Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Circulars-View

 

 
  
  
  
jpmsk03-2024.pdfjpmsk03-202403/2024 - Pengemaskinian Sukat-Sukat Langkah Pengurusan COVID-19 bagi Pegawai dan Kakitangan Perkhidmatan Awam
jpmsk02-2024.pdfjpmsk02-202402/2024 - Waktu-waktu bekerja di Kementerian-Kementerian dan Jabatan-Jabatan Kerajaan sepanjang bulan Ramadhan bagi tahun Hijrah 1445/2024 Masihi
jpmsk01-2024.pdfjpmsk01-202401/2024 - Surat Keliling Jabatan Perdana Menteri Bil: 01/2024
jpmsk05-2023.pdfjpmsk05-202305/2023 - Pengurniaan Tambang Bagi Menunaikan Fardhu Haji Bagi Tahun 1445 Hijrah / 2024 Masihi
jpmsk04-2023.pdfjpmsk04-20234/2023 - Hari - Hari Kelepasan Awam Tahun 2024
jpmsk03-2023.pdfjpmsk03-202303/2023 - Surat Keliling Jabatan Perdana Menteri Bil: 03/2023
jpmsk02-2023.pdfjpmsk02-202302/2023 - Waktu-waktu bekerja di Kementerian-Kementerian dan Jabatan-Jabatan Kerajaan sepanjang bulan Ramadhan bagi tahun Hijrah 1444/2023 Masihi
jpmsk01-2023.pdfjpmsk01-202301/2023 - Surat Keliling Jabatan Perdana Menteri Bil: 01/2023
jpmsk06-2022.pdfjpmsk06-202206/2022 - Pengurniaan Tambang Bagi Menunaikan Fardhu Haji Bagi Musim Haji Tahun 1444 Hijrah/2023 Masihi
jpmsk05-2022.pdfjpmsk05-202205/2022 - Penubuhan Jawatankuasa Audit Dalaman dan Penubuhan Unit Audit Dalaman di Kementerian
jpmsk04-2022.pdfjpmsk04-202204/2022 - Hari-Hari Kelepasan Awam Tahun 2023
jpmsk03-2022.pdfjpmsk03-202203/2022 - Penyelarasan Tadbir Urus Dan Perkhidmatan-Perkhidmatan Kerajaan Negara Brunei Darussalam Dalam Fasa Endemik Covid-19
jpmsk02-2022.pdfjpmsk02-202202/2022 - Surat Keliling Jabatan Perdana Menteri Bil: 02/2022
jpmsk01-2022.pdfjpmsk01-2022 01/2022 - Surat Keliling Jabatan Perdana Menteri Bil: 01/2022
jpmsk12-2021.pdfjpmsk12-202112/2021 - Perintah Akta Pencen Umur Tua Dan Kurang Upaya
jpmsk11-2021.pdfjpmsk11-202111/2021 - Pengurniaan Tambang Bagi Menunaikan Fardhu Haji Bagi Musim Haji Tahun 1443 Hijrah/2022 Masihi
jpmsk10-2021.pdfjpmsk10-202110/2021 - Hari-hari Kelepasan Awam Tahun 2022
jpmsk09-2021.pdfjpmsk09-202109/2021 - Vaksinasi COVID-19 Mandatori Bagi Pegawai dan Kakitangan Perkhidmatan Awam yang Bertugas Sebagai Petugas Barisan Hadapan (Frontliners) di Negara Brunei Darussalam
jpmsk08-2021.pdfjpmsk08-20218/2021 - Penyerapan Perkhidmatan 'Open Vote' dan Lantikan Perkhidmatan Bergaji Hari ke Perkhidmatan Tetap
jpmsk07-2021.pdfjpmsk07-20217/2021 - Kemudahan mengikuti kursus secara Separuh Masa (Part Time) bagi Pegawai dan Kakitangan Kerajaan
jpmsk06-2021.pdfjpmsk06-20216/2021 - Waktu-waktu bekerja di Kementerian-Kementerian dan Jabatan-Jabatan Kerajaan sepanjang bulan Ramadhan bagi tahun Hijrah 1442/2021 Masihi
jpmsk05-2021.pdfjpmsk05-20215/2021 - Pengemaskinian Keahlian Jawatankuasa Mempertimbangkan Surcaj dan Jawatankuasa Mempertimbangkan Rayuan
jpmsk04-2021.pdfjpmsk04-20214/2021 - Majlis Kesyukuran Sembahyang Fardhu Maghrib dan Isya' Berjemaah, Membaca Surah Yaasin dan Do'a Kesyukuran Sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Brunei Darussalam Kali Ke-37.
jpmsk03-2021.pdfjpmsk03-20213/2021 - Majlis Membaca Surah Yaasin dan Tahlil 100 Hari Kemangkatan Al-Marhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji 'Abdul 'Azim ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah
jpmsk02-2021.pdfjpmsk02-20212/2021 - Majlis Membaca Surah Yaasin dan Tahlil 100 Hari Kemangkatan Al-Marhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji 'Abdul 'Azim ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah
jpmsk01-2021.pdfjpmsk01-202101/2021 - Surat Keliling Jabatan Perdana Menteri Bil: 01/2021
jpmsk13-2020.pdfjpmsk13-202013/2020 - Majlis Membaca Surah Yaasin dan Tahlil 40 Hari bagi Al-Marhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji `Abdul `Azim ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah
jpmsk12-2020.pdfjpmsk12-202012/2020 - Pengemaskinian Kenaikan Pangkat Laluan Laju (KPLL)
jpmsk11-2020.pdfjpmsk11-202011/2020 - Pengurniaan Tambang Bagi Menunaikan Fardhu Haji Bagi Musim Haji Tahun 1442 Hijrah/2021 Masihi
jpmsk10-2020.pdfjpmsk10-202010/2020 - Hari-Hari Kelepasan Awam Tahun 2021.
1 - 30Next