Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pusat Timbangtara Brunei Darussalam

Pusat Timbangtara Brunei Darussalam


BDAC berfungsi sebagai pusat penyelesaian pertikaian alternatif dalam kes komersil dan bukan komersil untuk memenuhi pengguna domestik dan antarabangsa. 

1. Pusat Timbang Tara Brunei Darussalam (BDAC) menyediakan tempat yang neutral untuk timbangtara (Arbitration) dan pengantaraan (Mediation) bagi pengguna domestik dan antarabangsa.

2. BDAC berhasrat untuk mengembangkan kehadirannya di peringkat antarabangsa dan menyediakan penyelesaian pertikaian alternatif yang berkualiti tinggi serta perkhidmatan latihan untuk pembangunan individu yang mahir, cekap dan berwawasan untuk mencapai Wawasan 2035 negara untuk menubuhkan Negara Brunei Darussalam setaraf Pusat Timbangtara Antarabangsa.