Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

Manage PermissionsManage Permissions
18.04.18 Yang Berhormat Menteri Di Jabatan Perdana Menteri Menerima Kunjungan Muhibbah Daripada Ketua-Ketua Perwakilan Asing
Yang Berhormat Dato Seri Paduka Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, hari ini menerima tiga kunjungan muhibbah secara berasingan daripada Tuan Yang Terutama Mehmet Suat Akgun, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turki ke Negara Brunei Darussalam; Puan Yang Terutama Yang Jian, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke Negara Brunei Darussalam; dan Tuan Yang Terutama Cho Won-myung, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea ke Negara Brunei Darussalam.

Semasa kunjungan muhibbah pertama, Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Tuan Yang Terutama Mehmet Suat Akgun telah berbincang mengenai kerjasama dua hala dan bertukar-tukar pandangan mengenai pelbagai isu termasuk dalam bidang keselamatan, teknologi dan perekonomian.

Sementara itu dalam dua kunjungan muhibbah yang lain, Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri telah berbincang secara berasingan bersama Puan Yang Terutama Yang Jian; dan Tuan Yang Terutama Cho Won-myung mengenai kerjasama dua hala dan bertukar-tukar pandangan mengenai pelbagai isu termasuk dalam bidang keselamatan, teknologi, pembangunan dan perekonomian.

Negara Brunei Darussalam telah menjalinkan hubungan dua hala dengan Republik Turki dan Republik Korea masing-masing pada tahun 1984, manakala hubungan dua hala antara Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China telah dijalin pada tahun 1991.

Perjumpaan-perjumpaan tersebut berlangsung di Pejabat Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Bangunan Jabatan Perdana Menteri.
Attachments