Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksNews

  
Body
  
  

Jabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi (JPKE), Jabatan Perdana Menteri (JPM) melalui Bahagian Hal Ehwal Pengguna (BHEP)  meneruskan lawatan mengejut ke beberapa premis perniagaan di Daerah Belait.

Lawatan diketuai oleh Pemangku Setiausaha Tetap (Ekonomi dan Kewangan) di JPM, Pengiran Hajah Siti Nirmala binti Pengiran Haji Mohammad. Turut mengiringi ialah Pemangku Timbalan Ketua Pengarah JPKE, Awang Haji Asrul Adrain bin POKSPDSS Dr. Haji Ahmad dan seramai 10 pegawai dan kakitangan BHEP.

Menurut Siaran Akhbar JPKE, antara objektif lawatan mengejut bagi memastikan barangan terkawal di bawah Akta Kawalan Harga, Penggal 142, khususnya minyak masak dan susu tepung berformula, untuk tidak melebihi harga maksima yang ditetapkan, manakala beras untuk tidak dijual melebihi harga subsidi yang ditetapkan.

Lawatan juga dihasratkan untuk memastikan para peniaga di negara ini mematuhi Akta Kawalan Harga, Penggal 142 dan Perintah Kawalan Harga (Paparan Tanda Harga) yang menghendaki barangan dijual untuk dipamerkan tanda harga dengan jelas.

Bagi harga barangan makanan terpilih di bawah Penetapan Harga Bermusim sempena bulan Ramadan dan Syawal 1438 Hijrah / 2017 Masihi, untuk tidak melebihi harga maksima yang ditetapkan.

Antara lain objektif penetapan harga maksima berkenaan adalah bagi membantu rakyat dan penduduk di negara ini dalam menampung perbelanjaan harian mereka sempena musim perayaan berkenaan.

Senarai barangan makanan yang ditetapkan harga maksima ialah daging ayam bulat, telur ayam, mentega, marjerin, minyak sapi, susu pekat, cair dan krim, tepung, sapuan coklat hazelnut, santan pekat, krim dan serbuk, serbuk cili udang kering dan kulit popia. 

Maklumat lanjut barangan makanan terpilih dan harga maksima yang ditetapkan bolehlah diperolehi di dalam aplikasi mudah alih ‘PenggunaBijak’ dan laman sesawang JPKE, iaitu www.depd.gov.bn/cad.

Sementara itu, lawatan juga bagi memantau peniaga-peniaga yang ikut serta dalam Jualan Aneka Brunei (JAB) mematuhi syarat-syarat jualan yang ditetapkan oleh JPKE termasuk membubuh tanda harga dengan terang dan jelas pada barangan, membubuh tanda harga asal, harga selepas potongan dan / atau peratus potongan dan mempamerkan Notis Penyertaan sepanjang tempoh JAB.

Di samping itu, lawatan juga adalah bagi memantau harga barangan tertentu yang terkandung di dalam perubahan kadar-kadar duti import kastam dan duti eksais, Jabatan Kastam dan Eksais Diraja, Kementerian Kewangan seperti minuman yang mengandungi gula berlebihan dan monosodium glutamate (MSG).

Semasa lawatan mengejut tersebut, sebanyak lima daripada 11 premis perniagaan didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Kawalan Harga, Penggal 142 dan peraturan-peraturan di bawahnya seperti melebihi harga maksima yang ditetapkan, tidak mempamerkan tanda harga dan tidak mematuhi syarat jualan.

Di antara kesalahan lain juga termasuk meletakkan harga yang melebihi harga maksima bagi barangan makanan terpilih di bawah Penetapan Harga Bermusim seperti santan, tepung dan daging ayam bulat.

Peniaga-peniaga yang tidak mematuhi Akta Kawalan Harga, Penggal 142 dan Peraturan-Peraturan di bawahnya boleh dikenakan kompaun tidak melebihi BND1,000 atau dikenakan denda sebanyak BND5,000 dan penjara 2 tahun oleh mahkamah atau dikenakan denda sebanyak BND20,000 dan penjara 5 tahun bagi kesalahan berulang oleh mahkamah.

Manakala, peniaga yang didapati menjual melebihi harga maksima yang ditetapkan sempena bulan Ramadan dan Syawal 1438 Hijrah / 2017 Masihi juga boleh diambil tindakan termasuk amaran secara bertulis.

Dalam kesempatan ini, pihak JPKE menasihatkan orang ramai untuk mengamalkan konsep “Pengguna Bijak”, iaitu dengan membuat perbandingan harga terlebih dahulu sebelum membuat sebarang pembelian bagi mendapatkan nilai harga yang baik.

Di dalam usaha untuk menerapkan konsep “Pengguna Bijak”, JPKE juga telah melancarkan aplikasi mudah alih PenggunaBijak/SmartConsumer yang menyediakan platform perbandingan harga bagi barangan keperluan harian dan barangan dikawal harga; memperkenalkan undang-undang berkaitan dengan kepenggunaan dan menyediakan saluran aduan bagi pengguna.

Sebarang pertanyaan atau aduan, orang ramai dinasihatkan untuk berhubung terus dengan JPKE melalui aplikasi mudah alih PenggunaBijak/SmartConsumer.

Atau melalui saluran seperti di bawah, iaitu dengan menghubungi talian telefon +673 2230223 (waktu pejabat), atau e-mel kepada ‘aduanpengguna@jpke.gov.bn’ atau ‘consumercomplaint@jpke.gov.bn’, atau melalui akaun Facebook ‘www.facebook.com/AduanPenggunaJPKE’.

Atau mengunjungi terus ke pejabat Bahagian Hal Ehwal Pengguna di Bahagian Hal Ehwal Pengguna, Bilik 3.06, Tingkat 3, West Wing, Jabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi, Blok 2A, Jalan Ong Sum Ping, BA1131 Negara Brunei Darussalam dengan memberikan dokumen dan maklumat sokongan seperti resit pebelian dan nama syarikat yang diadukan bagi melancarkan proses penyiasatan.

Sumber berita Jabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi
Other News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar perutusan tahniah kepada Puan Yang Terutama The Rt. Hon. Theresa May, MP, berikutan dengan pelantikannya semula sebagai Perdana Menteri United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland baru-baru ini.

Di dalam titah perutusan tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berharap untuk bekerja bersama dengan Puan Yang Terutama dalam memperkukuhkan kerjasama yang amat bernilai dan persahabatan akrab yang telah sekian lama terjalin di antara kedua-dua buah negara dan rakyat masing-masing.

Pada mengakhiri titah perutusan berkenaan, baginda menyampaikan salam muhibah kepada Puan Yang Terutama.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Presiden Republik Filipina, Tuan Yang Terutama Rodrigo Roa Duterte, kerajaan dan rakyat Republik Filipina sempena Ulang Tahun Hari Kemerdekaan Republik Filipina Yang Ke-119.

Dalam titah perutusan tersebut, Kebawah DYMM amat menghargai persahabatan yang sekian lama wujud di antara Negara Brunei Darussalam dengan Republik Filipina dan berasa gembira dengan kemajuan baik yang telah dicapai dalam bidang pertukaran di antara rakyat kedua-dua buah negara dan peningkatan aktiviti dua hala di dalam bidang perdagangan dan pelaburan.

Baginda seterusnya berharap akan dapat meneruskan kerja bersama Tuan Yang Terutama bagi meningkatkan hubungan dua hala dan juga sebagai rakan kongsi yang rapat dalam ASEAN dan BIMP-EAGA.

Pada mengakhiri titah perutusan tersebut, Kebawah DYMM menyampaikan salam kepada Tuan Yang Terutama dan juga bagi kemajuan serta kemakmuran rakyat dan Republik Filipina yang berterusan.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Jabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi (JPKE), Jabatan Perdana Menteri melalui Bahagian Hal Ehwal Pengguna (BHEP) telah menjalankan lawatan mengejut ke beberapa premis perniagaan di kawasan Gadong dan Mukim Kilanas pada hari ini.

Lawatan diketuai oleh Pemangku Setiausaha Tetap (Ekonomi dan Kewangan) di Jabatan Perdana Menteri, Pengiran Hajah Siti Nirmala binti Pengiran Haji Mohammad.

Objektif-objektif lawatan mengejut ialah, bagi memastikan barangan terkawal di bawah Akta Kawalan Harga, Penggal 142, khususnya minyak masak dan susu tepung berformula, untuk tidak melebihi harga maksima yang ditetapkan; memastikan gula dan beras tidak dijual melebihi harga subsidi yang ditetapkan.

Lawatan dihasratkan untuk memastikan para peniaga di negara ini mematuhi Akta Kawalan Harga, Penggal 142 dan Perintah Kawalan Harga (Paparan Tanda Harga) yang menghendaki barangan dijual, untuk dipamerkan tanda harga dengan jelas.

Perkara lain yang turut dipantau termasuklah harga barangan makanan terpilih di bawah Penetapan Harga Bermusim sempena bulan Ramadan dan Syawal 1438 Hijrah / 2017 Masihi, untuk tidak melebihi harga maksima yang ditetapkan. Antara objektif penetapan harga maksima ini adalah bagi membantu rakyat dan penduduk di negara ini dalam menampung perbelanjaan harian mereka sempena musim perayaan berkenaan. Senarai barangan makanan yang ditetapkan harga maksima ialah daging ayam bulat; telur ayam; mentega; majerin; minyak sapi; susu pekat, cair dan krim; tepung; sapuan coklat hazelnut; santan pekat, krim dan serbuk; serbuk cili; udang kering dan kulit popia. 

Maklumat lanjut barangan makanan terpilih dan harga maksima yang ditetapkan bolehlah diperolehi di dalam aplikasi mudah alih 'PenggunaBijak' dan laman sesawang JPKE iaitu www.depd.gov.bn/cad.

Lawatan juga turut memantau para peniaga yang menyertai dalam Jualan Aneka Brunei (JAB) mematuhi syarat-syarat jualan yang ditetapkan oleh JPKE, termasuk membubuh tanda harga dengan terang dan jelas pada barangan; membubuh tanda harga asal, harga selepas potongan dan / atau peratus potongan; dan mempamerkan Notis Penyertaan sepanjang tempoh JAB.

