Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Berkenan kurnia agihan daging ibadah korban
17/06/2024
Read More
Berita
Berkenan menyempurnakan penyembelihan ibadah korban
Berkenan menyempurnakan penyembelihan ibadah korban
17/06/2024
Sebanyak 198 ekor haiwan korban iaitu 184 sapi dan 14 kambing dikorbankan pada tahun ini bagi Majlis Ibadah Korban Sunat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar..
Pingat Kehormatan NBD kepada 667 penerima
Pingat Kehormatan NBD kepada 667 penerima
13/06/2024
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan Pingat-..
Majlis Ibadah Korban Jabatan Perdana Menteri dan Jabatan-Jabatan Dibawahnya Bagi Tahun 1445H / 2024M
Majlis Ibadah Korban Jabatan Perdana Menteri dan Jabatan-Jabatan Dibawahnya Bagi...
19/06/2024
Jabatan Perdana Menteri dan Jabatan-jabatan dibawahnya hari ini telah mengadakan Majlis Ibadah Korban sempena Hari Raya Aidiladha bagi Tahun 1445 Hijrah / 2024 Masihi, bertempat di Dewan Bankuet, Bangunan JPM.
Lihat Semua
Siaran Akhbar / Pengumuman
PENGEMASKINIAN SUKAT-SUKAT LANGKAH PENGURUSAN COVID-19 BAGI PEGAWAI DAN KAKITANGAN PERKHIDMATAN AWAM
Lain-Lain
|
16/03/2024
PENGEMASKINIAN SUKAT-SUKAT LANGKAH PENGAWALAN COVID-19
Siaran Akhbar
|
6/02/2023

PENGEMASKINIAN KE ATAS KADAR BAYARAN CAJ PERKHIDMATAN MELALUI EXIT & ENTRY SYSTEM (EES)
Siaran Akhbar
|
6/12/2022
PENGEMASKINIAN LANGKAH-LANGKAH PENGAWALAN COVID-19
Siaran Akhbar
|
28/11/2022

PENGEMASKINIAN SUKAT-SUKAT LANGKAH PENGAWALAN COVID-19 DAN SYARAT-SYARAT PERJALANAN KELUAR DAN MASUK NEGARA
Siaran Akhbar
|
12/09/2022
PENGEMASKINIAN SUKAT-SUKAT AKTIVITI RENTAS SEMPADAN
Siaran Akhbar
|
14/07/2022
Lihat Semua