Skip Ribbon Commands
Skip to main content

13.01.2020 - KDYMM Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menekankan perkara rasuah boleh melemahkan pentadbiran dan meruntuhkan negara.
13.01.2020 - KDYMM Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat melakukan Lawatan Tidak Berjadual ke Kementerian Pembangunan dan beberapa buah jabatan di bawahnya.
01.01.2020 - KDYMM Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menekankan keamanan dan kesejahteraan yang sangat penting untuk pembangunan, terutama dalam rancangan-rancangan atau usaha-usaha merealisasikan matlamat-matlamat Wawasan.