Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksNews

  
Body
  
  
hm_0212202.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, hari ini, berangkat ke Majlis Membaca Surah Yaa Siin dan Tahlil 40 Hari bagi Al-Marhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji 'Abdul 'Azim ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, yang berlangsung di Jame' 'Asr Hassanil Bolkiah, Kampung Kiarong, di sini.

Berangkat sama ialah paduka-paduka anakanda dan adinda baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Mateen; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Wakeel; dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah.

Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berserta kerabat diraja dijunjung oleh Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara, Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar; Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong; Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman; Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Md. Isham bin Haji Jaafar; Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud; Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah; dan Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.

Sembahyang Fardu Maghrib Berjemaah dan Sembahyang Sunat Hajat diimamkan oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar, yang kemudiannya memimpin bacaan Surah Yaa Siin dan Tahlil.

Doa Tahlil dibacakan oleh Yang Berhormat Mufti Kerajaan.

Majlis diakhiri dengan Sembahyang Fardu Isyak Berjemaah, diimamkan oleh Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Paduka Setia Raja Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Suhaili bin Haji Mohiddin.

Selain tumpuan utama di Jame' 'Asr Hassanil Bolkiah, Majlis Membaca Surah Yaa Siin dan Tahlil 40 Hari tersebut turut diadakan di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat seluruh negara, dengan tumpuan di Masjid Omar 'Ali Saifuddien, Bandar Seri Begawan; Masjid Hassanal Bolkiah, Kampung Mentiri; Masjid Al-Ameerah Al-Hajjah Maryam, Kampung Jerudong; Masjid Mohamed Bolkiah, Kampung Serusop; Masjid Sultan Sharif Ali, Kampung Sengkurong; Masjid Al-Muhtadee Billah, Kampung Sungai Kebun; Masjid Setia Ali, Pekan Muara; dan Masjid Perpindahan Lambak Kanan bagi Daerah Brunei dan Muara.

Manakala di Daerah Belait, majlis juga diadakan di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait; Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan; dan Masjid Pekan Seria.

Di Daerah Tutong majlis diadakan bertempat di Masjid Hassanal Bolkiah, Pekan Tutong; dan di Daerah Temburong pula, di Masjid Utama Muhammad Salleh, Pekan Bangar.

Al-Marhum DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Haji 'Abdul 'Azim diputerakan pada Khamis, 8 Syawal 1402 Hijrah bersamaan 29 Julai 1982 Masihi, pada jam 1.30 pagi dan mangkat pada Sabtu, 7 Rabiulawal 1442H bersamaan 24 Oktober 2020M, pada jam 10.08 pagi, dalam usia 38 tahun.

Semasa hayat, Al-Marhum DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Haji 'Abdul 'Azim dikurniakan Bintang Kebesaran Darjah Kerabat Mahkota Brunei (D.K.M.B.); Pingat Kehormatan, iaitu Pingat Hassanal Bolkiah Sultan (P.H.B.S.); dan Pingat Jubli Emas (Emas).

Pendidikan awal Al-Marhum DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Haji 'Abdul 'Azim bermula di International School Brunei dan melanjutkan pelajarannya ke Raffles Institution, Republik Singapura, seterusnya ke Oxford Brooke University, United Kingdom.

Al-Marhum DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Haji 'Abdul 'Azim juga dikenali sebagai seorang putera yang berbudi pekerti dan bergiat aktif dalam pelbagai amal kebajikan, seperti kesenian, kebeliaan dan kesejahteraan, khususnya dalam sama-sama membantu golongan kelainan upaya dan autisme.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm_0212201.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Presiden Emiriyah Arab Bersatu (UAE) dan Pemerintah Abu Dhabi, UAE dan His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Naib Presiden, Perdana Menteri, Pemerintah Dubai dan Menteri Pertahanan, UAE dan kepada kerabat diraja, kerajaan serta rakyat UAE bersempena Hari Kebangsaan UAE. 

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm_021220.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Presiden Republik Demokratik Rakyat Lao, Tuan Yang Terutama Bounnhang Vorachith dan Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao, Tuan Yang Terutama Dr. Thongloun Sisoulith serta kerajaan dan rakyat Republik Demokratik Rakyat Lao sempena dengan Hari Kebangsaan negara tersebut yang Ke-45.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  
hm_301120.jpg

Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS) kali ini menjadi tumpuan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam siri Keberangkatan Tidak Berjadual baginda, pagi tadi.

Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di Bangunan KKBS dijunjung oleh Setiausaha Tetap KKBS, Pengiran Haji Mohd. Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan dan Pengarah Pentadbiran dan Kewangan, KKBS, Pengiran Haji Rosli bin Pengiran Haji Halus.

Turut hadir, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah.

Sejurus keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia di kementerian berkenaan, baginda mula-mula berkenan meninjau secara lebih dekat ke Bahagian Pencen-pencen di bawah Jabatan Pembangunan Masyarakat (JAPEM) di Aras 1.

Bahagian ini menguruskan pelbagai pencen, antaranya Pencen Umur Tua, Pencen Hilang Upaya, Pencen Orang Buta, Elaun Bercelaru Mental, Elaun Pesakit Hansen (Kusta) dan juga Elaun Kurang Upaya.

Bahagian tersebut turut menguruskan para penerima yang didapati membuat kenyataan-kenyataan palsu atau menyembunyikan keterangan-keterangan mustahak kerana tujuan-tujuan untuk melanjutkan pembayaran kerana ia adalah salah dari segi Akta Pencen Umur Tua dan Hilang Upaya di bawah Bab 17 dan jika disabit kesalahannya, boleh dipenjara selama enam bulan atau denda BND5,000 atau kedua-duanya sekali.

Kebawah DYMM kemudian berkenan menuju ke Aras 2 yang merangkumi beberapa bahagian dan unit, termasuk Bahagian Bantuan Kebajikan Am; Bahagian Pentadbiran dan Kewangan (JAPEM); Unit Perhubungan Awam dan Aduan; Unit Sumber Tenaga Manusia; Unit Pemeliharaan Aset dan Sistem Kebajikan Negara (SKN).

Bantuan Kebajikan Bulanan (BKB) adalah bantuan kewangan yang dihulurkan bagi membantu meringankan beban individu atau keluarga yang berkehidupan susah dan BKB dihulurkan dalam tempoh yang ditetapkan oleh Ahli Jawatankuasa Permohonan BKB dan hanya bersifat sementara.

Sementara SKN merupakan satu sistem baharu yang dibangunkan bersama oleh KKBS dan Kementerian Kewangan dan Ekonomi dengan kerjasama Kementerian Pendidikan; Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB); Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU); dan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (YSHHB) yang dihasrat akan dapat menjadi platform bagi memudahkan masyarakat yang benar-benar memerlukan bantuan membuat permohonan bagi skim-skim bantuan kebajikan yang sedia ada menerusi dalam talian (online).

Selain itu, sistem tersebut antara lain bertujuan untuk menyejajarkan proses pemberian bantuan-bantuan yang dikendalikan oleh agensi-agensi tertentu. Di samping memudahkan tatacara permohonan, sistem ini juga dihasrat untuk meningkatkan lagi kerjasama dan perkongsian maklumat di antara agensi-agensi yang terlibat melalui sebuah Pusat Pengkalan Data (centralized database) bagi memastikan tidak berlakunya ketirisan dan keciciran dalam kalangan rakyat dan penduduk yang layak untuk dibantu.

Baginda selepas itu berkenan berangkat ke Aras 3 yang meliputi Pejabat Pengarah dan Timbalan Pengarah (JAPEM), Bahagian Keluarga, Kanak-Kanak dan Wanita (JAPEM), Bahagian Belia (Jabatan Belia dan Sukan - JBS) dan juga Bilik Mesyuarat Attaqwa.

JAPEM juga berperanan sebagai pendaftar pusat penjagaan kanak-kanak di seluruh negara dan terkandung dalam Penguatkuasaan Akta Pusat Penjagaan Kanak-Kanak (Penggal 218). Sementara Pusat Penjagaan Kanak-Kanak berperanan sebagai alternatif kepada para ibu bapa untuk menjaga anak-anak damit mereka, terutama semasa waktu bekerja.

Sementara di Aras 4 pula, baginda kemudiannya berkenan melihat secara lebih dekat mengenai fungsi beberapa bahagian, termasuk Pejabat Pengarah dan Timbalan Pengarah JBS.

Berperanan untuk membentuk belia agar bertanggungjawab kepada agama, raja, bangsa dan negara melalui program-program kebeliaan dan kesukanan, di samping menyediakan dan melaksanakan program latihan kepimpinan belia dan kemajuan sukan yang berasaskan matlamat dasar-dasar belia dan sukan negara.

Baginda seterusnya berkenan berangkat ke Aras 5 yang meliputi Pejabat Timbalan Setiausaha Tetap (Kebeliaan dan Kesukanan), Bahagian Pembangunan Belia dan Sukan (KKBS), Bahagian Kebudayaan dan Kesenian (KKBS), Bahagian Penyelidikan, Perkembangan dan Hal Ehwal Antarabangsa (KKBS) dan Bahagian Perkhidmatan Sosial (KKBS) serta Unit Teknologi Maklumat, termasuk Bilik-bilik Mesyuarat As-Syura dan Al-Ikhlas.

Bahagian Penyelidikan, Perkembangan dan Hal Ehwal Antarabangsa bertanggungjawab dalam menyelaras kedudukan negara bagi hubungan kerjasama dan komitmen sektor-sektor di bawah KKBS dalam mendukung matlamat Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dengan negara-negara luar dan pertubuhan-pertubuhan serantau dan antarabangsa.

Sementara fungsi dan bidang tugas utama Bahagian Kebudayaan dan Kesenian adalah bertanggungjawab untuk memperkembang dan meninggikan nilai kebudayaan Brunei secara keseluruhannya. Ia dihasrat untuk bertindak sebagai jentera penggali segenap akar umbi dan sumber kebudayaan Brunei dan juga selaku media atau agensi pengembang kebudayaan tersebut, di samping menjamin pelaksanaan prinsip asasnya, iaitu konsep Melayu Islam Beraja.

Baginda juga berkenan berangkat ke Aras 7, iaitu Pejabat-pejabat Setiausaha Tetap dan Timbalan Setiausaha Tetap dan selanjutnya baginda berkenan melawat ke Pejabat-pejabat Menteri dan Timbalan Menteri di Aras 8.

Sebelum baginda berkenan mengurniakan titah di Dewan Digadong, baginda juga sempat meninjau ke Aras Bawah 1, iaitu termasuk Unit Pengurusan Estet (UPE), Perpustakaan, Unit Perhubungan Awam, Dewan Citra Budaya dan lainnya.

Baginda kemudiannya berkenan meneruskan Keberangkatan Tidak Berjadual baginda ke Pusat Bahagia Kampung Pulaie yang menyediakan program bimbingan dan asas latihan kemahiran bagi lima kategori OKU (OKU Intelek, Penglihatan, Pendengaran, Anggota dan Berganda).

Sejurus keberangkatan baginda itu, baginda juga berkenan meninjau ke Pusat Pekerjaan Orang Kelainan Upaya bagi 18 tahun ke atas.

Baginda juga berkenan berkesempatan merasa biskut yang dihasilkan oleh para pelajar, di samping menyaksikan kemahiran para pelajar pusat berkenaan.

Selepas itu, baginda berkenan berangkat ke Kelas Bimbingan Asas bagi mereka yang berumur di antara 7 hingga 17 tahun, termasuk Kelas Komunikasi, Kelas Kreatif dan Lukisan serta bilik Pentadbiran pusat berkenaan.

Sebelum mengakhiri Keberangkatan Tidak Berjadual Ke KKBS, baginda juga berkenan meninjau program inkubasi Pusat Pembangunan Belia (PPB) di Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Berakas, iaitu Barberku, Koperasi Pusat Pembangunan Belia (KOPPB) Berhad, Kedai Jahit serta Gentleman Stitch.

Program Inkubasi PPB merupakan salah satu inisiatif Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia melalui KKBS yang berterusan dalam memberikan peluang kepada para belia menggunakan kemahiran yang mereka pelajari.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  
hm_231120.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Canselor Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) berkenan berangkat mengurniakan ijazah dan diploma kepada para graduan pada Majlis Konvokesyen Ke-10 KUPU SB.

Majlis berlangsung di Dewan Plenary, Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas.

Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dijunjung oleh Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman; Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned; Ketua Hakim Syar'ie, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar; dan Ra'es KUPU SB, Dr. Haji Adanan bin Haji Basar.

Perarakan keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia didahului dengan pengusungan mushaf Al-Quran yang dibawa masuk oleh penulis mushaf KUPU SB, Awang Mohd. Adi Yusnira bin Haji Johari ke dalam dewan.

Majlis diteruskan dengan Lagu Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, 'Allah Peliharakan Sultan' dan bacaan Surah Al-Fatihah, dipimpin oleh Yang Berhormat Mufti Kerajaan.

Manakala, bacaan Surah Al-Muddatstsir, ayat 1 hingga 16, dibacakan oleh para graduan dan inti sari ayat dibacakan oleh mahasiswa Program Sarjana Muda Perguruan Ugama, Abdul Hadi Nasrullah bin Ashraf.

Inti sari ayat menjelaskan, bahawa Allah Subhanahu Wata'ala memerintahkan semua orang Islam untuk segera bangun memberikan peringatan kepada manusia untuk menyembah dan mengagungkan Allah Subhanahu Wata'ala kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wata'ala yang mengurniakan harta kekayaan juga anak pinak yang banyak kepada hamba-Nya dan memudahkan mereka mendapatkan kekayaan juga kekuasaan itu, namun kebanyakan manusia selalu bersifat tamak, degil dan ingkar.

Majlis disusuli dengan sembah alu-aluan oleh Ra'es KUPU SB, Dr. Haji Adanan.

Pada majlis itu, Kebawah DYMM juga berkenan mengurniakan titah, seterusnya menyempurnakan Ijazah dan Diploma kepada 251 graduan.