Sementara itu, harga barangan tertentu yang terkandung di dalam perubahan kadar-kadar duti import kastam dan duti eksais, Jabatan Kastam dan Eksais Diraja, Kementerian Kewangan seperti minuman yang mengandungi gula berlebihan dan monosodium glutamate (MSG) turut menjadi perhatian lawatan mengejut berkenaan.

Peniaga-peniaga yang tidak mematuhi Akta Kawalan Harga, Penggal 142 dan Peraturan-Peraturan di bawahnya boleh dikenakan kompaun tidak melebihi BND1,000; dikenakan denda sebanyak BND5,000 dan penjara 2 tahun oleh mahkamah; atau dikenakan denda sebanyak BND20,000 dan penjara 5 tahun bagi kesalahan berulang oleh mahkamah.

Manakala, peniaga yang didapati menjual melebihi harga maksima yang ditetapkan sempena bulan Ramadan dan Syawal 1438 Hijrah / 2017 Masihi juga boleh diambil tindakan termasuk amaran secara bertulis.

Dalam kesempatan ini, pihak JPKE menasihatkan orang ramai untuk mengamalkan konsep 'Pengguna Bijak' iaitu, dengan membuat perbandingan harga terlebih dahulu sebelum membuat sebarang pembelian bagi mendapatkan nilai harga yang baik. Di dalam usaha untuk menerapkan konsep 'Pengguna Bijak', JPKE juga telah melancarkan aplikasi mudah alih PenggunaBijak / SmartConsumer yang menyediakan platform perbandingan harga bagi barangan keperluan harian dan barangan dikawal harga; memperkenalkan undang-undang berkaitan dengan kepenggunaan dan menyediakan saluran aduan bagi pengguna.

Sebarang pertanyaan atau aduan, orang ramai dinasihatkan untuk berhubung terus dengan JPKE melalui aplikasi mudah alih PenggunaBijak / SmartConsumer atau melalui saluran seperti di bawah, dengan memberikan dokumen dan maklumat sokongan seperti resit pembelian dan nama syarikat yang diadukan bagi melancarkan proses penyiasatan melalui talian telefon +673 2230223 (waktu pejabat); Emel kepada aduanpengguna@jpke.gov.bn atau consumercomplaint@jpke.gov.bn; Facebook www.facebook.com/AduanPenggunaJPKE atau terus menghubungi pejabat Bahagian Hal Ehwal Pengguna di Bahagian Hal Ehwal Pengguna, Bilik 3.06, Tingkat 3, West Wing, JPKE, Blok 2A, Jalan Ong Sum Ping, BA1131 Negara Brunei Darussalam.

Turut, mengiringi lawatan mengejut itu ialah Pemangku Timbalan Ketua Pengarah JPKE, Awang Haji Asrul Adrain bin POKSPDSS Dr Haji Ahmad dan seramai 15 orang pegawai dan kakitangan BHEP.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto Jabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi
Other News
  


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan takziah kepada Presiden Republik Kesatuan Myanmar, Tuan Yang Terutama U Htin Kyaw berikutan dengan terhempasnya pesawat tentera di Myanmar baru-baru ini.

Dalam titah perutusan kepada Presiden Republik Kesatuan Myanmar, TYT U Htin Kyaw, baginda berasa sedih mengetahui tentang kehilangan nyawa berikutan dengan kemalangan tersebut.

Baginda bagi pihak kerajaan dan rakyat Negara Brunei Darussalam menyampaikan ucapan takziah dan simpati yang amat mendalam kepada TYT, kerajaan dan rakyat Republik Kesatuan Myanmar, terutamanya kepada keluarga yang terlibat dalam tragedi tersebut.

Sumber berita Radio Televisyen Brunei
His Majesty News
  


Jabatan Perdana Menteri (JPM) dan jabatan-jabatan di bawahnya hari ini memulakan Majlis Bertadarus sempena bulan Ramadan bagi Tahun 1438 Hijrah/2017 Masihi di Masjid Kampung Belimbing, di sini, lewat petang tadi.

Hadir pada majlis tersebut ialah Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.

Turut hadir, Timbalan Menteri di JPM, Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Mohd. Roselan bin Haji Mohd. Daud, setiausaha-setiausaha tetap dan timbalan setiausaha tetap di JPM, ketua-ketua jabatan, pegawai-pegawai dan kakitangan JPM serta jabatan-jabatan di bawahnya.

Majlis terdahulu dimulakan dengan Sembahyang Fardu Asar Berjemaah diikuti dengan penyampaian sumbangan wakaf berupa satu unit penapis air, sebuah penyejuk udara dan sebuah mesin penyedut hampagas.

Penyampaian sumbangan tersebut disempurnakan oleh Yang Berhormat Mufti Kerajaan kepada Imam Masjid Kampung Belimbing, Pengiran Haji Mohammad Hafizuddin bin Pengiran Haji Bakar.

Acara diteruskan dengan bacaan Surah Al-Fatihah, disusuli dengan bacaan Tadarus Al-Quran dari juz 1 hingga 15, dan kemudian diselajurkan dengan Majlis Bertahlil, bacaan Doa Arwah dan bacaan Doa Selamat yang diakhiri dengan acara bebuka puasa dan Sembahyang Fardu Maghrib Berjemaah.

Majlis tersebut dikendalikan bersama oleh JPM, Jabatan Adat Istiadat Negara, Jabatan Audit, Jabatan Perkhidmatan Awam, Jabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, Jabatan Perkhidmatan Pengurusan dan Institut Perkhidmatan Awam.

Majlis-majlis keagamaan pada bulan Ramadan seumpama ini adalah salah satu daripada aktiviti tahunan JPM yang bertujuan bagi mengeratkan silaturahim antara pegawai dan kakitangan serta jemaah masjid dan penduduk kampung, di samping bagi sama-sama mendapatkan ganjaranpahala dan keberkatan yang dijanjikan oleh Allah Subnahu Wata'ala dalam bulan yang mulia ini.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
Other News
  


Tanggal 31 Mei merupakan detik penting bagi penubuhan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) dan kini menjangkau usianya ke-56 tahun dengan suasana yang penuh berkah yang secara kebetulan jatuh dalam bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini.

Berangkat ke Majlis Kesyukuran berlangsung di Surau Ad-Difa', Kementerian Pertahanan di sini ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Jeneral Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Jeneral ABDB.

Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Timbalan Menteri Pertahanan, Laksamana Pertama (Bersara) Dato Seri Pahlawan Abdul Aziz bin Haji Mohd Tamit dan Pemerintah ABDB, Yang Dimuliakan Pehin Datu Pekerma Jaya Mejar Jeneral Dato Paduka Seri Mohd Tawih bin Abdullah.

Turut hadir, Setiausaha Tetap di Kementerian Pertahanan, Kapten (Bersara) Abd. Rahman bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar, TLDB, Pemerintah-Pemerintah Angkatan Tentera, Timbalan Setiausaha-Setiausaha Tetap dan Pegawai-Pegawai Kanan Kementerian Pertahanan dan ABDB.

Majlis diimarahkan dengan bacaan ayat suci Al-Quran oleh 18831 Kpl (U) Musa bin Haji Sahat yang merupakan johan qari Tilawah Al-Quran tiga tahun berturut-turut sempena Sambutan Hari Ulang Tahun ABDB Ke-53, 54 dan 55.

Sementara Sembahyang Fardu Zuhur diimamkan oleh Zulfadhli bin Haji Awang, manakala bacaan Surah Yaa Siin, Tahlil dan Doa Kesyukuran pula dipimpin oleh Awang Shuib bin Abdullah.

Sebelum berangkat meninggalkan majlis, Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan menerima junjung ziarah daripada para jemaah yang hadir, diikuti dengan menandatangani lembaran keberangkatan serta sesi bergambar ramai.

Tema Sambutan HUT ABDB Ke-56 kali ini ialah 'Bersama Menjayakan Wawasan Negara'.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
Senior Minister News
  


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Lee Nak-yon, berikutan dengan pelantikannya sebagai Perdana Menteri Republik Korea.

Dalam titah perutusan tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berharap akan dapat bekerja rapat dengan TYT bagi mengukuhkan persahabatan dua hala yang sekian lama terjalin di antara Negara Brunei Darussalam dengan Republik Korea dan juga sebagai rakan dalam rantau Asia-Pasifik.

Pada mengakhiri titah perutusan tersebut, Kebawah DYMM menyampaikan salam muhibah dan semoga TYT beroleh kejayaan dalam jawatannya yang baharu itu.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
His Majesty News
  


Jabatan Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri dengan ini memaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan bagi Pemangku Pengerusi Lembaga Bandaran Bandar Seri Begawan di Jabatan Bandaran BSB, Awang Haji Ali bin Matyassin ditetapkan dalam jawatan yang dipangkunya sebagai Pengerusi Lembaga Bandaran BSB di Jabatan Bandaran BSB, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri.

Penolong Pegawai Daerah Brunei dan Muara di Jabatan Daerah Brunei dan Muara, Awang Misle bin Haji Abd. Karim, dinaikkan pangkat dan ditetapkan sebagai Pegawai Daerah Brunei dan Muara di Jabatan Daerah Brunei dan Muara, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri.

Tarikh pelantikan pegawai-pegawai berkenaan berkuatkuasa mulai 1 Mei 2017.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto Radio Televisyen Brunei
His Majesty News
  


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam,  berkenan menerima mengadap qari dan qariah negara, Awangku Muhammad Adibul Amin bin Pengiran Haji Marjuki dan Dayang Hajah Siti Noor Dzuhairah binti Haji Awang Damit.

Majlis mengadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman.

Kedua-dua qari dan qariah tersebut telah berjaya mendapat tempat kedua dalam Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran Peringkat Antarabangsa Kali Ke-59 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Hadir pada Majlis Mengadap tersebut ialah Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Othman dan Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud.

Turut hadir, Setiausaha Tetap di Jabatan Perdana Menteri, Dato Paduka Awang Haji Mohd Juanda bin Haji A.Rashid, Setiausaha Tetap, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Mohd Yusof dan jurulatih bagi peserta-peserta Negara Brunei Darussalam, Dato Paduka Awang Haji Md Yusof bin Bakar.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto
His Majesty News
  


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan takziah kepada Perdana Menteri United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Puan Yang Terutama The Right Honourable Theresa May berikutan dengan serangan letupan di Manchester baru-baru ini.

