Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

Manage PermissionsManage Permissions
05.05.19 Penjelasan SPCO

TITAH 
KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA 
SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU'IZZADDIN WADDAULAH IBNI 
AL-MARHUM SULTAN HAJI OMAR 'ALI SAIFUDDIEN SA'ADUL KHAIRI WADDIEN, 
SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

SEMPENA MENYAMBUT BULAN RAMADHAN 
1440 HIJRIAH / 2019 MASIHI

BERTEMPAT DI ISTANA NURUL IMAN
30 SYA’BAN 1440 / 5 MEI 2019Assalamualaikum Warahmatullahi
Wabarakaatuh

Bismillahir Rahmanir Raheem
Alhamdulillaahi Rabbil ‘Aalameen,
Wabihee Nasta’eenu ‘Alaa Umuuriddunya
Waddeen Wassalaatu Wassalaamu
‘AlaaAsyrafil Mursaleen, Sayyidinaa
Muhammadin Wa’alaa ‘Alihie Wasahbihee
Ajma’een, Waba’du.

Alhamdulilah, Beta bersyukur ke hadhrat Allah Subhanahu Wata’ala di atas limpah rahmatNya mengekalkan negara kita dalam suasana aman lagi sejahtera.

Dalam suasana yang penuh rahmat ini, insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadhan yang mulia.

Maka bersempena menjelangnya bulan Ramadhan, bulan yang penuh berkat, Beta ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadat puasa Ramadhan, iaitu salah satu rukun ugama Islam.

Sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wata’ala semoga kita dikurniakan nikmat kesihatan dan keselamatan, sehingga dengan itu dapatlah kita melakukan ibadat puasa Ramadhan dalam keadaan penuh ceria dan selesa. 

Mengenai dengan undang-undang negara, sebagaimana rakyat dan penduduk mengetahuinya, Negara Brunei Darussalam telahpun mula melaksanakan sepenuhnya Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah, 2013 (SPCO) pada 3 April 2019. Ini adalah tanggungjawab keugamaan kita disisi Allah selaku sebuah negara Islam.

Undang-undang berkenaan adalah semata-mata bertujuan untuk memelihara Maqasid Syar’iah yang meliputi ugama, nyawa, keturunan, harta dan akal.

Beta adalah menyedari, terdapat bermacam-macam persoalan dan salah-tanggapan berikutan dengan perlaksanaan undang-undang berkenaan. Untuk itu, kita telah memberikan penjelasan mengenainya. Kita juga sedia menyedari, salah-tanggapan memang boleh saja menimbulkan pelbagai kegusaran. Namun kita juga yakin apabila salah-tanggapan itu bertukar jadi kefahaman yang betul maka apa yang mulanya dianggap buruk, baru akan nampak pula kebaikkannya.

Siapapun tidak perlu risau terhadap undang-undang jenayah Syariah, kerana ia adalah undang-undang yang penuh rahmat, yang datang daripada Pemilik dan Pengurnia rahmat. Adalah mustahil bagi Pemilik dan Pengurnia rahmat (Allah) menyuruh kita untuk memakai undang-undang bagi menzalimi manusia, sedangkan undang-undang yang disuruh itu adalah undang-undang-Nya sendiri. Kerana itu, sebagai misalan, selama lebih dua dekad, Negara kita masih mengamalkan de facto moratorium iaitu penangguhan perlaksanaan hukuman mati bagi kes-kes di bawah common law. Ini akan dilaratkan kepada kes-kes di bawah SPCO yang sememangnya menyediakan ruang lebih luas bagi pengampunan hukuman mati. 

Dalam menegakkan komitmen dan tanggungjawab antarabangsa terhadap hak asasi manusia, negara kita akan mengesahkan Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Tentang Penyiksaan (U.N.C.A.T). Kedua-dua undang-undang, yakni common law dan Syariah, adalah bertujuan untuk memastikan keamanan dan keharmonian negara dan moral serta kesopanan orang ramai akan selamanya terpelihara, di samping menghormati privasi setiap individu.

Maka demi niat suci melaksanakan undang-undang ini, semoga Allah akan memberkati kita dan negara di bawah payung Ramadhan yang Mubarak. 

Sekian, Wabillahit Taufeq Walhidayah, Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Attachments