Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kebawah DYMM akan adakan Keberangkatan Negara ke Republik Demokratik Timor-Leste
18/05/2024
Read More
Berita
Berkenan terima mengadap Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan Hungary
Berkenan terima mengadap Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan Hungary
16/05/2024
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Menteri Hal Ehwal Luar..
DPMM berkenan menerima mengadap
DPMM berkenan menerima mengadap
14/05/2024
Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, pagi tadi..
Majlis Jiwa Murni raikan bakal jemaah haji
Majlis Jiwa Murni raikan bakal jemaah haji
17/05/2024
Kementerian Pertahanan telah mengadakan Majlis Jiwa Murni iaitu majlis bagi penyampaian sumbangan untuk 55 bakal-bakal jemaah haji Kementerian Pertahanan bagi Tahun 1445 Hijrah / 2024 Masihi yang terdiri daripada sembilan anggota tentera dalam..
Lihat Semua
Siaran Akhbar / Pengumuman
PENGEMASKINIAN SUKAT-SUKAT LANGKAH PENGURUSAN COVID-19 BAGI PEGAWAI DAN KAKITANGAN PERKHIDMATAN AWAM
Lain-Lain
|
16/03/2024
PENGEMASKINIAN SUKAT-SUKAT LANGKAH PENGAWALAN COVID-19
Siaran Akhbar
|
6/02/2023

PENGEMASKINIAN KE ATAS KADAR BAYARAN CAJ PERKHIDMATAN MELALUI EXIT & ENTRY SYSTEM (EES)
Siaran Akhbar
|
6/12/2022
PENGEMASKINIAN LANGKAH-LANGKAH PENGAWALAN COVID-19
Siaran Akhbar
|
28/11/2022

PENGEMASKINIAN SUKAT-SUKAT LANGKAH PENGAWALAN COVID-19 DAN SYARAT-SYARAT PERJALANAN KELUAR DAN MASUK NEGARA
Siaran Akhbar
|
12/09/2022
PENGEMASKINIAN SUKAT-SUKAT AKTIVITI RENTAS SEMPADAN
Siaran Akhbar
|
14/07/2022
Lihat Semua