Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksCirculars PDF Library

  
  
jpmsk06-2019.pdf6/2019 - Hari-Hari Kelepasan Awam Tahun 2020
jpmsk05-2019.pdf5/2019 - Waktu-waktu bekerja di Kementerian-Kementerian dan Jabatan-Jabatan Kerajaan sepanjang bulan Ramadhan bagi tahun Hijrah 1440/2019 Masihi
jpmsk04-2019.pdf4/2019 - Majlis Kesyukuran Sembahyang Fardhu Maghrib dan Isya' Berjemaah, Membaca Surah Yaasin dan Doa Kesyukuran Sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Kali Ke-35, Tahun 2019
jpmsk03-2019.pdf3/2019 - Pengemaskinian Sistem Pengurusan Prestasi Baru Perkhidmatan Awam
jpmsk02-2019.pdf2/2019 - Selamat Tahun Baru 2019
jpmsk01-2019.pdf1/2019 - Garispanduan Pengurusan Sumber Manusia Pegawai Dan Kakitangan Kerajaan Yang Berpindah Ke Sektor Swasta
jpmsk14-2018.pdf14/2018 - Menteri Perhubungan Adalah Dilantik Sebagai Menteri Yang Bertanggungjawab Bagi Keselamatan Siber
jpmsk13-2018.pdf13/2018 - Pengurniaan Tambang Bagi Menunaikan Fardhu Haji Bagi Musim Haji Tahun 1440 Hijrah/2019 Masihi
jpmsk12-2018.pdf12/2018 - Syarat-Syarat Penetapan Jawatan Bagi Kategori Jawatan Yang Memerlukan Kelulusan Profesional
jpmsk11-2018.pdf11/2018 - Hari-Hari Kelepasan Awam Tahun 2019
jpmsk10-2018.pdf10/2018 - Perubahan nama Kementerian Tenaga (Energy) dan Perindustrian menjadi Kementerian Tenaga (Tenaga dan Tenaga Manusia) dan Perindustrian
jpmsk09-2018.pdf9/2018 - Waktu Bekerja di Kementerian-Kementerian dan Jabatan-Jabatan Kerajaan dan waktu persekolahan pada hari Sabtu, 14 Julai 2018
jpmsk08-2018.pdf8/2018 - Pengemaskinian Keahlian Jawatan Kuasa Mempertimbangkan Surcaj Dan Jawatankuasa Mempertimbangkan Rayuan
jpmsk07-2018.pdf7/2018 - Penaiktarafan status Jabatan Tenaga (Energy) dan Perindustrian sebagai sebuah Kementerian
jpmsk06-2018.pdf6/2018 - Perlaksanaan Pendekatan Awam Oleh Agensi-Agensi Kerajaan
jpmsk05-2018.pdf5/2018 - Waktu-waktu bekerja di Kementerian-Kementerian dan Jabatan-Jabatan Kerajaan sepanjang bulan Ramadhan bagi tahun Hijrah 1439/2018 Masih
jpmsk04-2018.pdf4/2018 - Pencen dan Elaun Orang Kurang Upaya
jpmsk03-2018.pdf3/2018 - Majlis Kesyukuran Sembahyang Fardhu Maghrib dan Isya' Berjemaah, Membaca Surah Yaasin dan Doa Kesyukuran Sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Kali Ke-34 Tahun 2018
jpmsk02-2018.pdf2/2018 - Insentif Kewangan Elaun Bulanan Peraturan-Peraturan AM 1961 dan Peraturan-Peraturan Perkhidmatan (GO) dan Peraturan-Peraturan Kewangan (FR)
jpmsk01-2018.pdf1/2018 - Selamat Tahun Baru 2018
jpmsk12-2017.pdf12/2017 - Kenaikan Pangkat Laluan Laju
jpmsk11-2017.pdf11/2017 - Pengurniaan Tambang Bagi Menunaikan Fardhu Haji Bagi Musim Haji Tahun 1439 Hijrah/2018 Masihi
jpmsk10-2017.pdf10/2017 - Kelonggaran waktu bekerja di Kementerian-Kementerian dan Jabatan-Jabatan Kerajaan pada 4 Oktober 2017
jpmsk09-2017.pdf9/2017 - Garispanduan Melaksanakan Surcaj Dalam Perkhidmatan Awam
jpmsk08-2017.pdf8/2017 - Hari-Hari Kelepasan Awam Tahun 2018
jpmsk07-2017.pdf7/2017 - Sempena Dengan Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta Bahawa Tarikh Tersebut Adalah Diistiharkan Sebagai Hari Kelepasan Awam
jpmsk06-2017.pdf6/2017 - Syarat-Syarat dan Peraturan-Peraturan Yang Mengawal Latihan Dalam Perkhidmatan Seberang laut (LDPSL) Bagi Pegawai-Pegawai/Kakitangan
jpmsk05_2017.pdf5/2017 - Waktu-Waktu Bekerja Di Kementerian-Kementerian Dan Jabatan-Jabatan Kerajaan Sepanjang Bulan Ramadhan Bagi Tahun Hijrah 1438/2017 Masihi
jpmsk04_2017.pdf04/2017 - Sistem Pengurusan Prestasi Baru Perkhidmatan Awam
jpmsk03-2017.pdfSembahyang Fardhu Maghrib dan Isya' Berjemaah, Membaca Surah Yaasin dan Doa Kesyukuran Sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Kali Ke-33 Tahun 2017
1 - 30Next