Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksNews

  
Body
  
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang tadi berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Air Vice Marshal (Bersara) Mahmud Hussain, Pesuruhjaya Tinggi Bangladesh ke Negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan.
 
Tuan Yang Terutama telah menyembahkan Surat Tauliah Pelantikan kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 15 Februari 2017.
 
Majlis Mengadap tersebut telah berlangsung di Istana Nurul Iman.

Sumber foto Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri


His Majesty News
  


BANDAR SERI BEGAWAN, Isnin, 22 Jun. - Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap secara berasingan Ketua-ketua Perwakilan Asing yang akan menamatkan perkhidmatan.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berkenan menerima mengadap Pesuruhjaya Tinggi British ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Richard Lindsay. Tuan Yang Terutama telah menyembahkan Surat Tauliah Pelantikan ke hadapan majlis Kebawah DYMM pada 10 Ogos 2017.

Turut hadir ialah Timbalan Pesuruhjaya Tinggi British ke Negara Brunei Darussalam, Ms. Natalie Gowers-Barnes dan Penasihat Pertahanan United Kingdom ke Negara Brunei Darussalam, Group Captain Graeme Davis.

Baginda seterusnya berkenan menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Persekutuan Jerman ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Peter Hermann Wolff. Tuan Yang Terutama telah menyembahkan Surat Tauliah Pelantikan ke hadapan majlis Kebawah DYMM juga pada 10 Ogos 2017.

Baginda kemudiannya berkenan menerima mengadap Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Nicola Rosenblum. Puan Yang Terutama telah menyembahkan Surat Tauliah Pelantikan ke hadapan majlis Kebawah DYMM pada 25 Oktober 2016.

Menyertai bersama PYT ialah Timbalan Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Negara Brunei Darussalam, Puan Chintana Vongsapeuth.

Majlis Mengadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  
Senior Minister News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah, selaku orang Islam, kita juga mempunyai kelebihan tersendiri, iaitu digalakkan untuk menghadapi apa saja bencana, dengan doa.

Baginda menyeru kepada semua agar kita sama-sama melakukannya, lebih-lebih lagi, kebetulan pula dalam bulan Ramadan yang penuh berkat ini, di mana doa orang-orang berpuasa adalah sangat ampuh dan mustajab.

''Menyebut tentang kelebihan doa ini, beta teringat kepada doa dalam Qunut Nazilah yang dibaca pada hari Jumaat dalam Sembahyang Jumaat. Hingga sekarang, sudah beberapa Jumaat kita tidak dapat menunaikan Fardu Jumaat, dalam makna, dengan sendirinya Qunut Nazilah tidak dapat dibaca,'' titah baginda.

Tegas baginda, Qunut Nazilah masih saja perlu diteruskan, terutama dalam situasi kita menghadapi wabak COVID-19.

Baginda menjelaskan, Qunut Nazilah tidak semestinya hanya dilakukan di masjid secara berjemaah pada Hari Jumaat, malah ia juga boleh dibuat di rumah, sama ada secara berjemaah dengan keluarga atau bersendirian di dalam sembahyang-sembahyang fardu lima waktu.

Titah baginda, tetapi masih juga boleh dipilih mana waktu yang kita mampu atau sesuai melakukannya, seperti dalam Sembahyang Subuh atau Maghrib, tanpa memestikan ia dibuat dalam kesemua lima-lima waktu.

Yang penting, jelas baginda, Qunut ini terus dibaca, sementara menunggu masjid, surau dan balai ibadat beroperasi semula.

''Bagi kemudahan orang ramai melakukan semua ini, maka kenalah pihak yang berkenaan, Kementerian Hal Ehwal Ugama, mengambil inisiatif menyediakan panduan dan Doa Qunut yang bersesuaian. Seeloknya ringkas dan mudah, tetapi padat menepati tujuan,'' titah baginda.

Dalam titah, baginda berpendapat, bukan sahaja kita di Brunei, malah umat Islam di seluruh dunia adalah sangat wajar untuk sama-sama mengambil kesempatan di bulan yang bersukut istimewa ini untuk merafakkan doa banyak-banyak supaya dunia kita cepat bebas daripada bahaya wabak COVID-19.

Bagi mengakhiri Titah Perutusan sempena Menyambut Bulan Ramadan Tahun 1441 Hijrah / 2020 Masihi, baginda dan keluarga baginda, dengan hati suci, mengucapkan selamat berpuasa. Semoga kita sama-sama dikurniakan oleh Allah kesihatan dan kesabaran di sepanjang menjalani ibadat puasa. Ramadan Karim.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, hari ini berkenan menyertai Persidangan-persidangan Video bagi Sidang Kemuncak Khas ASEAN; dan Sidang Kemuncak Khas ASEAN Plus Three mengenai wabak COVID-19 bersama dengan para pemimpin ASEAN dan Negara-negara Rakan Dialog Republik Rakyat China, Jepun dan Republik Korea.

Kedua-dua Persidangan Video Khas ini berlangsung di Baitul Mesyuarah, Istana Nurul Iman.

Sidang Kemuncak Khas ASEAN yang berlangsung pada sebelah pagi dimulakan dengan ucapan pembukaan daripada Perdana Menteri Republik Sosialis Viet Nam, Tuan Yang Terutama Nguyen Xuan Phuc selaku Pengerusi ASEAN bagi tahun 2020.

Pada Sidang Kemuncak Khas ini, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah bahawa perpaduan ASEAN kini lebih diperlukan dalam menghadapi cabaran baharu yang dibawa oleh COVID-19 dan saling melengkapi usaha masing-masing, serta berkongsi maklumat, pengalaman dan langkah yang diambil adalah penting untuk memperkukuhkan lagi kerjasama ASEAN dalam mengawal penularan pandemik di rantau ini.

Juga tidak kurang pentingnya, titah baginda, ialah pengurusan maklumat awam untuk mengelakkan panik dan mengatasi berita palsu.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  
Other News
  


Other News
  Kapal Selam Australian Collins Class iaitu HMAS Dechaineux menjadi tumpuan Lawatan Kerja Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri.

HMAS Dechaineux merupakan kapal selam pertama yang berlabuh di Negara Brunei Darussalam bermula pada 7 hingga 9 Mac ini.

Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di Dermaga Komersial Muara dijunjung oleh Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof; Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Nicola Rosenblum; Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Mejar Jeneral Pengiran Dato Paduka Seri Aminan bin Pengiran Haji Mahmud; Setiausaha Tetap di Kementerian Pertahanan, Brigedier Jeneral (B) Dato Seri Pahlawan Shahril Anwar bin Haji Ma’awiah; Pemerintah-pemerintah Angkatan Tentera dan Pemerintah Angkatan Bersama; serta Pemerintah Laut Royal Australian Navy, Laksamana Madya Michael Noonan.

Lawatan DYTM ke kapal selam tersebut dimulakan dengan sembah taklimat keselamatan yang disampaikan oleh Komander Brad Francis.

DYTM kemudiannya berkenan menaiki kapal selam dan melawat Senior Sailors Mess; Control Room; Weapon Storage Compartment; Junior Sailors Mess; Motor Generator Room; dan Machinery Control Room.
Di akhir lawatan, DYTM berkenan dijunjung bagi sesi bergambar ramai dan menerima plak juga pesambah daripada Pemerintah Laut Royal Australian Navy dan Pegawai Pemerintah HMAS Dechaineux.

Sejurus selepas itu, DYTM berkenan menganugerahkan plak kepada kedua-dua pegawai kanan berkenaan.

HMAS Dechaineux yang berpusat di Fleet Base West di Australia Barat merupakan kapal selam Collins Class Keempat yang ditauliahkan untuk perkhidmatan dalam Royal Australian Navy pada 23 Februari 2001.

Kapal selam tersebut berupaya untuk menampung sebanyak 38 pelayar dan 10 pegawai dan merupakan antara salah satu kapal selam yang pertama yang direka dengan komputer.

HMAS Dechaineux juga mempunyai beberapa ciri-ciri dan kebolehan termasuk ‘high-performance hull form’, ‘highly automated controls’, ‘high shock resistance’ dan ‘efficient weapons handling’ serta ‘discharge system’.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Senior Minister News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah agar Mesyuarat Pertama dari Musim Permesyuaratan Ke-16 Majlis Mesyuarat Negara (MMN) menjadi wadah strategik bagi memikir dan membahas perkara-perkara yang diperlukan oleh rakyat serta negara.

Dalam hal ini, Kebawah DYMM bertitah menekankan agar Ahli-ahli Yang Berhormat Yang Dilantik dalam MMN supaya menyuarakan pandangan-pandangan mereka tanpa ragu-ragu dalam permesyuaratan kali ini,  kerana suara mereka adalah diperlukan untuk kebaikan, tegas Baginda.

Kebawah DYMM bertitah menegaskan perkara demikian ketika bertitah membuka rasmi Mesyuarat Pertama dari Musim Permesyuaratan Ke-16 Majlis Mesyuarat Negara (MMN) yang berlangsung di Bangunan Dewan Majlis, Jalan Dewan Majlis di sini.

"Harapan kita sangatlah tinggi untuk melihat Majlis Mesyuarat Negara menjadi wadah strategik bagi memikir dan membahas perkara-perkara yang diperlukan oleh rakyat dan negara. Apa jua usul dan hujah yang dikemukakan dalam persidangan hendaklah berasaskan kepada pemikiran dan penelitian yang rapi disokong oleh fakta-fakta yang betul dan tepat dan memfokuskan hanya kepada isu-isu yang relevan," titah baginda.

Dengan yang demikian, MMN tahun demi tahun masih memerlukan pemerkasaan, kerana masih terdapat sesetengah Ahli Yang Dilantik cuma lebih banyak bertanya dari memberi buah fikiran yang boleh menjadikan perbahasan kurang menarik, jelas baginda.

