Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Berita JPM

  
  
Front Page Image
  
  
  
10/12/2023 11:00
  
OthersNoHari Sukarelawan Antarabangsa adalah mandat daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang diadakan pada 5 Disember setiap tahun dan ia dilihat sebagai peluang unik untuk sukarelawan dan organisasi meraikan usaha mereka, berkongsi dan mempromosi kerja..
8/12/2023 14:00
  
OthersNoSyarikat Pemasaran Brunei Shell (Brunei Shell Marketing - BSM) Sendirian Berhad dengan kerjasama Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi (MTIC) dan Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya (MKKJR) menganjurkan Brunei Smart Mobility Expo 2023 sempena..
7/12/2023 15:00
  
SMNoJambori Nasional ke-5 dianjurkan bersempena sambutan 90 tahun pergerakan pengakap di Negara Brunei Darussalam, dengan tujuan bagi meningkatkan dan menggalakkan interaksi di kalangan pengakap; memupuk dan menyemai persahabatan dan kerjasama dalam..
7/12/2023 14:00
  
OthersNoUntuk menyemarakkan lagi Sambutan Majlis Ilmu 2023 yang diadakan bersempena dengan acara Sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali..
6/12/2023 10:00
  
OthersNoSeramai 1,902 graduan hari ini berjaya menerima sijil dalam pelbagai program latihan pada Majlis Konvokesyen Institut Pendidikan Teknik Brunei (Institute of Brunei Technical Education-IBTE) Ke-31. Daripada jumlah tersebut, 62 orang graduan terdiri..
5/12/2023 10:00
  
PMYesKebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar..
4/12/2023 13:00
  
PMNoKeberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam selaku Penaung..
4/12/2023 11:00
  
OthersNoYang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd Yussof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan II telah menghadiri Mesyuarat Menteri-Menteri OPEC dan Bukan OPEC (ONOMM) ke-36..
2/12/2023 16:00
  
PMYesKebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, hari ini berangkat bertolak..
2/12/2023 15:15
  
PMNoKebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar..
2/12/2023 15:10
  
PMNoKebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar..
2/12/2023 15:00
  
OthersNoProgram Munajat dan Taubat Senegara diadakan malam tadi yang merupakan antara acara utama dalam Majlis Ilmu 2023 yang diadakan secara serentak di masjid-masjid utama di keempat-empat daerah iaitu Daerah Belait di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala..
1/12/2023 15:00
  
PMNoKebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, hari ini berkenan berangkat..
30/11/2023 16:05
  
PMYesKebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Dubai,..
30/11/2023 16:00
  
PMNoKebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang tadi berangkat ke..
28/11/2023 16:00
  
PMYesSyarikat Brunei Shell Petroleum (BSP) sehingga hari ini kekal sebagai tulang belakang ekonomi Negara Brunei Darussalam (NBD) dan penyumbang utama kepada hasil minyak dan gas negara serta pendapatan eksport, di samping menyokong pertumbuhan dan..
27/11/2023 16:05
  
PMNoKebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat ke Dubai,..
27/11/2023 16:00
  
PMNoKebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar..
25/11/2023 16:00
  
SMNoDuli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri (JPM)..
23/11/2023 16:00
  
PMYesKebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan Kebawah Duli Yang Maha..
23/11/2023 16:00
  
PMNoPameran Majlis Ilmu 2023 mengetengahkan kepentingan dalam mengamalkan munajat termasuk pengertian dan konsep munajat berkaitan dengan taubat serta tatacara dan gaya hidup sihat dalam Islam.  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji..
23/11/2023 10:00
  
OthersNoCara terbaik untuk mencapai kebahagiaan dan kecemerlangan yang diharapkan dan menolak kemudaratan, serta kesusahan yang hendak dihindari, sebagai orang Islam, kita perlu bertaubat.   Selain berusaha dengan bersungguh-sungguh, ia perlu disertai dengan..
18/11/2023 12:00
  
PMYesKebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar..
17/11/2023 12:00
  
PMNoKebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat meninggalkan San..
17/11/2023 11:00
  
PMNoKebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menyatakan untuk..
16/11/2023 14:00
  
PMNoKebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, hari ini berangkat ke Majlis..
16/11/2023 12:00
  
PMNoKebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis..
16/11/2023 11:00
  
PMNoKebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menghadiri..
16/11/2023 10:00
  
OthersNoMesyuarat Menteri-menteri Pertahanan ASEAN Plus (ADMM-Plus) Ke-10 telah berlangsung di Pusat Konvensyen Jakarta di Jakarta, Republik Indonesia, hari ini.  Mesyuarat tersebut dipengerusikan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Tuan Yang Terutama..
15/11/2023 14:00
  
PMYesKebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, malam ini berkenan berangkat..
1 - 30Next