Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pejabat Undang-Undang

Pejabat Undang-Undang‚Äč


1. Memudahcara hal ehwal perancangan, pengurusan, pentadbiran dan kewangan bagi Jabatan-Jabatan dibawah kawalseliaan Bahagian KPU; dan 

2. Menangani aduan orang awam khususnya dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan undang-undang.
 
3. Memantau hal ehwal pentadbiran dan kewangan jabatan-jabatan dan Pusat di bawah kawalseliaan Pejabat Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri termasuk: 

  • Peruntukan Tahunan.
  • Perkembangan dan Pengurusan Tenaga Manusia.
  • Persediaan MMN dan sebagainya.