Dalam titah, baginda juga turut menyatakan tentang situasi ekonomi dunia pada hari ini yang didapati tidak menentu.

Walau bagaimanapun, menurut baginda,  negara kita masih saja mampu untuk mencatatkan kadar pertumbuhan yang menggalakkan di samping dapat menikmati beberapa pembaharuan di segi infrastruktur mahupun yang berbentuk dasar.

Lebih-lebih lagi dengan ketidaktentuan itu digawatkan lagi oleh pergolakan geopolitik dunia yang tidak berkesudahan kemudian secara mendadak, pasaran kewangan dunia pula terutama di rantau Asia mengalami masalah teruk akibat penularan wabak COVID-19, titah baginda.

"Kesan daripada wabak ini telah menjejaskan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di kebanyakan negara di dunia, termasuk menjadi sebab kurangnya permintaan minyak dan gas dunia yang secara automatik menjadikan harga kedua-dua komoditi ini jatuh."

Perkara ini, titah baginda, boleh menyebabkan negara mengalami defisit setelah mencatat lebihan baki fiskal pada Tahun Kewangan 2018 / 2019. Namun kita tetap bersyukur kerana negara ditakdirkan bebas daripada wabak yang menggerunkan ini dan Negara Brunei Darussalam mudah-mudahan akan terus mendapat perlindungan Allah daripada serangan virus COVID-19.

Pada hemat baginda, semua yang terjadi adalah kerana berkat Brunei sentiasa menghayati doa, sama ada di masjid-masjid, di rumah-rumah di majlis-majlis dan pendeknya Brunei Darussalam sentiasa dan cukup makmur dengan doa.

Bagi mengekalkan nikmat dari Allah itu, baginda berharap supaya kita meneruskan amalan berdoa sebagai budaya bangsa.

Baginda juga melahirkan rasa syukur kerana sepanjang tahun 2019, kerajaan baginda masih dapat meraih beberapa pencapaian yang signifikan, antaranya transformasi Sektor Telekomunikasi yang mampu bertindak meningkatkan inovasi untuk mengubah landskap ekonomi negara ke arah era digital "The Fourth Industrial Revolution" melalui penubuhan Syarikat Unified National Network Sendirian Berhad, Syarikat UNN yang 100 peratus dipunyai oleh kerajaan baginda.

Manakala yang berkaitan dengan sumber tenaga manusia pula,  baginda telah memperkenankan bagi Manpower Planning and Employment Council (MPEC) di Jabatan Perdana Menteri bagi memikirkan langkah-langkah berkesan ke arah meningkatkan pekerjaan dan menangani isu pengangguran.

Bagi tujuan tersebut, baginda menyarankan agar dasar-dasar  ada mustahak diteliti, khususnya yang berkaitan dengan kemasukan pekerja-pekerja asing; halangan atau proses yang boleh menyekat komuniti bisnes dari berkembang; mengadakan latihan-latihan bagi membantu pencari-pencari pekerjaan, mengkaji semula 'syllabus' yang berkaitan dengan program latihan, mengkaji semula proses mempercepatkan pengisian jawatan-jawatan kosong dalam perkhidmatan awam dan lain-lain.

Dalam pada itu, Kebawah DYMM juga telah memperkenankan penubuhan Autoriti Kemajuan Daerah Temburong bagi tujuan menjana aktiviti perekonomian serta meningkatkan kualiti kehidupan rakyat dan penduduk di daerah ini.

Mengenai dengan perbelanjaan kerajaan, baginda menasihatkan agar setiap agensi kerajaan dikehendaki berhati-hati dalam menggunakan peruntukan yang telah disediakan.

"Perlu diingat hasil pendapatan yang banyak tidaklah semestinya mampu untuk menjamin kestabilan dan kekukuhan kewangan andainya hasil itu tidak diurus dengan betul dan cekap. Tetapi dengan adanya amalan berhemah dan usaha-usaha mempelbagaikan ekonomi? maka insyaaAllah kita akan dapat mengukuhkan kestabilan makroekonomi dan kedudukan kewangan negara," titah baginda.

Daripada titah baginda, sangat penting untuk diingat mengenai cara penggunaan wang kerajaan iaitu mestilah benar-benar telus dan amanah. Dan jangan sehingga berlaku sandiwara 'pintu belakang' dengan pihak-pihak tertentu di luar kerajaan.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  Seluruh rakyat dan penduduk di negara ini akan mula menumpukan perhatian pada isu-isu dan persoalan kepada pelaksanaan strategi bagi pertumbuhan ekonomi yang mampan ke arah mempelbagaikan ekonomi negara di dalam kepentingan pembangunan generasi belia serta kebajikan dan kesejahteraan rakyat dan penduduk negara ini dalam Musim Permesyuaratan Ke-16 Majlis Mesyuarat Negara (MMN) bermula pada 10 hingga 23 Mac ini.

Istiadat Pembukaan Rasmi Mesyuarat Pertama dari Musim Permesyuaratan Ke-16 MMN telah berlangsung pagi tadi dan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Sejurus keberangkatan tiba, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menerima tabik hormat diraja diiringi dengan Lagu Kebangsaan 'Allah Peliharakan Sultan' oleh Pasukan Pancaragam Polis Diraja Brunei dan seterusnya berkenan menerima barisan kehormatan yang terdiri daripada 108 anggota Polis Diraja Brunei diketuai oleh Pegawai Pemerintah Perbarisan, Penguasa Polis, Haji Mahran bin Haji Ahmad.

Berangkat sama ke Istiadat Pembukaan Rasmi ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien; dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien.

Kebawah DYMM serta ahli kerabat diraja yang lain seterusnya dijunjung berangkat ke Dewan Persidangan MMN. Baginda kemudiannya berkenan mengurniakan titah pada Istiadat Pembukaan Rasmi Mesyuarat Pertama Dari Musim Permesyuaratan Ke-16 MMN tersebut.

Bagi memberkati istiadat berkenaan, doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.

Sebelum berangkat meninggalkan Bangunan Dewan Majlis, Kebawah DYMM serta kerabat diraja yang lain berkenan bagi sesi bergambar ramai bersama Ahli-ahli MMN.

Seterusnya, Persidangan MMN bersidang untuk meneliti dan mengesahkan Minit Persidangan MMN Mesyuarat Pertama Dari Musim Permesyuaratan Ke-15 yang telah bersidang selama 11 hari mulai 7 Mac hingga 23 Mac 2019 yang lalu.

MMN Musim Ke-16 ini dipengerusikan oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Mohamed Taib, Yang Di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara dan dibantu oleh Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Pekerma Jaya Dato Paduka Awang Haji Judin bin Haji Asar, Jurutulis Majlis Mesyuarat Negara dan Yang Mulia Dayang Rose Aminah binti Haji Ismail, Timbalan Jurutulis Majlis Mesyuarat Negara.

Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara terdiri daripada Ahli-ahli Rasmi Kerana Jawatan (Perdana Menteri dan Menteri-menteri), Ahli-ahli Yang Dilantik Orang-orang Bergelar, Ahli-ahli Yang Dilantik Orang Yang Telah Mencapai Kecemerlangan dan Ahli-ahli Yang Dilantik Mewakili Daerah.

Persidangan MMN memasuki usia 16 tahun persidangan sejak penubuhannya semula pada tahun 2004 dan akan membincangkan dan meluluskan perkara utama iaitu Rang Undang-Undang (2020) Perbekalan, 2020/2021; untuk diguna pakai bermula pada 01 April 2020. Selain Belanjawan Tahunan, Persidangan Majlis Mesyuarat Negara juga akan membincangkan isu-isu dan cadangan-cadangan yang bermanfaat kepada Negara dan rakyat yang diteliti dan dinilai kesesuaiannya secara terperinci mengikut keperluan dan keutamaannya.

MMN telah ditubuhkan menurut Bab 23 dari Perlembagaan Negeri Brunei 1959 dan Ahli-ahlinya dilantik menurut Bab 24. MMN telah dibubarkan pada tahun 1984 dan pada 25 September 2004, Majlis ini telah mula bersidang semula. Penubuhan persidangan ini ialah sempena Ulang Tahun Hari Keputeraan Baginda Ke-58 Tahun pada 15 Julai 2004.

Persidangan Majlis Mesyuarat Negara ini akan disambung untuk bersidang pada hari Selasa, 10 Mac 2020, bermula pada pukul 9.00 pagi.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  Menteri di Jabatan Perdana Menteri (JPM), Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud menyatakan JPM memegang falsafah 'Biar cangkik jangan putus' dan akan sentiasa berjimat cermat dan berhemah juga memastikan setiap perbelanjaan mengutamakan 'value for money' dan mendatangkan manfaat kepada negara juga penduduk dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Ini menurut Yang Berhormat Menteri di JPM, termasuklah dalam memberikan perhatian kepada projek penambahbaikan dan pemeliharaan aset bagi memastikan suasana dan persekitaran kerja yang kondusif kepada semua pihak.

Pada masa yang sama, JPM akan terus berusaha untuk meningkatkan hasil kerajaan melalui perkhidmatan-perkhidmatan sedia ada.

Di samping mengukuhkan lagi sistem pengutipan hasil bagi memastikan hasil dikutip dalam tempoh yang ditetapkan, berasaskan prinsip-prinsip di atas, JPM dan jabatan-jabatan di bawahnya bagi Tahun Kewangan 2020 / 2021 disokong untuk disediakan peruntukan bagi Gaji Kakitangan dan Peruntukan Perbelanjaan Berulang-Ulang berjumlah sebanyak BND366, 021,500.00, iaitu berlebihan sebanyak BND7,091,670,00.00.

Daripada peruntukan Tahun Kewangan 2019 / 2020, pertambahan ini mengambil kira pernyerapan Brunei Intellectual Property office (BruIPO) dan Manpower and Employment Council (MPEC).