Daripada jumlah tersebut, seorang graduan dianugerahkan Ijazah Sarjana Perguruan Ugama dalam Kajian Ahli Sunnah Waljama'ah; 16 graduan dianugerahkan Ijazah Sarjana Perguruan Ugama dalam Pendidikan Islam; dua graduan menerima Ijazah Sarjana Perguruan Ugama (Usuluddin); 31 graduan menerima Diploma Perguruan Ugama Lepasan Ijazah; dan enam graduan menerima Diploma Perguruan Ugama Lepasan Ijazah (pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua).

Sementara itu, dua graduan menerima Ijazah Sarjana Muda Perguruan Ugama dalam Pendidikan Islam, dengan minor dalam Dakwah dan Kepimpinan; 10 graduan menerima Ijazah Sarjana Muda Perguruan Ugama dalam Pendidikan Islam, dengan minor dalam Falsafah dan Pemikiran Islam; 13 graduan menerima Ijazah Sarjana Muda Perguruan Ugama dalam Pendidikan Islam, dengan minor dalam Fiqh Usrah; 10 graduan menerima Ijazah Sarjana Muda Perguruan Ugama dalam Pendidikan Islam, dengan minor dalam Inovasi dan Teknologi Pendidikan Islam; tujuh graduan menerima Ijazah Sarjana Muda Perguruan Ugama dalam Pendidikan Islam, dengan minor Keusahawanan dalam Pendidikan Islam; 15 graduan menerima Ijazah Sarjana Muda Perguruan Ugama dalam Pendidikan Islam, dengan minor dalam Kewangan Islam; 15 graduan menerima Ijazah Sarjana Muda Perguruan Ugama dalam Pendidikan Islam, dengan minor Pendidikan Awal Kanak-kanak; 15 graduan menerima Ijazah Program Sarjana Muda Perguruan Ugama dalam Pendidikan Islam, dengan minor dalam Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling; 15 graduan menerima Ijazah Sarjana Muda Perguruan Ugama dalam Pendidikan Islam, dengan minor dalam Pendidikan Khas (Masalah pembelajaran); 14 graduan menerima Ijazah Sarjana Muda Perguruan Ugama dalam Pendidikan Islam, dengan minor dalam Pendidikan Melayu Islam Beraja; tujuh graduan menerima Ijazah Sarjana Muda Perguruan Ugama dalam Pendidikan Islam, dengan minor dalam Pendidikan Sains Kesihatan; dua graduan menerima Ijazah Sarjana Muda Perguruan Ugama dalam Pendidikan Islam, dengan minor dalam Pendidikan Seni Islam; dan 11 graduan menerima Ijazah Sarjana Muda Perguruan Ugama dalam Pendidikan Islam, dengan minor dalam Pengajian Al-Quran dan As-Sunnah.

Manakala, 57 graduan menerima Diploma Tertinggi Perguruan Ugama dalam Pendidikan Islam; dan dua graduan menerima Diploma Pengajian Kitab Turath.

Bagi memberkati majlis, Doa Selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Mufti Kerajaan.

Sebagai sebuah Institusi Pengajian Tinggi Perguruan Ugama di Negara Brunei Darussalam, KUPU SB bertanggungjawab melahirkan pendidik dan pemimpin bertakwa, berwibawa, berakhlak mulia, berdaya saing, berpengetahuan, berfikiran terbuka, berkemahiran tinggi juga komited.

Oleh itu, setiap pelajar yang akan menjadi pendidik dipastikan untuk mendapatkan seluruh ilmu, adab dan kemahiran yang diwajibkan bagi memenuhi keperluan abad ini dan sentiasa bersedia dengan segala perubahan dengan sentiasa memegang kukuh ajaran agama Islam, iaitu berpandukan Ahli Sunnah Waljamaah dan menjaga Falsafah Negara, Melayu Islam Beraja.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm_211120.jpg


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan bahawa pandemik COVID-19 menguji kerelevanan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) sebagai platform kerjasama ekonomi yang selama ini memberi manfaat kepada rakyat APEC.

Sehubungan itu, Negara Brunei Darussalam, titah baginda, mengalu-alukan Visi Putrajaya APEC 2040 yang memberikan dorongan ke arah mencapai misi baharu pasca COVID-19.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menekankan perkara tersebut dalam titah semasa berkenan menyertai para Pemimpin Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) bagi Leaders' Retreat Mesyuarat Ketua-Ketua Ekonomi APEC (AELM) Ke-27 yang bertemakan 'Optimising Human Potential Towards a Resilient Future of Shared Prosperity : Pivot, Prioritise, Progress' secara maya melalui persidangan video dari Baitul Mesyuarah, Istana Nurul Iman, malam tadi.

Baginda dengan itu mengetengahkan pandangan-pandangan baginda mengenainya.

Pertama, APEC perlu mengembalikan keyakinan pasaran ke arah memajukan pemulihan awal dan mengukuhkan semula perdagangan dan pelaburan. APEC perlu menggalakkan iklim 'pro-business' melalui reformasi struktur, mengukuhkan pemudahcaraan perdagangan dan integrasi ekonomi serta memajukan usaha Kawasan Perdagangan Bebas di Asia Pasifik (FTAAP).

Kedua, pemerkasaan rakyat APEC khususnya golongan belia dan wanita serta perniagaan terutama Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana (MSMEs), hendaklah diutamakan bagi memastikan tidak ada yang tertinggal. Ini termasuk meningkatkan akses yang saksama kepada peluang-peluang ekonomi dan sumber-sumber bagi membolehkan mereka memanfaatkan teknologi baharu dan prospek kemajuan.

Akhir sekali, baginda juga turut mengetengahkan bahawa Negara Brunei Darussalam mengalu-alukan usaha-usaha ke arah memperkukuhkan agenda kerjasama ekonomi dan teknikal APEC yang mendorong kepada pembangunan kapasiti, perkongsian amalan terbaik terutama di bidang digitalisasi dan pembangunan sumber tenaga manusia.

Selanjutnya, baginda menyeru agar APEC memanfaatkan kerjasama dengan organisasi antarabangsa yang lain. Negara Brunei Darussalam, sebagai ekonomi ahli APEC dan Pengerusi ASEAN tahun 2021, berharap untuk dapat bekerja rapat bersama semua ekonomi dalam meneruskan agenda pemulihan semula ekonomi serantau.

Baginda juga melahirkan kepercayaan kepada kepimpinan Perdana Menteri New Zealand, The Right Honourable Jacinda Ardern selaku Pengerusi APEC tahun 2021 dan seterusnya bertitah bahawa APEC mampu bersatu menghadapi cabaran dan merebut peluang ke arah mencapai visi masyarakat Asia Pasifik yang terbuka, dinamik, berdaya tahan dan aman damai menjelang 2040.

Terdahulu sebelum itu, Perdana Menteri Malaysia, Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Haji Mohd. Yassin selaku Pengerusi APEC 2020 semasa menyampaikan Ucapan Pembukaan, antara lainnya, mengambil maklum bahawa APEC telah menyediakan rangka kerja bagi ekonomi-ekonomi ahli untuk melaksanakan idea-idea ekonomi berdasarkan kesepakatan bersama bagi meningkatkan kemakmuran penduduk di rantau ini.

Dalam kerjasama ekonomi-ekonomi ahli APEC untuk mengurangkan impak-impak COVID-19, kerelevanan APEC semakin penting di mana APEC mendorong penyelesaian isu serantau demi memastikan pengedaran vaksin dalam harga berpatutan, mudah diperoleh dan secara saksama.

Dalam mesyuarat ini, para pemimpin mendengarkan laporan mengenai Global Economic Outlook daripada Pengarah Urusan Dana Monetari Antarabangsa (IMF), Puan Kristalina Georgieva yang menyatakan bahawa pertumbuhan ekonomi global telah menurun sebanyak 4.4 peratus berbanding tahun lepas dan seterusnya menggesa ekonomi-ekonomi ahli ke arah pemulihan ekonomi yang mantap melalui pelaburan dalam penduduk, kesihatan, pendidikan dan perlindungan sosial.

IMF juga mencadangkan pembangunan dan penyelarasan infrastruktur yang kukuh serta menggerakkan dan memodenkan perdagangan bagi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tahap pra-COVID-19.

Para pemimpin menyentuh mengenai pasca COVID-19, Visi APEC Putrajaya 2040 dan Deklarasi Kuala Lumpur 2020.

Visi APEC Putrajaya 2040 memupuk penyertaan rakyat dan ke arah sistem pasaran yang lebih kukuh dan multilateral perdagangan bagi menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang terbuka dan saksama.

Sementara itu, Deklarasi Kuala Lumpur 2020 akan memajukan pertumbuhan mampan dan inklusif bagi membina rantau yang lebih berdaya tahan dan bermanfaat kepada rakyat.

Para pemimpin juga mengetengahkan kepentingan pertumbuhan berasaskan inovasi dan peningkatan kesalinghubungan untuk memudahkan aliran barangan serta manusia.

Pemulihan serantau bergantung kepada akses vaksin COVID-19 yang saksama dan selamat serta reformasi struktur dalam membina ekosistem perdagangan tempatan.

APEC juga perlu mengutamakan agenda perubahan iklim serta pencapaian keseimbangan antara ekonomi-ekonomi digital dan hijau.

Sebelum Mesyuarat APEC ini berakhir, Visi APEC Putrajaya 2040 dan Deklarasi Kuala Lumpur 2020 diluluskan. Perdana Menteri Malaysia seterusnya menyerahkan kepengerusian APEC kepada Perdana Menteri New Zealand, The Right Honourable Jacinda Ardern. 

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan takziah kepada Setiausaha Agung Parti Komunis Viet Nam, Presiden Republik Sosialis Viet Nam, Tuan Yang Terutama Nguyen Phu Trong; dan Perdana Menteri Republik Sosialis Viet Nam, Tuan Yang Terutama Nguyen Xuan Phuc dan juga kerajaan serta rakyat Republik Sosialis Viet Nam, berikutan dengan kejadian hujan lebat dan Taufan Vamco yang melanda Republik Sosialis Viet Nam sehingga mengakibatkan kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda awam.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  
dpmm_181120.jpg

Seramai 39 Graduan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah (ITQSHHB) menerima Syahadah (Sijil) Diploma 'Aliyah Qiraat mereka pada Haflut Takharruj Kali Ke-8 ITQSHHB, yang berlangsung di Dewan Utama, Pusat Persidangan Antarabangsa, di sini.

Berangkat menyempurnakan Penganugerahan Syahadah Diploma 'Aliyah Qiraat tersebut, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda (Dr.) Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri.

Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda (Dr.) Haji Al-Muhtadee Billah dijunjung oleh Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman selaku Pengerusi Jawatankuasa Tertinggi Haflut Takharruj (Majlis Konvokesyen) Kali Ke-8; Ahli-ahli Lembaga ITQSHHB; Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned; Ketua Hakim Syar'ie, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar; dan Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Mulia Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar selaku Pengerusi Lembaga ITQSHHB; Ahli-ahli Lembaga dan Jawatankuasa Akademik dan Peperiksaan ITQSHHB.

Berangkat sama ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah.

Majlis dimulakan dengan Persembahan Hafazan Ayat-ayat Suci Al-Quran, Surah Ibrahim, ayat 35 hingga 37 oleh Awang Abdul Haziq Syarafuddin bin Abdul Habib, sementara inti sari ayat dibacakan oleh Awang Mohamad Sabiq bin Haji Sulaiman.

Dalam sembah alu-aluannya, Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Ugama, antara lain menyembahkan bahawa graduan yang berjaya hari ini perlu tahu bahawa kejayaan yang dicapai setakat Diploma 'Aliyah Qiraat masih perlu digimbari dengan kemahiran dan kelayakan ilmu-ilmu lain.

Dengan cara itu, sembah Yang Berhormat, negara akan mempunyai rakyat yang berpelajaran dan berkemahiran di bidang profesional yang juga adalah hafiz Al-Quran.

Sesungguhnya ini boleh dicapai kerana aliran pelajaran di institut ini adalah merangkumi juga mata pelajaran umum dan boleh lagi dikembangkan.

"Bagaimanapun setakat kejayaan cemerlang ini tidaklah menjadikan pimpinan institut setakat berpuas hati. Sebaliknya ia hendaklah dijadikan perangsang untuk mendorong ke arah membuka peluang-peluang yang lebih luas bagi kerjaya graduannya dalam jangka pendek dan jangka panjang," tegas Yang Berhormat.

Hal itu, sembah Yang Berhormat, termasuklah untuk meneliti semula kandungan kursus untuk pelajarnya mengikuti kemahiran lain, di samping hafaz Al-Quran dan ilmu Al-Quran atau berpengetahuan dalam bidang agama semata-mata walaupun ia sangat mencabar, namun ia sangat perlu dan tepat untuk diusahakan.

Pada majlis tersebut, Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan mengurniakan sabda.

Seterusnya DYTM berkenan menyempurnakan Pengurniaan Penganugerahan Syahadah (Sijil) Diploma 'Aliyah Qiraat kepada 39 Graduan ITQSHHB.

Pengurniaan Syahadah Diploma 'Aliyah Qiraat kepada graduan kali ini, terdiri daripada 20 siswa dan 19 siswi.

Seramai 22 penerima pangkat Mumtaz (Cemerlang); 13 penerima pangkat Jayyid Jiddan (Sangat Baik); dan empat penerima pangkat Jayyid (Baik).

Penganugerahan Syahadah Diploma 'Aliyah Qiraat Al-Quran kepada para Graduan ITQSHHB adalah sebagai pengiktirafan atas kejayaan para siswa, khusus dalam bidang Hafazan Al-Quran dan ilmu Qiraat.

Bagi memohon keberkatan, bacaan Doa Selamat dibacakan oleh Ketua Hakim Syar'ie, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  

hm_181120.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haitham bin Tarik, Sultan Oman dan kerajaan juga rakyat Kesultanan Oman bersempena dengan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Kesultanan Oman.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm_161120.jpg


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Canselor Universiti Teknologi Brunei (UTB) berkenan berangkat ke Majlis Konvokesyen UTB Ke-8, yang berlangsung di Dewan Plenary, Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas.

Berangkat sama ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda (Dr.) Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Pro-Cancelor UTB.

Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dijunjung oleh Menteri Pendidikan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman selaku Pengerusi Majlis UTB; Naib Canselor UTB, Profesor Dr. Dayang Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman; dan Pendaftar dan Setiausaha UTB, Awang Lim Chui Hua.

Sejurus selepas itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyempurnakan upacara memulakan penulisan Mushaf UTB pada lembaran Ummul Kitab, disusuli dengan laungan kalimah 'Allahu Akbar' sebanyak tiga kali, yang diadakan di Royal Lounge.

Mushaf tersebut juga akan dijadikan sebagai kepala perarakan dalam setiap Majlis Konvokesyen UTB.

Selepas acara pelancaran penulisan Mushaf, Kebawah DYMM berkenan menyaksikan lebih dekat lagi pameran mengenai reka bentuk Mushaf UTB yang berpegang kepada konsep Kebruneian, Melayu Islam Beraja dan Kejuruteraan.

Majlis Konvokesyen UTB Ke-8 dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah yang dipimpin oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.

Ini, disusuli dengan keberangkatan Perarakan Canselor memasuki Dewan Plenary, dengan didahului Bentara menjunjung Mushaf Al-Quran di hadapan perarakan tersebut, diikuti dengan nyanyian lagu kebangsaan 'Allah Peliharakan Sultan' setelah selesai Perarakan Canselor.

Majlis dimulakan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, iaitu Surah At-Thagabun, ayat 11 hingga 13 oleh graduan dari Program Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dalam Kejuruteraan Mekanikal, Awang Haji Muhammad Adam bin Haji Rosli, manakala inti sari ayat dibacakan oleh graduan dari Program Ijazah Sarjana Muda Perdagangan dalam Kewangan dan Pengurusan Risiko, Awang Muhammad Khaliq Syafie bin Muhammad Don.

Dalam inti sari ayat itu antara lain menjelaskan bahawa musibah yang menimpa manusia dan alam ini adalah dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wata'ala.

Ayat-ayat tersebut juga menjelaskan bahawa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala urusan hamba-hamba-Nya dan hendaklah kepada-Nya manusia bertawakal.

Majlis diteruskan dengan sembah alu-aluan oleh Naib Canselor UTB, Profesor Dr. Dayang Hajah Zohrah.

Sejurus selepas itu, Kebawah DYMM selaku Canselor UTB berkenan mengurniakan titah.

Majlis disusuli dengan Istiadat Menyembahkan Majlis Pengurniaan Ijazah Doktor Falsafah, Ijazah Sarjana dan Ijazah Sarjana Muda ke hadapan majlis Kebawah DYMM.

Kebawah DYMM kemudian berkenan melafazkan Titah Kuasa Canselor UTB bagi mengurniakan Ijazah Doktor Falsafah, Ijazah Sarjana dan Ijazah Sarjana Muda kepada tiap-tiap graduan yang nama mereka disenaraikan di dalam Buku Konvokesyen, yang diikuti dengan laungan kalimah 'Allahu Akbar, Wa Lillah il Ham' oleh para graduan dan mereka yang hadir sebagai tanda syukur.

Kebawah DYMM kemudiannya berkenan mengurniakan Ijazah Doktor Falsafah kepada dua graduan, Ijazah Sarjana kepada 89 graduan dan Ijazah Sarjana Muda kepada 216 graduan.

Bagi memberkati majlis, Doa Selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Mufti Kerajaan.

Tahun ini merupakan konvokesyen pertama UTB, di mana melahirkan graduan jurusan Ijazah Doktor Falsafah dalam Kejuruteraan Elektrikal dan Elektronik, dan Ijazah Doktor Falsafah dalam Kejuruteraan Awam daripada Fakulti Kejuruteraan; Ijazah Sarjana (Secara Penyelidikan) dalam Pengkomputeran Kreatif dari Sekolah Pengkomputeran & Informatik, dan Ijazah Sarjana (Secara Penyelidikan) dalam Sains dan Teknologi Makanan dari Sekolah Sains Gunaan & Matematik.

UTB pada masa ini menawarkan 24 program Ijazah Sarjana Muda dan 22 program Ijazah Sarjana secara Penyelidikan dan Kursus, dan Ijazah Doktor Falsafah.

Setakat ini, UTB telah melahirkan seramai 5,141 graduan Diploma Tertinggi Kebangsaan BDTVEC; 295 graduan Diploma Tertinggi Kebangsaan Tahap Lima; 1,926 graduan Ijazah Sarjana Muda; 287 graduan Ijazah Sarjana; dan dua graduan Ijazah Doktor Falsafah dari bidang-bidang Kejuruteraan, Perdagangan, Pengkomputeran & Informatik dan Sains Gunaan & Matematik.

UTB membuat penampilan pertama dalam Quacquarelli Symonds World University Ranking (QSWUR) di kedudukan 442 pada tahun 2018, setelah dinilai bersama institusi-institusi pengajian tinggi dari seluruh dunia. Semenjak itu, kedudukan UTB telah meningkat 92 tempat dan kini berada di kedudukan 350. Ini juga menempatkan UTB di tempat ke-40 bagi Young Global University, iaitu bagi universiti-universiti yang tertubuh kurang daripada 50 tahun, di mana ia menjadi satu lagi pencapaian hebat bagi UTB sebagai universiti yang muda.

Di rantau Asia, UTB berada di kedudukan 15 bagi universiti di bawah 50 tahun dan di kedudukan lima teratas di rantau Asia Tenggara.

Dengan pencapaian ini, UTB kini berada di tempat ke-3 dalam kalangan universiti-universiti kejuruteraan dan teknologi terbaik di rantau Asia Tenggara.

Dalam edisi QS Asia University Rankings 2020 pula, UTB berjaya naik 44 tempat dan kini berada di kedudukan 137, iaitu 25 peratus teratas di antara lebih 500 institusi di seluruh rantau Asia.

UTB merupakan satu-satunya universiti tempatan yang menerima penarafan lima bintang melalui QS Stars, dan juga universiti pertama yang berjaya memperoleh Persijilan Sistem Pengurusan Berkualiti ISO 9001:2015 pada Julai 2019.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  
hm_14112010.jpg

Sebagai Pengerusi pada tahun 2021, Negara Brunei Darussalam akan mengetengahkan tiga keutamaan yang diilhamkan oleh sejarah pembangunan ASEAN.

Pertama, keprihatinan terhadap penduduk dan kesejahteraan masing-masing. Kedua, bersedia untuk peluang dan cabaran masa hadapan. Ketiga, bersama menuju kemakmuran sebagai sebuah rantau yang bersatu.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menekankan perkara tersebut dalam titah semasa berkenan menyertai para Pemimpin ASEAN lainnya bagi Majlis Penutup Sidang Kemuncak ASEAN Ke-37 dan Sidang-sidang Kemuncak Berkaitan dan Penyerahan Pengerusi ASEAN kepada Negara Brunei Darussalam, secara maya melalui persidangan video dari Baitul Mesyuarah, Istana Nurul Iman, petang tadi.

Dalam semangat ini, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah, tema Pengerusi ASEAN Negara Brunei Darussalam pada tahun hadapan ialah 'We Care, We Prepare, We Prosper'.

Tekan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, tiga bidang utama inilah yang akan memperkukuhkan perpaduan dan ASEAN Centrality.

Tambahan lagi, menurut Kebawah DYMM, ia akan mempercepatkan usaha-usaha pemulihan daripada kesan pandemik dan seterusnya mencapai hasrat Komuniti ASEAN yang inklusif.

Untuk mencapai tujuan ini, baginda menekankan sokongan dan sumbangan daripada rakan-rakan dialog adalah penting dalam membantu pembentukan prospek serantau dan visi ASEAN pasca-2025.

Baginda juga bertitah menjelaskan ASEAN perlu membina Komuniti serantau yang lebih bersedia, dinamik dan mampan supaya generasi masa hadapan lebih berkeyakinan dan bersemangat menghadapi era yang akan datang.

Jelas baginda lagi, Negara Brunei Darussalam berbesar hati menerima Pengerusi ASEAN dari Viet Nam dan akan bekerjasama dengan semua Negara-negara Anggota ASEAN untuk merealisasikan masa hadapan ASEAN yang lebih baik dan cerah.

Terdahulu dalam titah, baginda mengucapkan tahniah kepada Perdana Menteri Nguyen Xuân Phúc serta kerajaan dan rakyat Vietnam, di atas kejayaan mempengerusikan ASEAN dalam tahun yang sangat mencabar.

Walaupun dalam waktu yang sukar, titah baginda, Viet Nam telah berjaya menerajui ASEAN untuk memenuhi hasrat 'Bersatu dan Responsif'.

Negara Brunei Darussalam, titah baginda, akan terus memajukan usaha-usaha pemulihan serantau dan pembangunan masyarakat.

Baginda bertitah, ASEAN ditubuhkan lebih lima puluh tahun lalu dengan visi untuk masa hadapan yang lebih baik dan damai berdasarkan pemahaman bersama bahawa ASEAN adalah lebih besar dalam kesatuan.

Tegas baginda, integrasi, kesatuan dan perpaduan, telah dan harus terus menjadi asas hubungan ASEAN dalam mencapai kemajuan bersama.

Titah baginda, dalam keadaan dunia yang bergolak pada masa kini, ASEAN perlu melangkah bersama.

Baginda turut menyatakan berpuas hati dengan kejayaan ASEAN yang dicapai selama ini.

Tekan baginda, walaupun ASEAN merupakan rantau yang makmur dengan serta mempunyai ekonomi yang kian berkembang dan serta kesalinghubungan yang baik, rantau ini juga menghadapi krisis kewangan, kekurangan tenaga, bencana alam dan perubahan iklim.

Menurut baginda, cabaran-cabaran berat terhadap aktiviti global akibat virus telah menunjukkan bahawa ASEAN perlu terus mengukuhkan perpaduan dan Centrality untuk mengatasinya.

Sebagai satu rantau, ASEAN perlu terus meneruskan kerjasama dan berinovasi dalam situasi yang mencabar, titah baginda.

Baginda yakin bahawa kekuatan ASEAN adalah melalui keinginan yang sama untuk mengecapi keamanan, pembangunan dan kemakmuran sepertimana yang termaktub dalam Deklarasi Bangkok 1967 dan Piagam ASEAN.

Di atas semua ini, baginda menekankan penduduk hendaklah selalu didahulukan dalam bergerak ke hadapan sebagai satu Komuniti ASEAN yang dipimpin oleh nilai-nilai dan aspirasi-aspirasi yang dinyatakan berdekad lamanya.

Majlis Penutup tersebut dimulakan dengan ucapan daripada Perdana Menteri Republik Sosialis Viet Nam selaku Pengerusi ASEAN bagi tahun 2020, Tuan Yang Terutama Nguyen Xuân Phúc, yang antara lainnya, menekankan komitmen kukuh ASEAN terhadap multilateralisme, dialog, ASEAN Centrality, dan membentuk pembangunan serantau yang inklusif dan berdasarkan peraturan.

Identiti ASEAN, jelasnya, menyumbang kepada pembangunan mampan di rantau ini.

Tegasnya lagi, penyelesaian dan penandatanganan Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) akan meningkatkan lagi liberalisasi ekonomi dan kesalinghubungan.

TYT Perdana Menteri Republik Sosialis Viet Nam turut menyatakan keyakinan Viet Nam terhadap Negara Brunei Darussalam sebagai Pengerusi ASEAN pada tahun 2021.

Perdana Menteri Nguyen Xuân Phúc seterusnya menyerahkan kedudukannya sebagai Pengerusi ASEAN kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam akan menjadi Pengerusi ASEAN bagi tahun 2021. Ini diikuti dengan titah daripada baginda.

Di akhir majlis tersebut, para Pemimpin ASEAN juga menyaksikan satu tayangan video daripada Negara Brunei Darussalam, yang mengandungi tema dan hasrat Negara Brunei Darussalam selaku Pengerusi ASEAN 2021, iaitu 'We Care, We Prepare, We Prosper'.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  
hm_1411209.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah mengucapkan tahniah kepada negara-negara peserta Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) atas kesepaduan dan kerjasama dalam menyelaraskan perbincangan RCEP, ke arah mendukung perdagangan bebas, walaupun menghadapi cabaran ekonomi.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah semasa berkenan menyertai para Pemimpin ASEAN dan Rakan-Rakan Dialog ASEAN lainnya bagi Sidang Kemuncak RCEP Ke-4, secara maya melalui persidangan-persidangan video dari Baitul Mesyuarah, Istana Nurul Iman, pagi tadi.

Pada Sidang Kemuncak ini, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dalam titah baginda menggariskan, bahawa Perjanjian RCEP juga akan memainkan peranan penting dalam usaha-usaha pemulihan ekonomi serantau pasca pandemik.

Titah baginda, sebagai Perjanjian Perdagangan Bebas yang terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk seramai 2.2 bilion dan hampir 30 peratus keluaran dalam negara kasar global, Perjanjian RCEP dijangka akan membuka peluang baharu dan meningkatkan lagi pertalian ekonomi di antara negara-negara peserta.

Oleh itu, dalam titah baginda, juga turut menaruh kepercayaan bahawa RCEP akan menjadi pemacu pertumbuhan yang akan membentuk landskap ekonomi serantau pada masa akan datang.

Pada sidang tersebut, Perdana Menteri Republik Sosialis Viet Nam, Tuan Yang Terutama Nguyen Xuan Phuc selaku Pengerusi ASEAN bagi Tahun 2020 merasmikan pembukaan Sidang Kemuncak RCEP.

Pada penghujung Sidang Kemuncak RCEP Ke-4, Kebawah DYMM juga menyaksikan penandatanganan Perjanjian RCEP oleh Menteri-Menteri RCEP.

Menandatangani bagi pihak Kerajaan Kebawah DYMM ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah.

Sidang Kemuncak RCEP Ke-4 disertai oleh para pemimpin ASEAN dan rakan kongsi Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA), Australia, Republik Rakyat China, Jepun, New Zealand dan Republik Korea.

Perundingan Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) telah mengambil masa selama lapan tahun yang mana perundingan pertama bermula pada tahun 2013 di Negara Brunei Darussalam.

