Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Timbalan-Menteri-Tenaga

​​​​​​​

​​ 


YANG MULIA AWANG MOHAMAD AZMI BIN HAJI MOHD HANIFAH

TIMBALAN MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI
TENAGA


​Awang Haji Mohamad Azmi bin Haji Mohd Hanifah mempunyai kelulusan B.Eng (Hons) Chemical and Process Engineering dari University of Surrey, United Kingdom, dan memulakan kerjaya beliau di Brunei Shell Petroleum Sendirian Berhad (BSP) sebagai Graduate Process Engineer pada tahun 1995. Beliau mempunyai pengalaman lebih dari 28 tahun dalam Industri Minyak dan Gas, termasuk pernah ditugaskan di Oman selama 4 tahun dan pernah memegang jawatan kanan selama 5 tahun di Kementerian Tenaga dan Jabatan Tenaga dan Perindustrian, Jabatan Perdana Menteri. Di samping itu, beliau pernah berkhidmat selama hampir 2 tahun dengan sebuah syarikat Kontraktor Minyak dan Gas tempatan.

Semasa di BSP, Awang Haji Mohamad Azmi telah memegang beberapa jawatan dalam disiplin kejuruteraan sebagai Process Engineer, Offshore Campaign Engineer dan Front-End Engineer. Beliau juga telah mengetuai beberapa Jabatan Kejuruteraan seperti Corporate Front-End Engineering, West Asset Engineering, Onshore Engineering and Construction, dan Asset Engineering Design, yang antara lain berperanan melaksanakan projek-projek bernilai tinggi.

Pada tahun 2013 hingga 2018, Awang Haji Mohamad Azmi telah diperbantukan sebagai Ketua Pembangunan Perniagaan Perkhidmatan Tenaga di Jabatan Tenaga, Jabatan Perdana Menteri sebelum dilantik sebagai Timbalan Setiausaha Tetap (Tenaga & Industri), Setiausaha Tetap (Industri) dan Setiausaha Tetap (Tenaga & Industri). Beliau juga dilantik dalam pelbagai peranan di beberapa Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Badan Berkanun Kerajaan.

Beliau telah menyertai semula BSP pada tahun 2020 sebagai Pengarah Komersial. Pada tahun 2021, beliau dilantik menjadi Timbalan Pengarah Urusan BSP di samping tugas-tugas Pengarah Komersial beliau.

Pada 24 Oktober 2023, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan untuk melantik beliau sebagai Timbalan Menteri (Tenaga) di Jabatan Perdana Menteri. ​​