Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sekretariat Jawatankuasa Keselamatan Negara

Sekretariat Jawatankuasa Keselamatan Negara


1. Penyelaras kepada mesyuarat-mesyuarat berkaitan keselamatan khususnya Jawatankuasa Keselamatan Negara, Jawatankuasa Kerja Perisikan, Jawatankuasa Kerja Penguatkuasaan Undang-Undang, Jawatankuasa Kerja Sekuriti Sempadan dan Jawatankuasa Kerja Teknikal.

2. Menyediakan penilaian keselamatan khususnya berkaitan acara-cara peringkat negara termasuk Sambutan Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam.

3. Penghasilan Anggaran Keselamatan yang meliputi Anggaran Perisikan Suku Tahun dan Anggaran Perisikan Kebangsaan.