Tidak ketinggalan juga pengurusan jabatan baharu, iaitu Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah (BKISHAB) yang diisytiharkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena Sambutan Majlis Ilmu 2019 untuk diletakkan di bawah jagaan JPM.

Perbelanjaan Kemajuan yang disokong berjumlah BND65,490,880.00. Ini menjadikan peruntukan keseluruhan JPM dan jabatan-jabatan di bawahnya yang disokong adalah berjumlah BND431,520,380.00.

Berikut adalah antara penerangan ringkas yang disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri di JPM mengenai cadangan belanjawan JPM dan jabatan-jabatan di bawahnya bagi Tahun Kewangan 2020 / 2021 pada sesi petang hari ketiga, Mesyuarat Pertama Dari Musim Permesyuaratan Ke-16 Majlis Mesyuarat Negara (MMN), di Dewan Persidangan MMN, Bangunan Dewan Majlis, di sini.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Other News
  Masjid adalah ibarat Rumah Allah, dan sesungguhnya menghadirkan diri beribadah ke masjid serta mendirikan sembahyang secara berjemaah itu mempunyai kelebihan darjat berbanding sembahyang secara perseorangan.

Program 'Masjidku Makmur, Negara Berkat' di Masjid Omar 'Ali Saifuddien pada minggu ini dikendalikan oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan sokongan oleh Jabatan Perdana Menteri, ianya merupakan satu program mingguan dan ajakkan bagi mengalu-alukan jemaah meningkatkan kehadiran bagi memakmurkan masjid dan seterusnya bersama-sama secara istiqamah (berterusan) mendirikan Sembahyang Fardu Subuh secara berjemaah di awal waktu di masjid.

'Masjidku Makmur, Negara Berkat' turut memberikan peluang kepada para pengunjung bersempena acara 'Bandarku Ceria', memulakan langkah dan keceriaan hari mereka dengan meraih keberkatan melalui partisipasi menunaikan tuntutan sembahyang fardhu secara berjemaah dan merebut ganjaran pahala melalui bacaan wirid-wirid selepas sembahyang dan kegiatan keagamaan yang telah diaturkan.

Program kali ini diserikan dengan tazkirah bertajuk 'Menjayakan Wawasan Negara Menurut Perspektif Islam' dan disampaikan oleh Drs. Ustaz Haji Ismuhadi bin Haji Abdullah dari Da'ie Pusat Dakwah Islamiah, Kementerian Hal Ehwal Ugama.

Hadir bersama-sama jemaah masjid bagi menjayakan program tersebut ialah Menteri Pertahanan II, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (Bersara) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof; Menteri Di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd Daud dan Menteri Pembangunan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Suhaimi bin Haji Gafar serta Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (Bersara) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin.

Makmurnya masjid-masjid di negara ini adalah antara landasan kita bagi menggandakan amal kebajikan dan meraih keberkatan dari Allah Subhanahu Wata'ala bagi diri kita, keluarga dan juga negara.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Other News
  Pasukan Polis Diraja Brunei (PPDB) telah mencecah usianya yang Ke-99 pada tahun ini sejak mula dirasmikan pada tahun 1921.

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat ke Istiadat Perbarisan Sempena Sambutan Hari Polis Ke-99 Tahun yang berlangsung di Padang Kawad, Pusat Latihan Polis, Kompleks Ibu Pejabat Polis Gadong.

Turut berkenan berangkat ke istiadat tersebut ialah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna binti Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Ambassador-at-Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, juga selaku Komandan Polis Wanita.

Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Pesuruhjaya Polis, PPDB, Dato Paduka Seri Awang Haji Mohammad Irwan bin Haji Hambali dan Timbalan Pesuruhjaya Polis, Pengiran Dato Seri Pahlawan Haji Mohd. Jefri bin Pengiran Haji Abd. Hamid.

DYTM kemudian berkenan menerima Tabik Hormat Diraja dan seterusnya berkenan berangkat memeriksa Perbarisan Kehormatan yang dibarisi seramai 1,021 anggota PPDB.

Setelah selesai pemeriksaan Perbarisan, DYTM dijunjung berangkat semula ke Pentas Diraja bagi mengurniakan sabda.

Majlis disusuli dengan Bacaan Doa Selamat yang dipimpin oleh Penolong Penguasa Polis, Mohammad Amerol bin Haji Metusin.

Acara diteruskan dengan Kawalan Kehormatan dan rombongan Panji-Panji PPDB berjalan lalu di hadapan Pentas Diraja dalam gerak perlahan.

Kawalan Kehormatan, Rombongan Panji-Panji Pasukan Polis Diraja Brunei dan Kontinjen-Kontinjen kemudian berjalan lalu di hadapan Pentas Diraja dalam gerak cepat sebelum mara ke hadapan untuk di perhati semula.

Kontinjen terdiri daripada Pegawai-pegawai Ibu Pejabat Polis Gadong; Jabatan Gerakan dan Formasi di bawahnya; Jabatan Siasatan dan Kawalan Lalu Lintas; Daerah Polis Brunei Muara, Daerah Polis Belait, Gabungan Daerah Polis Tutong dan Daerah Polis Temburong; Polis Gerak Khas, Polis Marin, Polis RU dan Pasukan Kadet Polis.

DYTM seterusnya berkenan berangkat ke Bangunan Ibu Pejabat PDB, Jalan Tungku Gadong bagi menyaksikan pameran.

Pameran tersebut antara lain memaparkan mengenai perkembangan yang telah diraih PPDB sepanjang 99 tahun penubuhannya, di samping mengetengahkan galeri keberangkatan kerabat diraja ke PPDB.

DYTM seterusnya berkenan berangkat ke Dewan Bankuet, Mes Pegawai Ibu Pejabat PPDB bagi Majlis Santap Pagi.

Sejurus keberangkatan, DYTM berkenan menandatangani lembaran keberangkatan sebelum dijunjung bagi sesi bergambar ramai bersama Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Hari Polis Ke-99 Tahun 2020.

Pada majlis tersebut, DYTM turut berkenan menerima pesambah yang disembahkan oleh Dato Paduka Seri Awang Haji Mohd. Irwan. DYTM kemudiannya berkenan dijunjung bagi majlis santap.

Sebelum berangkat meninggalkan majlis, DYTM berkenan menerima junjung ziarah daripada Pegawai-pegawai PPDB.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Senior Minister News
  Riadah Berbasikal Semangat Kebangsaan 2020 bukan sahaja menggabungkan aspek gaya hidup sihat dan rekreasi, malah menyatupadukan negara melalui penghayatan budaya sukan dan penglibatan masyarakat secara menyeluruh yang menjurus pada pewujudan warga sihat, di mana adalah penting ke arah mencapai Wawasan Brunei 2035.

Walaupun dalam keadaan cuaca yang panas terik, namun suasana di ibu negara bertambah meriah dengan ribuan pengunjung dari segenap lapisan masyarakat di negara ini yang sama-sama menyertai acara riadah tersebut bagi menyemarakkan lagi Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Ke-36 tahun ini.

Acara tersebut bertambah berseri apabila Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menyertai acara Riadah Berbasikal Semangat Kebangsaan 2020 yang bermula dan berakhir di Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien, di sini.

Berangkat sama ialah anakanda-anakanda dan adinda Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah.

Keberangkatan tiba Kebawah DYMM berserta kerabat diraja yang lain di Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien dijunjung oleh Menteri-menteri Kabinet yang diketuai oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin.

Sejurus keberangkatan, Kebawah DYMM dijunjung bagi menandatangani bingkai jersi khas sempena Riadah Berbasikal Semangat Kebangsaan 2020, diiringi dengan persembahan koir dan muzik dari 'band' kadet.

Sebaik sahaja air horn dibunyikan, baginda kemudian berkenan mendahului riadah berbasikal mengelilingi Bandar Seri Begawan sejauh 11.50 kilometer yang turut disertai oleh Menteri-menteri Kabinet, Timbalan-timbalan Menteri, Setiausaha-setiausaha Tetap dan Timbalan-timbalan Setiausaha Tetap, para jemputan dan orang ramai termasuk warga asing.

Antara jalan-jalan utama yang dilalui ialah Jalan Pretty, Jalan Elizabeth 2, Jalan Masjid Omar 'Ali Saifuddien, Jalan Kianggeh, Jalan Sekolah, Jalan Kumbang Pasang, Jalan Perdana Menteri, Jalan Gadong, Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha dan berakhir di Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien.

Selepas Riadah Berbasikal, Kebawah DYMM berserta kerabat diraja kemudiannya berkenan menyaksikan perbarisan lalu daripada seramai 36 orang pekayuh basikal dari keempat-empat daerah yang berjaya mengelilingi 36 kilometer yang berlepas sejak pukul 6.30 pagi dan diiringi dengan persembahan padang oleh Program Khidmat Bakti Negara (PKBN). Pada majlis itu, Kebawah DYMM berkenan menerima pesambah yang disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan.

Selain berbasikal, Baginda dan kerabat diraja turut berkenan menyaksikan secara lebih dekat lagi kemeriahan Bandarku Ceria yang diadakan di persekitaran taman tersebut dengan pelbagai aktiviti, pameran dan persembahan yang disediakan oleh 13 buah kementerian, Persatuan- persatuan Belia dan Sukan Kebangsaan, PKBN dan Kontinjen Negara Brunei Darussalam ke Sukan SEA 2019 di Filipina.

Selain itu, agensi-agensi swasta juga mengadakan aktiviti-aktiviti seperti Permainan Interaktif Literasi Kewangan; Bike Balancing Challenge, Workout Challenge dan Mini Obstacle Race; Memperkenalkan aktiviti Aplikasi Tyran Maton yang merupakan aplikasi mengatasi kes buli; aktiviti Cup Stacker, Goal Ball dan Flying Disc; Program Pemeriksaan Kesihatan, Ketahui Usus Anda dan Pameran COVID-19; Aktiviti Bijak Jawi; Pameran Food Safety dan Brunei GAP (Industri Tanaman); Pameran dan Kuiz Biodiversiti dan Kepentingan Hutan; Pameran Poni Divers; Promosi Pertandingan Anugerah ICT Brunei dan Produk-produk Inovatif ICT Tempatan sebagai komponen revolusi industri 4.0; Aktiviti Safety Health Environment National Authority (SHENA); Permainan Kikik; Frisbee Showcase Game; Parkour Showcase; Aktiviti Seni Suara Burung; Permainan Paintball dan Archery serta sebagainya.