Dalam titah perutusan tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menzahirkan perasaan terkejut dan amat sedih mengetahui akan kejadian tersebut yang mengakibatkan kehilangan nyawa dan kecederaan.

Kebawah DYMM bagi mewakili kerajaan serta rakyat Negara Brunei Darussalam menyampaikan ucapan takziah dan simpati yang amat mendalam kepada Puan Yang Terutama dan rakyat Britain, terutama sekali kepada keluarga yang mengalami kehilangan berikutan dengan serangan yang tidak bertanggungjawab itu.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto Radio Televisyen Brunei
His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam hari ini berkenan berangkat menghadiri Arab Islamic American Summit yang diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa King Abdulaziz di Riyadh.


Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di Pusat Persidangan itu dialu-alukan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud, Penjaga Dua Masjid Suci dan Raja Arab Saudi.


Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya dijunjung bagi Majlis Santap Tengah Hari yang dihoskan oleh Kebawah DYMM Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud.


Selepas Majlis Santap Tengah Hari, Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dijunjung bagi sesi bergambar ramai bersama Kebawah DYMM Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud; Presiden Amerika Syarikat, Tuan Yang Terutama Donald J. Trump, serta ketua-ketua Negara dan kerajaan daripada beberapa negara Arab dan Islam yang lainnya.


Sejurus selepas itu, Kebawah DYMM bersama-sama pemimpin lain beredar ke Dewan Persidangan bagi memulakan sesi Arab Islamic American Summit.


Persidangan berkenaan dimulakan dengan titah daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud, sebagai Tuan Rumah kepada persidangan berkenaan.


Ianya diikuti dengan ucapan daripada Presiden Amerika Syarikat, Tuan Yang Terutama Donald J. Trump  dan ucapan daripada beberapa ketua negara dan kerajaan yang lain.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam hari ini berkenan berangkat ke Riyadh, Arab Saudi bagi menghadiri Arab Islamic American Summit yang akan diadakan pada 21 Mei 2017.


Sebelum berangkat dari Istana Nurul Iman, Doa Selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.


Berangkat di Hangar Penerbangan Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan majlis Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda ‘Abdul Malik; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda ‘Abdul Wakeel; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, Ambassador-at-Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan.


Berangkat sama dan hadir di Hangar Penerbangan Kebawah DYMM bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan majlis Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Cheteria; Menteri-Menteri Kabinet; Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Di-Raja; Timbalan-Timbalan Menteri; Pesuruhjaya Polis Diraja Brunei; Pemangku Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan wakil daripada Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi di Negara Brunei Darussalam.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Persekutuan Peniaga-peniaga Melayu Brunei (PPPMB) akan melancarkan tapak kubikel inkubator (Projek Kubikel Peniaga Belia) bagi peniaga-peniaga mikro di Kompleks Perindustrian Beribi.


Sehubungan itu, Majlis Penandatanganan Projek Kubikel Peniaga Belia antara PPPMB dengan Darussalam Enterprise (DARe) telah berlangsung di Bangunan Design and Technology, Berakas, di sini.


Menandatangani bagi pihak PPPMB ialah Presiden PPPMB, Dr. Awang Haji Abdul Latif bin Haji Chuchu, manakala bagi pihak DARe pula diwakili oleh Ketua Pegawai Eksekutif, Javed Ahmad.


Majlis tersebut disaksikan oleh Menteri Tenaga dan Industri di Jabatan Perdana Menteri (JPM), Menteri Tenaga dan Perindustrian di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Pehin Datu Singamanteri Kolonel (B) Dato Seri Setia (Dr.) Awang Haji Mohammad Yasmin bin Haji Umar.


Ketua Pegawai Eksekutif DARe dalam ucapannya menerangkan, tapak inkubator (Incubation space) itu memberi peluang kepada para usahawan untuk mencuba dan mengembangkan produk-produk dan perkhidmatan-perkhidmatan mereka, di samping dapat menimba pengetahuan dan pengalaman yang sangat berguna dalam menjalankan perniagaan.


Sementara itu, Presiden PPPMB dalam ucapannya berkata, inisiatif tersebut memberikan usahawan tempatan yang masih di peringkat awal dalam membangunkan perniagaan mereka dan memberi peluang untuk menguji dan membangunkan produk serta perkhidmatan mereka.


Dalam pada itu, tapak inkubator itu akan ditawarkan kepada usahawan di bawah umur 40 tahun yang merupakan anggota PPPMB dengan kadar sewa BND90 sebulan.


Yang Berhormat Menteri Tenaga dan Industri di JPM semasa ditemu bual Pelita Brunei menjelaskan, itu merupakan pertama kali bagi kerajaan bergabung dengan peniaga-peniaga tempatan di negara ini untuk sama-sama menyediakan kubikel bagi peniaga belia Brunei yang diterajui oleh pihak kerajaan dan juga pihak PPPMB.


Menurut Yang Berhormat, dengan termeterainya perjanjian itu, PPPMB akan mengadakan kubikel untuk para peniaga memulakan perniagaan mereka.


“Saya merasa gembira ini kerana selama ini selalu kita dengar tentang perlunya ada ‘Public Private Partnership’ yang dibuat oleh pihak swasta atau organisasi-organisasi peniaga melayu Brunei dan dengan adanya perjanjian ini menampakkan peniaga-peniaga melayu Brunei adalah sangat serius dalam membangunkan terutama sekali belia-belia di negara ini untuk berniaga dan menjadi ‘Micro Small Medium Enterprises’ (MSME) dan seterusnya MSME ini berkembang kepada perekonomian negara,” ujar Yang Berhormat.


Yang Berhormat menambah, selepas tiga bulan pengubahsuaian tempat kubikel berkenaan, yang mana perbelanjaan bukan dikeluarkan oleh kerajaan tetapi dikeluarkan oleh PPPMB dan dalam tiga bulan ini, kita akan melihat tempat tersebut beroperasi dan sesudah ia beroperasi, pihak DARe akan berkerjasama dengan PPPMB untuk memastikan permulaan ini atau belia-belia yang memulakan perniagaan ini diberi kursus dan pendedahan serta tunjuk ajar berniaga di negara ini.


Yang Berhormat menyeru kepada persatuan-persatuan yang lain supaya mencontohi apa yang telah dibuat oleh PPPMB, bukan sahaja setakat berbincang di persidangan malah menjadi pemangkin untuk kemudahan para belia.Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Other News
  

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri (JPM) berkenan berangkat  merasmikan Pusat Perkhidmatan dan Loji 'Threading Oil Country Tubular Goods' (OCTG) SC Tubular Solutions (B) Sdn. Bhd. (SCTSB) dan VAM®BRN Sdn. Bhd. (VAM® BRN)  di Taman Perindustrian Salambigar, di sini.


Keberangkatan DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dijunjung oleh Menteri di JPM dan Menteri Kewangan II (Kedua), Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Laila Setia Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim; Menteri Tenaga dan Perindustrian di JPM, Yang Berhormat Pehin Datu Singamanteri Kolonel (B) Dato Seri Setia (Dr.) Awang Haji Mohammad Yasmin bin Haji Umar; Pengarah Urusan, VAM®BRN, Ohashi Tomoyuki dan Pengurus Am, SCTSB, Stuart M’Cartney.


Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pehin Datu Imam Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Abdul Hamid bin Bakal.


Dalam sembah alu-aluan Pengarah Urusan VAM®BRN, Ohashi Tomoyuki, antara lain menyembahkan operasi itu akan membawa peluang kemajuan perniagaan tempatan baharu bukan sahaja dalam bentuk penyewaan langsung dan perbelanjaan tetapi juga dalam perkhidmatan sokongan.


Beliau menambah, ia juga menggambarkan peluang terbaik kepada pekerja tempatan untuk memajukan kemahiran teknikal dan operasi mereka daripada industri profesional terkemuka dan setentunya akan meningkatkan keupayaan yang mampan kepada industri minyak dan gas di negara ini.


Di samping itu beliau juga menyembahkan, ini adalah kali pertama kemudahan pengurusan 'threading' dan bekalan tempatan ditubuhkan di luar Jepun yang merangkumi teknologi pasaran terkemuka.


Majlis disusuli dengan tayangan video ringkas mengenai SCTSB dan VAM®BRN.


DYTM kemudian berkenan melancarkan Pusat Perkhidmatan dan Loji Threading OCTG SCTSB dan VAM®BRN dan seterusnya berkenan menerima pesambah diikuti dengan bacaan Doa Selamat.


Seterusnya, DYTM berkenan menandatangani plak dan berangkat melawat Pameran Pusat Perkhidmatan dan Loji Threading OCTG.


Pelaburan Langsung Asing (FDI) SCTB dan VAM®BRN OCTG bernilai sehingga USD52 juta dan ia telah berjaya menyediakan pekerjaan kepada 87 anak tempatan  yang membentuk kepada 78 peratus daripada jumlah tenaga kerja.


Projek FDI tersebut dijangka menyumbang kira-kira BND7 juta dalam perbelanjaan tahunan selain menyediakan peluang pelbagai aktiviti kepada PKS tempatan yang diperlukan untuk menyokong projek seperti Logistik, Pembinaan dan Kejuruteraan serta Fabrikasi Logam.


Ia juga merupakan kali pertama teknologi paip 'threading' dieksport keluar Jepun.


Sejurus selepas itu, DYTM juga berangkat melawat Loji Threading VAM®BRN dan kemudiannya berkenan bergambar ramai.


VAM®BRN merupakan syarikat usaha sama yang ditubuhkan di negara ini antara Nippon Steel dan Sumitomo Metal Corporation (NSSMC), Sumitomo Corporation and Vallourec Tubes S.A.S daripada Perancis, manakala SCTSB adalah Syarikat Kumpulan Sumitomo Corporation.


Lebih 40 tahun, NSSMC telah membekalkan paip OCTG untuk aktiviti penggerudian kepada Syarikat Brunei Shell Petroleum (BSP).


Syarikat VAM®BRN memulakan perkhidmatan threading OCTG pada November 2016, manakala SCTSB mula beroperasi sepenuhnya pada Januari 2017 dan sejak itu kedua syarikat tersebut telah beroperasi secara aktif untuk menyokong operasi pengeluaran hidrokarbon Syarikat BSP dalam menyokong Wawasan Negara Brunei Darussalam 2035.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyempurnakan Penganugerahan Lot-lot Tanah dan Anak-anak Kunci Rumah kepada seramai 954 penerima di bawah Rancangan Perumahan Negara (RPN) dan Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati (STKRJ) bagi Daerah Brunei dan Muara (DBM).


Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Dewan Plenari, Pusat Persidangan Antarabangsa, di sini, dijunjung oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong; Pemangku Menteri Pembangunan, Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Suhaimi bin Haji Gafar dan Pemangku Pegawai DBM, Awang Misle bin Haji Abdul Karim.


Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah yang dipimpin oleh Hakim Mahkamah Rendah Syariah, Daerah Brunei Muara, Pengiran Haji Shahril Azman bin Pengiran Haji Metusin, yang kemudian diikuti dengan sembah alu-aluan daripada Pemangku Pegawai DBM.


Pemangku Pegawai DBM dalam sembah alu-aluannya, antara lain mengingatkan kepada para penerima dan penghuni-penghuni RPN ini nanti untuk akan sentiasa menjaga dan memelihara keharmonian hidup bernegara, mewujudkan perpaduan dan semangat kejiranan serta kesejahteraan dan kemakmuran dalam suasana yang aman dan saling hormat-menghormati dan mematuhi pensyaratan-pensyaratan yang telah digariskan oleh Jabatan Kemajuan Perumahan.


Beliau juga turut merafakkan sembah menjunjung kasih ke hadapan majlis Kebawah DYMM di atas nikmat serta limpah kurnia anugeraha baginda yang sudah setentunya memberikan kehidupan dan tempat berteduh yang lebih selesa kepada para penerima.


Selaku rakyat dan penduduk yang bernaung dan berlindung di bawah payung pemerintahan bijaksana Kebawah DYMM sembahnya lagi, akan terus-menerus mendukung kepimpinan dan kedaulatan baginda serta membaharui ikrar taat setia yang tidak berbelah bahagi ke hadapan Kebawah DYMM sebagai raja yang disayangi dan disanjungi dan sentiasa tekad berdiri teguh mendukung serta berikrar menyokong sepenuhnya terhadap kepimpinan baginda.


Sebagai rakyat dan penduduk baginda juga sembahnya lagi, mereka sentiasa berdoa ke hadrat Allah Subhanahu Wata'ala semoga Kebawah DYMM sentiasa mendapat taufik serta kurnia limpahan rahmat dan sentiasa berada di dalam keredaan dan perlindungan Allah Subhanahu Wata'ala dan kekal karar memerintah di atas takhta singgahsana kerajaan NBD.


Terdahulu sembah beliau, keberangkatan Kebawah DYMM itu memberikan satu anugerah serta penghormatan yang amat tinggi nilainya, dan memberi makna yang amat berharga serta menjadi kenang-kenangan kepada para penerima.


Di samping itu sembahnya, dengan kurnia penganugerahan tersebut mencerminkan sikap keprihatinan, pemedulian serta rasa kasih sayang baginda terhadap rakyat dan penduduk yang bernaung di bumi Brunei Darussalam yang bertuah ini.


Pada majlis tersebut, dari keseluruhan jumlah peserta seramai 222 penerima lot-lot tanah, manakala 732 orang menerima anak-anak kunci rumah.


Menurut perangkaan Jabatan Kemajuan Perumahan, Kementerian Pembangunan lebih 28 ribu buah rumah telah dihasilkan dan daripada jumlah tersebut sebanyak 26,240 unit rumah telah dianugerahkan kepada para penerima yang berkelayakan seluruh negara, yang mana dari jumlah itu lebih 17 ribu unit para penerima dari DBM.


Ini membuktikan komitmen kerajaan melalui Kementerian Pembangunan dalam merancang dan meneliti penyediaan perumahan di bawah Skim Perumahan Negara bagi menjamin kesejahteraan dan keharmonian rakyat selaras dengan strategi pembangunan Wawasan Brunei 2035.


Sejurus menyempurnakan majlis tersebut, Kebawah DYMM kemudiannya berkenan melawat ke beberapa institut pendidikan antaranya ke Sekolah Rendah Anggerek Desa, Kluster III, Mukim Berakas 'A'; Sekolah Rendah Mulaut dan di salah sebuah institusi pengajian tinggi yang menjadi perhatian Kebawah DYMM, iaitu Pusat Tingkatan Enam Sengkurong, Mukim Sengkurong.


Selesai membuat lawatan di institut-institut pendidikan berkenaan, Kebawah DYMM seterusnya berkenan berangkat ke rumah Ketua Kampung Tanjong Nangka, Mukim Sengkurong, Awang Haji Lamat bin Nawang.


Di akhir lawatan, Kebawah DYMM juga berkenan berangkat meninjau ke lima buah rumah peserta yang terpilih menerima anak-anak kunci rumah di bawah RPN Lugu, Mukim Sengkurong.


Sejak negara ini mencapai kemerdekaan pada tahun 1984 di bawah pimpinan Kebawah DYMM, rakyat dan penduduk telah dan terus menikmati berbagai kemudahan, antaranya penyediaan perumahan.


Ia jelas mencerminkan keprihatinan dan pemedulian baginda kepada rakyat dan penduduk negara ini dan secara langsung membuktikan komitmen kerajaan dalam mendukung hasrat dan cita-cita baginda khususnya dalam menyediakan perumahan yang berkonsep berdaya tahan serta mampu dimiliki selaras dengan salah satu objektif Rancangan Kemajuan Negara (RKN) untuk mempertingkatkan kualiti kehidupan rakyat yang tinggi.


Oleh itu, dalam usaha untuk memastikan penyediaan perumahan di bawah Skim Perumahan Negara tersebut mampu berdaya tahan, Kementerian Pembangunan telah menubuhkan satu jawatankuasa, iaitu Housing Focus Group bagi meneliti pendekatan-pendekatan baharu dengan me'review' secara menyeluruh dasar subsidi kerajaan, syarat-syarat kelayakan pemohon, jenis perumahan yang akan dibina dengan mengambil kira isu ketersediaan tanah negara.


Antara usaha yang kini dilaksanakan, di mana Kementerian Pembangunan melalui Jabatan Kemajuan Perumahan telah melaksanakan Kemas Kini Data Pemohon Skim Perumahan Negara (KSPN) 2017 selama dua bulan sehingga Jun ini.


Adalah diharapkan dari hasil KSPN 2017 itu membolehkan kementerian berkenaan merangka dan mengemas kini dasar yang sedia ada serta memastikan bahawa dasar Skim Perumahan Negara akan terus releven juga dapat dilaksanakan untuk kepentingan rakyat dan penduduk di negara ini.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Pada menjunjung titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dengan ini Jabatan Perdana Menteri (JPM) memaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan bagi pelantikan Setiausaha Tetap (Hal Ehwal Korporat dan Pentadbiran) di JPM, Dato Paduka Awang Haji Yahya bin Haji Idris, menjadi Juruaudit Agung.


Tarikh pelantikan pegawai tersebut berkuat kuasa mulai Selasa, 12 Syaaban 1438 Hijrah bersamaan 9 Mei 2107.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto Radio Television Brunei

His Majesty News
  

Suasana di ibu negara sangat meriah apabila semua lapisan masyarakat dan seisi keluarga sama-sama menyertai acara kemuncak Sambutan Hari Keluarga Kebangsaan (HKK) 2017 tahun ini iaitu Riadah dan Kayuhan Keluarga Harmoni 2017.


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyertai acara Riadah dan Kayuhan Keluarga Harmoni yang bermula dan berakhir di Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien (SOAS), di ibu negara.


Turut berangkat ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Wakeel dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah.


Keberangkatan baginda dan kerabat diraja dijunjung oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong; Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Othman; Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof dan Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Zulkarnain bin Haji Hanafi.


Terdahulu, acara kayuhan sejauh 12 kilometer dimulakan dengan pelepasan sebanyak 20 belon oleh peserta kanak-kanak.


Kayuhan turut disertai oleh Menteri-Menteri Kabinet, Timbalan-Timbalan Menteri, Duta-duta serta perwakilan negara asing, Setiausaha-Setiausaha Tetap dan Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap, para jemputan dan orang ramai termasuk warga asing.


Kayuhan melalui jalan-jalan utama iaitu Jalan Pretty; Jalan Elizabeth Dua; Jalan Masjid Omar 'Ali Saifuddien; Jalan Kianggeh; Jalan Sekolah; Jalan Kumbang Pasang; Jalan Lapangan Terbang Lama; Jalan Muhibbah; Jalan Landasan Lama; Jalan Menteri Besar; Jalan Perdana Menteri; Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha dan berakhir di Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien melimpasi beberapa buah bangunan ikonik seperti Masjid Sultan Omar 'Ali Saifuddien; Dermaga; Bangunan Lapau; Pusat Belia; Bangunan Jabatan Perdana Menteri; Bangunan Alat Kebesaran Diraja dan Bangunan Sekteriat.


Kebawah DYMM beserta kerabat diraja kemudiannya berkenan menyaksikan perbarisan lintas lalu daripada ahli-ahli keluarga yang terdiri daripada cucu, anak, ibu bapa dan nenek berbasikal sebelum dijunjung berangkat menandatangani papan penghargaan / terima kasih.


Selepas berbasikal, baginda berkenan berangkat bercemar duli menyaksikan lebih dekat kemeriahan Riadah Keluarga di Bandarku Ceria dengan berbagai jenis aktiviti mengikut kluster seperti kesukanan, keugamaan, keusahawanan, kemasyarakatan dan kewangan dan seterusnya berkenan menyertai perlawanan tarik kalat bersama Ahli-ahli Persatuan Tarik Kalat Brunei Darussalam.


Baginda bersama ahli-ahli kerabat diraja kemudian berkenan berangkat melawat petak-petak jualan Bandarku Ceria yang berada di sekitar Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien.


Kluster Kesukanan terdiri daripada Demonstrasi Sukan Tarik Kalat, Lumba Perahu, Lumba Basikal dan Pertunjukan Seni  Mempertahankan Diri (Martial Arts).


Persatuan Tarik Kalat Brunei Darussalam turut memperlihatkan gambar-gambar penglibatan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Al-Marhum Ayahanda baginda dalam sukan Tarik Kalat pada tahun 70-an termasuk piala-piala kejohanan yang telah dijalankan oleh persatuan tersebut.


