Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Timbalan-Setiausaha-Tetap-Perkhidmatan-Awam-Kesejahteraan-Antarabangsa-dan-MediaYANG MULIA PENGIRAN HAJI RAFFIZANNA BIN PENGIRAN HAJI RAZALI

PEMANGKU TIMBALAN SETIAUSAHA TETAP

PERKHIDMATAN AWAM, KESEJAHTERAAN, ANTARABANGSA DAN MEDIA

Pengiran Haji Raffizanna bin Pengiran Haji Razali telah dilantik sebagai Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap (Perkhidmatan Awam, Kesejahteraan, Antarabangsa dan Media) sejak 7 Mei 2021.

Sebelum ini, Beliau juga pernah dilantik sebagai Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap, Keselamatan dan Penguatkuasaan (kini Bahagian Keselamatan, Penguatkuasaan, dan Undang-Undang) pada 27 November 2019 hingga 1 Mei 2020. Beliau telah memulakan kerjayanya sebagai Pegawai Pentadbir Pelatih di Jabatan Perkhidmatan Awam pada tahun 1997.

Beliau telah menerima ijazah Bachelor of Laws (LLB) daripada University of Wolverhampton, United Kingdom pada tahun 1996. Pada tahun 2011, beliau memperolehi Masters in Public Management daripada Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore (NUS).