Para peniaga-peniaga kecil dan sederhana yang sudah seperti biasanya berniaga di Bandarku Ceria setentunya tidak melepaskan peluang untuk berjaja pada hari tersebut.

Riadah Berbasikal Semangat Kebangsaan 2020 dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan bersama-sama Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi serta penglibatan semua kementerian-kementerian yang lain serta Persekutuan Basikal Brunei Darussalam.

Kejayaan acara tersebut sudah setentunya lebih bermakna dengan penglibatan aktif daripada semua pihak melalui pendekatan Whole of Government and Nation yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk pihak bukan kerajaan atau NGO's dalam melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan dalam menjayakan riadah berbasikal ini.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin bin Mohd Yassin di atas pelantikannya sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-8.

Di dalam perutusan Kebawah Duli Yang Maha Mulia kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin, Baginda yakin di bawah kepimpinan dan kebijaksanaan Yang Amat Berhormat Tan Sri, Negara Malaysia akan terus berkembang maju dan makmur serta rakyatnya sentiasa menikmati keamanan dan keharmonian yang berpanjangan.

Baginda seterusnya menyatakan bahawa sebagai negara jiran yang dekat, Negara Brunei Darussalam sangat menghargai jalinan persahabatan yang erat dan mesra serta hubungan kerjasama dua hala yang aktif dengan Negara Malaysia di pelbagai bidang yang berkepentingan. Baginda percaya tali silaturahim yang sudah sekian lama terjalin di antara kedua buah negara kita akan terus dipupuk dan terpelihara di masa-masa akan datang, demi kebajikan dan kesejahteraan rakyat kedua-dua buah negara.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia menyambut baik peluang-peluang untuk bekerjasama rapat dengan Yang Amat Berhormat Tan Sri dalam mengembangluaskan lagi hubungan kedua-dua buah negara baik di peringkat dua hala, serantau dan antarabangsa, dan seterusnya Baginda dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha mengalu-alukan kunjungan Yang Amat Berhormat Tan Sri dan Yang Amat Berbahagia Puan Sri Norainee Abdul Rahman ke Negara Brunei Darussalam di masa yang terdekat.

Pada mengakhiri perutusan tersebut Baginda dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha berdo'a kehadrat Allah Subhanahu Wata'ala semoga Yang Amat Berhormat Tan Sri dan Yang Amat Berbahagia Puan Sri Norainee Abdul Rahman serta keluarga akan sentiasa berada dalam keadaan sihat wal'afiat dan di bawah perlindungan-Nya jua.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  Selaras dengan dasar penubuhannya, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (YSHHB) terus melaksanakan aktiviti kebajikan khususnya membantu mereka yang sangat memerlukannya.

Justeru itu, YSHHB menyampaikan sumbangan kewangan berjumlah BND79,600 kepada sembilan buah keluarga yang terlibat dalam kejadian kebakaran rumah di Kampung Pengiran Bendahara Lama yang baru terjadi kelmarin,  berlangsung di Dewan Serbaguna, Kompleks YSHHB, di sini.

Sumbangan daripada Yayasan disampaikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd Daud selaku Ahli Lembaga Pengarah YSHHB dan Pengerusi Jawatankuasa Meneliti Bantuan-Bantuan YSHHB.

Di majlis ini juga, Kementerian Pendidikan turut menyampaikan sumbangan kepada pelajar dari keluarga yang terlibat dalam kejadian kebakaran rumah yang disampaikan oleh Timbalan Setiausaha Tetap (Pendidikan Teras), Kementerian Pendidikan, Awang Aliuddin bin Hj Abdul Rahman.

Turut hadir ialah Setiausaha Tetap (Perancangan, Guna Tanah dan Alam Sekitar), Kementerian Pembangunan, Dr. Nor Imtihan binti Haji Abdul Razak selaku Pemangku Pengarah Urusan YSHHB.

Di majlis tersebut, ketua keluarga mangsa kebakaran yang menerima sumbangan daripada YSHHB ialah Dayang Hasimah binti Abdul Rahman; Dayang Norhafizah binti Haji Jaini; Awang Haji Daud bin Haji Momin; Awang Abdullah Chik bin Abdullah; Awang Haji Mohd Jefry bin Haji Mohd Ali; Awang Abdul Majeed bin Moosa; Awang Haji Tahir bin Salleh; Awang Osli bin Omar;  dan Awang Haji Mohammed Azmi bin Haji Nohi.

Sumbangan ini dihasratkan bagi meringankan beban keluarga mangsa yang terlibat dalam meneruskan kehidupan harian mereka.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Other News
  Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah,  Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat ke Majlis Perasmian Forum Pelancongan ASEAN (ATF) 2020, di Indera Samudera Grand Hall, The Empire Brunei, di sini.

Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah dijunjung oleh Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Ali bin Haji Apong, selaku Pengerusi ATF 2020 Brunei Darussalam.

Sejurus keberangkatan tiba, Duli Yang Teramat Mulia dijunjung bagi sesi bergambar ramai bersama para jemaah Menteri Pelancongan ASEAN yang menghadiri forum tersebut.

DYTM seterusnya dijunjung untuk menyaksikan Mini Pameran yang disembahkan oleh Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Huawei Technologies (Brunei), Sendirian Berhad.

Di mini pameran tersebut, DYTM berkenan mendengar sembah taklimat daripada Setiausaha Tetap, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, Awang Haji Mohammad Nazri bin Haji Mohammad Yusof dan seterusnya berkenan menyaksikan video Virtual Reality (VR) di Ulu Temburong dengan menggunakan kaca mata VR.

Kemudian, DYTM berkenan mendengarkan sembah taklimat mengenai evolusi teknologi sejajar dengan perkembangan perkhidmatan dalam sektor pelancongan dan perancangan kementerian berkenaan mengenai percubaan 5G di Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei (LTAB), dalam bentuk Pusat Pengalaman Pelancong (Tourist Experience Centre).

Sementara itu, dalam sembah taklimat yang disampaikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Huawei Technologies (Brunei), Sendirian Berhad, Mr. Kevin Zhang menjelaskan mengenai bagaimana teknologi 5G mengubah persekitaran untuk pelancong juga lapangan terbang dan pengurusan syarikat penerbangan.

Pada majlis perasmian tersebut, Yang Berhormat Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dalam sembah alu-aluannya, antara lain menyatakan, Industri Pelancongan ASEAN menyaksikan pertumbuhan yang ketara dalam dekad lalu dan terus menjadi penyumbang penting kepada pembangunan sosioekonomi di ASEAN.

ASEAN jelas Yang Berhormat, mengalu-alukan lebih 133 juta ketibaan antarabangsa pada tahun 2019, iaitu peningkatan sebanyak tujuh peratus daripada 2018 dan 36.7 peratus ketibaan antarabangsa pada tahun 2018 melalui perjalanan Intra-ASEAN.

Menurut Yang Berhormat lagi, peningkatan jumlah ketibaan pelancong merupakan peluang untuk ASEAN, daripada segi menjana kegiatan ekonomi, pelaburan dan pekerjaan.

Walaupun industri pelancongan menunjukkan peningkatan ketara dalam bilangan ketibaan pelancong, ujar Yang Berhormat, ia juga menghadapi cabaran, termasuk daripada segi kapasiti bawaan tapak pelancongan, juga penyediaan kemudahan dan perkhidmatan pelancongan yang dikehendaki oleh pelawat-pelawat yang berlainan kumpulan di setiap negara anggota ASEAN.

DYTM seterusnya dijunjung untuk merasmikan ATF 2020 dan Laman Sesawang Pelancongan ASEAN, dan kemudian berkenan menerima pesambah.

Laman Sesawang Pelancongan ASEAN yang baharu akan berfungsi sebagai platform sehenti untuk maklumat bersepadu bagi orang ramai mengenai produk dan aktiviti pelancongan ASEAN.

Ia diharap kan memacu lebih banyak minat ke rantau Asia Tenggara sebagai destinasi pilihan untuk mengalami budaya dan kehidupan autentik rakyat ASEAN, di mana akan memperkuatkan hubungan di antara rakyat-ke-rakyat dan memperdalam pemahaman silang budaya.

Majlis Perasmian ATF 2020 juga diserikan dengan persembahan-persembahan nyanyian dan tarian tradisional.

Sebelum berangkat meninggalkan majlis, DYTM juga berkenan menerima junjung daripada para delegasi yang menyertai ATF 2020.

Negara Brunei Darussalam menjadi tuan rumah ATF 2020 bertema 'ASEAN - Bersama Ke Arah Menuju Generasi Perjalanan Akan Datang' yang berlangsung mulai 12 hingga 16 Januari ini.

Tema ATF tahun ini adalah relevan dengan apa yang dihadapi dunia hari ini, kerana ia mencerminkan cara industri pelancongan berkembang pesat.

Dalam hal ini, Pelancongan ASEAN amat mengiktiraf bahawa inovasi dan teknologi membawa faedah kepada industri pelancongan, dan membentuk cara, di mana kerajaan, pihak berkepentingan utama dan komuniti merangkumi trend semasa transformasi digital.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Senior Minister News
  Kementerian Pembangunan adalah digesa untuk tidak melakukan kerja-kerja yang merugikan kerajaan dan rakyat khususnya dalam projek-projek pembangunan. Sehubungan itu, Kementerian Pembangunan adalah digesa untuk tidak salah pilih sebarang kontraktor dan pemborong malah pastikan yang dipilih itu mempunyai rekod yang baik.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menekankan perkara itu dalam titah semasa berkenan berangkat melakukan Lawatan Tidak Berjadual ke Kementerian Pembangunan dan beberapa buah jabatan di bawahnya.