Manakala bagi Persatuan Lumba Perahu Brunei Darussalam menunjukkan gambar-gambar yang berkaitan dengan sukan Lumba Perahu, pameran kelengkapan berkayuh dahulu dan sekarang, pengayuh, jaket keselamatan dan perahu lumba serta demonstrasi berkayuh dalam perahu dan kecergasan (fitness).


Persekutuan Basikal Brunei Darussalam pula memperlihatkan gambar-gambar yang berkaitan dengan sukan Lumba Basikal, pameran kelengkapan berbasikal yang terdiri daripada tujuh buah basikal pertandingan dan mengadakan pertandingan 'push bike'.


Sementara itu, Skim Seni Mempertahankan Diri (Martial Arts) juga membuat Pertunjukan Seni Bela Mempertahankan Diri yang terdiri daripada sukan-sukan Wushu, Pencak Silat, Karatedo, Taekwando dan Kempo.


Selain itu, acara-acara kekeluargaan yang berbentuk telematch seperti meniup belon, menarik daun nipah, peraduan boling kelapa juga diadakan yang diungkayahkan oleh Majlis Perundingan Mukim dan Kampung megikut zon-zon di Daerah Brunei Muara.


Pertunjukan-pertunjukan seperti Pertunjukan Burung Helang dan Kakak Tua serta Pertandingan Suara Burung juga turut memeriahkan lagi keceriaan Riadah dan Keluarga Harmoni di Bandarku Ceria.


Para peniaga-peniaga kecil dan sederhana yang sudah seperti biasanya berniaga di Bandarku Ceria memang setentunya tidak melepaskan peluang berjaja pada hari tersebut begitu juga agensi-agensi swasta seperti Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) dan Tabung Amanah Islam Brunei (TAIB) juga turut serta mempromosikan produk-produk kekeluargaan.


Riadah dan Kayuhan Keluarga Kebangsaan 2017 merupakan acara yang dianjurkan bersama oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Kementerian Kesihatan dengan penglibatan semua kementerian lain serta Persekutuan Basikal Brunei Darussalam.


Kejayaannya mencerminkan bagaimana pendekatan keseluruhan negara yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk pihak bukan kerajaan atau NGOs adalah sangat berkesan, apatah lagi jika digunapakai dalam memajujayakan program-program pembangunan negara.


Acara ini menggabungkan aspek gaya hidup sihat dan rekreasi di mana penglibatan aktif dan penghayatan budaya sukan oleh setiap ahli keluarga akan mewujudkan masyarakat yang sihat dan memupuk perpaduan negara.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Menteri Tenaga dan Perindustrian di Jabatan Perdana Menteri (JPM), Yang Berhormat Pehin Datu Singamanteri Kolonel (B) Dato Seri Setia (Dr.) Awang Haji Mohammad Yasmin bin Haji Umar menerima kunjungan muhibah Menteri Tenaga, Industri dan Sumber Mineral dari Kerajaan Arab Saudi, Tuan Yang Terutama Khalid Al-Falih.


Kunjungan tersebut adalah bagi memperkukuhkan lagi hubungan erat dan persaudaraan serta kerjasama antara Negara Brunei Darussalam dan Kerajaan Arab Saudi berikutan lawatan rasmi oleh Kebawah Duli Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud, Raja Arab Saudi dan Penjaga Dua Masjid Suci ke Brunei Darussalam pada awal pada bulan Mac 2017.


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mui'zzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud telah menekankan kepentingan mengukuhkan kerjasama dua hala dalam beberapa bidang yang menjadi kepentingan bersama termasuk bidang tenaga, pelaburan dan ekonomi.


Kunjungan TYT Khalid Al-Falih ke negara ini adalah tepat pada masanya mengikut arahan kedua-dua pemimpin, di mana kedua buah negara berpeluang meneroka kerjasama dua hala dan peluang-peluang ekonomi.


Dalam perjumpaan dua hala tersebut, kedua-dua menteri tersebut membincangkan pelan kepelbagaian ekonomi kedua buah negara yang mempunyai beberapa peluang untuk diterokai dan bekerjasama dalam bidang yang berpotensi bagi kepentingan bersama termasuk bekalan minyak mentah dari Arab Saudi untuk membangunkan sektor hiliran petrokimia yang semakin meningkat di Negara Brunei Darussalam dan potensi pelaburan oleh syarikat-syarikat dari Arab Saudi dalam projek ammonia dan urea Brunei Darussalam serta projek-projek lain yang menarik.

 

Tuan Yang Terutama juga menjemput para pegawai Brunei Darussalam untuk belajar daripada pengalaman industri minyak dan gas di Arab Saudi.


Selain itu,kedua menteri juga membincangkan potensi untuk melanjutkan Deklarasi Kerjasama OPEC / Bukan OPEC yang sedia ada dan telah ditandatangani pada Disember 2016 yang turut menetapkan pelarasan pengeluaran minyak mentah dari negara-negara yang mengambil bahagian, termasuk Brunei.


Negara Brunei Darussalam dan Arab Saudi, selama enam bulan bermula Julai 2017 hingga Disember 2017 mempunyai objektif utama untuk menstabilkan dan pengimbangan semula harga minyak.


Yang Berhormat Pehin juga turut memaklumkan kepada TYT bahawa negara ini tidak mempunyai bantahan dan bersetuju dengan lanjutan tersebut.


Di waktu yang sama, TYT juga penuh berharap agar negara-negara lain yang menyertai akan menyusul kemudian.


Semasa berada di negara ini, TYT juga berpeluang melawat Bangunan Alat-Alat Kebesaran Diraja dan menghadiri jamuan tengah hari yang dihoskan oleh Yang Berhormat Menteri Tenaga dan Perindustrian sebelum berangkat meninggalkan negara ini.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Other News
  

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat ke Majlis Perasmian Ekspo dan Persidangan Inovasi Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana (PMKS) Kali Pertama dan Pameran Brunei China-ASEAN Exposition (CAEXPO) 2017.


Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah di Dewan Bridex, Jerudong, di sini, dijunjung oleh Menteri Tenaga dan Perindustrian di Jabatan Perdana Menteri (JPM), Yang Berhormat Pehin Datu Singamanteri Kolonel (B) Dato Seri Setia (Dr.) Awang Haji Mohammad Yasmin bin Haji Umar dan Timbalan Menteri di JPM, Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Mohd. Roselan bin Haji Mohd. Daud.


Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat yang dipimpin oleh Yang Berhormat Pehin Datu Imam Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Abdul Hamid bin Bakal.


DYTM seterusnya mengurniakan sabda perasmian Ekspo dan Persidangaan PMKS Kali Pertama dan Pameran Brunei China-ASEAN Exposition (CAEXPO) 2017 yang dianjurkan bersama Jabatan Tenaga dan Perindustrian di JPM, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan, Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei (LKED), Darussalam Enterprise (DARe) dan Wilayah Autonomous Guangxi Republik Rakyat China.


Sejurus perasmian itu, DYTM berkenan melancarkan laman sesawang BusinessBN dan Made in Brunei yang mana portal ini menyediakan keseluruhan perkhidmatan dan maklumat terkini kerajaan yang menghubungkan perniagaan masyarakat tempatan dan antarabangsa juga bakal usahawan dalam menjalankan perniagaan di negara ini.


Inisiatif Made in Brunei yang dilaksanakan oleh DARe adalah untuk memberi kesedaran dalam dan luar negara dimana negara ini juga mampu menghasilkan produk-produk yang berkualiti tinggi.


DYTM seterusnya dijunjung dan berkenan menyaksikan Ekspo dan Persidangaan Inovasi PMKS Kali Pertama dan Pameran Brunei China-ASEAN Exposition (CAEXPO) 2017 di Dewan 1 dan Dewan 2 Bridex sebelum berangkat meninggalkan majlis.


Kira-kira 200 petak jualan yang terdiri dari PMKS tempatan mengambil bahagian dalam mempamerkan produk dan perkhidmatan pasaran Made in Brunei mereka seperti makanan, kedai roti dan farmaseutikal selain disertai oleh sektor ICT, kosmetik, fesyen dan pakaian serta pelbagai perkhidmatan yang disediakan oleh PMKS tempatan.


Ini termasuklah 31 petak jualan dari Majlis Perundingan Kampung (MPK) di keempat-empat daerah yang mempamerkan Satu Kampung Satu Produk mereka dan juga beberapa syarikat dari Sabah, Sarawak, Viet Nam, Indonesia dan juga China.


Ekspo yang julung-julung kalinya diadakan tersebut turut menyediakan platform untuk PMKS tempatan dalam mempamerkan produk dan perkhidmatan mereka di samping memberi peluang mereka untuk berkembang melalui strategi pemasaran dan pembungkusan yang terbaik dalam mempamerkan produk supaya pengguna dan pembeli akan memilih untuk menyokong produk tempatan.


Pasaran Made in Brunei juga memberi peluang kepada bakal pelabur dan pengedar yang menghadiri pameran tersebut untuk bertemu rakan-rakan perniagaan yang lain dan membantu syarikat tempatan berkembang dan meningkatkan lagi potensi eksport ke luar negara.


Ekspo berkenaan dibukakan bagi kunjungan orang ramai selama tiga hari bermula 6 hingga 8 Mei 2017 bermula 10.30 pagi hingga 10.00 malam.


Sebarang keterangan lanjut mengenai Pasaran Made in Brunei bolehlah melayari laman sesawang di www.mibf.gov.bn atau instagram: @eidpmo atau menghubungi terus talian +673 2384488 sambungan 1050.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  

Pasukan Brunei DPMM FC gagal memanfaatkan bermain di gelanggang sendiri apabila tumpas kepada Pasukan Warriors FC 5-3 pada perlawanan Liga Singapura (Liga S) yang berlangsung malam tadi bertempat di Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Berakas.


Berangkat menyaksikan perlawanan ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman.


Juga berangkat, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Malik ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntaqim bin Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Muneerah Madhul Bolkiah binti Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah.


Pada babak pertama menyaksikan Warriors FC menguasai permainan apabila mendahului permainan pada minit ke-24 menerusi jaringan Jordan Webb.


Namun pasukan Brunei DPMM FC berjaya menyamakan kedudukan pada minit akhir babak pertama melalui jaringan Rafael Ramazotti apabila menerima hantaran daripada Hendra Azam pada minit ke-45.


