Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksCirculars PDF Library

  
  
jpmsk04-2021.pdf04/2021 - Majlis Kesyukuran Sembahyang Fardhu Maghrib dan Isya' Berjemaah, Membaca Surah Yaasin dan Do'a Kesyukuran Sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Brunei Darussalam Kali Ke-37.
jpmsk03-2021.pdf03/2021 - Majlis Membaca Surah Yaasin dan Tahlil 100 Hari Kemangkatan Al-Marhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji 'Abdul 'Azim ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah
jpmsk02-2021.pdf02/2021 - Majlis Membaca Surah Yaasin dan Tahlil 100 Hari Kemangkatan Al-Marhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji 'Abdul 'Azim ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah
jpmsk01-2021.pdf01/2021 - Surat Keliling Jabatan Perdana Menteri Bil: 01/2021
jpmsk13-2020.pdf13/2020 - Majlis Membaca Surah Yaasin dan Tahlil 40 Hari bagi Al-Marhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji `Abdul `Azim ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah
jpmsk12-2020.pdf12/2020 - Pengemaskinian Kenaikan Pangkat Laluan Laju (KPLL)
jpmsk11-2020.pdf11/2020 - Pengurniaan Tambang Bagi Menunaikan Fardhu Haji Bagi Musim Haji Tahun 1442 Hijrah/2021 Masihi
jpmsk10-2020.pdf10/2020 - Hari-Hari Kelepasan Awam Tahun 2021.
jpmsk09-2020.pdf9/2020 - Dasar dan Strategi dalam Pelaksanaan Digital Government: Menetapkan Peranan Chief Information Officers (CIO) dan Pelaksanaan Projek-Projek Digital Government.
jpmsk08-2020.pdf8/2020 - Pengemaskinian Garis Panduan Langkah Pengawalan dan Menangani Jangkitan COVID-19 bagi Perkhidmatan Awam Negara Brunei Darussalam
jpmsk07-2020.pdf7/2020 - Waktu-waktu bekerja di Kementerian-Kementerian dan Jabatan-Jabatan Kerajaan sepanjang bulan Ramadhan bagi tahun Hijrah 1441/2020 Masihi.
jpmsk06-2020.pdf6/2020 - Garis Panduan Pengawalan Dan Menangani Pandemik Covid-19 Bagi Warga Perkhidmatan Awam Negara Brunei Darussalam.
jpmsk05-2020.pdf5/2020 - Pengemaskinian Garispanduan Langkah Persediaan Dan Pencegahan Jangkitan Coronavirus (Covid-19) Bagi Perkhidmatan Awam Negara Brunei Darussalam
jpmsk04-2020.pdf4/2020 - Majlis Kesyukuran Sembahyang Fardhu Maghrib Dan Isya' Berjemaah, Membaca Surah Yaasin Dan Do'a Kesyukuran Sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Kali Ke-36, Tahun 2020.
jpmsk03-2020.pdf3/2020 - Pengemaskinian Garispanduan Langkah Persediaan Dan Pencegahan Jangkitan Coronavirus (Covid-19) Bagi Perkhidmatan Awam Negara Brunei Darussalam.
jpmsk02-2020.pdf2/2020 - Merealisasikan Matlamat-Matlamat ke Arah Pembangunan Negara Selaras Dengan Wawasan Brunei 2035
jpmsk01-2020.pdf1/2020 - Garispanduan Langkah Persediaan Dan Pencegahan Jangkitan Coronavirus Baru (2019-nCoV) Bagi Perkhidmatan Awam Negara Brunei Darussalam
jpmsk08-2019.pdf8/2019 - Tegahan Penglibatan Dengan lndustri Tembakau dan Larangan Merokok di Premis - Premis Kerajaan.
jpmsk07-2019.pdf7/2019 - Pengurniaan Tambang Bagi Menunaikan Fardhu Haji Bagi Musim Haji Tahun 1441 Hijrah/ 2020 Masihi
jpmsk06-2019.pdf6/2019 - Hari-Hari Kelepasan Awam Tahun 2020
jpmsk05-2019.pdf5/2019 - Waktu-waktu bekerja di Kementerian-Kementerian dan Jabatan-Jabatan Kerajaan sepanjang bulan Ramadhan bagi tahun Hijrah 1440/2019 Masihi
jpmsk04-2019.pdf4/2019 - Majlis Kesyukuran Sembahyang Fardhu Maghrib dan Isya' Berjemaah, Membaca Surah Yaasin dan Doa Kesyukuran Sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Kali Ke-35, Tahun 2019
jpmsk03-2019.pdf3/2019 - Pengemaskinian Sistem Pengurusan Prestasi Baru Perkhidmatan Awam
jpmsk02-2019.pdf2/2019 - Selamat Tahun Baru 2019
jpmsk01-2019.pdf1/2019 - Garispanduan Pengurusan Sumber Manusia Pegawai Dan Kakitangan Kerajaan Yang Berpindah Ke Sektor Swasta
jpmsk14-2018.pdf14/2018 - Menteri Perhubungan Adalah Dilantik Sebagai Menteri Yang Bertanggungjawab Bagi Keselamatan Siber
jpmsk13-2018.pdf13/2018 - Pengurniaan Tambang Bagi Menunaikan Fardhu Haji Bagi Musim Haji Tahun 1440 Hijrah/2019 Masihi
jpmsk12-2018.pdf12/2018 - Syarat-Syarat Penetapan Jawatan Bagi Kategori Jawatan Yang Memerlukan Kelulusan Profesional
jpmsk11-2018.pdf11/2018 - Hari-Hari Kelepasan Awam Tahun 2019
jpmsk10-2018.pdf10/2018 - Perubahan nama Kementerian Tenaga (Energy) dan Perindustrian menjadi Kementerian Tenaga (Tenaga dan Tenaga Manusia) dan Perindustrian
1 - 30Next