Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BERITA

news item image
64 Pegawai Kadet Pengambilan Ke-21 ditauliahkan
Seramai 64 orang Pegawai Kadet Pengambilan Ke-21, iaitu 45 Pegawai Kadet lelaki; dan 19 Pegawai Kadet wanita hari ini ditauliahkan dengan seramai 31 orang daripada Pegawai Kadet berkenaan ditauliahkan sebagai Pegawai Tentera Darat Diraja Brunei (TDDB),..
26/01/2023
news item image
Perutusan tahniah sempena Hari Australia
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar..
26/01/2023
news item image
Perutusan tahniah sempena Hari Republik India Ke-74
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar..
26/01/2023
news item image
Berkenan hantar titah perutusan tahniah
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah
25/01/2023
news item image
Bersama melangkah ke fasa pemulihan
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha..
25/01/2023
news item image
NBD-Malaysia: Bincang peluang kerjasama baharu
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha..
25/01/2023
news item image
NBD-Malaysia meterai MoU dalam bidang pelaburan
Negara Brunei Darussalam dan Malaysia memperkukuhkan lagi hubungan kerjasama dalam bidang pelaburan dengan pemeteraian satu lagi Memorandum Persefahaman (MoU) di antara Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (Malaysian Investment Development Authority -..
25/01/2023
news item image
Perdana Menteri Malaysia, isteri tamatkan Lawatan Rasmi
Perdana Menteri Malaysia, Yang Amat Berhormat Dato' Seri Anwar Ibrahim dan isteri, Yang Amat Berbahagia Dato' Seri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail serta rombongan, petang tadi bertolak meninggalkan Bandar Seri Begawan selepas menamatkan Lawatan Rasmi..
25/01/2023
news item image
Hubungan dua hala NBD, Malaysia terus dipererat
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, hari ini, berkenan menerima..
24/01/2023
news item image
Perdana Menteri Malaysia tiba di NBD bagi Lawatan Rasmi
Perdana Menteri Malaysia, Yang Amat Berhormat Dato' Seri Anwar Ibrahim dan isteri, Yang Amat Berbahagia Dato' Seri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail serta rombongan tiba di Negara Brunei Darussalam (NBD) petang tadi bagi mengadakan Lawatan Rasmi selama dua..
24/01/2023
1 - 10 Next