Ia merupakan perjanjian perdagangan bebas antarabangsa yang terbesar di dunia, merangkumi 2.2 bilion penduduk dengan gabungan Keluaran Dalam Negara Kasar global sebanyak 30 peratus.

Perjanjian ini antara lainnya bertujuan untuk menjadi sebuah perjanjian perkongsian ekonomi yang moden, komprehensif, berkualiti tinggi dan mempunyai manfaat kepada Negara-negara Anggota ASEAN dan rakan-rakan kongsi ASEAN, yang meliputi pelbagai bidang termasuk pelaburan; kerjasama ekonomi dan teknikal; harta intelek; e-Dagang; perusahaan mikro, kecil dan sederhana (PMKS) dan perdagangan barangan.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam semasa bertitah pada Sidang Kemuncak RCEP Ke-3 di Bangkok, Thailand pada 4 November 2019, turut menyatakan bahawa Negara Brunei Darussalam menaruh harapan besar bagi menjayakan penyelesaian perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), dan apa yang lebih penting, ia dapat membawa manfaat yang nyata kepada perdagangan dan masyarakat ASEAN dan rakan-rakan kongsi Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA).

Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam lagi, ASEAN dan rakan-rakan kongsi telah membuat kemajuan dalam rundingan RCEP dan menyeru bagi pihak-pihak berkenaan untuk mempercepatkan proses penandatanganan perjanjian tersebut pada tahun 2020.

Dengan adanya Perjanjian RCEP ini, menurut Kebawah Duli Yang Maha Mulia, setentunya akan dapat memberikan manfaat serta berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi global dan mengeratkan integrasi ekonomi serantau, khususnya bagi Negara-negara Anggota ASEAN dan rakan-rakan kongsi FTA ASEAN pada perjanjian ini.

Melangkah maju ke hari ini, akhirnya hasrat Kebawah DYMM untuk menyaksikan penyelesaian Perjanjian RCEP itu tercapai apabila Negara Brunei Darussalam mencatatkan satu lagi sejarah dengan menjadi negara yang pertama secara rasminya memeterai Perjanjian RCEP semasa Sidang Kemuncak RCEP Ke-4 secara maya pada 15 November 2020.

Baginda semasa bertitah pada Sidang Kemuncak RCEP Ke-4, menaruh harapan bahawa Perjanjian RCEP ini memainkan peranan penting dalam usaha-usaha pemulihan ekonomi serantau pasca pandemik.

Jelas baginda, sebagai Perjanjian Perdagangan Bebas yang terbesar di dunia, perjanjian ini dijangka akan membuka peluang-peluang baharu dalam mengukuhkan hubungan ekonomi di antara negara-negara RCEP.

"Beta percaya bahawa RCEP akan menjadi pemacu pertumbuhan yang akan membentuk landskap ekonomi pada masa akan datang," titah baginda.

Baginda juga menekankan dalam titah, semenjak perundingan RCEP dilancarkan pada tahun 2012, negara-negara terlibat telah menghadapi banyak cabaran dan kerumitan termasuk kegawatan ekonomi global dan rantaian bekalan rentas sempadan yang terjejas oleh pandemik.

Walau bagaimanapun, titah baginda, rundingan RCEP akhirnya dapat diselesaikan melalui hasil perpaduan dan kerjasama semua.

Menandatangani bagi pihak Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada Majlis Memeterai Perjanjian RCEP yang berlangsung hari ini ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah.

Selain itu, sebanyak 14 perwakilan negara lain juga menandatangani Perjanjian ini yang meliputi Kemboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Viet Nam, Australia, China, Jepun, Republik Korea dan New Zealand, iaitu Minister of Commerce, Kemboja, Tuan Yang Terutama Pan Sorasak; Minister of Trade, Indonesia, Tuan Yang Terutama Agus Suparmanto; Minister of Industry and Commerce, Laos, Puan Yang Terutama KhemmaniPholsena; Senior Minister and Minister of International Trade and Industry, Malaysia, Tuan Yang Terutama Dato' Seri Mohamed Azmin Ali; Union Minister for Investment and Foreign Economic Relations, Myanmar, Tuan Yang Terutama Thaung Tun; Secretary of Trade and Industry, Filipina, Tuan Yang Terutama Ramon M. Lopez; Minister for Trade and Industry, Singapura, Tuan Yang Terutama Chan Chun Sing; Deputy Prime Minister and Minister of Commerce, Thailand, Tuan Yang Terutama JurinLaksanawisit; Minister of Industry and Trade, Viet Nam, Tuan Yang Terutama Tran Tuan Anh; Minister for Trade, Tourism and Investment, Australia, Senator the Honourable Simon Birmingham; Minister of Commerce, China, Tuan Yang Terutama Zhong Shan; Minister of Economy, Trade and Industry, Jepun, Tuan Yang Terutama Kajiyama Hiroshi; Minister for Trade, Ministry of Trade, Industry and Energy, Republik Korea, Puan Yang Terutama Myung-hee Yoo; dan Minister of State for Trade and Export Growth, New Zealand, The Honourable Damien O'Connor.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm_1411207.jpg


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah mengucapkan tahniah kepada Setiausaha Agung, António Guterres sempena Ulang Tahun Ke-75 Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), dan memuji kejayaan PBB juga Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) dalam menerajui respons global dalam menangani pandemik COVID-19, di samping memberikan sokongan kepada PBB dalam hal ini.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah semasa berkenan menyertai para Pemimpin ASEAN dan Rakan-Rakan Dialog ASEAN lainnya bagi Sidang Kemuncak ASEAN PBB Ke-11 dan Sidang Kemuncak Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Ke-4, pagi ini, secara maya melalui persidangan-persidangan video dari Baitul Mesyuarah, Istana Nurul Iman.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah, mengambil maklum bahawa usaha-usaha telah dilaksanakan ke arah melengkapi Agenda 2030 bagi Pembangunan Mampan (Sustainable Development Goals) dan Visi Komuniti ASEAN 2025 juga menggalakkan usaha-usaha lanjut dalam mengenal pasti langkah-langkah untuk menjaga dan menyediakan rakyat untuk menghadapi cabaran masa depan.

Kemajuan berterusan, titah baginda, di antara ASEAN dan PBB akan bergantung kepada rantau yang aman dan stabil, oleh itu, ia adalah penting untuk sama-sama menangani cabaran-cabaran keselamatan, seperti jenayah rentas sempadan, keganasan juga terorisme.

Pada mengakhiri titah, baginda menggalakkan bagi ASEAN dan PBB untuk bekerjasama melalui U.N. Alliance of Civilisations ke arah menegakkan budaya keamanan dan dialog juga meningkatkan kepercayaan dan kesefahaman, sebagai tindak balas kepada sikap tidak bertoleransi terhadap bangsa juga ugama yang semakin meningkat.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  

hm_1411206.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Konsular Negara dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Kesatuan Myanmar, Puan Yang Terutama Daw Aung San Suu Kyi, berikutan dengan kemenangan Parti National League for Democracy dalam Pilihanraya Umum Myanmar baru-baru ini.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  
hm_1411205.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, malam tadi berkenan menyertai para Pemimpin ASEAN lainnya bagi Sidang Kemuncak Asia Timur (E.A.S.) Ke-15, secara maya melalui persidangan video dari Baitul Mesyuarah, Istana Nurul Iman.

Semasa E.A.S. Ke-15, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menyatakan bahawa Sambutan Ulang Tahun Ke-15 E.A.S. adalah merupakan satu peluang kepada para negara peserta untuk mengesahkan semula komitmen terhadap E.A.S.

Sehubungan ini, baginda menekankan komitmen Negara Brunei Darussalam (NBD) terhadap prinsip-prinsip keamanan, kestabilan dan kemakmuran serta menggalakkan penggunaan platform E.A.S. untuk tindakan positif dan manfaat bersama.

Dengan jumlah penduduk dan keluaran dalam negara kasar yang tinggi, baginda bertitah menyatakan bahawa E.A.S. berpotensi tinggi untuk mendorong kerjasama ke arah pemulihan pandemik COVID-19 yang berskala besar. Oleh yang demikian, baginda menggalakkan para negara peserta E.A.S. untuk bekerjasama rapat bagi memastikan akses saksama kepada vaksin dan rawatan COVID-19 yang selamat dan dengan harga yang berpatutan.

Selain itu, pandemik ini telah juga meningkatkan kebergantungan rakyat terhadap teknologi bagi perkhidmatan-perkhidmatan penting yang menimbulkan cabaran-cabaran dalam talian seperti jenayah siber dan penggunaan platform media sosial untuk mempromosikan keganasan dan penyebaran maklumat tidak benar. Ke arah ini, baginda menggalakkan kerjasama rapat dan inisiatif-inisiatif pembangunan kapasiti ke arah memastikan orang ramai dapat beroperasi secara dalam talian dengan selamat.

Perdana Menteri Republik Sosialis Viet Nam, Tuan Yang Terutama Nguyen Xuân Phúc selaku Pengerusi ASEAN bagi tahun 2020 semasa menyampaikan ucapan pada Sidang Kemuncak tersebut menyatakan bahawa E.A.S. harus menegakkan undang-undang antarabangsa dan melaksanakan pendekatan bersandarkan peraturan terhadap isu-isu antarabangsa bagi mengekalkan keselamatan dan pembangunan di rantau ini.

Keamanan dan kestabilan adalah perlu untuk bertindak balas terhadap cabaran-cabaran baharu akibat penularan COVID-19. Oleh demikian, kerjasama aktif dan perbincangan adalah penting bagi memajukan E.A.S. untuk pulih daripada impak COVID-19.

Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan Presiden World Bank Group juga mengongsikan mengenai usaha-usaha global dalam menangani pandemik COVID-19 dan menggalakkan pemulihan secara menyeluruh. Setiausaha Agung ASEAN juga melaporkan perkembangan kerjasama E.A.S. di mana E.A.S. adalah disarankan untuk meningkatkan lagi kerjasama ekonomi serantau bagi menangani impak pandemik COVID19 serta mengetengahkan isu-isu kesihatan global.

Dalam Sidang Kemuncak ini, para pemimpin Asia Timur bersetuju untuk mengadakan dialog dan perkongsian yang mempunyai manfaat bersama ke arah memastikan akses kepada vaksin dan bekalan untuk menangani COVID-19; mengukuhkan kedayatahanan serta stabiliti kesihatan serantau dan juga mengembangkan lagi projek-projek integrasi bagi membantu pemulihan ekonomi.

Pada penghujung Sidang Kemuncak ini, Ha Noi Declaration on the 15th Anniversary of the East Asia Summit; East Asia Summit Leaders' Statement on Maritime Sustainability; East Asia Summit Leaders' Statement on Cooperation to Promote Steady Growth of Regional Economy; East Asia Summit Leaders' Statement on Strengthening Collective Capacity in Epidemics Prevention and Response; East Asia Summit Leaders' Statement on Women, Peace and Security; Non-Paper on Enhancing the Coordinating Role of the EAS Chair dan Asia Pacific Leaders Malaria Alliance (APLMA) Leaders' Malaria Elimination Roadmap: A 5-year Review of Progress (2015-2019) juga telah diluluskan.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  
hm_1411204.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang ini, berkenan menyertai para Pemimpin ASEAN Plus Three lainnya bagi Sidang Kemuncak ASEAN Plus Three Ke-23 secara maya melalui persidangan video dari Baitul Mesyuarah, Istana Nurul Iman.

Semasa Sidang Kemuncak ini, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menggariskan, bahawa Negara-negara ASEAN Plus Three perlu bersatu dengan lebih erat lagi ke arah memperkukuhkan kerjasama serantau dalam bidang kesihatan awam bagi menangani cabaran semasa, terutamanya pengendalian penyakit, rawatan dan pencegahan.

Oleh itu, ASEAN menghargai sumbangan dan komitmen berharga negara-negara Plus Three dalam menangani cabaran-cabaran semasa, termasuk sokongan terhadap COVID-19 ASEAN Response Fund.

Sementara itu, baginda menekankan kepentingan untuk menjaga kesinambungan ekonomi bagi membolehkan pemulihan yang cepat dan mampan dengan memastikan barangan juga perkhidmatan sentiasa tersedia, rantaian bekalan terbuka dan tetap berhubung juga perniagaan akan dapat terus beroperasi.

Di samping itu, baginda turut menggalakkan pertimbangan untuk mewujudkan persediaan di antara negara-negara ASEAN bersama negara-negara Plus Three bagi mempermudahkan pergerakan yang mustahak dan selamat bagi rakyat di rantau ini ke arah mempercepatkan juga menyumbang kepada pemulihan dan pembangunan ekonomi serantau.

Sementara itu, Perdana Menteri Republik Sosialis Viet Nam, Tuan Yang Terutama Nguyen Xuan Phuc selaku Pengerusi ASEAN bagi Tahun 2020 semasa menyampaikan ucapan pembukaan pada permulaan Sidang Kemuncak, menekankan komitmen untuk meningkatkan penyelarasan ASEAN bersama ASEAN Plus Three supaya bertindak secara efektif bagi menangani pandemik COVID-19 dan kesan-kesannya terhadap kehidupan rakyat juga ekonomi.

Presiden Republik Korea, Tuan Yang Terutama Moon Jae-in selaku Negara Penyelaras ASEAN Plus Three, dalam kenyataannya, menyeru untuk memudah cara perjalanan penting merentas sempadan tanpa menjejaskan usaha-usaha pengawalan jangkitan penyakit.

Tambahan lagi, kerjasama dalam bidang kesihatan awam hendaklah diteruskan bagi menghasilkan bekalan rawatan yang saksama dan mekanisme yang jelas untuk bersedia menangani penularan baharu.

Dari segi ekonomi, negara-negara ASEAN Plus Three hendaklah bersedia lebih awal bagi menghadapi era pasca COVID-19 dengan memperkukuhkan langkah-langkah ke arah ekonomi yang berdaya tahan dan inklusif.

