat China. Dengan pelaburan sebanyak USD3.445 bilion ini, projek ini merupakan pelaburan langsung asing terbesar di Negara Brunei Darussalam (NBD).

Hengyi Industries Sdn. Bhd. mula membina loji penapisan minyak pada tahun 2017 dan seterusnya memulakan penghasilannya pada November 2019.

Melalui penghasilan petrokimia berskala mega ini, Hengyi Industries Sdn. Bhd. berperanan untuk menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial jangka panjang NBD, sekali gus menyediakan asas kukuh ke arah mencapai Wawasan Brunei 2035.

Setakat ini, Hengyi Industries Sdn. Bhd. telah menyediakan peluang pekerjaan kepada 666 warganegara Brunei dan peluang perniagaan kepada 59 Perusahaan Kecil dan Sederhana (SMEs) dalam pelbagai bidang seperti kejuruteraan, penyediaan makanan, pengangkutan dan logistik.

Selain itu, Hengyi Industries Sdn. Bhd. juga menawarkan 203 biasiswa kepada warganegara Brunei untuk melanjutkan pelajaran di luar negara sejak 2014, di mana sebanyak 68 graduan yang telah menamatkan pengajian kini bekerja di Hengyi Industries Sdn. Bhd.

Majlis Mengadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
1 - 30Next