Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BERITA

news item image
Kebawah DYMM akan adakan Keberangkatan Negara ke Republik Demokratik Timor-Leste
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan mengadakan Keberangkatan..
18/05/2024
news item image
Majlis Jiwa Murni raikan bakal jemaah haji
Kementerian Pertahanan telah mengadakan Majlis Jiwa Murni iaitu majlis bagi penyampaian sumbangan untuk 55 bakal-bakal jemaah haji Kementerian Pertahanan bagi Tahun 1445 Hijrah / 2024 Masihi yang terdiri daripada sembilan anggota tentera dalam..
17/05/2024
news item image
Berkenan terima mengadap Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan Hungary
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Menteri Hal Ehwal Luar..
16/05/2024
news item image
Pelantikan Ahli Majlis Mesyuarat Diraja
Pada menjunjung titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei..
15/05/2024
news item image
Berkenan hantar titah perutusan tahniah
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar..
15/05/2024
news item image
Pastikan acara teratur, pupuk semangat cintakan agama, raja
Mesyuarat Jawatankuasa Tertinggi Majlis Sambutan Hari-hari Kebesaran Islam Peringkat Negara dan Musabaqah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Kebangsaan Tahun 1446 Hijrah telah diadakan pagi tadi bertempat di Dewan Muzakarah, Pusat Persidangan..
15/05/2024
news item image
DPMM berkenan menerima mengadap
Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, pagi tadi..
14/05/2024
news item image
Berkenan menerima mengadap
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap..
11/05/2024
news item image
Majlis Bertahlil sempena Penubuhan Jabatan Penerangan
Jabatan Penerangan dalam menyemarakkan bersempena Sambutan Memperingati Penubuhannya Ke-72 tahun dengan mengadakan Majlis Membaca Surah Yaa Siin dan Tahlil di Kubah Makam Diraja, Jalan Tutong, petang tadi. Majlis keagamaan berkenaan khusus bagi..
11/05/2024
news item image
Berkenan menerima junjung ziarah jemaah haji negara
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap..
9/05/2024
1 - 10 Next