Ini diikuti oleh Premier of the State Council of the People's Republic of China, Tuan Yang Terutama Li Keqiang, yang menyatakan bahawa China percaya dengan usaha sama dalam mengekalkan rantaian bekalan dan industri menunjukkan kedayatahanan juga kesepaduan ASEAN Plus Three.

Sehubungan ini, China menekankan bahawa kerjasama inklusif boleh menyumbang kepada keamanan, pembangunan dan kemakmuran di rantau ini.

Manakala Perdana Menteri Jepun, Tuan Yang Terutama Yoshihide Suga, menekankan kerjasama di antara negara-negara ASEAN Plus Three, khususnya dalam bidang kewangan dan keselamatan makanan, untuk memajukan pembangunan mampan.

Jepun juga menggalakkan usaha-usaha ke arah pemulihan ekonomi melalui rantaian bekalan yang berdaya tahan dalam kalangan industri. Dalam menangani pandemik COVID-19, Jepun percaya bahawa perlindungan kesihatan sejagat adalah mustahak dan bersedia untuk bekerjasama bersama negara-negara di rantau ini untuk mencapainya.

Dalam Sidang Kemuncak ini, para pemimpin juga menyentuh mengenai tindak balas bersama kepada krisis serantau dan antarabangsa, termasuk menangani impak negatif COVID-19 ke arah memulihkan sosioekonomi; mengukuhkan infrastruktur kesihatan dalam membina kedayatahanan; dan meningkatkan ke arah kerjasama di antara institusi-institusi dan perniagaan-perniagaan, antara lainnya, membina ekonomi digital, membukakan semula perjalanan penting dan memastikan bekalan makanan yang berterusan.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  
hm_1411203.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, pagi ini berkenan menyertai para Pemimpin ASEAN dan Rakan-Rakan Dialog ASEAN bagi Sidang Kemuncak ASEAN-Amerika Syarikat Ke-8; Sidang Kemuncak Komemoratif ASEAN-New Zealand dan Sidang Kemuncak Biennial ASEAN-Australia Ke-2, secara maya melalui persidangan-persidangan video dari Baitul Mesyuarah, Istana Nurul Iman.

Pada Sidang Kemuncak ASEAN-Amerika Syarikat Ke-8, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan penglibatan strategik Amerika Syarikat dengan ASEAN tetap penting bagi menjamin keamanan, keselamatan dan kemakmuran di rantau ini dan ini juga membantu pembangunan sosioekonomi ASEAN serta usaha-usaha ke arah pembangunan masyarakat selama ini.

Dalam menangani pandemik COVID-19, baginda bertitah bahawa ASEAN menghargai komitmen Amerika Syarikat bagi inisiatif berterusan untuk membantu meningkatkan keupayaan perubatan dan kesihatan ASEAN di samping menggalakkan kemajuan yang sentiasa berkembang, terutamanya untuk bekerjasama dengan Amerika Syarikat dalam penyediaan vaksin COVID-19 pada harga yang berpatutan dan berkesan untuk semua negara ASEAN.

Selain itu, ASEAN menyambut baik Kenyataan Bersama mengenai Human Capital Development pada Sidang Kemuncak ASEAN-Amerika Syarikat Ke-8 dan menantikan inisiatif yang dapat membantu mengembangkan kemahiran rakyat dalam bidang ICT, literasi digital dan keselamatan siber dalam menghadapi cabaran Revolusi Industri Keempat.

Pada mengakhiri titah, baginda menyatakan bahawa ASEAN juga menggalakkan sokongan berterusan Amerika Syarikat dalam perniagaan ASEAN melalui peningkatan kemahiran digital sehingga mereka dapat mengambil bahagian dalam ekonomi digital dengan lebih baik lagi.

Terdahulu sebelum itu, Perdana Menteri Republik Sosialis Viet Nam, Tuan Yang Terutama Nguyen Xuân Phúc, selaku Pengerusi ASEAN bagi tahun 2020 mengalu-alukan penglibatan Amerika Syarikat dalam meningkatkan dialog dan kerjasama serantau melalui mekanisme yang dipimpin oleh ASEAN, termasuk peranan aktif Amerika Syarikat dalam inisiatif-inisiatif praktikal ke arah meningkatkan kapasiti negara anggota ASEAN.

Rakan-rakan ASEAN termasuk Amerika Syarikat memberikan tindak balas dengan berkesan kepada cabaran-cabaran baharu serta usaha-usaha untuk menangani impak pandemik COVID-19 dan mengekalkan kestabilan yang kondusif terhadap pemulihan segera dan pembangunan negara yang mampan.

Sementara itu, National Security Advisor and Special Envoy Presiden Amerika Syarikat, The Honourable Robert O'Brien menyampaikan ucapan bagi pihak Presiden Amerika Syarikat, di mana Amerika Syarikat menghargai usaha-usaha ASEAN dalam memastikan rantaian bekalan tetap terbuka, sebagai asas yang kukuh bagi kerjasama ASEAN-Amerika Syarikat dalam bidang kesihatan awam dan mengatasi penyakit berjangkit, di mana Amerika Syarikat dapat menyumbangkan 'ventilator' dan alat pelindung diri kepada rakan-rakan ASEAN.

Tambahan lagi, kerjasama ASEAN-Amerika Syarikat dalam bidang sains, kesihatan, pendidikan, taraf kehidupan dan keselamatan telah berkembang maju.

Amerika Syarikat menekankan pelaburannya dalam pertukaran dalam bidang pendidikan, akademik, kebudayaan dan para profesional serta menyediakan latihan kepada para usahawan wanita muda di ASEAN untuk meneruskan perniagaan secara dalam talian di tengah-tengah keadaan pandemik.

Kenyataan Bersama yang disampaikan oleh Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao, Tuan Yang Terutama Thongloun Sisoulith, selaku Negara Penyelaras bagi hubungan dialog ASEAN-Amerika Syarikat, menyambut baik peranan utama perkongsian strategik ASEAN-Amerika Syarikat dalam mencapai keamanan, keselamatan, kestabilan dan kemakmuran serantau.

ASEAN mengalu-alukan sokongan berterusan Amerika Syarikat dalam meningkatkan kemahiran dan kecekapan dalam bidang perekonomian bagi tenaga kerja ASEAN melalui 'public-private partnerships' dan perkongsian sosiobudaya.

ASEAN juga menghargai sokongan Amerika Syarikat dalam bidang transformasi digital dan 'smart city' serta usaha untuk mengurangkan jurang pembangunan di ASEAN.

ASEAN berharap bagi kerjasama yang lebih rapat bersama Amerika Syarikat dalam menangani impak-impak pandemik COVID-19 dan sosioekonomi dengan menjamin kedayatahanan rantaian bekalan dan kesalinghubungan antarabangsa.

Dalam Sidang Kemuncak ini, para pemimpin juga membaharui komitmen terhadap perkongsian strategik dalam hubungan ASEAN-Amerika Syarikat dan melaksanakan pendekatan baharu ke arah menangani isu-isu global semasa; meningkatkan kerjasama dalam bidang-bidang penyelidikan dan vaksin sebagai hala tuju dalam menangani COVID-19 dan mengakui akan kepentingan teknologi digital dalam memajukan infrastruktur digital dan kesalinghubungan serta memastikan perdagangan dan rantaian bekalan tanpa gangguan.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  
hm_1411202.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melahirkan rasa puas hati dalam meraikan Ulang Tahun Ke-45 Hubungan Dialog, di mana kerjasama ASEAN-New Zealand secara berterusan membawa banyak manfaat bersama kepada penduduk masing-masing dalam pelbagai bidang.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah sedemikian pada Sidang Kemuncak Komemoratif ASEAN-New Zealand, secara maya melalui persidangan video dari Baitul Mesyuarah, Istana Nurul Iman.

Ke arah ini, baginda menyarankan ASEAN dan New Zealand untuk fokus dalam meningkatkan taraf kehidupan dan membina rantau yang berdaya tahan, terutamanya dalam meneroka usaha-usaha bagi pemulihan serantau dengan segera daripada kesan pandemik COVID-19 dengan memastikan perniagaan dan perdagangan kekal aktif dan rantaian bekalan tetap terjalin.

Di tengah-tengah kepesatan pengguna internet di rantau ini, baginda menggalakkan ASEAN dan New Zealand untuk mempromosikan e-Dagang, di mana ia akan dapat menyediakan lebih banyak peluang dan akses pasaran yang lebih besar, terutamanya bagi Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana (PMKS) dan para pengguna lain di rantau ini.

Oleh itu, ASEAN berharap untuk dapat meningkatkan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA) untuk memajukan integrasi dan pertumbuhan ekonomi.

Pada mengakhiri titah, baginda menekankan bahawa ASEAN dan New Zealand perlu memastikan usaha-usaha pemulihan adalah mesra alam dan mampan, oleh itu kerjasama dalam mengurangkan kesan perubahan iklim dan pengurusan bencana juga adalah amat digalakkan.

Terdahulu sebelum itu, Tuan Yang Terutama Pengerusi ASEAN semasa menyampaikan ucapan pada Sidang Kemuncak tersebut mengalu-alukan kemajuan yang menggalakkan dalam kerjasama ASEAN dan New Zealand termasuk sumbangan aktif New Zealand terhadap dialog-dialog dan rangka kerja serantau yang dipimpin oleh ASEAN serta percaya akan kemampuan ASEAN dan New Zealand dalam mengatasi cabaran-cabaran ketika dunia menghadapi perkembangan kompleks termasuk pandemik COVID-19.

Sementara itu, Perdana Menteri New Zealand, The Right Honourable Jacinda Ardern semasa Sidang Kemuncak ini mengakui bahawa hubungan luas dan erat ASEAN dan New Zealand menghasilkan keamanan serta kemakmuran serantau dengan jayanya.

ASEAN merupakan salah satu rakan kongsi perdagangan dan pelaburan New Zealand serta merupakan hab strategik yang penting, menghubungkan New Zealand dengan Asia serta seluruh dunia.

Dalam menghadapi cabaran-cabaran yang dibawa oleh pandemik COVID-19, New Zealand menekankan komitmennya bagi mewujudkan akses kepada vaksin secara terbuka dan saksama serta memastikan rantaian bekalan sentiasa terbuka dan berdaya tahan mengikut peraturan antarabangsa.

Kenyataan Bersama disampaikan oleh Timbalan Perdana Menteri, Menteri Ekonomi dan Kewangan Kerajaan Kemboja, Tuan Yang Terutama Aun Pornmoniroth selaku Negara Penyelaras bagi hubungan dialog ASEAN-New Zealand, antara lainnya menggalakkan kerjasama lanjut antara ASEAN dan New Zealand untuk mencapai perkembangan dalam ketiga-tiga Tunggak ASEAN di bawah empat tema utama iaitu 'People, Prosperity, Peace and Planet'.

Ke arah mengukuhkan lagi perkongsian strategik ASEAN-New Zealand, New Zealand adalah dicadangkan untuk menumpukan kepada pembentukan program-program inovasi dan perkembangan belia bagi memastikan kesiapsiagaan dalam menghadapi keperluan global yang kerap berubah; mengurangkan jurang pembangunan dan meningkatkan integrasi serantau terutamanya dalam bidang keselamatan makanan; pertanian; Perusahaan Kecil dan Sederhana dan keusahawanan wanita; membantu dalam program bantuan menghadapi bencana alam bagi negara-negara ASEAN, khususnya negara C.L.M.V. dan usaha bersama terhadap pemulihan dan perangsangan pertumbuhan ekonomi dengan memelihara dan mendukung sistem perdagangan multilateral.

Dalam Sidang Kemuncak ini, para pemimpin juga mengetengahkan perkongsian yang lebih kukuh di rantau Pasifik dengan memberikan tumpuan kepada perdagangan; pelaburan; pendidikan; pembangunan sumber tenaga manusia; kesihatan awam; kesalinghubungan, keselamatan makanan; perikanan; perubahan iklim; dan pemulihan daripada impak bencana; mengorak langkah untuk pemulihan ekonomi dengan segera dan meneruskan integrasi ekonomi serantau yang membawa manfaat bersama berdasarkan sistem multilateral yang bebas, terbuka dan berasaskan peraturan; serta keperluan untuk berwaspada terhadap sebarang ancaman pengganasan.

Pada akhir persidangan ini, para Pemimpin ASEAN dan New Zealand bersama-sama meluluskan Joint ASEAN-New Zealand Leaders' Vision Statement on the 45th Anniversary of ASEAN-New Zealand Dialogue Relations : A Legacy of Partnership, A Future Together.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm_1411201.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menekankan bahawa Australia terus memainkan peranan penting dalam menjaga keamanan serantau, kestabilan dan kemakmuran, di mana kerjasama ASEAN-Australia telah berkembang maju daripada sebelumnya di dalam bidang-bidang yang saling menguntungkan seperti perdagangan dan pendidikan.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah sedemikian semasa Sidang Kemuncak Biennial ASEAN-Australia Ke-2 secara maya melalui persidangan video dari Baitul Mesyuarah, Istana Nurul Iman.

Ke arah ini, baginda percaya kerjasama ASEAN-Australia akan dapat diperkukuhkan lagi dengan persetujuan untuk mengadakan Sidang Kemuncak tahunan bermula tahun 2021.

Baginda juga bertitah menyatakan bahawa ASEAN menghargai sokongan Australia dalam menangani kesan COVID-19 termasuk memberikan bekalan makanan yang berterusan kepada Negara-negara Anggota ASEAN semasa merebaknya wabak tersebut.

Baginda seterusnya menekankan kepentingan untuk memperkukuhkan lagi sistem penjagaan kesihatan bagi masa hadapan, di samping menggalakkan lebih banyak inisiatif bagi pembangunan kapasiti termasuk dalam penjagaan kesihatan mental dan kesejahteraan rakyat.

Pada mengakhiri titah, baginda menggesa ASEAN dan Australia untuk bertindak bagi pemulihan ekonomi serantau yang segera daripada pandemik COVID-19, di samping melahirkan kepercayaan kepada penaiktarafan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA) yang dapat memberi manfaat yang lebih baik kepada perniagaan dan rakyat.

