Skip Ribbon Commands
Skip to main content

64 Pegawai Kadet Pengambilan Ke-21 ditauliahkan
26/01/2023
Read More
Berita
Perutusan tahniah sempena Hari Australia
Perutusan tahniah sempena Hari Australia
26/01/2023
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar..
Perdana Menteri Malaysia tiba di NBD bagi Lawatan Rasmi
Perdana Menteri Malaysia tiba di NBD bagi Lawatan Rasmi
24/01/2023
Perdana Menteri Malaysia, Yang Amat Berhormat Dato' Seri Anwar Ibrahim dan isteri, Yang Amat Berbahagia Dato' Seri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail serta rombongan tiba di Negara Brunei Darussalam (NBD) petang tadi bagi mengadakan Lawatan Rasmi selama dua..
Perdana Menteri Malaysia, isteri tamatkan Lawatan Rasmi
Perdana Menteri Malaysia, isteri tamatkan Lawatan Rasmi
25/01/2023
Perdana Menteri Malaysia, Yang Amat Berhormat Dato' Seri Anwar Ibrahim dan isteri, Yang Amat Berbahagia Dato' Seri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail serta rombongan, petang tadi bertolak meninggalkan Bandar Seri Begawan selepas menamatkan Lawatan Rasmi..
Lihat Semua
Siaran Akhbar / Pengumuman
PENGEMASKINIAN KE ATAS KADAR BAYARAN CAJ PERKHIDMATAN MELALUI EXIT & ENTRY SYSTEM (EES)
Siaran Akhbar
|
6/12/2022
PENGEMASKINIAN LANGKAH-LANGKAH PENGAWALAN COVID-19
Siaran Akhbar
|
28/11/2022

PENGEMASKINIAN SUKAT-SUKAT LANGKAH PENGAWALAN COVID-19 DAN SYARAT-SYARAT PERJALANAN KELUAR DAN MASUK NEGARA
Siaran Akhbar
|
12/09/2022
PENGEMASKINIAN SUKAT-SUKAT AKTIVITI RENTAS SEMPADAN
Siaran Akhbar
|
14/07/2022

PENGEMASKINIAN LANGKAH-LANGKAH PENGAWALAN COVID-19
Siaran Akhbar
|
9/06/2022
PENAMATAN FASA AWAL ENDEMIK DAN PENGEMASKINIAN GARIS PANDUAN
Siaran Akhbar
|
24/05/2022
Lihat Semua