Pada babak kedua perlawanan pula, kedua-dua pasukan saling silih berganti mengatur serangan untuk menambahkan gol masing-masing, namun pasukan Warriors FC melalui pemain lincah mereka, Jordan Webb sekali lagi berjaya meloloskan gawang pasukan Brunei DPMM FC dengan menghasilkan jaringan keduanya pada minit ke-55.


Walau bagaimanapun, pada minit ke-61 penyerang Brunei DPMM FC, Billy Mahmet berjaya menyamakan kedudukan apabila menerima hantaran lintang Azwan Ali Rahman sekali gus menggugat pasukan lawan dalam perlawanan yang sengit itu.


Setelah 73 minit berlangsung perlawanan, pasukan Warriors FC terus menyerang ke gawang pasukan rumah dengan berjaya menjaringkan satu lagi gol menerusi jaringan yang dibuat oleh Kento Fukuda, dan sekali lagi pasukan berkenaan berjaya menjaringkan gol keempat mereka menerusi jaringan Ridhuan Muhamad.


Selang tiga minit kemudian, pasukan Brunei DPMM FC sekali lagi berjaya menjaringkan gol ketiganya melalui tandukan yang dibuat oleh Rafael Ramazotti pada minit ke-83 yang sekali gus mencatatkan gol peribadinya yang kedua pada perlawanan menentang Warriors FC.


Namun pada lima minit terakhir perlawanan pasukan Warriors FC sekali lagi berjaya mendahului dan mengukuhkan kedudukan mereka dengan jaringan gol kelimanya yang dijaringkan oleh Joel Tshibamba dan sekali gus mengukuhkan kedudukan pasukan pelawat tersebut.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat menziarahi jenazah Allahyarham Yang Amat Mulia Pengiran Seri Wijaya Pengiran Haji Ahmad bin Pengiran Mohd. Yusof, di rumah kediamannya di Kampung Bengkurong.


Berangkat sama, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah serta kerabat-kerabat diraja yang lain.


Allahyarham Yang Amat Mulia Pengiran Seri Wijaya Pengiran Haji Ahmad telah kembali ke rahmatullah di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, hari ini, jam 9.30 pagi ketika berusia 84 tahun.


Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga bersama-sama menunaikan Sembahyang Jenazah Berjemaah yang diimamkan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.


Allahyarham YAM Pengiran dilahirkan pada 25 Disember 1932, di Kampung Sultan Lama, Bandar Brunei (Bandar Seri Begawan), Negara Brunei Darussalam dan mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Pekan Brunei dari tahun 1939 hingga 1945 dan Sekolah Misi St. George, Bandar Brunei dari tahun 1945 hingga 1950, selain itu, Allahyarham YAM Pengiran juga pernah belajar malam di Maktab Sultan Omar 'Ali Saifuddien, Bandar Brunei dari tahun 1955 hingga 1960.


Allahyarham YAM Pengiran mula berkhidmat dengan Kerajaan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 1 Mac 1951.


Selain itu, Allahyarham YAM Pengiran juga pernah ditempatkan untuk bertugas di beberapa buah jabatan kerajaan seperti, Jabatan Kastam, Pejabat Tanah, Pejabat Ukur dan Jabatan Perjawatan.


Pada 1 Oktober 1967, Allahyarham YAM Pengiran telah dilantik sebagai Pegawai Protokol di Jabatan Adat Istiadat Negara (JAIN) sehingga dinaikkan pangkat menjadi Penolong Yang Di-Pertua AdatIstiadat Negara pada 1 Julai 1982 sehingga bersara dari perkhidmatan pada 25 Disember 1987.


Pada 1 Mac 1988, Allahyarham YAM Pengiran telah diambil semula untuk berkhidmat dalam jawatan yang sama sehingga 18 Januari 2004.


Pada 19 Januari 2004, Allahyarham YAM Pengiran telah dilantik menjadi Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan / Pegawai Pentadbir Kanan di Jabatan Adat Istiadat Negara, dan pada 5 Februari 2007, Allahyarham YAM Pengiran telah dilantik menjadi Penolong Kanan Yang Di-Pertuan Adat Istiadat Negara di JAIN.


Allahyarham YAM Pengiran merupakan Ahli Majlis Mesyuarat Adat Istiadat, selain pernah dilantik menjadi Ahli Jawatankuasa Dermasiswa (Jabatan Hal Ehwal Ugama).


Atas titah perkenan Kebawah DYMM, Allahyarham YAM Pengiran diangkat menjadi Cheteria 32, 'Pengiran Seri Wijaya' pada 28 April 2004.


Selain dari itu, Allahyarham YAM Pengiran telah dikurniakan dengan beberapa Bintang Kebesaran dan Pingat Kehormatan, antaranya Darjah Seri Paduka Mahkota Brunei Yang Amat Mulia Darjah Pertama (Dato Seri Paduka - S.P.M.B.) pada tahun 1988; Darjah Seri Paduka Mahkota Brunei Yang Amat Mulia Darjah Kedua (Dato Paduka - D.P.M.B.) pada tahun 1986; Darjah Seri Paduka Mahkota Brunei Yang Amat Mulia Darjah Ketiga (S.M.B.) pada tahun 1968; Pingat Bakti Laila Ikhlas (P.B.L.I.) pada tahun 1987; Pingat Jasa Kebaktian (P.J.K.) pada tahun 1966; Pingat Kerja Lama (P.K.L.) pada tahun 1974; Pingat Pengisytiharan Kemerdekaan pada tahun 1987; Pingat Perjuangan pada tahun 1963; Pingat Puspa pada tahun 1968; Pingat Jubli Perak pada tahun 1992 dan Pingat Jubli Perak Hari Kebangsaan Ke-25 Tahun pada tahun 2009.


Semasa hayatnya, Allahyarham YAM Pengiran bertanggungjawab memerhatikan hal ehwal yang boleh menambahkan kejayaan dan kemakmuran negara serta mengadakan penyelidikan serta kajian mengenai masalah yang berkaitan dengannya untuk disembah maklumkan kepada sultan.


Allahyarham YAM Pengiran juga suka membuat kerja berkebajikan dan keagamaan serta berminat dalam bersukan.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan takziah kepada Presiden Republik Arab Mesir, Tuan Yang Terutama Abdel Fattah-Al-Sisi, berikutan dengan serangan bom di Mar Girgis Coptic Church Tanta dan Saint Mark's Coptic Cathedral di Alexandria baru-baru ini.


Dalam titah perutusan Kebawah Duli Yang Maha Mulia kepada Presiden Republik Arab Mesir, Tuan Yang Terutama Abdel Fattah-Al-Sisi, baginda berasa sedih mengetahui tentang serangan berkenaan yang mengakibatkan kehilangan nyawa.


Dalam mengakhiri titah perutusan takziah berkenaan, baginda berserta kerajaan dan rakyat Negara Brunei Darussalam menyampaikan ucapan takziah dan simpati yang amat mendalam kepada Presiden Republik Arab Mesir, Tuan Yang Terutama Abdel Fattah-Al-Sisi, kerajaan dan rakyat Arab Mesir terutama sekali kepada ahli keluarga yang terlibat dalam kejadian tersebut.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto Radio Televison Brunei

His Majesty News
  


​Jabatan Perdana Menteri melalui Pengawalseliaan Hal Ehwal Kesihatan, Keselamatan, Kawalan Keselamatan dan Alam Sekitar (HSSE PMO) dan Bahagian Koordinasi dan Hal Ehwal Korporat telah mengadakan majlis penyampaian sijil kepada seramai 41 orang Fire Marshal terdiri daripada pegawai-pegawai Jabatan Perdana Menteri (PROPER) dan Jabatan Tenaga dan Perindustrian yang telah selesai memperbaharui pengiktirafan mereka sebagai Fire Marshall di Bangunan Jabatan Perdana Menteri.


Tetamu Kehormat di majlis tersebut ialah Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Yahya bin Haji Idris, Setiausaha Tetap (Korporat dan Pentadbiran Awam) di Jabatan Perdana Menteri. Semasa berucap pada majlis tersebut, beliau menekankan perlunya kerjasama dan penyelarasan antara semua pihak dalam memelihara dan mempertingkatkan keselamatan pekerjaan bagi pembentukan masyarakat yang selamat dan sejahtera, yang menyumbang kepada peningkatan produktiviti organisasi. Tambah beliau, perlaksanaan rangka kerja keselamatan pekerjaan juga perlu diterapkan di setiap organisasi menjurus kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di bawah Perintah Keselamatan Kebakaran 2016 (Fire Safety Order 2016) dan Workplace Safety and Health Order 2009 (WSHO 2009).

Turut hadir pada majlis tersebut ialah pegawai-pegawai daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat, pegawai-pegawai Penguasa Keselamatan Polis Jabatan Perdana Menteri; dan pegawai-pegawai kanan di Jabatan Perdana Menteri. 

Seramai 41 orang Fire Marshal menerima sijil-sijil pengiktirafan mereka setelah tamat menjalankan program latihan selama 3 hari yang telah diadakan di Jabatan Bomba dan Penyelamat, Cawangan ‘A’ di Lapangan Terbang Lama Berakas. Matlamat utama kursus tiga hari tersebut ialah agar para peserta berkemampuan untuk mengetahui dan memahami cara-cara mengatasi serta bertindak dalam situasi kecemasan, kebakaran dan seterusnya pengosongan Kompleks Bangunan Jabatan Perdana Menteri.

Dalam ucapan aluan YM Awang Nor Iswandi bin Haji Rajali, Chief Fire Marshal Kompleks Bangunan Jabatan Perdana Menteri, beliau menyatakan bahawa latihan fire marshal tersebut jika dihayati boleh menjadi asas kukuh untuk kemajuan diri sendiri dari segi disiplin, komitmen, pemikiran, kejujuran serta kepercayaan diri terhadap tugasan seharian dan di dalam amalan kehidupan kita sepanjang hayat.

Jabatan Perdana Menteri juga telah mengadakan beberapa Latihan Kebakaran dan Kecemasan (Fire Drill) di Bangunan berkenaan. Latihan tersebut bukan sahaja menguji kecekapan para Fire Marshal dalam mengawal pelbagai situasi kecemasan, tetapi juga untuk menilai keberkesanan pelan dan prosedur-prosedur respon kecemasan yang ada. Latihan Kebakaran dan Kecemasan (Fire Drill) akan terus diadakan secara berkala dengan objektif untuk meningkatkan tahap persediaan dan kecekapan Jabatan Perdana Menteri sekiranya berlakunya kecemasan.