Terdahulu sebelum itu, Tuan Yang Terutama Pengerusi ASEAN semasa menyampaikan ucapan pada Sidang Kemuncak tersebut mengalu-alukan perkongsian berterusan ASEAN dan Australia dalam mencapai hasil kerjasama yang penting di semua sektor.

Sepanjang tahun ini, ASEAN dan Australia telah menyelaras tindak balas untuk menangani pandemik COVID-19 dan kesan-kesannya. ASEAN menghargai dasar berterusan dan hubungan rapat Australia di rantau ini, dalam sokongannya terhadap ASEAN Centrality dan aktiviti-aktiviti di bawah dialog-dialog pimpinan ASEAN yang kondusif kepada bidang-bidang utama dan cabaran-cabaran mendatang ke arah keamanan, kemakmuran dan kestabilan.

Sementara itu, Perdana Menteri Australia, The Honourable Scott Morrison dalam ucapannya memuji pendekatan ASEAN yang kohesif dan responsif terhadap pandemik COVID-19 dan menekankan ASEAN Centrality sebagai tonggak visi Australia terhadap Indo-Pasifik.

Di bawah Perkongsian Strategik ASEAN-Australia, Australia menggariskan komitmen dalam menyokong penyediaan vaksin COVID-19 yang selamat dan berkesan bagi Asia Tenggara dan Pasifik serta kerjasama dalam bidang kesihatan dan sains.

Sehubungan ini, Australia juga menggariskan mengenai sumbangan kewangan kepada ASEAN ke arah mencapai pemulihan ekonomi selaras dengan keutamaan-keutamaan ASEAN.

Perdana Menteri Malaysia, Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Haji Mohd. Yassin selaku Negara Penyelaras hubungan dialog ASEAN-Australia menyampaikan Kenyataan Bersama ASEAN mengenai sumbangan Australia terhadap pembentukan Komuniti ASEAN.

Meskipun menghadapi cabaran-cabaran akibat pandemik COVID-19, kerjasama dalam bidang kesihatan di antara ASEAN dan Australia kian meningkat dengan signifikan termasuk menjamin akses percuma dan saksama kepada vaksin yang selamat, berkesan dan dengan harga berpatutan.

ASEAN juga menggalakkan penyelarasan berterusan dalam menangani ancaman tradisional dan bukan tradisional serta meningkatkan kerjasama dalam pelbagai bidang seperti Revolusi Industri Keempat, teknologi digital, memudah cara perdagangan dan e-Perdagangan, pengurusan bencana, pemuliharaan, kebudayaan, kesihatan, pemerkasaan wanita, sukan dan pembangunan belia.

Para pemimpin juga mengalu-alukan pelaksanaan Sidang Kemuncak tahunan Pemimpin-pemimpin ASEAN-Australia bermula pada tahun 2021; mengeratkan kerjasama untuk tindak balas dan pemulihan daripada kesan pandemik; kerjasama berterusan dalam bidang pendidikan dan pembangunan tenaga manusia; serta mengukuhkan usaha-usaha ke arah integrasi serantau dan mengurangkan jurang pembangunan.

Pada akhir persidangan ini, para Pemimpin ASEAN dan Australia bersama-sama meluluskan Joint Statement of the Second ASEAN-Australia Biennial Summit : Strong Partnership for Recovery.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  
hm_1211205.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menyertai para Pemimpin ASEAN bagi Sidang Kemuncak ASEAN Ke-37 secara maya melalui persidangan video dari Baitul Mesyuarah, Istana Nurul Iman, pagi tadi.

Sidang Kemuncak ASEAN Ke-37 kali ini bertemakan 'Cohesive and Responsive ASEAN'.

Pada Sesi Plenari Sidang Kemuncak ASEAN Ke-37, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam titah menekankan bahawa pemulihan ASEAN memerlukan pendekatan strategik dan holistik, untuk membina semula Komuniti ASEAN yang berdaya tahan dan mantap.

Dalam hal ini, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menekankan ASEAN perlu segera mendukung usaha-usaha ke arah pemulihan serantau iaitu, pertama, dengan mengutamakan kesejahteraan dan mata pencarian rakyat, termasuk dengan meningkatkan jaringan keselamatan serantau dan menangani isu-isu sosial seperti pengangguran dan kesihatan mental.

Kedua, Kebawah DYMM menekankan untuk meningkatkan kesiapsiagaan ASEAN dengan membangun kedayatahanan melalui meningkatkan kemampuan serantau untuk mengesan dan memberi tindak balas ke atas cabaran-cabaran yang baharu.

Baginda bertitah menyatakan yang ketiga ialah memastikan ekonomi serantau sentiasa terbuka dan bersedia untuk perniagaan agar ASEAN dengan cepatnya dapat pulih dan berkembang makmur.

Baginda mengalu-alukan penandatanganan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang akan menandakan komitmen tegas ASEAN terhadap sistem perdagangan multilateral yang berdasarkan peraturan, terbuka dan inklusif.

Di samping itu, baginda juga mendukung kewujudan sistem perjalanan dua hala dan serantau bagi membolehkan pergerakan para profesional tanpa mendatangkan risiko terhadap kesihatan dan nyawa.

Pada masa yang sama, baginda menekankan bahawa ASEAN perlu bekerjasama dengan rakan-rakan kongsi untuk mengatasi cabaran masa hadapan secara kolektif dan memastikan sebuah Komuniti ASEAN yang dapat memberi lebih banyak peluang kepada rakyatnya.

Pada mengakhiri titah, baginda memberikan jaminan sebagai Pengerusi ASEAN pada tahun 2021, Negara Brunei Darussalam akan bekerjasama dengan semua negara anggota ASEAN dan rakan-rakannya ke arah membentuk rantau yang prihatin, bersedia dan makmur.

Dalam Sidang Kemuncak ini, para pemimpin mendengarkan laporan daripada Director-General, Pertubuhan Kesihatan Sedunia (World Health Organization - WHO), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus mengenai situasi pandemik COVID-19 dan tindak balas antarabangsa mengenainya.

Diikuti dengan laporan daripada Setiausaha Agung ASEAN,Tuan Yang Terutama Dato Paduka Lim Jock Hoi yang merangkumi perkembangan dan pencapaian ASEAN sepanjang tahun ini di bawah ketiga-tiga Tunggak Komuniti ASEAN; tindakan untuk memacu transformasi dan mendukung pemulihan termasuk meningkatkan produktiviti dan mengukuhkan tenaga manusia.

Sejurus itu, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Hal Ehwal Luar Republik Sosialis Viet Nam , Tuan Yang Terutama Pham Bình Minh selaku Pengerusi ASEAN Coordinating Council juga menyampaikan laporan mengenai kemajuan ASEAN termasuk mempromosikan Identiti ASEAN dan pembangunan sub-serantau.

Pada akhir persidangan ini, para Pemimpin ASEAN meluluskan Kenyataan Bersama Pemimpin-Pemimpin ASEAN bagi Sidang Kemuncak ASEAN Ke-37; Ha Noi Declaration on the ASEAN Community's Post-2025 Vision; ACC's Report on ASEAN 2020's Deliverables and COVID-19 Response Initiatives; ASEAN Strategic Framework for Public Health Emergencies; ASEAN Declaration on an ASEAN Travel Corridor Arrangement; Ha Noi Declaration on the Adoption of the Initiative for ASEAN Integration (IAI) Work Plan IV (2021-2025); ASEAN Declaration on Digital Tourism; Narrative of ASEAN Identity; and Ha Noi Declaration on Strengthening Social Work Towards Cohesive and Responsive ASEAN Community.

Disusuli dengan pelancaran Mid-term Reviews of the ASEAN Community Blueprints 2025, ASEAN Comprehensive Recovery Framework, dan ASEAN Regional Reserve of Medical Supplies.

Sebelum Sesi Plenari, satu Majlis Pembukaan Sidang Kemuncak ASEAN Ke-37 dan Sidang-Sidang Kemuncak Berkaitan berlangsung awal pagi tadi bagi mengalu-alukan Ketua-ketua Negara dan Kerajaan ASEAN, yang antara lainnya memaparkan persembahan kebudayaan dan lagu tema ASEAN, 'The ASEAN Way'.

Ini diikuti dengan Ucapan-ucapan Pembukaan daripada General Secretary of the Communist Party of Viet Nam dan Presiden Republik Sosialis Viet Nam, Tuan Yang Terutama Nguyen Phú Trong; dan Perdana Menteri Republik Sosialis Viet Nam, Tuan Yang Terutama Nguyen Xuân Phúc, selaku Pengerusi ASEAN bagi tahun 2020 yang memberi tumpuan kepada tindak balas berkesan terhadap cabaran-cabaran baharu ke arah perkembangan dan pemulihan ekonomi serantau, membentuk kedudukan yang sesuai dalam dunia pasca COVID-19, serta meningkatkan peranan ASEAN di peringkat antarabangsa.

Semasa Majlis Pembukaan berkenaan, sebuah video mengenai kemajuan ASEAN sepanjang tahun 2020 turut ditayangkan.

Pada majlis tersebut, ASEAN Studies Centre (ASC) of the Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) - Yusof Ishak Institute dari Republik Singapura juga diumumkan sebagai penerima ASEAN Prize 2020.

ASEAN Prize antara lainnya menghargai pencapaian-pencapaian para individu atau organisasi yang banyak memupuk Identiti ASEAN, mempromosikan semangat ASEAN, menerajui cara ASEAN dan telah menyumbangkan ke arah usaha-usaha pembangunan Komuniti ASEAN.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm_1211204.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menyambut baik sokongan Republik Rakyat China terhadap usaha membangun Komuniti ASEAN selama ini, termasuk usaha-usaha dalam menangani COVID-19.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah sedemikian semasa berkenan menyertai para Pemimpin ASEAN dan Rakan-rakan Dialog ASEAN bagi Sidang Kemuncak ASEAN-China Ke-23 secara maya melalui persidangan video dari Baitul Mesyuarah, Istana Nurul Iman, petang tadi.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga menghargai usaha-usaha China yang berkesan dalam menangani wabak di luar negara, yang telah mendatangkan hasil positif terhadap ekonomi serantau, termasuk pertumbuhan perdagangan dua hala antara ASEAN dan China yang berterusan di tengah keadaan ekonomi global yang merosot.

Pada Sidang Kemuncak ASEAN-China Ke-23 kali ini, Kebawah DYMM turut menekankan untuk tujuan tersebut, usaha yang lebih gigih adalah digalakkan untuk memperluaskan lagi perdagangan dan merealisasikan potensi penuh Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China bagi memudahkan pemulihan ASEAN.

Baginda juga bertitah, tahun 2021 adalah signifikan kerana tahun ini menandakan ulang tahun ke-30 Hubungan Dialog ASEAN-China dan Hubungan Diplomatik Brunei-China, serta ulang tahun 'centenary' (ulang tahun keseratus) penubuhan Parti Komunis China.

Baginda seterusnya menyambut baik peluang tahun hadapan untuk memperluaskan lagi persefahaman dan mengukuhkan kepercayaan serta keyakinan antara ASEAN dan China, yang akan meningkatkan lagi kerjasama dalam semua bidang ke tahap hubungan yang lebih tinggi.

Terdahulu sebelum itu, Perdana Menteri Republik Sosialis Viet Nam, Tuan Yang Terutama Nguyen Xuân Phúc, selaku Pengerusi ASEAN bagi tahun 2020 semasa menyampaikan ucapan pada Sidang Kemuncak tersebut antara lainnya mengambil maklum bahawa tahun 2020 adalah tahun yang membawa banyak cabaran penting dan menyeru kerjasama daripada semua rakan antarabangsa untuk mengatasinya.

Walaupun sedemikian, ASEAN dan China mampu mengekalkan kerjasama ke arah pemulihan yang kohesif dan responsif.

Sementara itu, Premier of the State Council of the People's Republic of China, Tuan Yang Terutama Li Keqiang dalam ucapannya memberi penekanan terhadap China sebagai rakan perdagangan ASEAN yang utama dan seterusnya menggariskan komitmen China dan ASEAN untuk melaksanakan pembangunan dan mempromosikan kerjasama yang mempunyai faedah bersama di Asia Timur ke arah kemajuan dan pembangunan global.

Presiden Republik Filipina selaku Negara Penyelaras hubungan dialog ASEAN-China, Tuan Yang Terutama Rodrigo Duterte menyampaikan Kenyataan Bersama ASEAN yang menunjukkan sokongan padu China terhadap pembangunan serantau ASEAN, termasuk perpaduan dan ASEAN Centrality; serta kepentingan kerjasama bagi pembahagian vaksin, diagnostik dan perubatan secara saksama.

TYT Rodrigo Duterte menyeru untuk meneruskan dialog dan penyelarasan terhadap keamanan, kestabilan dan kemakmuran di rantau ini, serta menggariskan komitmen terhadap sistem 'multilateral' yang berdasarkan peraturan ke arah meningkatkan perdagangan dan pelaburan.

Dalam Sidang Kemuncak ini, para pemimpin juga menyentuh mengenai kepentingan ekonomi digital terhadap kedayatahanan serantau, perdagangan dan pelaburan; serta mengalu-alukan tahun 2021 sebagai ASEAN-China Year of Sustainable Development Cooperation untuk bekerjasama dalam bidang-bidang utama ke arah pembangunan yang mampan.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm_1211203.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menyambut baik sokongan dan hubungan erat Jepun dengan ASEAN, di mana kedua-dua pihak terus giat bekerjasama dengan komitmen yang diperbaharui walaupun menghadapi pelbagai cabaran.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menghargai sumbangan Jepun untuk menubuhkan ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases, di mana pusat tersebut akan meningkatkan lagi kesediaan serantau dalam menghadapi krisis kesihatan di masa akan datang.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah sedemikian semasa berkenan menyertai para Pemimpin ASEAN dan Rakan-rakan Dialog ASEAN bagi Sidang Kemuncak ASEAN-Jepun Ke-23 secara maya melalui persidangan video dari Baitul Mesyuarah, Istana Nurul Iman, petang tadi.