Baginda seterusnya bertitah, Kementerian Pembangunan adalah dipertanggungjawabkan bagi kerja-kerja penyediaan infrastruktur awam yang meliputi penyediaan perumahan prasarana jalan raya, bekalan air, saliran dan pembetungan, persekitaran yang bersih, penggunaan tanah dan pemudah cara bagi pertumbuhan industri pembinaan.

"Melihat kepada keterlibatan dengan pelbagai projek, maka wujud kesempatan untuk berlakunya jenayah atau salah laku di dalam negara ini kerana rasuah boleh melemahkan pentadbiran dan meruntuhkan negara. Selaku bangsa yang beragama, kita mesti ingat bahawa rasuah adalah jambatan ke neraka," titah baginda.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam turut menekankan bahawa orang boleh sahaja terjebak memilih kontraktor dan pemborong dari luar negara di mana kononnya untuk mengharapkan hasil yang berkualiti akan tetapi sebaliknya, mereka curang, menggunakan bahan yang murah untuk meraih keuntungan yang lebih.

"Lebih malang lagi, jika pihak yang bertanggungjawab dalam kerajaan pula tidak memantau atau mengawasi perkara ini atau mereka sebenarnya tahu, tetapi bersekongkol melakukan kecurangan demi untuk meraih habuan dari pintu belakang," tegas Kebawah DYMM.

Sehubungan itu, hasilnya, terdapatlah sebilangan besar rumah-rumah yang siap dibina mengalami kerosakan teruk khususnya ke atas struktur bangunan seperti bahagian 'beam' rosak, paip-paip air terturun disebabkan permukaan tanah yang terturun, kerosakan siling dan paip kamar mandi yang bocor.

"Beta terpaksa menyebut di sini beberapa contoh, satu, pangsapuri nombor H40, Kawasan Perumahan Negara Kampung Lambak Kanan, bangunan ini mempunyai 300 buah apartmen yang kelihatan sudah siap serta mempunyai banyak kemudahan seperti kawasan letak kereta bertingkat, kawasan riadah dan kawasan permainan tetapi masih sahaja kosong sejak dua tahun lalu".

"Dua, Rancangan Perumahan Negara Kampung Rimba, Jalan 99, terdapat bangunan rumah teres, nampak-nampaknya projek ini tergendala dengan kawasannya telah dipenuhi dengan samak-samak".

"Tiga, Rancangan Perumahan Negara Kampung Mengkubau, di sini terdapat seribu buah rumah bagi rancangan ini, namun rancangan juga dilihat seperti tergendala dengan rumah-rumah mengalami kerosakan. Rancangan Perumahan tersebut difahamkan di bawah pengurusan pihak Brunei Economic Development Board (BEDB) yang dahulu dan dikendalikan oleh kontraktor luar negara. Bayangkan seribu buah rumah, bukannya sedikit serta kos pembinaan juga bukanlah murah. Jadi salah siapakah itu?".

"Empat, Rancangan Perumahan Negara Kampung Meragang, Jalan Binglu, di sini juga terdapat rumah-rumah kosong, tidak berpenghuni kerana didapati tidak selamat untuk didiami. Mengapakah ia tidak selamat? Memerlukan pencerahan untuk diambil perhatian dan pengajaran daripadanya," tegas baginda.

Kebawah DYMM seterusnya menekankan bahawa perkara-perkara berkenaan, memerlukan perhatian yang serius dan tidak boleh diambil ringan begitu sahaja malah ia perlu dicari atau dikenal pasti punca-puncanya mengapakah rancangan tersebut tergendala.

Mengapakah kerosakan-kerosakan begitu mudah terjadi dan mengapakah rumah-rumah jadi kosong, tidak selamat untuk didiami? Mengapa perkara-perkara ini boleh berlaku?

"Pihak-pihak berkenaan, tidak boleh tidak, mesti bertanggungjawab untuk mencari punca-puncanya. Adakah mungkin projek tergendala kerana kita tersilap pilih pemaju atau kontraktor?" Adakah rumah-rumah mudah rosak kerana pihak pemaju atau kontraktor curang memilih bahan-bahan binaan yang murah".

"Kalaulah ini betul, mengapakah pihak yang bertanggungjawab membiarkan penggunaan bahan-bahan yang murah itu dan mengapa tidak dipastikan lebih awal faktor keselamatan sebelum bangunan didirikan?" Semua ini meminta lebih bertanggungjawab daripada pihak-pihak berkenaan di dalam kerajaan," titah baginda.

Dalam titah baginda turut menyentuh mengenai isu tertentu di bawah Skim Perumahan, Jabatan Kemajuan Perumahan di mana ia mengenai dengan pemilik-pemilik rumah yang ada menyewakan rumah mereka kepada warga tempatan atau warga asing.

"Isu tersebut ialah mengenai pemilik-pemilik rumah di bawah skim ini, ada yang menyewakan rumah-rumah mereka kepada orang lain, sama ada, dari kalangan warga tempatan mahupun warga asing sedangkan dalam perjanjian terdapat peraturan dan syarat, tidak membenarkan untuk menyewakan rumah kepada orang lain bagi tempat tinggal atau menjalankan sebarang perniagaan seperti pejabat, kedai runcit atau gerai makan dan lain-lain serta tidak juga dibenarkan untuk menjual atau menggadaikan rumah atau tanah kepada pihak-pihak lain.

Sehubungan itu, peraturan dan syarat ini cukup jelas malah sekiranya pihak berkenaan mengambil sikap tegas berdasarkan peraturan dan syarat tersebut, nescaya perlanggaran tidak akan berlaku. Beta ingin melihat ianya dilaksanakan, bukan sekadar bagus di atas kertas. Demikianlah beberapa perkara yang mendesak untuk disebut. Akhirnya Beta serahkan kepada pihak kementerian yang berkenaan untuk mengambil perhatian dan tindakan," titah baginda.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat mengadakan lawatan tidak berjadual ke Kementerian Pembangunan dan Jabatan-jabatan di bawahnya.

Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di junjung oleh Menteri Pembangunan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Ir. Awang Haji Suhaimi bin Haji Gafar, Timbalan Menteri Pembangunan, Yang Mulia Dato Seri Paduka Ar. Awang Haji Marzuke bin Haji Mohsin.

Turut hadir ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd. Amin Liew bin Abdullah.

Semasa lawatan berkenaan, baginda berkenan meninjau dengan lebih dekat serta menerima sembah penerangan mengenai beberapa bahagian di Kementerian Pembangunan iaitu Divisyen Guna Tanah, Perumahan dan Alam Sekitar, Divisyen Pengurusan Lembaga, Unit Kewangan, Divisyen Penyelarasan Polisi dan Pelan Strategik, Divisyen Pelaburan dan Undang-Undang, Unit Audit Dalaman, Divisyen Teknologi Maklumat, Divisyen Pengurusan Korporat, Pejabat Menteri dan Timbalan Menteri.

Sejurus selepas itu, baginda berkenan melawat ke Divisyen Pengurusan Lembaga yang antara lain berperanan menyelaras pendaftaran Lembaga Arkitek, Jurutera Profesional dan Juru Ukur Bahan, Lembaga Penilai dan Ejen Hartanah dan Lembaga Pemaju Perumahan.

Divisyen itu juga berperanan memantau dan menguruskan rekod kelayakan dan amalan dan mendukung etika dan tatatertib bagi ketiga-tiga lembaga.

Kementerian Pembangunan merupakan peneraju dan dipertanggungjawabkan bagi sektor-sektor guna tanah, penyediaan infrastruktur dan alam sekitar serta memelihara serta memperoleh fizikal, memperbaiki fizikal dan aset-aset kerajaan. Oleh yang demikian, semua itu adalah bagi mendukung Wawasan Brunei 2035 terutamanya bagi menjana kualiti kehidupan penduduk yang tinggi.

Dalam mendukung wawasan negara itu, Kementerian Pembangunan akan terus menyediakan infrastruktur sosio-ekonomi seperti Skim Rancangan Perumahan Negara, prasarana jalan raya, perkhidmatan air bersih, pembentungan dan saliran sebagai usaha berterusan untuk meningkatkan kualiti kehidupan dan memberikan penekanan menangani isu-isu alam sekitar serta pengurusan sumber.

Dari Kementerian Pembangunan, Kebawah DYMM berkenan berangkat meneruskan lawatan ke Bahagian Jabatan Tanah, Jabatan Perancangan Bandar dan Desa, Jabatan Ukur dan Jabatan Kemajuan Perumahan.

Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ini bertujuan untuk memastikan Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya, peka terhadap isu-isu yang ditangani oleh pihak kerajaan selain berusaha mencapai serta menjayakan misi serta visi Kementerian Pembangunan dan Jabatan-jabatan di bawahnya.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  Kejohanan Badminton Terbuka Aewon 2019 membuka tirainya dengan menyaksikan penyertaan anakanda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim yang menyertai Kategori Perseorangan Remaja Lelaki (B12).

Pada perlawanan dalam Kategori Perseorangan Remaja Lelaki (B12) itu, mutu permainan YTM Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim mempamerkan persembahan yang begitu baik hingga berjaya melayakkan ke Peringkat Separuh Akhir yang akan berlangsung pada 22 November ini.

Kemenangan malam ini juga atas sokongan padu ayahanda dan bonda juga adinda YTM Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah bersama Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman; dan Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman pada perlawanan yang berlangsung di Dewan Serba guna Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Berakas.

Terlebih dahulu, keberangkatan DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah bersama Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah dijunjung oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin.