JABATAN PERDANA MENTERI
Bangunan Jabatan Perdana Menteri
Bandar Seri Begawan, BB 3913
Negara Brunei Darussalam
Other News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap 14 orang delegasi yang terdiri dari Ketua-Ketua Hakim ASEAN dan Ketua-ketua Delegasi ASEAN Law Association yang berada di negara ini bagi menghadiri Mesyuarat ke-5 Council of ASEAN Chief Justices Meeting (CACJ) dan Mesyuarat ke-39 ASEAN Law Association Governing Council (ALA GC) yang diadakan pada 24 hingga 25 Mac 2017.

Pada majlis mengadap tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima mengadap dari Ketua-Ketua Hakim ASEAN dan Ketua-ketua Delegasi ASEAN Law Association iaitu Ketua Hakim Mahkamah Besar, Republik Indonesia, Yang Amat Arif Prof Dr. H. Muhammad Hatta Ali; Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan Malaysia, Yang Amat Arif Tun Ariffin bin Zakaria; Associate Justice of the Supreme Court of the Philippines, Yang Arif Presbitero Jose Velasco Jr; Ketua Hakim Mahkamah Besar, Singapura, Yang Amat Arif Sundaresh Menon; Timbalan Presiden Mahkamah Rayuan Singapura, Yang Arif Chao Hick Tin; Presiden Mahkamah Besar Thailand, Yang Amat Arif Ketua Hakim Veerapol Tungsuwan; Presiden ASEAN Law Association (ALA), Yang Arif Avelino V. Cruz; Pengerusi ASEAN Law Association (ALA), Philippines, Yang Arif Ketua Hakim (B) Artemio V. Panganiban; Setiausaha Agung ASEAN Law Association (ALA), Yang Arif Regina Padila Geraldez; Chairman of ASEAN Law Association (ALA), Cambodia, Tuan Yang Terutama You Ottara; Director General, Union Attorney General’s Office Myanmar, Yang Mulia Puan Dr Thi Da Oo; Vice President of the Vietnam Lawyers Association (VLA), Yang Mulia Puan Le Thin Kim Thanh dan Peguam Negara Malaysia, Yang Berbahagia Tan Sri Dato’ Sri Haji Mohamed Apandi bin Haji Ali.

Hadir pada Majlis Mengadap yang berlangsung di Istana Nurul Iman itu ialah Ketua Hakim Negara, Yang Amat Arif Dato Seri Paduka Haji Kifrawi bin Dato Paduka Haji Kifli.

Turut hadir ialah Peguam Negara, Yang Berhormat Datin Paduka Hajah Hayati binti Pengiran Orang Kaya Shahbandar Dato Seri Paduka Haji Mohd Salleh; Hakim Mahkamah Tinggi, Yang Arif Dato Paduka Steven Chong Wan Oon; Hakim Mahkamah Tinggi, Yang Arif Dato Paduka Haji Hairol Arni bin Haji Abdul Majid; Pesuruhjaya Kehakiman/Ketua Pendaftar Mahkamah Besar, Yang Arif Pengiran Hajah Rostaina binti Pengiran Haji Duraman dan Setiausaha Tetap di Jabatan Perdana Menteri, Yang Mulia Dato Paduka Haji Mohd. Juanda bin Haji Abdul Rashid.

Sumber Berita Pelita Brunei
Sumber Foto InfoFoto
His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Sambutan Ulang Tahun Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei (TAIB) yang Ke-25 Tahun yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas, di sini.

Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dijunjung oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd Yussof selaku Pengerusi Lembaga Pengarah Perbadanan TAIB; Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Othman selaku Penasihat Perbadanan TAIB; dan Pengerusi Jawatankuasa Penasihat Syariah Perbadanan TAIB, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Salim bin Haji Besar.

Berangkat sama, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Malik dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Wakeel.

Sejurus keberangkatan tiba di Dewan Plenari pusat berkenaan, Lagu Kebangsaan Negara Brunei Darussalam dimainkan dan disusuli dengan bacaan ayat suci Al-Quran dari pelajar Tahun 8, Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Awang Muhammad Azib bin Muhammad Azim manakala tafsirannya dibacakan oleh Awang Muhammad Fawwaz bin Daud.

Majlis diteruskan dengan sembah alu-aluan yang disembahkan oleh Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan selaku Pengerusi Lembaga Pengarah Perbadanan TAIB.

Yang Berhormat antara lain menyembahkan, landskap perbankan telah berkembang dengan pesatnya, bagi menempuhi daya evolusi seperti perubahan ekspektasi pelanggan, kawalan selia pihak-pihak berkuasa yang perlu dipatuhi, teknologi, demografi, saingan baru, perkembangan produk dalam dan luar negeri dan perubahan ekonomi global dan tempatan, di mana untuk kekal memberi perkhidmatan yang sama bukanlah menjadi pilihan.

Yang Berhormat menambah, Perbadanan TAIB tidak dapat 'complacent' dan perlu mencorak langkah strategi selaras dengan perkembangan semasa demi untuk terus memperkukuhkan Perbadanan TAIB sebagai institusi Kewangan Islam yang unggul di negara ini.

Pada majlis itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengurniakan titah.

Majlis diteruskan dengan menyaksikan tayangan video korporat  yang memperlihatkan 25 tahun pencapaian perbadanan berkenaan.

Baginda kemudiannya berkenan dijunjung bagi menyempurnakan Penyampaian Anugerah Perkhidmatan 25 Tahun kepada 17 penerima yang terdiri pegawai dan kakitangan Perbadanan TAIB dan Anugerah Program Usahawan kepada 10 peserta terbaik yang telah menyertai Pertandingan Perbadanan TAIB Cabaran Keusahawanan.

Bagi memberkati majlis, bacaan Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.

Baginda dan kerabat diraja seterusnya dijunjung berangkat ke Pameran Perbadanan TAIB dan juga berkenan menyempurnakan pelancaran kad As-Salam dari Darussalam Holdings Sdn. Bhd.

Sebelum berangkat meninggalkan majlis, baginda berkenan menyertai  sesi bergambar ramai bersama Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Penasihat Syariah Perbadanan TAIB dan penerima Anugerah Perkhidmatan 25 tahun.

Perbadanan TAIB ditubuhkan dengan rasminya pada 29 September 1991 dan tarikh tersebut  merupakan detik bermulanya institusi kewangan Islam di negara ini.

Sumber Berita Pelita Brunei
Sumber Foto InfoFoto
His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Demokratik Rakyat Lao, Tuan Yang Terutama Saleumxay Kommasith yang sedang berada di negara ini dalam rangka lawatan rasmi.

Pada Majlis Mengadap yang berlangsung di Istana Nurul Iman di sini, Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan TYT Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Demokratik Rakyat Lao telah membincangkan isu-isu dua hala di antara Negara Brunei Darussalam dan Republik Demokratik Rakyat Lao, serta bertukar-tukar pandangan mengenai hal ehwal serantau dan antarabangsa.

TYT Saleumxay Kommasith pada Majlis Mengadap itu disertai oleh Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Rakyat Lao ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Amphay Kindavong.

Turut hadir, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan II (Kedua), Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Dewa Dato Seri Setia Lim Jock Seng.

Sumber Berita Pelita Brunei
Sumber Foto InfoFoto
His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Menteri Pertahanan dan Pemerintah Tertinggi Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) berkenan berangkat menghadiri Majlis Perpisahan bagi anggota-anggota Batalion Pertama Royal Gurkha Rifles (RGR).

Keberangkatan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di Mes Pegawai Garison di sini, dijunjung oleh Pemerintah Tentera British Brunei, Leftenan Kolonel Charlie Crowe.

Sejurus keberangkatan, Kebawah DYMM berkenan menerima hormat diraja dan memeriksa kawalan kehormatan yang terdiri dari anggota-anggota RGR di bawah perintah Kapten Ganesh Kumar Gurung.

Juga hadir, Pesuruhjaya Tinggi British ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama David Campbell dan Pemerintah ABDB, Yang Dimuliakan Pehin Datu Pekerma Jaya Mejar Jeneral Dato Paduka Seri Awang Mohd. Tawih bin Abdullah.

Pada majlis itu, Kebawah DYMM juga berkenan mengurniakan kenaikan pangkat bagi tiga orang Pegawai Waran ke pangkat Kapten yang terdiri dari Pegawai Waran Kelas 1, Regimental Sergeant Major Bahadur Buddha Magar; Pegawai Waran Kelas 2, Bel Bahadur Gurung dan Pegawai Waran Kelas 2, Simon Macey.

Baginda kemudian berkenan menyaksikan demonstrasi operasi tentera yang melibatkan anggota-anggota Companies Rifle dan Platun Senjata Khas serta anggota-anggota ABDB.

Kebawah DYMM juga berkenan memandu kenderaan ATV bagi menyaksikan lebih dekat demonstrasi operasi di pantai dan laut.

Sebelum berangkat meninggalkan Mes Pegawai Garison, Kebawah DYMM berkenan menyertai sesi bergambar ramai bersama anggota-anggota RGR dan seterusnya berkenan menandatangani buku lawatan sebelum berangkat ke Community Centre, Tuker Lines, Seria.

Sejurus keberangkatan Kebawah DYMM di Community Centre, baginda berkenan menyaksikan persembahan serunai dan drum dari anggota-anggota Batalion Pertama, RGRRGR dan Batalion Ketiga, ABDB.

Pada majlis itu, Kebawah DYMM juga berkenan menyaksikan pameran termasuk persembahan kebudayaan dan beramah mesra dengan keluarga anggota Batalion RGR.

Kebawah DYMM kemudian berkenan menyaksikan pameran lukisan murid-murid Sekolah Hornbill dan beramah mesra bersama guru-guru serta murid-murid sekolah berkenaan.

Baginda juga berkenan menyaksikan Pameran Masakan Tradisi Gurkha yang terdiri dari Vegetable Mo Mo; Mas Ko Bara; Tomato Chutney; Fiddlehead Fern Ko Achar; Pulau Rice; Bhatmas Ko Achar; Gundruk Ko Achar; Aalu Dum dan Selroti.

