Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BERITA

news item image
Berkenan hantar titah perutusan tahniah
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar..
24/11/2022
news item image
Perutusan takziah berikutan gempa bumi di Cianjur
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah
23/11/2022
news item image
Komited kekalkan keamanan, kestabilan serantau
Mesyuarat Menteri-menteri Pertahanan ASEAN Plus Ke-9 (ADMM-Plus) berakhir di Sokha Siem Reap Resort & Convention Center, Siem Reap, Kerajaan Kemboja. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka..
23/11/2022
news item image
Komuniti perniagaan terus maju, mainkan peranan majukan negara
Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku..
21/11/2022
news item image
Seru APEC teruskan semangat multilateralisme
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, hari ini berkenan berangkat..
19/11/2022
news item image
Berangkat tinggalkan Bangkok, Thailand
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, hari ini berkenan berangkat..
19/11/2022
news item image
DPMM FC tewaskan Kota Ranger FC
DPMM FC menang tipis ke atas Kota Ranger FC dengan keputusan 1 - 0, pada perlawanan pertama, separuh akhir Piala FA Brunei 2022, yang berlangsung di Jerudong Park Mini Stadium, di sini. Berangkat menyaksikan perlawanan tersebut ialah Duli Yang Teramat..
19/11/2022
news item image
Tanai amanah yang diberikan
Pandemik COVID-19 yang melanda Negara Brunei Darussalam dan komuniti global memberikan impak yang cukup besar pada setiap sektor di negara ini, termasuklah kepada kita semua selaku warga Perkhidmatan Awam. Cabaran yang kita hadapi ini mendesak kita..
19/11/2022
news item image
Berkenan berangkat ke Majlis Royal Audience
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, hari ini berkenan berangkat..
18/11/2022
news item image
Menghasratkan rantau Asia-Pasifik mampan, inklusif
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat untuk..
18/11/2022
1 - 10 Next