Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BERITA

news item image
Berkenan berangkat ke Majlis Khatam Al-Quran 40 Kali
Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri (JPM)..
26/02/2024
news item image
YSHHB hulur sumbangan lebih BND80,000
Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (YSHHB) menyampaikan sumbangan berjumlah BND86,300 kepada keluarga-keluarga yang ditimpa musibah kebakaran dan rumah roboh; serta sumbangan kepada masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat di seluruh negara..
26/02/2024
news item image
Khatam Al-Quran 40 Kali turut bersemarak di Permata Hijau
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS) menganjurkan Majlis Khatam Al-Quran 40 Kali sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Ke-40, Tahun 2024 secara serentak di kesemua daerah, hari ini. Majlis ini melibatkan lebih..
26/02/2024
news item image
Menggalakkan kerjasama dalam membentuk hala tuju, masa depan NBD
Akademi Pengajian Brunei (APB), Universiti Brunei Darussalam (UBD) menganjurkan Forum Brunei bertujuan untuk menyediakan platform bagi membincangkan secara mendalam mengenai landskap kontemporari dan masa depan Negara Brunei Darussalam (NBD) dengan..
26/02/2024
news item image
Berkenan hantar titah perutusan tahniah
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar..
25/02/2024
news item image
Penurunan Bendera Besar tanda berakhirnya Sambutan Hari Kebangsaan Ke-40
Bendera Besar Negara Brunei Darussalam (NBD) yang telah dinaikkan pada 16 Februari 2024, hari ini diturunkan semasa Upacara Menurunkan Bendera Besar NBD. Upacara ini menandakan berakhirnya tempoh pengibaran bendera kebangsaan di seluruh negara sempena..
25/02/2024
news item image
Perhimpunan Agung HK diraikan meriah, penuh semangat patriotik
Stadium Negara Hassanal Bolkiah sekali lagi menjadi saksi terpahat sejarah dalam meraikan empat dekad kemerdekaan Negara Brunei Darussalam dengan Upacara Perhimpunan Agung Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan (HK) Negara Brunei Darussalam (NBD) Ke-40,..
24/02/2024
news item image
Istiadat Pembukaan Rasmi MMN, 27 Februari
Istiadat Pembukaan Rasmi Mesyuarat Pertama dari Musim Permesyuaratan Ke-20 Majlis Mesyuarat Negara (MMN) akan berlangsung pada Selasa, 17 Syaaban 1445 Hijrah bersamaan dengan 27 Februari 2024 Masihi bertempat di Bangunan Dewan Majlis.
24/02/2024
news item image
Berkenan menjawat perutusan tahniah sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan NBD Ke-40
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menjawat..
23/02/2024
news item image
Perutusan tahniah sempena Ulang Tahun Hari Keputeraan Emperor Jepun
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar..
23/02/2024
1 - 10 Next