Pada Sidang Kemuncak ASEAN-Jepun Ke-23 ini, Kebawah DYMM juga menggalakkan ASEAN dan Jepun untuk memberi tumpuan terhadap pembangunan ekonomi yang lebih berdaya tahan dengan memastikan rakyat dapat menyesuaikan diri kepada perubahan yang dibawa oleh Revolusi Industri Keempat.

Dengan mengambil kira kepakaran Jepun dalam teknologi dan inovasi, baginda mengalu-alukan kerjasama dalam pelbagai bidang, seperti automasi dan teknologi digital yang akan membantu membangun tenaga kerja yang berkemahiran dan bersedia untuk masa hadapan.

Dalam menekankan kepentingan untuk mengukuhkan lagi kepercayaan dan kesefahaman agar ASEAN dan Jepun dapat mengatasi cabaran yang kompleks dengan lebih baik dalam landskap geo-politik yang sentiasa berubah, baginda menghargai sokongan berterusan Jepun terhadap ASEAN Centrality dan proses-proses yang dipimpin oleh ASEAN.

Terdahulu sebelum itu, Perdana Menteri Republik Sosialis Viet Nam, Tuan Yang Terutama Nguyen Xuân Phúc, selaku Pengerusi ASEAN bagi tahun 2020 semasa menyampaikan ucapan pada Sidang Kemuncak tersebut menyentuh mengenai keperluan ASEAN-Japan untuk memperluaskan kerjasama sepadu, termasuk menangani kesan COVID-19.

Selain itu, aktiviti-aktiviti bersama telah diadakan yang menunjukkan rapatnya kerjasama antara ASEAN dan Jepun.

Sementara itu, Perdana Menteri Jepun, Tuan Yang Terutama Yoshihide Suga, semasa Sidang Kemuncak ini antara lainnya menyatakan bahawa Jepun akan terus bekerjasama dengan ASEAN untuk mencapai rantau Indo-Pasifik yang bebas, terbuka dan lebih makmur.

Jepun bersedia untuk membina kedayatahanan ekonomi dalam rantaian bekalan dan memajukan penggunaan teknologi digital.

Bersama dengan prinsip-prinsip utama, kerjasama seperti kerjasama maritim, mencapai Matlamat Pembangunan Mampan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), kesalinghubungan dan alam sekitar, TYT Yoshihide Suga juga menyentuh tentang sokongan Jepun terhadap inisiatif-inisiatif ASEAN ke arah memenuhi Perjanjian Paris.

Perdana Menteri Republik Sosialis Viet Nam selaku Negara Penyelaras hubungan dialog ASEAN-Japan, Tuan Yang Terutama Nguyen Xuân Phúc menyampaikan Kenyataan Bersama ASEAN yang mengalu-alukan sumbangan Jepun terhadap usaha bersama serantau bagi rangka-rangka kerja yang dipimpin oleh ASEAN ke arah mengekalkan keamanan dan keselamatan.

Akses yang mampan bagi perdagangan dan pelaburan adalah digalakkan, termasuk komitmen berterusan terhadap perdagangan 'multilateral'.

Dalam menangani impak COVID-19, ASEAN berharap kepada sokongan aktif Jepun dalam meningkatkan kapasiti kesihatan serantau serta sistem kesihatan awam.

Dalam Sidang Kemuncak ini, para pemimpin juga menyentuh tentang sokongan Jepun terhadap pemulihan dan pembangunan serantau, termasuk menangani krisis kesihatan akan datang; mengalu-alukan sokongan Jepun untuk meningkatkan lagi kapasiti produktiviti dan perdagangan, serta membangun infrastruktur digital; mewujudkan kolaborasi di antara pihak industri dengan pihak akademia ASEAN dan Jepun; dan juga terus memberi keutamaan kepada pertukaran antara masyarakat.

Pada akhir persidangan ini, para Pemimpin ASEAN dan Jepun sama-sama menyaksikan pelancaran ASEAN Regional Center on Public Health Emergencies and Emerging Diseases, di mana Jepun telah menyumbang 50 juta USD, melalui Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF) bagi membantu penubuhan pusat ini, yang akan terus mendukung keupayaan dan usaha ASEAN dalam menghadapi ancaman darurat kesihatan awam di rantau ini.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  

hm_1211202.jpg


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menghargai usaha persendirian Presiden Republik Korea, Tuan Yang Terutama Moon Jae-in untuk terus memperkukuhkan hubungan ASEAN- Republik Korea (R.O.K.) termasuk melalui New Southern Policy-Plus serta sokongan padu R.O.K. kepada inisiatif-inisiatif ASEAN yang masih berjalan, iaitu mengenai langkah-langkah dalam membantu mengatasi wabak COVID-19.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah sedemikian semasa berkenan menyampaikan Kenyataan Bersama ASEAN selaku Negara Penyelaras bagi Hubungan Dialog ASEAN-R.O.K. pada Sidang Kemuncak ASEAN-Republik Korea Ke-21 secara maya melalui persidangan video dari Baitul Mesyuarah, Istana Nurul Iman, petang tadi.

Di samping itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menyambut baik cadangan R.O.K. untuk mewujudkan Health Dialogue Channel yang akan mengukuhkan keupayaan kesihatan awam melalui pertukaran maklumat dan kepakaran, dan melengkapkan usaha menuju pemulihan serantau.

Oleh itu, Kebawah DYMM mengalu-alukan peningkatan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-R.O.K. melalui usaha liberalisasi selanjutnya yang akan membawa lebih banyak faedah kepada orang ramai, membantu perniagaan dan memperkembangkan perusahaan mikro, kecil dan sederhana (M.S.M.E.).

Di sinilah jelas baginda, kepakaran R.O.K. dalam bidang e-dagang, 'artificial intelligence', dan teknologi 5G dapat membantu membina Komuniti ASEAN yang bersedia untuk masa hadapan.

Baginda juga mengalu-alukan lebih banyak biasiswa dan peluang latihan dari R.O.K. dalam pelbagai bidang, seperti inovasi urus tadbir, pembelajaran (e-learning) dan teknologi pertanian yang dapat membina masyarakat yang berdaya tahan.

Baginda juga berpuas hati dengan usaha R.O.K. untuk meningkatkan kerjasama sub-serantau, termasuk bersama BIMP-EAGA melalui dana untuk projek bersama yang akan memudahkan pertumbuhan ekonomi serantau yang inklusif dan mampan.

Titah baginda, ASEAN terus menghargai sokongan R.O.K. terhadap ASEAN Centrality serta penyertaan aktif R.O.K. dalam proses-proses yang dipimpin oleh ASEAN.

Melihat ke hadapan, baginda menekankan kesediaan ASEAN untuk bekerjasama dengan R.O.K. dalam usaha untuk memajukan keamanan dan keselamatan di rantau ini.

Terdahulu sebelum itu, Perdana Menteri Republik Sosialis Viet Nam, Tuan Yang Terutama Nguyen Xuân Phúc, selaku Pengerusi ASEAN bagi tahun 2020 semasa menyampaikan ucapan pada Sidang Kemuncak tersebut antara lainnya menyatakan bahawa pemikiran ekonomi yang terbuka adalah merupakan kepentingan bersama ASEAN dan R.O.K.

Akibat pandemik COVID-19, R.O.K. dan ASEAN menekankan komitmen masing-masing untuk mengembangkan usaha-usaha dalam mengawal wabak penyakit, seperti melalui penyelidikan dan penghasilan vaksin, serta memudah cara pergerakan pekerja-pekerja berkemahiran melalui 'travel corridor'.

Aspek tenaga manusia seperti 'upskilling' dan 'reskilling' juga digariskan bagi membantu usaha-usaha sedemikian.

Sementara itu, Tuan Yang Terutama Presiden Republik Korea semasa Sidang Kemuncak ini mengalu-alukan pertukaran kerjasama yang berterusan antara ASEAN dan R.O.K. bagi mengatasi pandemik, dengan matlamat untuk lebih bersedia dalam menghadapi cabaran-cabaran baharu.

R.O.K. akan berkongsi kepakaran dalam menangani penularan pandemik dari segi peralatan fizikal serta sumbangan dana. R.O.K. berharap untuk menerajui era pasca COVID-19 ke arah membina sebuah komuniti yang berpaksikan masyarakat.

Dalam Sidang Kemuncak ini, para pemimpin juga menyentuh mengenai perkongsian strategik antara ASEAN dan R.O.K. yang terus berkembang walaupun berhadapan dengan cabaran akibat COVID-19; pemulihan ekonomi melalui integrasi ekonomi dan kepentingan untuk meningkatkan kemahiran tenaga manusia, antaranya, dalam meningkatkan peluang-peluang perniagaan dan pelaburan; serta infrastruktur hijau. 

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  

hm_1211201.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menyambut baik kepentingan Perkongsian Strategik ASEAN-India dan mengetengahkan pentingnya sokongan berterusan India kepada ASEAN Centrality dan proses-proses yang dipimpin oleh ASEAN, serta sumbangan India's Act East Policy ke arah memajukan keamanan, kestabilan dan kefahaman bersama di rantau ini.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah sedemikian semasa berkenan menyertai para Pemimpin ASEAN dan Perdana Menteri Republik India bagi Sidang Kemuncak ASEAN-India Ke-17 secara maya melalui persidangan video dari Baitul Mesyuarah, Istana Nurul Iman, malam tadi.

Pada Sidang Kemuncak ini, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dalam titah menyatakan, dalam tempoh yang mencabar ini, hubungan kukuh antara ASEAN dan India boleh dijadikan asas untuk terus bekerjasama rapat, termasuk dalam bidang pendidikan, belia dan pertukaran budaya.

Dalam hal ini, Kebawah DYMM menggalakkan tumpuan kepada inisiatif-inisiatif yang dapat memanfaatkan kehidupan rakyat, seperti melalui meningkatkan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-India bagi memastikan akses pasaran yang luas dan mempermudahkan perdagangan untuk perniagaan.

Sehubungan ini, baginda mencadangkan lebih banyak pembangunan kapasiti untuk para ahli peniaga, agar mereka dapat menyesuaikan diri kepada ekonomi digital.

Terdahulu sebelum itu, Perdana Menteri Republik Sosialis Viet Nam, Tuan Yang Terutama Nguyen Xuân Phúc, selaku Pengerusi ASEAN bagi tahun 2020 semasa menyampaikan ucapan pada Sidang Kemuncak tersebut antara lainnya menyatakan bahawa pertalian kukuh antara ASEAN dan India yang dibentuk melalui perdagangan dan perhubungan telah menyumbang kepada penyertaan aktif India dalam semua sektor ASEAN.

Di samping itu, ia juga menghasilkan potensi pasaran yang luas dan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan peluang-peluang perdagangan dan pelaburan.

TYT Pengerusi ASEAN juga mengalu-alukan India Look East Policy dan berharap agar hubungan ASEAN-India akan dapat dimajukan dalam semua sektor.

Sementara itu, Perdana Menteri Republik India, Tuan Yang Terutama Narendra Modi semasa Sidang Kemuncak ini antara lainnya menekankan bahawa ASEAN sentiasa berada dalam keutamaan India's Act East Policy.

TYT Narendra Modi juga mengongsikan bahawa terdapat persamaan antara Indo-Pacific Ocean Initiative dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.

Selanjutnya, keutamaan India adalah bagi meningkatkan kesalinghubungan fizikal, ekonomi, sosial, digital, kewangan dan maritim.

Kenyataan Bersama ASEAN yang disampaikan oleh Perdana Menteri Kerajaan Thailand, selaku Negara Penyelaras hubungan dialog ASEAN-India, Tuan Yang Terutama Prayut Chan-o-cha, merujuk kepada penekanan ASEAN kepada kepentingan keselamatan kesihatan khususnya penyelidikan saintifik dan penghasilan ubat dan vaksin antiviral, yang seharusnya menjadi 'global public good'.

ASEAN juga menggariskan tentang keperluan untuk membina persekitaran bagi kesalingpercayaan bersama yang kondusif terhadap pemulihan pasca pandemik dengan menerokai ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dan Indo-Pacific Ocean Initiative, serta memanfaatkan ASEAN-India Free Trade Agreement.

Dalam Sidang Kemuncak ini, para pemimpin juga menyentuh mengenai kerjasama bersama dalam menangani kesan COVID-19 dan untuk memudah cara penghantaran bekalan secara saksama; menegakkan prinsip-prinsip sistem perdagangan 'multilateral' yang berdasarkan peraturan untuk meningkatkan perdagangan dua hala di rantau ini, memajukan pemulihan ekonomi, dan memelihara rantaian bekalan; menghargai sokongan India di bawah sektor kesalinghubungan dan mengembangkan kesalinghubungan secara fizikal dan digital; mengeratkan jurang pembangunan; serta memupuk hubungan kebudayaan berasaskan sejarah lama ASEAN dan India.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  
hm_101120.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang tadi berkenan menerima mengadap Timbalan Perdana Menteri, Menteri Penyelaras bagi Dasar Ekonomi dan Menteri Kewangan Republik Singapura, Tuan Yang Terutama Heng Swee Keat.

Semasa Majlis Mengadap tersebut, Tuan Yang Terutama Timbalan Perdana Menteri, Menteri Penyelaras bagi Dasar Ekonomi dan Menteri Kewangan Republik Singapura menyembahkan sembah ucapan takziah mewakili Kerajaan Republik Singapura ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan seluruh kerabat diraja atas kemangkatan Al-Marhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji 'Abdul 'Azim ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah pada 7 Rabiulawal 1442 bersamaan dengan 24 Oktober 2020.

Menyertai bersama Tuan Yang Terutama di Majlis Mengadap tersebut ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua dan Menteri Pendidikan Kedua, Republik Singapura, Tuan Yang Terutama Dr. Mohamad Maliki bin Osman; dan Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam (NBD), Tuan Yang Terutama Lim Hong Huai.

Juga hadir, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah; dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Erywan bin Pehin Datu Pekerma Jaya Haji Mohd. Yusof.

Lawatan Tuan Yang Terutama Heng Swee Keat ke NBD mencerminkan hubungan istimewa dan unik yang terjalin selama lebih dari 50 tahun di antara NBD dan Republik Singapura.