Sepanjang perlawanan, YTM Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim berjaya memperlihatkan aksi peningkatan kemahiran permainan yang begitu strategik dengan hambatan yang tangkas hingga mengelirukan saingannya.

Pada Peringkat Suku Akhir itu, keputusan akhir berkesudahan dengan 21 - 16 di set pertama; dan 21 - 18 pada set kedua yang hanya mengambil masa kira-kira 30 minit untuk YTM Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim mematahkan impian pihak lawannya, Muhd. Mirza Afif Syahmi bin Sofian.

Setentunya, YTM Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim akan lebih gigih dalam mengatur strategi dan latihan untuk menghadapi saingannya Jumaat nanti, iaitu Muhd. Talipudin bin Ermadena pada Peringkat Separuh Akhir untuk menempah tiket ke Peringkat Akhir pada 23 November akan datang.

YTM Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim juga akan berentap bagi Kategori Beregu Remaja Lelaki (B12).

Kejohanan yang dianjurkan oleh Aewon Brunei itu turut disokong oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan bersama Persatuan Badminton Kebangsaan Brunei Darussalam, disertai oleh lebih 200 peserta dari dalam dan luar negara, termasuk Miri, Sarawak, Malaysia.

Kejohanan berkenaan juga disertai oleh beberapa pemain berpengalaman dan akan berakhir pada 23 November 2019.

Kejohanan menggunakan Sistem Knock-Out, dibahagikan kepada lapan kategori, iaitu Perseorangan Remaja Lelaki (B12); Beregu Remaja Lelaki (B12); Beregu Lelaki Terbuka 'A'; Beregu Lelaki Terbuka 'B'; Perseorangan Lelaki Terbuka; Beregu Wanita Terbuka; Beregu Campuran Terbuka; dan Beregu Veteran Terbuka.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Senior Minister News
  Hari Isnin pada setiap bulan Rabiulawal merupakan hari istimewa dan ditunggu-tunggu kedatangannya oleh seluruh umat Islam pada setiap tahun kerana ia merupakan hari dan tarikh kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.

Bulan Rabiulawal juga sinonim dengan musim bunga yang menggembirakan semua orang sepertimana kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai keperibadian mulia yang mampu menggembirakan dan menenteramkan orang yang melihat Baginda.

Perkara tersebut merupakan antara inti pati yang dinyatakan oleh Pegawai Hal Ehwal Masjid, Pusat Da'wah Islamiah, Haji Awang Muhammad Naqib bin Haji Awang semasa menyampaikan tazkirah subuh bertajuk 'Rahmat Untuk Sekalian Alam' di Masjid Omar 'Ali Saifuddien.

Jelasnya, Rabiulawal juga sinonim dengan agama Islam, agama yang dibawakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agama yang secara keseluruhannya membawa rahmat dan ketenteraman kepada sekalian alam ini.

Tambahnya lagi, Allah Subhanahu Wata'ala bersifat rahmat, rasul utusan Allah disifatkan rahmat, begitu jua Al-Quran disifatkan sebagai rahmat.

Secara keseluruhannya agama Islam itu merupakan rahmat di dunia dan di akhirat.

Hadir bersama-sama jemaah masjid bagi menjayakan program tersebut ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri (JPM), Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud; Timbalan Setiausaha Tetap (Dasar dan Keugamaan), KHEU, Awang Haji Mohd. Serudin bin Haji Timbang.

Program Masjidku Makmur Negara Berkat pada minggu ini dikendalikan oleh KHEU bersama Kementerian Kewangan dan Ekonomi dengan sokongan Jabatan Perdana Menteri.

Ia merupakan satu program mingguan dan ajakan bagi mengalu-alukan jemaah meningkatkan kehadiran bagi memakmurkan masjid dan seterusnya bersama-sama secara istiqamah (berterusan) mendirikan Sembahyang Fardu Subuh secara berjemaah pada awal waktu di masjid.

Program ini juga turut memberikan peluang kepada para pengunjung bersempena acara Bandarku Ceria, memulakan langkah dan keceriaan hari mereka dengan meraih keberkatan melalui partisipasi menunaikan tuntutan sembahyang fardu secara berjemaah dan merebut ganjaran pahala melalui bacaan wirid-wirid selepas sembahyang dan kegiatan keagamaan yang telah diaturkan.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Other News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan anak-anak kunci rumah teres di bawah Rancangan Perumahan Negara (RPN) Kampung Rataie bagi Daerah Temburong kepada 234 orang penerima di Dewan Belalong, Kompleks Dewan Kemasyarakatan, Pekan Bangar, Daerah Temburong, di sini.

Terdahulu, keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di Dewan Belalong dijunjung oleh Menteri Pembangunan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Ir. Awang Haji Suhaimi bin Haji Gafar.

Turut menjunjung keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong; Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud; Timbalan Menteri Pembangunan, Yang Mulia Dato Seri Paduka Ar. Awang Haji Marzuke bin Haji Mohsin dan Pemangku Pegawai Daerah Temburong, Awang Abdul Ghani bin Haji Othman.

Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah yang dipimpin oleh Ketua Pegawai Ugama Daerah Temburong, Awang Haji Jamil bin Haji Ghani diikuti dengan sembah alu-aluan daripada Pemangku Pegawai Daerah Temburong, Awang Abdul Ghani bin Haji Othman.

Awang Abdul Ghani antara lain menyembahkan, penganugerahan anak-anak kunci itu jelas menggambarkan sifat pemedulian dan keprihatinan Kebawah DYMM terhadap kesejahteraan rakyat serta dapat memupuk lagi perpaduan masyarakat di negara ini.

Bagi memberkati majlis Doa Selamat dibacakan oleh Ketua Pegawai Ugama Daerah Temburong.

Di samping majlis penyempurnaan penganugerahan anak-anak kunci rumah, baginda turut menumpukan lawatan baginda ke beberapa buah tempat, iaitu Sekolah Menengah Sultan Hassan Bangar, Sekolah Rendah Sultan Hashim Batu Apoi, Sekolah Rendah Puni, Kompleks Kawalan dan Pemeriksaan Ujung Jalan, Kampung Ujung Jalan dan Sekolah Ugama Bokok.

Kebawah DYMM kemudiannya meneruskan lawatan ke rumah Ahli Majlis Mesyuarat Negara,Yang Berhormat Awang Haji Emran bin Haji Sabtu selaku Penghulu Mukim Bokok dan juga Pemangku Penghulu Mukim Amo, Rumah Panjang Semabat dan Pos Kawalan Polis Temada.

Sejurus selepas itu, Kebawah DYMM meneruskan lawatan ke rumah-rumah penerima anak-anak kunci di bawah RPN Kampung Rataie Temburong, iaitu Dayangku Nursusila binti Pengiran Jamaludin, Awang Abdul Zaki bin Jambin, Awang Mohammad Joshenry bin Haji Roslee dan Awang Mat Daud bin Mohd. Said serta ke rumah beberapa orang penerima yang tidak melepaskan peluang menjunjung keberangkatan baginda.

Pada keluasan 106 meter persegi, setiap unit rumah teres di Kawasan RPN Kampung Rataie tersebut mempunyai tiga buah bilik tidur, bilik mandi dan dapur. Dengan keluasan keseluruhan 158 hektar, Kawasan RPN Kampung Rataie terdapat 603 unit rumah di mana daripada jumlah berkenaan, 258 unit adalah rumah jenis teres. Kawasan perumahan tersebut merupakan satu konsep pembangunan perumahan komprehensif yang lengkap dengan kemudahan awam seperti sekolah, masjid, taman, kawasan rekreasi dan taman permainan.

Menurut perangkaan terkini Jabatan Kemajuan Perumahan, Kementerian Pembangunan hingga ke hari ini, lebih 28 ribu buah rumah dan lot tanah di bawah Skim Perumahan Negara (SPN) seluruh negara telah dianugerahkan kepada para penerima yang berkelayakan. Dari jumlah berkenaan, 635 orang adalah pemohon dari Daerah Temburong. Permohonan mengikuti Skim Perumahan yang diterima di daerah ini mencatatkan jumlah yang terendah dari daerah-daerah yang lain.

Dengan penyediaan perumahan di bawah SPN ini menggambarkan bahawa agenda pembangunan perumahan tersebut sentiasa menjadi perhatian Kerajaan Kebawah DYMM dalam usaha memastikan kesejahteraan rakyat dan penduduk di negara ini selaras dengan Wawasan Brunei 2035.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Daerah Temburong menggambarkan pemedulian dan keprihatinan baginda terhadap kesejahteraan rakyat dan penduduk di daerah tersebut apabila baginda berkenan bercemar duli melawat ke rumah para penerima Anak-anak Kunci Rumah Teres bagi Rancangan Perumahan Negara (RPN) Kampung Rataie sekali gus berangkat melawat ke beberapa buah tempat.

Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di Sekolah Menengah Sultan Hassan, Bangar dijunjung oleh Guru Besar sekolah berkenaan, Awang Abdul Wafi Sia bin Abdullah Sia.

Turut hadir Pemangku Menteri Pendidikan, Yang Mulia Datin Seri Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Mohd. Salleh.

Sekolah tersebut kini mempunyai keramaian 675 penuntut dan 83 guru.

Sepanjang lawatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mendekati para penuntut bagi mengambil tahu perkembangan para pelajar dalam pendidikan dan aktiviti yang mereka ikuti.

Kebawah DYMM seterusnya berkenan berangkat ke Sekolah Rendah Sultan Hashim, Batu Apoi dijunjung oleh Guru Besar sekolah tersebut, Dayang Hajah Noraini binti Namit.

Baginda kemudian berkenan melawat ke beberapa buah bilik darjah dan beramah mesra bersama murid-murid dan tenaga pengajar di sekolah tersebut.

Ditubuhkan pada tahun 1955, Sekolah Rendah Sultan Hashim, Batu Apoi antara sekolah tertua di Daerah Temburong. Pada masa ini sekolah tersebut mempunyai keramaian 111 murid dari kelas pra hingga Tahun 6.

