Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Berangkat ke Upacara Meletakkan Kalungan Bunga
3/10/2023
Read More
Berita
Berkenan hadiri Majlis Sambutan Rasmi Kenegaraan
Berkenan hadiri Majlis Sambutan Rasmi Kenegaraan
3/10/2023
Selepas berangkat ke Upacara Meletakkan Kalungan Bunga, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-..
DPMM berkenan menerima mengadap
DPMM berkenan menerima mengadap
16/09/2023
Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, pagi tadi..
Raih keberkatan sempena Maulud Nabi
Raih keberkatan sempena Maulud Nabi
30/09/2023
Majlis Perhimpunan Malam Munajat anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU) bagi kali ke-105 dengan kerjasama Jabatan Perdana Menteri (JPM) dan Kementerian Pertahanan diadakan malam tadi dengan tumpuan utama di Jame' 'Asr Hassanil Bolkiah, Kampung Kiarong
Lihat Semua
Siaran Akhbar / Pengumuman
PENGEMASKINIAN SUKAT-SUKAT LANGKAH PENGAWALAN COVID-19
Siaran Akhbar
|
6/02/2023
PENGEMASKINIAN KE ATAS KADAR BAYARAN CAJ PERKHIDMATAN MELALUI EXIT & ENTRY SYSTEM (EES)
Siaran Akhbar
|
6/12/2022

PENGEMASKINIAN LANGKAH-LANGKAH PENGAWALAN COVID-19
Siaran Akhbar
|
28/11/2022
PENGEMASKINIAN SUKAT-SUKAT LANGKAH PENGAWALAN COVID-19 DAN SYARAT-SYARAT PERJALANAN KELUAR DAN MASUK NEGARA
Siaran Akhbar
|
12/09/2022

PENGEMASKINIAN SUKAT-SUKAT AKTIVITI RENTAS SEMPADAN
Siaran Akhbar
|
14/07/2022
PENGEMASKINIAN LANGKAH-LANGKAH PENGAWALAN COVID-19
Siaran Akhbar
|
9/06/2022
Lihat Semua