Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Berkenan hantar titah perutusan tahniah
25/02/2024
Read More
Berita
Perhimpunan Agung HK diraikan meriah, penuh semangat patriotik
Perhimpunan Agung HK diraikan meriah, penuh semangat patriotik
24/02/2024
Stadium Negara Hassanal Bolkiah sekali lagi menjadi saksi terpahat sejarah dalam meraikan empat dekad kemerdekaan Negara Brunei Darussalam dengan Upacara Perhimpunan Agung Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan (HK) Negara Brunei Darussalam (NBD) Ke-40,..
Berkenan berangkat ke Majlis Khatam Al-Quran 40 Kali
Berkenan berangkat ke Majlis Khatam Al-Quran 40 Kali
26/02/2024
Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri (JPM)..
YSHHB hulur sumbangan lebih BND80,000
YSHHB hulur sumbangan lebih BND80,000
26/02/2024
Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (YSHHB) menyampaikan sumbangan berjumlah BND86,300 kepada keluarga-keluarga yang ditimpa musibah kebakaran dan rumah roboh; serta sumbangan kepada masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat di seluruh negara..
Lihat Semua
Siaran Akhbar / Pengumuman
PENGEMASKINIAN SUKAT-SUKAT LANGKAH PENGAWALAN COVID-19
Siaran Akhbar
|
6/02/2023
PENGEMASKINIAN KE ATAS KADAR BAYARAN CAJ PERKHIDMATAN MELALUI EXIT & ENTRY SYSTEM (EES)
Siaran Akhbar
|
6/12/2022

PENGEMASKINIAN LANGKAH-LANGKAH PENGAWALAN COVID-19
Siaran Akhbar
|
28/11/2022
PENGEMASKINIAN SUKAT-SUKAT LANGKAH PENGAWALAN COVID-19 DAN SYARAT-SYARAT PERJALANAN KELUAR DAN MASUK NEGARA
Siaran Akhbar
|
12/09/2022

PENGEMASKINIAN SUKAT-SUKAT AKTIVITI RENTAS SEMPADAN
Siaran Akhbar
|
14/07/2022
PENGEMASKINIAN LANGKAH-LANGKAH PENGAWALAN COVID-19
Siaran Akhbar
|
9/06/2022
Lihat Semua