Baginda berkenan menyaksikan lebih dekat lagi suasana pengajaran dan pembelajaran beberapa buah kelas.

Kebawah DYMM kemudian berangkat melawat ke Sekolah Rendah Puni yang mula beroperasi pada tahun 1950.

Keberangkatan baginda dijunjung oleh Guru Besar sekolah tersebut, Dayang Sinorismah binti Haji Ibrahim.

Baginda berkenan menyaksikan persembahan daripada para pelajar dan juga beramah mesra bersama murid-murid dan guru-guru di sekolah tersebut.

Seterusnya, Kebawah DYMM berkenan berangkat melawat ke Kompleks Kawalan dan Pemeriksaan Ujung Jalan, Kampung Ujung Jalan yang menempatkan beberapa agensi Kerajaan. Kompleks ini mula beroperasi pada 24 April 2012 berperanan mengawal dan memeriksa orang keluar dan masuk ke dan dari negara ini. Di kompleks ini juga baginda berkenan menyaksikan lebih dekat kemudahan-kemudahan yang digunakan bagi memudahkan orang ramai keluar dan masuk.

Di samping itu, pendidikan ugama juga menarik perhatian Kebawah DYMM apabila baginda berkenan bercemar duli ke Sekolah Ugama Bokok. Keberangkatan tidak diduga baginda tersebut menjadi detik manis kepada warga sekolah.

Institusi perundingan mukim dan kampung serta kepimpinan penghulu dan ketua kampung turut menjadi perhatian Kebawah DYMM apabila berkenan singgah ke rumah Ahli Majlis Mesyuarat Negara,Yang Berhormat Awang Haji Emran bin Haji Sabtu selaku Penghulu Mukim Bokok dan juga Pemangku Penghulu Mukim Amo di Kampung Meniup, Jalan Pendaruan Temada, Mukim Bokok.

Dengan keramaian penduduk kira-kira 3,500 orang, mukim tersebut satu-satunya yang menempatkan Skim Perumahan Negara di Daerah Temburong, yang terletak di Kampung Rataie.

Dari Mukim Bokok, Kebawah DYMM berkenan meninjau Pos Kawalan Polis Temada. Selain mengawal keselamatan Kampung Temada yang bersempadan dengan Limbang, Sarawak, Pos Kawalan ini juga berperanan memberikan bantuan yang diperlukan kepada orang ramai.

Baginda seterusnya bercemar duli ke Rumah Panjang Kampung Semabat yang dijunjung oleh Ketua Kampung Lepung Baru, Awang Ambol anak Bakit. Rumah Panjang ini mempunyai 17 pintu dan dihuni oleh 54 orang. Rumah Panjang yang dibina pada tahun 1983 tersebut sering menerima kunjungan para pelancong.

Pada akhir lawatan, Kebawah DYMM berkenan berangkat ke rumah-rumah para penerima Anak-anak Kunci Rumah Teres bagi RPN Kampung Rataie, Daerah Temburong.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud  menerima kunjungan daripada Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri Kerajaan Kemboja, Yang Berhormat Oknha Datuk Dr Othsman Hassan.

Semasa kunjungan tersebut, Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Negara Brunei Darussalam dan Yang Berhormat Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri Kerajaan Kemboja telah bertukar-tukar pandangan dan berkongsi pengalaman dalam perkara yang mempunyai kepentingan bersama.

Perbincangan di antara kedua-dua menteri tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dua hala di antara Negara Brunei Darussalam dan Kerajaan Kemboja.

Turut hadir mengiringi Yang Berhormat Oknha Datuk Dr Othsman Hassan ialah Ahli-ahli Parlimen Kemboja, Tuan Yang Terutama Dr. Sos Mousine; Puan Yang Terutama Man Navy; Tuan Yang Terutama Rofy Othsman; Secretary of State, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Kerjasama Antarabangsa, Tuan Yang Terutama Sman Manan; Secretary of State, Kementerian Pendidikan, Belia dan Sukan, Tuan Yang Terutama Nos Sles; Secretary of State, Kementerian Perdagangan, Tuan Yang Terutama Sann Saran serta Setiausaha-setiausaha Tetap, Timbalan Setiausaha Tetap dan Pegawai-pegawai Kanan di Jabatan Perdana Menteri negara ini.

Kunjungan tersebut berlangsung di bangunan Jabatan Perdana Menteri.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Other News
  Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman berkenan berangkat menyaksikan Kejohanan Badminton Terbuka Kebangsaan Brunei 2019 yang berlangsung di Dewan Serbaguna, The Centrepoint Hotel, Gadong.

Turut menyertai kejohanan tersebut ialah anakanda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim.

Juga berangkat menyaksikan kejohanan tersebut ialah Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Muneerah Madhul Bolkiah berserta kerabat diraja yang lain.

Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Setiausaha Tetap (Pentadbiran, Kewangan dan Estet)

Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS), Pengiran Mohammad Amirrizal bin Pengiran Haji Mahmud.

Pada perlawanan pusingan pertama, YTM  Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim berjaya mara ke perlawanan suku akhir selepas menewaskan Md. Al-Muttaqiy Billah bin Zulfa Erison dalam Kategori Perseorangan 13 Tahun ke bawah dengan ‘straight set’.

Pada set pertama, YTM menguasai perlawanan dengan mata 21 – 18, diikuti dengan set kedua di mana YTM berjaya mendahului lawannya dengan mata 21 - 13.

YTM seterusnya akan menentang Zulfazlyana Izzaty pada perlawanan suku akhir kejohanan tersebut pada malam esok.

Kejohanan pada malam ini turut menyaksikan perlawanan bagi Kategori Beregu Wanita, Kategori Beregu Lelaki A, Kategori Beregu Lelaki B, Kategori Perseorangan Lelaki 18 tahun ke bawah, Kategori Perseorangan Lelaki dan Kategori Beregu Campuran.

Lebih 200 pemain tempatan dan luar negara ikut serta bagi merebut juara Kejohanan Badminton Terbuka Kebangsaan Brunei 2019.

Kejohanan yang berlangsung selama enam hari itu telah bermula 14 September lalu dan akan berlangsung sehingga 21 September itu merupakan anjuran West Lake Tyres.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Senior Minister News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan Surat Watikah Pelantikan kepada Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam yang baharu dan menerima Surat-surat Tauliah Pelantikan daripada Ketua-ketua Perwakilan ke Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mula-mula berkenan mengurniakan Surat Watikah Pelantikan kepada Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Rakyat China, Tuan Yang Terutama Pehin Orang Kaya Seri Pahlawan Kolonel (B) Dato Paduka Haji Abdu'r Rahmani bin Dato Paduka Haji Basir.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan menerima Surat-surat Tauliah Pelantikan daripada Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Filipina ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Christopher B. Montero; Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yang Terutama Jeanette Stovel; Duta Besar Istimewa dan Mutlak Persekutuan Rusia ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Vladimir Borisovich Goncharenko; Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Eiji Yamamoto; dan Pesuruhjaya Tinggi Republik Islam Pakistan ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Mejar Jeneral (B) Abdul Aziz Tariq.

Selepas Majlis Mengurniakan Surat Watikah Pelantikan dan Majlis Menyembahkan Surat-surat Tauliah Pelantikan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudian berkenan menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Rakyat China; dan Ketua-ketua Perwakilan yang baru dilantik.

Turut hadir pada majlis tersebut, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Erywan bin Pehin Datu Pekerma Jaya Haji Mohd. Yusof; Setiausaha Sulit dan Laila Rahsia Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Shahbandar Dato Seri Setia Haji Awang Mohd. Nawawi bin Pehin Orang Kaya Shahbandar Haji Awang Mohd. Taha; Grand Chamberlain, Yang Amat Mulia Pengiran Penggawa Laila Bentara Istiadat Diraja Dalam Istana Pengiran Haji Alauddin bin Pengiran Paduka Tuan Pengiran Haji Abu Bakar; dan Setiausaha Tetap di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, Dato Paduka Awang Haji Mohd. Nor bin Haji Jeludin.

Majlis-majlis tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri Kerajaan Kemboja, Yang Berhormat Oknha Datuk Dr Othsman Hassan dan Lord Justice of Appeal in England and Wales, The Right Honourable Sir Peter Gross.

Majlis Mengadap secara berasingan itu berlangsung di Istana Nurul Iman dan dimulai dengan Yang Berhormat Oknha Datuk Dr Othsman Hassan yang mengadakan lawatan ke negara ini selama empat hari.

Semasa Majlis Mengadap tersebut, Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Yang Berhormat telah berbincang mengenai isu-isu dua hala yang berkepentingan bersama di antara kedua buah negara.

Rombongan Yang Berhormat disertai oleh Ahli-ahli Parlimen, Tuan Yang Terutama Dr. Sos Mousine dan Tuan Yang Terutama Rofy Othsman; Secretary of State, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Kerjasama Antarabangsa, Tuan Yang Terutama Sman Manan serta Kuasa Usaha Sementara, Kedutaan Besar Kerajaan Kemboja di Negara Brunei Darussalam, Mrs. Meach Palika.

Juga hadir, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud.

Semasa lawatan ke Negara Brunei Darussalam, Yang Berhormat akan melawat beberapa kementerian bagi perbincangan lanjut untuk memperkukuhkan kerjasama di antara kedua buah negara dalam perbankan Islam, industri halal dan pengurusan zakat.

Kebawah DYMM seterusnya berkenan menerima mengadap Lord Justice of Appeal in England and Wales, The Right Honourable Sir Peter Gross.

Menyertai bersama The Right Honourable Sir Peter Gross pada Majlis Mengadap tersebut ialah Pesuruhjaya Tinggi British ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Richard Lindsay.