Sebelum berangkat meninggalkan majlis, Kebawah DYMM berkenan menerima pesambah berupa sebuah ukiran marmar yang dihiasi dengan lambang The RGR dan juga moto.

Majlis Perpisahan adalah bagi 640 anggota Batalion Pertama RGR yang akan menamatkan perkhidmatan secara bergilir-gilir selama empat tahun di Negara Brunei Darussalam serta sebagai peluang para anggota untuk melahirkan penghargaan kehadapan majlis  Kebawah DYMM sepanjang empat tahun mereka berkhidmat di negara ini.

Batalion Pertama tersebut akan diganti oleh Batalion Kedua RGR pada bulan Julai 2017 nanti.


Sumber Berita Pelita Brunei
Sumber Foto InfoFoto

His Majesty News
  

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat merasmikan Musabaqah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Akhir Kebangsaan Tahun 1438 Hijrah / 2017 Masihi.

Keberangkatan DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas, di sini, dijunjung oleh Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Othman yang juga selaku Pengerusi Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam Tahun 1438 Hijrah / 2017 Masihi serta Ahli Jawatankuasa Tertinggi yang lain.

Berangkat sama, adinda DYTM, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Malik ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah.

Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar.

Pada malam pertama musabaqah berkenaan, DYTM berkenan mengurniakan sabda.

Terdahulu, Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Ugama dalam sembah alu-aluannya antara lain menyembahkan Musabaqah Membaca Al-Quran ini dimulakan di setiap Peringkat Zon / Daerah untuk dipilih menyertai Peringkat Suku Akhir dengan memperolehi markah 75 peratus ke atas.

Menurut Yang Berhormat, seramai 91 orang telah terpilih memasuki Peringkat Suku Akhir yang terdiri daripada 68 qari dan 23 qariah.

Dari jumlah tersebut, Yang Berhormat menjelaskan, seramai 57 peserta iaitu 40 qari dan 17 qariah telah bertanding di Peringkat Separuh Akhir.

Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Ugama seterusnya menyembahkan, bahawa pada tahun ini jawatankuasa musabaqah telah mendatangkan tiga qari jemputan iaitu seorang dari Republik Arab Mesir dan dua orang dari Republik Indonesia, seorang daripadanya adalah qari remaja.

''Seorang lagi untuk menganggotai Panel Hakim Musabaqah dan untuk mengongsikan ilmu dan kemahiran mereka membaca Al-Quran dengan bacaan yang bermutu tinggi melalui bengkel yang diadakan serta mempersembahkan bacaan dalam tiga malam majlis musabaqah itu,'' jelas Yang Berhormat.

Seramai dua qari iaitu Awang Mohammad bin Ali, Haji Awang Muhd. Fikri bin Awang Metussin dan dua qariah, Dayang Norezah binti Haji Md. Deli dan Dayang Siti Huzaimah Yadey binti Haji Rosli memperdengarkan bacaan Al-Quran mereka.

Majlis juga disemarakkan dengan persembahan bacaan Al-Quran daripada qari jemputan remaja dari Republik Indonesia, Muhamad Miftah Farid.

Musabaqah akan diteruskan malam esok dengan lapan peserta yang akan memperdengarkan bacaan mereka.

Tema Majlis Musabaqah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Akhir tahun ini ialah 'Al-Quran Temanku Menceriakan Hidupku'.

Sumber Berita Pelita Brunei
Sumber Foto InfoFoto
Senior Minister News
  

Pada tahun ini, pengeluaran minyak negara dijangkakan sebanyak 134,000 tong sehari berbanding dengan 139,000 tong sehari pada tahun 2016.
 
Penurunan ini antara lain disebabkan oleh 'natural decline', penangguhan (deferment) serta komitmen negara kepada OPEC.
 
Sementara itu, pada tahun 2016, sektor minyak dan gas berjaya meningkatkan jumlah keseluruhan sumber dan rizab minyak sebanyak 94 juta BOE, yang meningkatkan jangka hayat rizab minyak dan gas ke tahap 53 tahun.
 
Menteri Tenaga dan Perindustrian di Jabatan Perdana Menteri (JPM), Yang Berhormat Pehin Datu Singamanteri Kolonel (B) Dato Seri Setia (Dr.) Awang Haji Mohammad Yasmin bin Haji Umar semasa menyampaikan mukadimahnya bagi Jabatan Tenaga dan Perindustrian, Jabatan Perkhidmatan Elektrik dan Pusat Kebangsaan E-Kerajaan (EGNC) seterusnya menyatakan peranan utama sektor tenaga adalah untuk memastikan khazanah hidrokarbon negara dimajukan secara berdaya tahan.
 
Mengenai sumber tenaga yang diperbaharui, Yang Berhormat menjelaskan, satu projek solar berskala besar akan dikendalikan di Daerah Temburong bagi menggantikan Jana Kuasa Stesen Belingos yang beroperasi menggunakan diesel.
 
Projek tersebut menurutnya akan dijangka siap bagi fasa pertama dalam tahun ini yang mana akan memberikan penjimatan sebanyak 23 peratus pada fasa pertama.
 
Dalam hal perkhidmatan elektrik pula, Yang Berhormat menjelaskan, beberapa inisiatif telah dibuat dalam peningkatan reliabiliti tenaga elektrik termasuk pengurangan 67 peratus gangguan elektrik sejak 2010.
 
“Sejak pengenalan reformasi ‘tariff’ bagi perumahan pada 2011, penggunaan tenaga telah menurun sebanyak 12 peratus dan penurunan ini kalau kita lihat daripada segi pertumbuhan keperluan tenaga ini dalam 4 peratus adalah sangat signifikan. Amalan penjimatan elektrik juga diteruskan di bangunan-bangunan kerajaan yang telah menjimatkan sebanyak BND16 juta setahun.
 
Tunggakan juga semakin menurun, dan kaola juga ingin memaklumkan bahawa hala tuju operasi bagi JPE adalah bagi sektor ‘generation’ diswastakan melalui pemindahan aset ke dalam Darussalam Assets dalam masa yang terdekat ini," terang Yang Berhormat pada hari ketiga Mesyuarat Pertama dari Musim Permesyuaratan Ke-13 Majlis Mesyuarat Negara (MMN) di Dewan Persidangan MMN, Bangunan Dewan Majlis, di sini.
 
Bagi sektor perindustrian, isu Pelaburan Langsung Asing (FDI) katanya, sudah dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri di JPM dan Menteri Kewangan II (Kedua) dalam mukadimahnya yang mana FDI tersebut akan memainkan peranan penting dengan penjanaan kesan limpahan ekonomik (economic spin-off) dan peluang pekerjaan bagi PMKS tempatan.
 
Dalam hal itu, usaha akan dipertingkatkan bagi membangunkan PMKS dan seterusnya memantapkan lagi suasana ekosistem perniagaan dan meningkatkan urus tadbir koperasi.
 
Menyentuh tentang koperasi, Yang Berhormat menyatakan pada masa ini tadbir urus koperasi kurang efektif sejak beberapa tahun.
 
Kini jelasnya, hanya 69 daripada 161 koperasi yang aktif menjalankan perniagaan manakala pada tahun 2017, kerajaan akan memberi tumpuan kepada peningkatan tadbir urus koperasi membangunkan koperasi yang berdaya saing di peringkat antarabangsa, mengkukuhkan koperasi dengan mengenalkan 'Code of Practice dan Financial Health Clinic', Program Latihan Asas Kecekapan mulai Mac 2017 dan seterusnya menggalakkan koperasi berkecimpung dalam industri berorientasikan eksport seperti akuakultur dan madu kelulut.
 
Ke arah menangani pembangunan PMKS, Darussalam Enterprise (DARe) tegasnya, telah menjalankan beberapa program peningkatan keupayaan ‘entrepreneurship’ seperti melalui program latihan Akademi Bisness Perindustrian (IBA) bagi 842 peserta, ‘start-up bootcamp’ bagi 65 peserta, dan Skim Pembiayaan Mikro Kredit sejak Oktober 2016.
 
"Pada tahun 2017, tumpuan akan diberikan kepada memantapkan lagi suasana ekosistem PMKS seperti mana yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri di JPM dan Menteri Kewangan II (Kedua) dalam mukadimahnya," terang Yang Berhormat Menteri Tenaga dan Perindustrian di JPM.
 
Menurut Yang Berhormat, inisiatif EGNC pula telah memperkukuhkan perkhidmatan dan infrastruktur guna sama kerajaan. Penggunaan One Government Network (OGN) telah mengurangkan perbelanjaan sebanyak 33.6 peratus dan perkhidmatan One Government Private Cloud telah menjimatkan kos sebanyak 42.38 peratus.
 
Pada masa yang sama, usaha sedang giat dijalankan bagi ‘capacity building’ untuk industri ICT tempatan, dengan dasar Local Business Development (LBD) yang baharu dikuatkuasakan pada 1 Mac ini dijangka akan menjana sekurang-kurangnya 25 projek IT setiap tahun. Pembangunan Perniagaan Tempatan telah menampakkan peningkatan di sektor minyak dan gas. Kandungan Perbelanjaan Tempatan telah meningkat sebanyak 40 peratus dari tahun 2010 hingga ke tahun 2016 sejak pengeluaran Arahan-Arahan Local Business Directive I dan II.
 
Setakat ini, seramai 12,966 orang yang berdaftar dalam sistem Job Centre Brunei, daripada jumlah tersebut, sebanyak 1,562 pencari kerja graduan katanya, akan dibantu melalui skim I-RDY dan yang selebihnya akan diserap melalui 'start-up programme' yang disarankan untuk menceburi bidang keusahawanan.
 
Manakala itu, bagi pencari kerja bukan graduan sebanyak 4,000 jawatan yang disasarkan melalui 'succession planning' dan sebanyak 3,000 lagi akan disasarkan bagi Program 'Industry Competency Framework' yang juga akan sentiasa berusaha, di samping bertawakal ke hadrat Allah Subhanahu Wata’ala berkat kepimpinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam hasrat bagi peningkatan dan pertumbuhan ekonomi negara boleh dicapai dengan kerjasama sektor awam, swasta dan orang ramai.


Sumber Berita Pelita Brunei
Sumber Foto InfoFoto

Other News
1 - 30Next