Majlis Mengadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

His Majesty News
  
dpmm_101120.jpg

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, pagi tadi berkenan menerima mengadap Timbalan Perdana Menteri, Menteri Penyelaras bagi Dasar Ekonomi dan Menteri Kewangan Republik Singapura, Tuan Yang Terutama Heng Swee Keat.

Semasa Majlis Mengadap tersebut, Duli Yang Teramat Mulia dan Tuan Yang Terutama Timbalan Perdana Menteri, Menteri Penyelaras bagi Dasar Ekonomi dan Menteri Kewangan Republik Singapura berbincang mengenai isu-isu dua hala bagi memperkukuhkan hubungan di antara Negara Brunei Darussalam (NBD) dan Republik Singapura serta bertukar-tukar pandangan tentang hal ehwal serantau dan antarabangsa, termasuk perkongsian pengalaman dalam menangani pandemik COVID-19.

Menyertai bersama Tuan Yang Terutama pada Majlis Mengadap tersebut adalah Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua dan Menteri Pendidikan Kedua, Republik Singapura, Tuan Yang Terutama Dr. Mohamad Maliki bin Osman dan Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke NBD, Tuan Yang Terutama Lim Hong Huai.

Juga hadir ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Erywan bin Pehin Datu Pekerma Jaya Haji Mohd. Yusof.

Selepas Majlis Mengadap tersebut, DYTM berkenan menghoskan Majlis Santap Tengah Hari sempena lawatan TYT Heng Swee Keat ke NBD. Menyertai bersama TYT ialah TYT Dr. Mohamad Maliki dan TYT Lim Hong Huai.

Berangkat ke Majlis Santap Tengah Hari ialah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, Ambassador-at-Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan hadir sama pada Majlis Santap Tengah Hari ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Erywan.

Majlis Mengadap dan Majlis Santap Tengah Hari tersebut telah berlangsung di Qashr Al-Meezan.

Lawatan TYT Heng Swee Keat ke NBD mencerminkan hubungan yang akrab di antara NBD dan Republik Singapura.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto

Senior Minister News
  
hm_0911201.jpg

Seramai 292 graduan Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) menerima ijazah dan diploma dalam peringkat pengajian Ijazah Doktor Falsafah, Ijazah Sarjana, Ijazah Sarjana Muda dan Diploma pada Majlis Hafl Al-Takharruj Ke-10 UNISSA, berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa, di sini.

Berangkat mengurniakan ijazah dan diploma berkenaan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Canselor UNISSA.

Berangkat sama, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda (Dr.) Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Pro Canselor UNISSA.

Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Menteri Pendidikan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman selaku Pengerusi Majlis UNISSA; dan Rektor UNISSA, Dr. Haji Norarfan bin Haji Zainal.

Sejurus keberangkatan tiba, perarakan Kebawah DYMM dan Duli Yang Teramat Mulia masuk Dewan Plenari, dengan didahului Bentara menjunjung Mushaf UNISSA di hadapan perarakan berkenaan.

Perarakan masuk diiringi dengan alunan selawat dan qasidah (dikir) 'Ahlan Bikum Sultanana', diikuti dengan nyanyian Lagu Kebangsaan 'Allah Peliharakan Sultan' sejurus selesai Perarakan Canselor.

Hafl Al-Takharruj diimarahkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, iaitu Surah Al-Isra', ayat 78 hingga 80 yang dibacakan oleh graduan Sarjana Muda Sains dalam Kewangan Islam, Awangku Muhamad Zul Iskandar bin Pengiran Zulkifli.

Manakala bacaan inti sari ayat-ayat suci Al-Quran pula, dibacakan oleh Graduan Sarjana Muda Undang-Undang dan Sarjana Muda Perundangan Syariah, Awang Muhammad Hafiz bin Haji Hamzulani.

Antara inti sari ayat-ayat Al-Quran, dinyatakan bahawa sembahyang dapat membina jati diri seseorang insan, di mana ikhlas dan khusyuk di dalam sembahyang akan menguatkan jiwa seseorang, membawa kepada kebaikan dan terhindar daripada kemungkaran.

Selain itu, peribadi unggul yang dibentuk melalui sembahyang setentunya akan membentuk satu sistem kekeluargaan yang harmoni dan diredai, di mana akan mewujudkan satu generasi yang baik juga berakhlak mulia.

Pada majlis tersebut, Kebawah DYMM berkenan mengurniakan titah, seterusnya menyempurnakan pengurniaan ijazah dan diploma kepada para graduan.

Terdahulu, Rektor UNISSA menyembahkan sembah alu-aluan, seterusnya memaklumkan penerima-penerima Pingat dan Hadiah Buku Universiti juga para penyumbang sempena Hafl Al-Takharruj Ke-10 UNISSA.

Bagi memberkati majlis, Doa Selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.

Hafl Al-Takharruj tahun ini, menyaksikan lapan graduan menerima Ijazah Doktor Falsafah; 44 graduan Ijazah Sarjana; 13 Diploma Perundangan Islam dan Guaman Syari'e; sembilan penerima Diploma Lepasan Ijazah; 187 graduan menerima Ijazah Sarjana Muda; dan 31 graduan menerima Ijazah Diploma Tertinggi Kebangsaan Sistem Keadilan Jenayah Syariah.

Daripada jumlah tersebut, seramai 26 graduan, terdiri daripada mahasiswa antarabangsa, iaitu dari Afghanistan; Republik Arab Mesir; Filipina; Indonesia; Nigeria; Palestin; Singapura; Sri Lanka; Sudan; Tajikistan; Thailand; dan Republik Kyrgyz.

Majlis pada tahun ini mempunyai sedikit kelebihan berbanding dengan acara tahun-tahun lalu, di mana tahun ini, buat pertama kalinya Mushaf Al-Quran yang dijunjung oleh Bentara ketika keberangkatan perarakan Canselor masuk adalah dengan menggunakan Mushaf UNISSA.

Pada tahun ini juga, dua kursus pengajian keluaran pertama dikurniakan ijazah, iaitu Ijazah Sarjana Muda Tahfiz dan Qiraat kepada seramai tujuh graduan; dan Ijazah Sarjana Sains Halal kepada 12 graduan.

Ijazah Sarjana Muda Tahfiz dan Qiraat adalah para graduan yang mengikuti pengajian di Fakulti Usuluddin, di mana mereka merupakan lepasan pelajar Diploma 'Aliyah Qiraat Tahun Pertama dari Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah dan menyambung pengajian mereka ke Tahun 2, iaitu dalam tempoh pengajian selama 3 tahun.

Keistimewaan program ini adalah pengkhususan Qiraat, namun para mahasiswa turut mengikuti pelbagai kursus lain, termasuklah Keusahawanan, ICT, Dakwah, Kokurikulum dan banyak lagi, bagi membuka lebih banyak ruang dan peluang bagi para lulusan program menajamkan pelbagai kemahiran untuk meneroka dan lebih berdaya saing bagi mendapatkan pekerjaan pada masa depan, yang pastinya akan lebih kompetitif.

Program tersebut turut menawarkan Program Pengajian Di Luar Negara (Study Abroad Programme - SAP) bagi para mahasiswa yang cemerlang selama setahun, iaitu ketika berada dalam pengajian tahun ketiga mereka.

Pada Sesi Pengajian 2019 / 2020 lalu, seramai tiga mahasiswa cemerlang dihantar bagi mengikuti Program SAP, di World Islamic Science Education University (WISE), Jordan.

Keramaian mahasiswa dalam program ini juga semakin meningkat setiap tahun dan menerima beberapa permohonan kemasukan dari luar negara.

Manakala Program Sarjana Sains Halal pula merupakan sebuah program di bawah Pusat Penyelidikan Halalan Thayyiban dan mula ditawarkan pada Tahun 2017 / 2018. Tempoh pengajian yang ditawarkan bagi program ini adalah sekurang-kurangnya satu tahun dan maksimum dua tahun.

Program berkenaan dijangka akan melengkapkan mahasiswa dengan pengetahuan lanjutan dan profesional melalui kursus juga amalan dan mendedahkan mereka kepada perkembangan terkini dalam bidang halal.

Antara pengisian program adalah menjalankan penyelidikan secara komprehensif, berkaitan Halalan Thayyiban juga mengupas isu-isu berkaitan Halalan Thayyiban dari semasa ke semasa secara bersistematik demi menjaga kesucian Islam.

Program ini juga dihasrat dapat menyumbang ke arah memantapkan dan memajukan industri halal, khasnya di Negara Brunei Darussalam.

Mengenai perkembangan kemasukan mahasiswa yang mengikuti program ini pula, keramaian mahasiswa bagi Program Sarjana Sains Halal ini juga semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Pada tahun ini, UNISSA turut melalui Kelulusan Ijazah Sarjana Muda Kewangan Islam UNISSA, yang telah mendapat pengiktirafan dari Institut Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia (Islamic Banking dan Finance Institute of Malaysia - IBFIM), di mana seramai sembilan graduan dalam program ini dianugerahkan Sijil Ahli Bersekutu dalam Kewangan Islam (Associate Qualification in Islamic Finance - AQIF).

Dengan penerimaan ijazah kepada setiap graduan, mereka diharap akan terus menyambung jasa bakti dalam dunia pekerjaan di arena masyarakat dengan membawa nilai-nilai yang diterapkan, iaitu taqwa, berkepimpinan, cemerlang, integriti dan berwawasan.

Inilah misi UNISSA, iaitu melahirkan pemimpin bertaqwa dan berwibawa yang menyumbang kepada pembangunan ummah melalui kecemerlangan akademik, penyelidikan dan khidmat masyarakat.

Kemajuan UNISSA akan semakin menyerlah setelah tertubuhnya nanti kampus kekal UNISSA, bertapak di Mukim Labu, Temburong, sekali gus melonjakkan lagi reputasi UNISSA dan merealisasikan harapan negara untuk melihatnya sebagai hab pengajian tinggi Islam di rantau ini.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  

hm_091120.jpg


Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Norodom Sihamoni, Raja Kemboja dan Perdana Menteri Kemboja, Tuan Yang Terutama Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, kerajaan dan rakyat Kemboja bersempena dengan Hari Kemerdekaan Yang Ke-67 negara tersebut.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  

hm_081120.jpg

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada President-Elect, Amerika Syarikat, Tuan Yang Terutama Joseph R. Biden, berikutan dengan kemenangannya dalam pilihan raya Presiden, baru-baru ini.


Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  
dpmm_021120.jpg

Usaha keras untuk menggenggam segulung ijazah dan diploma yang diimpikan oleh para graduan Universiti Brunei Darussalam (UBD) akhirnya membuahkan hasil dengan berlangsungnya Majlis Konvokesyen Ke-32 UBD di Dewan Canselor UBD, di sini yang dilaksanakan secara berasingan pada sebelah pagi dan petang.

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda (Dr.) Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Pro Canselor UBD berkenan berangkat menyempurnakan penganugerahan ijazah dan diploma kepada 621 graduan UBD pada sebelah petang Majlis Konvokesyen berkenaan.

Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dijunjung oleh Menteri Pendidikan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman dan Naib Canselor UBD, Datin Dr. Hajah Anita Binurul Zahrina binti Pehin Orang Kaya Laila Wijaya Dato Seri Setia Haji Awang Abd. Aziz.

Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah yang dipimpin oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar.

Keberangkatan perarakan Duli Yang Teramat Mulia masuk ke Dewan Canselor didahului oleh Bentara yang membawa Mushaf Universiti Brunei Darusssalam sambil diiringi dengan laungan selawat dan marhaban.

Sejurus DYTM berada di atas pentas, Lagu Kebangsaan Negara Brunei Darussalam 'Allah Peliharakan Sultan' dimainkan oleh pancaragam Pasukan Polis Diraja Brunei (PPDB).

Pada majlis penuh bersejarah itu, DYTM berkenan mengurniakan Ijazah Sarjana, Ijazah Sarjana Muda dan Diploma kepada 621 graduan dalam pelbagai jurusan. Daripada jumlah tersebut, 265 menerima Ijazah Sarjana dalam bidang Sains Kesihatan, Kesihatan Awam, Perubatan, Pertahanan dan Pengajian Keselamatan, Awam dan Pengurusan, Sastera, Sains, Kejuruteraan, Pengurusan, Pentadbiran Perniagaan, Kewangan Islam, Linguistik, Pendidikan, Kaunseling dan Pengajaran. Seterusnya, 284 graduan pula menerima Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Sastera. Sementara itu, seramai 72 graduan lagi menerima Diploma dalam bidang Pertahanan dan Pengajian Keselamatan serta Pendidikan.

Majlis Konvokesyen kali ini juga menyaksikan penganugerahan Ijazah Sarjana Muda kepada seorang graduan istimewa yang cacat penglihatan, Awang Muhamad Haziq Shafiq bin Aisha yang berjaya menamatkan pengajiannya dalam bidang Bahasa Melayu dan Linguistik.

Bagi memberkati majlis, Doa Selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim.

Sejak beberapa tahun kebelakangan, UBD menekankan sistem pendidikan berkaitan bidang keusahawanan dan pembelajaran berasaskan pengalaman. UBD percaya pemupukan bidang keusahawanan dan pembelajaran berasaskan pengalaman akan membolehkan para graduan memberanikan diri untuk menerokai pelbagai peluang pekerjaan mahupun perniagaan, membangkitkan kompetensi keusahawanan, memanfaatkan kemahiran dan pengetahuan yang diperoleh melalui program-program yang diikuti bagi melahirkan idea dan gagasan yang baharu serta kreatif.

Ijazah mahupun diploma yang diraih merupakan salah satu ukuran kejayaan di sepanjang pengajian di UBD, namun ia bukanlah ukuran mutlak dalam menyediakan para graduan di dunia pekerjaan.

Apa yang diharapkan para graduan mampu membentuk jati diri dan memperkasakan insaniah secara holistik di sepanjang pengajian di institusi tertinggi di Negara Brunei Darussalam sebagaimana yang diharapkan oleh UBD, di mana ia bukan sahaja mengeluarkan para graduan melalui ijazah tetapi mengeluarkan graduan yang mampu berdaya saing di dunia luar.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Senior Minister News
1 - 30Next