Juga hadir, Ketua Hakim Mahkamah Besar, Yang Amat Arif Dato Seri Paduka Steven Chong Wan Oon.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam, hari ini berangkat tiba di Kuala Lumpur, Malaysia bagi menghadiri Istiadat Pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia XVI (Ke-16) yang dijadualkan berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur, esok.

Berangkat mengiringi baginda berdua ialah paduka-paduka anakanda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Wakeel; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fadzilah Lubabul Bolkiah; dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah.

Turut berangkat mengiringi ialah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, Ambassador-at-Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri; dan Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar.

Berangkat ke Pangkalan Udara Subang bagi mengalu-alukan keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri ialah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia XVI (Ke-16), Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Al-Marhum Al-Mutawakkil Alallah Sultan Iskandar Al-Haj.

Juga berangkat dan hadir bagi menjunjung baginda berdua ialah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah; Yang Amat Mulia Mejar Tengku Amir Nasser Ibrahim; dan Menteri Hal Ehwal Ekonomi Malaysia, Yang Berhormat Dato' Seri Mohamed Azmin bin Ali dan Datin Seri.

Juga hadir, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri II, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Erywan bin Pehin Datu Pekerma Jaya Haji Mohd. Yusof dan Pengiran Datin; dan Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia, Tuan Yang Terutama Dato Paduka Haji Alaihuddin bin Pehin Orang Kaya Digadong Seri Lela Dato Seri Utama Haji Mohd. Taha dan Datin.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri, seterusnya berkenan berangkat melintasi Barisan Kawalan Kehormatan Statik yang terdiri daripada para anggota Batalion 1 Rejimen Renjer Diraja, Tentera Darat Malaysia.

Selepas itu, Doa Selamat dibacakan oleh Pegawai Agama di Istana Negara, Yang Berbahagia Dato' Ustaz Abdul Aziz bin Che Yacob.

Baginda berdua seterusnya dijunjung menaiki kenderaan khas menuju ke sebuah hotel ternama di Kuala Lumpur, tempat persemayaman baginda berdua di sepanjang keberangkatan ini.

Pada awal bulan Julai lalu, Kebawah DYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia XVI (Ke-16) dan Kebawah DYMM Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong berkenan menghantar satu Warkah Persilaan kepada Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri bagi mempersilakan baginda berdua berangkat ke Istiadat Pertabalan yang akan diadakan pada satu upacara rasmi yang penuh adat istiadat diraja dan tradisi Melayu esok.

Keberangkatan baginda berdua ke Istiadat yang bersejarah ini jelas mencerminkan keakraban hubungan istimewa di antara kerabat diraja bersama rakyat Negara Brunei Darussalam dan Malaysia yang sudah sekian lama terjalin sejak berkurun lamanya, yang juga merupakan satu sejarah besar yang penting berlandaskan kepada pegangan ajaran agama Islam, ekonomi dan politik.

Malaysia mengamalkan sistem penggiliran beraja yang unik dengan memilih salah seorang raja daripada sembilan Raja Melayu Negeri untuk memegang jawatan sebagai seorang Ketua Negara (Yang di-Pertuan Agong), yang berdasarkan kepada senarai negeri dalam pusingan pertama sistem penggiliran sebelum ini (1957 - 1994).

Oleh itu, pada kali ini adalah giliran bagi Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang dimasyhurkan menjadi Sultan Pahang keenam pada 15 Januari 2019 untuk menaiki takhta kerajaan persekutuan selepas Kelantan, dan yang akan diikuti dengan Johor dan Perak.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam berkenan berangkat ke Kuala Lumpur, Malaysia, bagi menghadiri Istiadat Pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia XVI (Ke-16), Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah yang akan berlangsung pada 30 Julai 2019 di Istana Negara, Kuala Lumpur.

Berangkat mengiringi baginda berdua ialah paduka-paduka anakanda dan adinda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Wakeel; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fadzilah Lubabul Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, Ambassador-at-Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri.

Sebelum berangkat dari Istana Nurul Iman, Doa Selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned.

Berangkat di Hangar Penerbangan Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan majlis Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Raabi'atul 'Adawiyyah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah; Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalthum Al-Islam dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Nasibah.

Berangkat sama dan hadir di Hangar Penerbangan Kebawah DYMM bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan majlis baginda berdua ialah Yang Amat Mulia Pengiran-pengiran Cheteria; Penasihat Khas Kebawah DYMM; Yang Di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara; Menteri-menteri Kabinet; Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Di-Raja; Timbalan-timbalan Menteri; Pesuruhjaya Polis Diraja Brunei dan Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei berserta isteri masing-masing.

Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah telah mengangkat sumpah jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong Malaysia Ke-16 pada 31 Januari 2019 di Balairung Seri, Istana Negara di Kuala Lumpur.

Setentunya dengan keberangkatan Kebawah DYMM dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri berserta kerabat diraja ini akan terus menghubungkan silaturahim dan persaudaraan serta kerjasama erat dan mesra yang sekian lama terjalin di antara Negara Brunei Darussalam dan Malaysia.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


His Majesty News
  Kebajikan dan kesejahteraan golongan Orang Kelainan Upaya (OKU) di Negara Brunei Darussalam terus mendapat perhatian daripada Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (YSHHB).

Bagi menangani kebajikan dan keperluan golongan OKU ini, YSHHB sentiasa memberikan sokongan dan menghulurkan sumbangan kepada badan-badan bukan kerajaan (NGOs) dan pihak-pihak berkenaan yang memberikan khidmat pemedulian terhadap keperluan golongan OKU.

Sehubungan itu, petang tadi YSHHB menyampaikan sumbangan kepada dua buah badan bukan kerajaan yang mengendalikan program pembangunan dan pemulihan golongan OKU iaitu Persatuan Bagi Pengurusan Autism Dalam Latihan, Pendidikan Dan Sumber (SMARTER) Brunei dan Pusat Ehsan Al-Ameerah Al Hajjah Maryam.

Penyampaian sumbangan-sumbangan berkenaan disempurnakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd. Daud, selaku Ahli Lembaga Pengarah YSHHB.

Bertempat di SMARTER Edge, Kampung Mata-Mata, YSHHB menyampaikan sumbangan kewangan berjumlah BND50,000 dan peralatan belajar kepada Persatuan SMARTER Brunei yang diterima oleh Pemangku Yang Di-Pertua Persatuan SMARTER Brunei, Pengiran Zamri bin Pengiran Haji Bujang.

Daripada jumlah sumbangan tersebut, sebanyak 50 peratus disumbangkan kepada Persatuan SMARTER Brunei untuk mengendalikan urusan pengajaran dan pembelajaran khusus bagi anak-anak autistik.  Manakala, sebanyak 50 peratus lagi adalah untuk pembayaran yuran pendidikan yang dikenakan oleh SMARTER Brunei bagi mengajar anak-anak autisme daripada keluarga yang berpendapatan rendah.

Sumbangan peralatan belajar pula adalah bagi kegunaan pelajar di Pusat Persatuan SMARTER Brunei.

YSHHB telah mula memberikan sumbangan tahunan sebanyak BND50,000 setahun kepada Persatuan SMARTER Brunei dari sejak tahun 2006.

Pada tahun 2015, Yayasan juga telah menaja pembinaan lima buah bilik kelas di Pusat SMARTER, Kampung Mata-Mata.

Sementara itu, di Pusat Ehsan Al-Ameerah Al-Hajjah Maryam, Kampung Bekurong pula, YSHHB turut menyumbangkan sejumlah BND50,000 dan dua buah kerusi roda kepada Pusat berkenaan.

Hadir menerima sumbangan berkenaan bagi pihak Pusat Ehsan Al-Ameerah Al-Hajjah Maryam ialah Pemegang Amanah Kanan (Senior Trustee), Pusat Ehsan Al-Ameerah Al-Hajjah Maryam, Dato Paduka Awang Haji Mohd. Alimin bin Haji Abdul Wahab.

Sumbangan kewangan tersebut adalah bagi memberi sokongan kepada pusat tersebut dalam mengendalikan perkhidmatannya manakala sumbangan kerusi roda adalah bagi keperluan pelajar di pusat tersebut.

YSHHB telah mula memberikan sumbangan tahunan sebanyak BND50,000 setahun kepada pusat berkenaan sejak tahun 2001.

Pusat Ehsan adalah sebuah badan bukan kerajaan yang berfungsi menyediakan perkhidmatan dan latihan kepada insan-insan istimewa yang kurang upaya dari segi anggota dan intelek untuk membolehkan mereka mencapai potensi ke tahap maksimum.

Pada masa ini, pusat berkenaan mempunyai seramai 225 pelajar berdaftar di Kampung Bengkurong dan 53 lagi pelajar berdaftar di cawangannya di Daerah Belait.

Dalam Projek Pembangunan semula Pusat Ehsan, pusat tersebut pada masa ini sedang mengumpulkan dana bagi fasa kedua iaitu pembinaan Surau dan Kompleks Vokasional pusat berkenaan, yang mana fasa pertamanya iaitu bangunan baharu Pusat Ehsan yang telah dirasmikan pada 13 Julai 2017.

Sumbangan dan bantuan kepada agensi yang memberi khidmat kepada golongan yang memerlukan ini adalah sebahagian daripada komitmen YSHHB sebagai wadah amal jariah atau derma khairat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam serta kerabat diraja sebagai tanda pemedulian dan kasih baginda kepada rakyat di samping membawa kepada pembentukan masyarakat di Negara Brunei Darussalam yang sejahtera dan makmur.

Majlis diteruskan dengan lawatan kerja ke dua-dua Pusat berkenaan.

Turut hadir pada majlis tersebut ialah Setiausaha Tetap (Perancangan, Guna Tanah dan Alam Sekitar), Kementerian Pembangunan, Dr. Nor Imtihan binti Haji Abdul Razak selaku Pemangku Pengarah Urusan Yayasan serta para pegawai YSHHB.

Sumber berita Pelita Brunei
Sumber foto InfoFoto


Other News
1 - 30Next